Кинезитерапия Ерготерапия Рехабилитация Физиотерапия ЛФК Кинезиотейпинг 02
Каква е разликата между Кинезитерапия, Ерготерапия, Рехабилитация, Физиотерапия, ЛФК, Кинезиотейпинг, къде ги правят добре. Обучение

Кинезитерапия: Къде я правят най-добре. Обучение. Как се прави?

Какво е кинезитерапия ♠ Механизъм на действие ♠ С какво е различна ♠ Къде се прави най-добре. ♠ Разлика с рехабилитация и физиотерапия. ♠ ЛФК ♠ Кинезиотейпинг. ♠ Ерготерапия.

Съдържание:

Още в текста: ♠ В София ♠ Във Варна ♠ В Бургас ♠ В Пловдив ♠ В Русе ♠ В Кърджали ♠ Къде се учи ♠ Учебници ♠ Приложение ♠ В педиатрията ♠ В гериатрията ♠ Заплащане в България, САЩ и Канада ♠ Упражнения ♠ При дискова херния ♠ При остеохондроза ♠ При болки в гърба ♠ За бебета и деца с ДЦП ♠ Войта ♠ След мозъчен инсулт ♠ При кокс- и гонартроза ♠ При аутизъм ♠ Сколиоза, гръбначни изкривявания ♠ За главоболие ♠ При целулит ♠ При миома ♠ При хемороиди

Какво е кинезитерапия

Името идва от kinezio (движение) и значи лечение, провеждано чрез движение – една от формите на лечебната физкултура. Пациентът изпълнява активни или пасивни движения, за да постигне конкретен терапевтичен резултат. Методът е с научни основи и тясно сътрудничи с медицината, анатомията, физиологията, биохимията и дори педагогиката.

Целта на кинезитерапията е цялостно излекуване, подобряване и поддържане на здраве, профилактика на евентуални рецидиви и постигане на психо-физически комфорт – всичко, което желае човекът, постигнато чрез заложбите на собственото му тяло, които той не е в състояние да впрегне в работа.

Кинезитерапия Ерготерапия Рехабилитация Физиотерапия ЛФК Кинезиотейпинг 01
Чрез кинезитерапия се постигат невъобразими неща!

Кинезитерапията е активен метод с пълноценно участие на болния. Така се активизират и психическите сили за справяне с проблема – нараства мотивацията, укрепва вярата в собствените сили, формира се съзнанието, че болестта е поставена под контрол, а всичко това ускорява възстановяването.

Механизъм на въздействие

В основата на техниката са положени реални клинични достижения и резултати от научни изследвания върху мускулната система на човека, процесът на съкращение на мускулните влакна и тяхното влияние но отношение на опорно-двиг. апарат.

Лечение чрез извършването на правилни движения се провежда с адаптирани, постепенно нарастващи силови въздействия, които са строго индивидуално определени за всеки пациент. При изготвянето на специфичната за болния програма се отчитат анамнезата, възрастта, физиологичните особености и съпътстващите заболявания. Постепенното обучение в правилни движения води до неврорефлекторно фиксиране и възстановяване на обмена на веществата в костно-мускулната система.

Кинезитерапията се прилага посредством лечебно-рехабилитационни тренажьори като системи за провесване и разтягане. Основна потребност е правилното дишане, което повишава ефекта.

Методика на кинезитерапията

Движенията се извършват в активен и пасивен режим, затова и терапията е активна и пасивна.

Активната се основава на волевото движение. Пациентът включва в работа мускулите си целенасочено. Той тренира на уреди, тича или бива провесен в определено положение, за да се изключат от работа едни мускулни групи и да се натоварят други (последното е особено ценно след инсулт). Към активната терапия се числи лечебната физкултура и подвижните игри (за деца).

“Фигурин

Кинезитерапия - обучение и лечениеПри пасивна терапия движенията се извършват от рехабилитатор или чрез специално оборудване. Отстраняването на функционални блокажи и увеличаване на подвижността се постига чрез определени манипулации с мускулите като разтягане, сгъване и разгъване. Рецепторите на тъканите се стимулират, което усилва импулсите в кората на главния мозък.

В добре оборудваните центрове по света пасивната кинезитерапия се извършва от роботизирани механизми, които фиксират ставите и извършват програмирано движението с определена амплитуда и скорост. Така ставата се движи правилно и контролирано, мускулите и дълбоките рецептори се стимулират. Към пасивната терапия се отнася разтягането на гръбначния стълб, което помага при дискова херния например. Други изменения изискват разтягане на ставите. В тази група са още масажът и механотерапията (физически упражнения с помощта на апарати).

В съвременната медицинска практика съществуват много методи на кинезитерапия, някои от които са патентовани. Например запазена марка е системата на руския лекар Сергей Бубновски. Специфичното при нея е лечението чрез болка. Упражненията активират мускулни болки, които активират физиологични реакции в организма. Пациентът продолява болката, а заедно с нея – и болестта.

Много терапевти се привързват към един или друг метод. Заради тази специфика, те често се познават по имена и имат създадено професионално реноме. От друга страна високата квалификация е задължителна, защото двигателните разстройства имат огромно разнообразие и клинична специфика, които трябва да се познават.

Кинезитерапия - обучение и лечение
Методиката на Бубновски води болния отвъд пределите на неговите възможности

При кинезитерапията се ползват активни-пасивни, произволни-непроизволни, асистирани, механично провокирани, синергични (съпътстващи) движения. Понякога болният преминава през болезнената физиологична адаптационна реакция на силово въздействие. Задача на пациента е активно да преодолява възникващата болка, като формира нов поведенчески стереотип, присъщ на здравия индивид, който не се страхува и не зависи от проявите на болестта.

Показания за провеждане на кинезитерапия са патологични изменения на опорно-двиг. апарат: остеохондроза, коксартроза, нестабилност на сегменти от гръбн. стълб, сколиоза, дискова херния, полиневропатии, параличи и парези, състояния след хирургично вмешателство, функционални нарушения, болки в големите стави и гръбначния стълб с функционални нарушения, артроза, артрит и ревматоиден полиартрит, болест на Бехтерев и много други. Тя е предпочитана при всякакви остри и хронични болки в гърба.

Какво ни дава кинезитерапията?

Тя осигурява максимално товарене на нужните групи мускули за въздействие върху патологично изменения участък. В тялото има мускули, които рядко включваме в работа. Кинезитерапията раздвижва и тях. Максималното им разработване осигурява усилено кръвоснабвядане на прилежащите тъкани и отстранява болевия синдром.

Слабите мускули и връзки нарушават храненето на ставната капсула и хрущялните тъкани, което предизвиква дегенеративно изменение и се стига до артроза. Без фиксиращ мускулен корсет ставите са подложени на травмиране и риск от заболявания. Кинезитерапията укрепва мускулния корсет и подобрява кръвоснабдяването и храненето на тъканите.

Кинезитерапия - обучение и лечение
Кинезитерапията разработва всеки мускул поотделно

Относителни п/вопоказания: операция на гръбн.стълб с последваща анкилоза, ранен постоперативен период след манипулация по ставите, остри травми със скъсване на сухожилия и мускули, онкологични заболявания на гръбнака и ставите и други.

Абсолютни противопоказания: злокачествени онкозаболявания, открити и закрити кръвоизливи, остро преинфарктно и прединсултно състояние, счупване на тръбни кости до момента на зарастването им.

Кинезитерапия се назначава от лекар и се изпълнява под ръководството на рехабилитатор. За някои комплекси са потребни специални тренажори, сила на волята и преодоляване на болката, така че много пациенти не са в състояние да ги правят сами. Поради това кинезитерапия не се прави у дома.

С какво е различна кинезитерапията?

При болеви синдром в кръста и гърба лекарите купират болката с медикаменти и дават указания за пълен покой и липсата на физически натоварвания. При кинезитерапията е обратно – упражненията се изпълняват за преодоляване на болката без медикаменти, без покой и чрез физически натоварвания.

Най-напред се диагностицира причината за болестта и се установяват болезнените зони. Спрямо тях се разработва индивидуален комплекс от упражнения. След всяко занятие пациентът чувства прилив на жизнени сили и подобрява общото си състояние. Натоварването постепенно нараства в синхрон с укрепването на мускулите. Така пациентът увеличава физическите си възможности, расте диапазона на движенията и постепенно изчезва болката.

Кинезитерапията не се комбинира с обезболяващи препарати. Тя по естествен път се справя с болката. Показани са сауна и други съпътстващи процедури, които отпускат мускулната тъкан и помагат срещу отоци и възпаления.

Да се ориентираме в понятията

Чували сме за физиотерапия и лечебна физкултура, а наскоро се появиха и по-нови понятия като ерготерапия. По какво се отличават и къде стои кинезитерапията?

Понятията почти не се различават, освен от специалистите, защото често се ползват като синоними. Първата катедра у нас за обучение на терапевти носи името „Лечебна физкултура“, но два пъти се преименува на „Кинезитерапия“ и „Физиотерапия“. Думите обаче означават различни способи за оздравяване.

мнения, отзиви, коментари, форум
Рехабилитация

Кинезитерапия - обучение и лечениеТова е най-общото понятие. Означава лечебен метод за възстановяване чрез определени способи каквито са физио-, кинези- и другите видове терапии. Тя спада към консервативните лечебни методи. Рехабилитаторът прилага на практика съставените от лекарите комплекси.

Рехабилитацията е два вида: възстановяване и укрепване на здравето и второ – формиране на умения за справяне с ежедневните дейности и интеграцията (ерготерапия).

Ерготерапията е насочена към хора с увреждания. Те се обучават да ползват всички възможности на тялото си, за да се самообслужват и интегрират. Ерготерапията ползва не толкова движението, колкото дейности – рисуване, езда, градинарство и други, чрез които хората овладяват тялото си.

В първото направление – за оздравяване, рехабилитацията ползва конкретни методики:
 1. Физиотерапия – лечебното въздействие чрез електрически ток, лазер, магнитни полета, инфрачервени лъчи, топлина, светлина и други.
 2. Леч. гимнастика/ леч. физкултура/ ЛФК – това са синоними на механичния начин на въздействие. Мускулите и ставите се раздвижват и тренират пасивно (масаж) или активно (гимнастика).

Къде стои кинезитерапията в тази класификация? Тя е форма на механично въздействие и по това си прилича с лечебната физкултура. Тогава къде е разликата? Практически можем да си обясним нещата така: лечебната физкултура ползва естествените движения на тялото, които се упражняват в залата засилено, учестено и с натоварване, кинезитерапията си позволява да постави мускулите и ставите в „неестествено“ положение – да раздвижи това, което човек – съзнателно или не, не ползва и то се изключва от нормално и естествено раздвижване. Затова е допустимо леч. физкултура да се осъществява и у дома, докато кинезитерапевтичните упражнения се правят под надзора и с помощта на специалист. Те се назначават индивидуално и имат конкретни цели.

Кинезитерапия - обучение и лечение
Някои от пациентите на кинезитерапевтите не могат да се изправят без помощ

Основни разлики

Кинезитерапията се отличава от консервативните начини за лечение по това, че:

 • задейства болевите зони;
 • не ползва обезболяващи лекарства (обезболяването е по естествен път);
 • ползва тренажори под указанията на специалист.

За упражняване на кинезитерапия е необходимо образование, опит и висок професионализъм. Много специалисти използват метода в своите клиники, центрове и кабинети. Диапазонът на употребата й непрекъснато се увеличава – за повече подвижност, за възстановяване на трудоспособността, за отслабване, за подобрявене на психическото състояние. От нея се ползват спортисти и желаещите да удължат активния си живот без болести.

Къде се прави най-добре

Ако се изходи от коментарите в професионална среда, кинезитерапия се практикува най-добре в чужбина, където упражняват дейността ред висококвалифицирани наши специалисти (заради ниското заплащане в сектора в България). Въпреки тенденцията за „изтичане“ на медицински кадри, в някои центрове нивото се поддържа, а и в този сектор има откроени имена. Ще прегледаме някои от центровете за кинезитерапия, без да претендираме за изчерпателност. Методът заема по-широко място в частната практика, но има и болнични заведения с обособени отделения за това.

В София
Център по кинезитерапия към Софийския университет

Центърът е част от педагогическия факултет (ФНПП). Създаден е за нуждите на обучението на студентите и да предоставя услуги на служителите и преподавателите. Има свободен прием на малко по-високи цени. В салон за лечебна физкултура се извършват процедури и упражнения с помощта на треньор. Провежда се физикална терапия с апарати на ултразвук, лазер, вакуум и интерферентен ток. Предлагат се масаж (механичен и ръчен) и сауна. В Центъра се лекуват патологични изменения на опорно-двиг. апарат, включително гръб и гръбн. стълб, неврологични страдания и изкривявания. Достъп до физикална терапия дава медицинско удостоверение с конкретна клинична диагноза.

В кв.Белите брези
ВИП клиник
Кинезитерапия - обучение и лечение
Криотерапията активизира имунната и ендокринната системи, оказва обезболяващо и противовъзпалително действие

Тя прави впечатление с програми за профилактика и възстановяване във всички етапи след прекарано заболяване, при продължителни хронични патологии и предпазване от инвалидизиране. Работи се при болка, мускулен и двигателен дисбаланс, за коригиране на стойката, след фрактури, навяхвания, разтягане и разкъсване на мускули, връзки и сухожилия, изкълчване и други увреди. Други направления: главоболие, възпалителни изменения на ставите, деформации на стъпалото, остеопороза, травми и патологии на нервна сиситема, стрес, умора и неврози.
Прилагат се пасивни и активни упражнения, работа с уреди, дихателна гимнастика, мобилизация на меките тъкани, релаксация, упражнения за равновесие, масажи (и с вакуум и лед), изправителни упражнения, криотерапия – масаж с лед и различни физикални апарати за стимулация.
Според публикувания ценоразпис първоначалният преглед за диагностициране на изменението е 20 лв, видовете гимнастика – по 20 лв/ бр, масажите от 25 до 42 лв, а разните процедури – 35 лв.

Логопедичен център „Милеа“

Специализиран в работа с деца с говорни нарушения, сензитивни и моторни проблеми. В залата за двигателна активност се прилагат кинезитерапевтични методи за невромоторното развитие на малчуганите. Заниманията са групови и индивидуални. Средствата се подбират спрямо възрастта, задачите и индивидуалното състояние. Целта е развиване на грубата и фината моторика, мускулния тонус, равновесието и координацията, вестибуларната система и други. Занятията се водят от магистър кинезитерапевт.

В Токуда болница

В болницата функционира отделение по физикална медицина и рехабилитация. Според ревюто, разполага с модерна апаратура и се ползват съвременни методи за физио- и кинези въздействие. Работят за терапия на болката без медикаменти, като за целта се ползват различни нетрадиционни техники.
Освен обичайните проблеми (ставни, гръбначни, след инсулт, инфаркт), по-специфични направления са мигрена, депресия, безсъниние, гинекологични възпалителни заболявания и такива на горните дихателни пътища, възстановяване след сърд. операции и при рани, които трудно зарастват.
Допълнителни техники: иглотерапия, лазерпунктура, акупресура, гимнастика преди и след раждане, на здрави бебета и гласова рехабилитация.

Център Кинетик
Кинезитерапия - обучение и лечение
Редовното посещение на сауната поддържа имунитета, детоксикира и релаксира мускулатурата

Специализиран център, който ползва средства на рехабилитацията в най-широк аспект – за възстановяване при заболявания и за поддържане и подобряване на състоянието при здрави хора, с целенасочени програми „за душа и тяло“. Залагат на високата квалификация на специалистите. Мобилни групи извършват домашни посещения.
Първоначалният преглед е на цена 20 лв, работата с апарати се таксува от 0.80 до 1.00 лв на минута. Масажите са разнообразни, от 15 до 40 лв.

В кв.Борово

Сплендид е спа център със секция за масажи, реализирани от кинезитерапевти. Освен антистрес и други релаксиращи разновидности, се прилага рефлексотерапия и такава със загряти билки.

В кв.Горна баня
МЦ „Ортомед“

В кабинет по физикална терапия се предоставя обширен списък от физиотерапевтични процедури, назначавани от лекар. Програмите са индивидуални в направления, сред които гръбн. изкривявания, ман. терапия (Мълиган, Терие, Макензи), кинезиотейпинг, леч. масажи и процедури с ток – ниско и средночестотен, магнитно поле, ултразвук, лазертерапия и лазерпунктура, инфрачервено лъчение.

Апаратната физиотерапия е на цена от 4 до 8 лв/ брой, масажите – от 8 до 25 лв, а кинезитерапията е с единична цена от 25 лв и пакетна услуга от 100 лв.

Център „Вита ТТ“

В него работят специалисти във физиолечението, възстановяване от травми и ортопедични проблеми, програми за бременни , гръбначни изкривявания и педиатрия. Извършват се с помощта на лекар-физиотерапевт и кинезитерапевти.

Клиника за следоперат. рехабилитация

Тя е част от специализираната болница по ортоперия „Проф.Бойчо Бойчев“ – университетска болница с високо квалифицирани специалисти и модерна апаратура. Клиниката има 42-годишен опит, първата у нас разкрита за проблеми на опорно-двиг. апарат. Нейно основно звено е кинезитерапевтичния сектор с 9 рехабилитатори с опит от 20-30 години.

Кинезитерапия - обучение и лечение
Диагнозата ДЦП изисква системни усилия: рехабилитация, физио- и трудотерапия

Тук се залага на модерни методики за лечение на изкривявания в шията, в ходилата, сколиоза и кифоза, дегенеративни изменения на гръбн. стълб, артрози, травми, увреждания на сухожилия и нерви. Друго направление са оригинални методики за следоперативна рехабилитация, разработени от наши специалисти като дисертационни трудове.
Апаратите във физиотерапевтичния сектор са за светло и електролечение, криоелектрофореза, електростимулации на денервирани мускули и други.

Програмите са индивидуални на база функционална и рентгенографска оценка на състоянието на дадения пациент.

Кинезитерапевт Георги Илчев

Здравен център по кинезитерапия на ул.“Цар Борис III“. Амбициозната заявка е, че в него се търси коренът на проблема, за да се елиминира чрез етиологично лечение. Максимата е, че ако пациентът бъде научен как да си помага, той ще е получил дар за цял живот, а не само моментно облекчение. Ползва се и техниката Боуен, по която в центъра се извършват и обучения. Екипът се състои от кинезитерапевтите Георги Илчев и Радослава Атанасова.

Кинезитерапевт Георги Узунов

Магистър по кинезитерапия, специалист по мускулно-скелетни дисфункции, обогатил образованието си с квалификации по мануална, мекотъканна мобилизация, масаж и други. Членува в българската асоциация на рехабилитаторите и работи в център „Д-р Грийнберг“. Самият медицински център е заложил на немски и италиански апарати за магнитна, УКВ, утразвукова, електростимулационна и лазерна терапия.

Прилаганите терапии са на цена от 10 до 18 лв, лечебната гимнастика е 18 лв, масажите от 15 до 35 лв. Предвидени са възможности за домашни процедури, както и отстъпки за системна работа.

Кинезитерапевт Емилия Георгиева

За нея има много положителни отзиви в интернет. Името и телефоните й се предават във форуми при записване за добър рехабилитатор. Специалистът е сменял няколко пъти мястото на практикуване, като последният посочен адрес е център Рембат в кв.Надежда. Номерът на блока е 424. Емилия Георгиева няма интернет сайт, но според отзивите на доволните пациенти тя помага при целия спектър патологии на опорно-двиг. апарат и е особено ценна за установяване на проблема.

Кинезитерапевт Надежда Луджева
Кинезитерапия - обучение и лечение
Кинезитерапията е истинско спасение при мускулна дистрофия – прогресивно отслабване на мускулите при деца и възрастни

Създател на студио „Надежда“. Специализила във Франция, тя прилага редица мануално-терапевтични процедури за подобряване на подвижността и еластичността на тъканите, за стимулация на лимфния поток, мускулен тонус и други. Работи при остри и хронични състояния.

Лечебните масажи, съчетани или не с мобилизационни техники, дълбокотъканни и други, са на цена от 25 до 40 лв. Мануалната терапия се извърша на 30 лв. Диагностиката и работата по изкривявания е по 10 лв, болките в гръбн.стълб се третират сре 20 лв. Пакет за възстановителна терапия след раждане е 150 лв. Кинезитерапия след травми, рехабилитация на неврологични състоятия, кинезиотейпинг са сред другите услуги, чиито цени са в посочения по-горе диапазон.

Михаил Лилов от “Оптимус”

Център за кинезитерапия „Оптимус“ провежда пред и следоперационна, мануална и криотерапия и някои видове леч. масаж. Екипът се състои от четирима кинезитерапевти, сред които по-често се цитира името на Михаил Лилов. Възпитаник на НСА, в над 10-годишната си кариера практикува и в болница Софиамед, и преподава в Академията. За известността му допринасят и редица негови интервюта, дадени за ползата от кинезитерапията.

В кв.Люлин

Болница „Люлин“, отделение по физикална терапия. Разполага с отделни салони за парафинолечение, масаж, механотерапия, за леч.физкултура. Прилагат се акупунктура, мануална и лазерна терапия. В ценовата листа присъства дневна пакетна цена от 160 лв.

МЦ „Люлин-Мед“. Разполага със сектор за кинезитерапия, в който се провеждат антистресови и релаксиращи програми. Цената на една кинезитерапевтична процедура е определена на 30 лв.

МЦ „Здраве за всеки“. Центърът е специализиран в работа с патологични изменение на опорно-двиг.апарат, травми, възстановявания след операции, болки в гръб, врат, кръст, изкривявания и т.нар. компютърна болест. Оборудван е със специализирани кабинети и разнообразни апарати. Цените са между 15 и 30 лв за една процедура и предвидена отстъпка от 20% при пакетна поръчка.

Център „Медива“. Специалисти по физиотерапия, рехабилитация, акупунктура и лазертерапия прилагат разнообразни терапевтични методи за всички оплаквания в сферата на опорно-двиг.апарат и програми за деца с ДЦП, за гръбначни изкривявания и при кокс и гонартроза. Специално се работи с компютърни специалисти, които получават изменения на ръцете и китките, на шийните прешлени и рамото, на гръбн. стълб и зрението. Нарочно разработена за тях програма отстранява болевия синдром и профилактира появата и задълбочаването на проблеми, свързани с професията.

ДКЦ „Св.София – Люлин“, сектор по физик. терапия и рехабилитационна медицина. Отделението към многопрофилната болница е отлично оборудвано за 10 различни вида процедури, сред които подводна терапия и масаж.

Болницата в “Овча Купел”
Кинезитерапия - обучение и лечение
Нервно-елекрическа мускулна стимулация – работи, без да натоварва ставите

Националната спец.болница за физикална терапия е наследник на първото столично заведение за рехабилитация от 1946 г. Приема пациенти по клинични пътеки с номера 260-265, които касаят ДЦП, мускулни увреждания и атрофия, ЦНС, периферна НС, патологии на опорно-двиг. апарат. Има и свободен прием по ценоразпис. В него са вписани над 50 вида терапии и процедури с цени от 4 до 35 лв. Груповите гимнастики струват 4-5 лв, електротерапията е от 4 до 12 лв, рефлексотерапията – от 8 до 12 лв, светолечението – 4-5 лв.

Във Варна

Леч.-възстановителен ц-р Сано – предлага изготвяне на тренировъчна програма за отделния клиент (30 лв), гимнастика – индивидуално (20 лв) и практики в малки групи (9 лв). Хидротерапията е на цена 15-20 лв, а физиотерапията между 15 и 20 лв на процедура. В центъра се предлагат и пакетни програми с общи цени, както и текущи промоции.

Вентура ДЗЗД – специализиран медицински кабинет за патологии на опорно-двиг.апарат. Извършва се диагностика, мобилизация на нерви, лечение на болки, миофасциален масаж и други. Провеждат се и курсове за масажисти.

Кинезитерапевт Дмитрий Мактри – изхожда от особеностите на дадения организъм и изготвя комплекс от специално насочени упражнения, диета и процедури, които комплексно да повлияят заболяването.

Във Варна практикуват кинезитерапевтите Евдокия Минкова, Даниела Велева, Емилия Атанасова, Йордан Бакърджиев, Тодор Тодоров Николай Ненков и още десетки специалисти.

В Бургас

В града работят кинезитерапевти и физиотерапевти Красими Русев (прилага кинези-, мануална, Боуен и други методи), Надежда Алексиева, Ваня Христова, Диана Георгиева, Христина Млъзева, Милко Стаматов, Нина Калудова и Диана Недева (МЦ Николай Чудотворец), Сабина Димитрова, Дора Иванова (ФТЦ ВИТА), Христо Вълчев и други.

В Пловдив
МЦ за спортна медицина

Известен на старите пловдивчани като „Спортния диспансер“, той е отлично оборудван и професионално подкрепен. Има чудесни традиции в патологии и травми. Секторът по електролечение се хвали с пълната гама апаратура, обслужвана екипно – от физиотерапевт и кинезитерапевт. MЦРСМ е специализиран в предпазването и ранната диагноза на гръбн. изкривявания. Кинезитерапевтичните практики са индивидуални, предоставят се още електростимулация, механо-, крио-, вело-, суспенсионна и пулитерапия. Отделени са още сектори за възстановяване след сърдечни патологии със социална интеграция и за амбулаторна рехабилитация, включително спротна консултация.

Кинезитерапия - обучение и лечение
СПА-процедурите са приятно допълнение към усилената работа по време на лечебната тренировка
Централ Хоспитал

Притежава отделение по физиотерапия за наранявания и разни физически състояния. Подкрепени са с високо специализирана апаратура и специалисти за електро-, светло-, кало- и инхалационно лечение, крио- и иглотерапия и други програми.

Монтесори център „Мечо Пух“

Той предлага приоритетни услуги за деца, които включват и терапия, извършвана в салон за психомоторика. Процедурите се извършват от Силвия Кирева, която е утвърдено име в града и с опит в работата с деца. Центърът е подходящ при ДЦП, увреждания на ЦНС при раждане, мускулни увреди и атрофии, изкривявания. По отношение на възрастните се третират ставни и мускулни увреждания, схващания, работи се при слединсултни състояния.

В Пловдив практикуват физиотерапевти като Людмил Димитров, Велина Митрева, Ирина Ангелова, Еленка нанева, Иванка Джелепова, Радка Нотова, Росица Узунова и още десетки специалисти.

В Русе

Аурора център – специално насочена работа с модерната Боуен терапия. В центъра се съставят програми за възстановяване при проблеми с гръбн.стълб и ставите и се подкрепят хора, които не са доволни от теглото си и такива, които желаят по-пълноценен и активен живот. Диапазонът на работа е широк и обхваща почти всички направления в дейността. Откроява се работа с еластичен тейп и домашни практики с хора на легло.

МБАЛ „Медика“

МЦ „Медика експерт“ е спец. заведение с центрове в Русе и Борово и СПА-центрове в Русе. Привлечени са квалифицирани специалисти. Работят по ЦНС, слединсултни състояния, артрози, ортопедични патологии, хирургични случаи и други. Практикуват се методите на Кабат, Бобат, Войта, неврална, мануална, екстензионна терапия, изправителна гимнастика, теренно лечение и други.

Кинезитерапевт Гюнай Мехмедов

Практикува в кабинет „Кинезитех“, понякога предоставя ваучери за услуги с намаление. Афишира се като един от малкото квалифицирани в Боуен терапията експерти за североизточната част на страната. Работи с пациенти от Русе и Разград.

В Кърджали

Отделение в поликлиничния блок на МБАЛ „Дафовски“, насочено към физикална медицина. Познато под съкращението ОФРМ, то е в сградата на болницата и предоставя електро-, светло-, магнито- и ултразвуково лечение. Обособени са зали за пасивна и активна кинезитерапия, екстензионна, механ-о и трудотерапия, масаж. Налице са редица приспособления за трениране на фините движения, за стави и други.

Обучение по кинезитерапия, къде се учи?

Кинезитерапия - обучение и лечениеСпециалности са разкрити в Националната спортна академия, в колежите към медицинските университети и в някои „общи“ университети като Софийския, Югозападния, Русенския. Има известна разлика в наименованията, както и в учебните програми.

Дайте мнение и Вие тук!
Учебници и литература

По специалността има пребогата литература. Издадени са десетки учебници, книги и помагала за студентите по двете специалности. Обемиста част от тях са на издателството на НСА за нуждите на обучението на техните студенти.

Приложение на кинезитерапията

Дисциплината има място във всички възрасти – от ранната детска до дълбока старост. Завършилите съответните специалности работят в болнични отделения по: физик. терапия и рехабилитация, в здравни заведения за активно лечение, консултативни центрове, хосписи и домове със социално предназначение. Освен това са широки възможностите за наемане във фитнес, СПА и спортни клубове и центрове.

Кинезитерапия в педиатрията

Кинезитерапия - обучение и лечениеЛФК се прилага от кърмаческа възраст за профилактика и за безпогрешно физ. развитие. Допустимо е да се започне от 6-тата седмица след раждането. Помага при разстройство на храносм.с-ма, хипо- и атрофия, рахит и невропатии. Основно се ползват масаж и пасивни упражнения.

За порастналите деца движението помага при снижени физически възможности, с което се отличава от физическо възпитание. Но методът е полезен за всички малчугани, защото под влияние на гимнастиката те изработва двигателни стереотипи, учат се на дисциплина, придобиват практически навици. Незаменимо средство е при лечение на рахит, ДЦП и други патологични състояния.
Днес почти всички центрове за деца с увреждания привличат кинезитерапевти за двигателно развитие.

Кинезитерапия в гериатрията

Кинезитерапия - обучение и лечениеГериатрията се занимава с проблемите на физиологичното и преждевременното стареене. Заради износване, влияние на външни фактори и вътрешни структурни промени, възрастните хора търпят дискомфортни изменения – намалява еластичността на съдове, мускули и стави, гръбн. стълб и ребрата се вкостяват и други. Затова кинезитерапията има огромно място в подобряване на състоянието и забавяне на процесите. Освен това възрастните хора развиват заболявания, за част от които методът е много ефективен.

Като практическа дисциплина, физио- и кинезитерапията са чудесни за възрастните хора, но у нас няма традиции в този вид грижа. Има много центрове за деца, но за най-възрастните подобна грижа се предоставя единствено в старческите домове и в заведенията за хора с увреждания.

Заплащане в България, САЩ и Канада

Според класация, направена преди 2 години на база годишен доход, физиотерапевтите заемат 7 място в Съединените щати по переспективност и добро заплащане. Отчита се и застаряване на населението, заради което необходимостта от такива кадри ще нараства, като прогнозата е за 30 до 40% увеличение на заетите в сектора. Според тази класация (която не е представителна), една десета от физиотерапевтите печелят над 100 хил. долара в година. Пак според непредставително проучване, но целенасочено към професията, в Канада заплащането се движи от порякъда на 70-80 хиляди долара. И тук работа за кинезитерапевти има и прогнозата е добра, защото заетостта ще нараства по правителствени очаквания. За практикуване зад океана се изисква лицензиране по утвърдени процедури.

За заплащането на физио- и кинезитерапевтите в България няма унифицирано изследване. Месечният доход варива изключително силно според мястото на практикуване – в държавно или частно заведение или на частна практика. Според коментари в професионалните среди, работа у нас трудно се намира и заплатите са ниски (500-600 лв), но в частните практики еднократните процедури (извършвани в рамките на 1 час) варират от 20-30 до 70 лв. Според сигналите, които идва от медицинската общност, рехабилитаторите и другите видове терапевти са сред медицинските кадри, които „изтичат“ от страната заради голямата разлика в заплащането.

Университети и курсове

НСА
Кинезитерапия - обучение и лечение

Факултетът по кинезит., туризъм и спорт. анимация е със 7 катедри, сред които “Кинезитерапия и рехабилитация”. Специалността се нарича „кинезитерапевт/физиотерапевт“ и се предлага само в ред. ф-ма. Полага се изпит по биология – писмено, конспектът за който съдържа 20 въпроса на база учебниците от 8 до 12 клас на средното училище. Вторият изпит е писмен по езикова култура.

Съст. бал се съставя така:
 • общ успех от дипломата за ср.образование;
 • оценката от изпита по езикова култура;
 • удвоената оценка от изп. по биология.

Учи се 4 години за степен бакалавър (240 кредита). Учебната програма включва хуманитарни дисциплини, физическо възпитание и спорт, клин. практики и уч. курсове.

Магистърските програми са 1-годишни (60 кредита) с цел задълбочаване на познанията във връзка със съвременните достижения и придобиване на по-високо професионално ниво.
Задочно обучение по тази специалност не е предвидено.

В Софийския университет

Специалността е акредитирана. Нарича се „Медицинска рехабил. и ерготерапия“ и е към Медицинския факултет. Разкрита е пре 2011 година. Продължителността е 8 семестъра за бакалавър и 12 семестъра за магистър. Практиката по клиничните дисциплини се извършва в болница „Лозенец“ и ВМА. Според брошурата на СУ, издадена за специалността, по света има 450 милиона души с хронични заболявания и увреждания, които ползват рехабилитация. Необходимостта от професията ще се увеличава.

В Софийския университет се кандидатства с изпит по биология. Балът се съставя така:
 • утроената оценка от изп. по биология;
 • оценката по биология от дипл. за ср.образование;
 • оценката от матурата по биология, умножена по 2.5.

Така общият максимален бал става 24.

В Мед. университет – София

Това е третото учебно заведение в столицата, в което се изучава специалността „Кинезитерапия“. И тук е предвидена единствено редовна форма. Част е от факултета по общ. здраве. Магистратурата е „Медицинска рехабилитация и балнеология”. И за двете се кандидатства с изпит по биология, а за бакалавърска степен – и с такъв по обща физ. подготовка.

Медицински университет – Пловдив

Специалността е в Медицинския колеж, наречена е „рехабилитатор“, с традиции от 1973 година. Обучението е 6 семестъра, през които се извършва подготовка по кинезитерапия, електро, светло и климатолечение, балнеотерапия, комплексна профилактика и рехабил. при вс. видове заболявания. През настоящата година са приети 30 студенти само ред. форма.

Кандидатства се с изпит по биология или тест по биология или с оценката от матурата по биология.

Балообразуването е следното:
 • удвоената оценка от изп. по биология или оценката от матурата по биология, умножена по 1.6;
 • оценките по химия и биология от дипл. за ср. образование.
Югозападен университет в Благоевград

Специалността е “Кинезитерапия“, ред. форма, 8 семестъра, с акредитация. Разкрита е преди 22 години. Обучава студенти от Македония, Кувейт, Сърбия, Гърция. Наши студенти се реализират и в чужбина. Според учебното заведение, това е от най-търсените специалности. Студентите се насърчават да продължат квалифициране по свет. стандарти. Обучението включва медицински и специализирани дисциплини и клинични практики.

Кандидат-студ. изпити са тест по биология или оценката от матурата по биология и практически по физ. подготовка.

Образуването на бала става така:
 • удвоена оценка от теста по биология;
 • оценката от практическия изпит.
В Бургас

Медицинският колеж към Медицинския университет в Бургас провежда обучение по специалността „рехабилитатор” със срок 6 семестъра (професионален бакалавър). То е с опит от 20 години. Изучават се медицински, хуманитарни и социални науки, както и клинични и специални. Кандидатства се с тест по биология или оценката от матурата по биология, умножена по 0.9.

Обучение във Варна

В колежа към Медицинския университет се обучава по специалността „Рехабилитатор“, в която се подготвят специалисти за курортните и лечебните възстановителни центрове. В университета се реализира магистратурата „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, която надгражда и отговаря на новото течение за откриване на спа и уелнес центрове. Обучението е на модулен принцип – 4 семестъра. Конкурсът по биология е под формата на тест.

Балообразуването става така:
 • удвоена оценка от теста по биология;
 • оценките от матурите по биология (или оценката от дипломата) и по български език.
Във Велико Търново

Обучението се извършва във филиал на МУ – Варна и по условията и параметрите, валидни за цялото учебно заведение.

Курсове по кинезитерапия?

Физиотерапия, кинезитерапия и рехабилитация като професии се упражняват с придобито висше образование, най-малко професионален бакалавър. Придобиване на квалификация посредством курсове е възможно единствено в тесния сектор на масажите и то за определени видове от тях. Налични са множество разнообразни курсове за повече и по-малко познати техники за масажиране, полезни и за квалифициране и разширяване на познанията на специалисти.

Как се правят кинезитерапевтични упражнения

От следващото видео ще придобиете представа какво представлява кинезитерапията, патентована от руския професор Бубновски.

Здравите хора, които имат малки неразположения, биха могли да практикуват елементи от лечебните комплекси и самостоятелно у дома. Пример за това е този комплекс за освобождаване на седалищен нерв (ишиас):

Терапия при дискова херния

При проблеми с междупрешленните дискове главната задача е стабилизиране – така че хернията да не притиска повече околните тъкани. Всъщност организмът се грижи– образува уплътнение на костната тъкан, подобно на мазоли. Терапията помага на тялото. Чудесно е да се активизира кръвоснабдяването на повредения участък, за да се облекчи доставянето на „строителен“ материал за поправката. Най-добре влияят масажът и физиотерапевтичните процедури.

Мануалн. терапия влиза в действие при изместване. Подобно съчетание на измененията се наблюдава при около 70% от случаите. Удачно е рефлекторното разхлабване на околните мускули и частичното възстановяване на кръвообращението на прилежащия сегмент на гръбначния стълб. Има опасност при груби действия да се провокира нарастване на възпалението върху повредените нервни стволове.

Подходящи са още иглорефлексотерапия срещу болезненост на мускулния спазъм, хирудотерапия, масаж на гърба и шията. И тук грубите действия костват спазми в мускулите на гърба, които пък натоварват дисковете. Масажът трябва да е мек, щадящ, без болка.

Препоръчва се още и криотерапия – местно охлаждане, което намалява отока върху корена на нерва и вдига възстановителните способности на тъканите. Останалите физиотерапевтични процедури като магнитотерапия, електрофореза, електростимулация, ултразвук и прочее помагат на около половината болни, но в 30-40% от случаите се отразяват зле, защото загряващите и стимулиращи процедури усилват възпалението и провокират болка. Още ТУК: За дисковата херния!

При остеохондроза

Физиотерапията при остеохондроза включва загряващи процедури, ултразвукова терапия, електроневростимулация, електрофореза, магнитотерапия и масаж. Показани са масажи на шийния, горния гръден и кръстния отдел на гръбн. стълб, извършвани чрез поглаждане и леко разтриване, без груби прийоми, предизвикващи болка.

За болните е показана лечебна физкултура, която да осигури оптимална двигателна активност, укрепване на мускулите на гърба и шията, подобряване на кръвоснабдяването. Пациентите изпълняват индивидуални комплекси. Изборът на средствата и методиките зависи от състоянието на болния и фазата на заболяването, както и от биомеханичните особености на гръбн. стълб.

В острата фаза терапията цели намаляване на болката и придаване на физиологично правилно положение. Противопоказани са сауна и горещи вани. След като премине острата фаза и болката намалее, се увеличават общоразвиващите упражнения, както и количеството на повторенията. Ограничават се по амплитуда тези, които пренапрягат и предизвикват болка.
Лечебният ефект на гимнастиката при остеохондроза се обяснява със стимулиращото влияние върху кръво- и лимфообращението, подобряването на тъканния обмен, намаляване и ликвидиране на застойните явления в органите и тъканите. Подбрани упражнения правят по-устойчив мускулния корсет и намаляват напрежението върху нервните коренчета.

В периода на ремисия на болния се препоръчва да ходи по наклонен терен в разстояние от 500 м до 3.5 км взависимост от наклона. Изборът зависи от общото му състояние.

При болки в гърба

Ранната физическа терапия под ръководството на специалисти намалява значително разходите за лечение и предотвратява много болки и неприятности. Необходимо е тя да започне веднага след поява на болестното усещане.
Болка в гърба е много общо понятие, така се изразяват няколко вида изменения. Методите за въздействие се избират според конкретната диагноза. Още ТУК: За болките в гърба!

Кинезитерапия за бебета и деца с ДЦП

ДЦП е хронично непрогресиращо заболяване, грижата при което е относително постоянна. То се характеризира с нарушение на произволните движения, а в това мястото на физиотерапията е незаменима. Рехабилитацията е многоцелева, но главната задача е да намали проявленията на церебралната парализа, да подобри състоянието на детенцето и да му позволи повече активност с минимална зависимост от околните. Физиотерапия се ползва във вс. етапи, като зависи от възрастта и протичането на заболяването. Успехът на лечението зависи от ранното начало и обема на провежданите процедури. Използват се почти всички познати техники, но има известни правила като това в един ден да не се назначават две процедури в общо действие, балнеолечение и калолечение, процедури с общ механизъм на действие. Между процедурите, масажите и гимнастиката е необходима почивка не по-малко от 1 час.

Войта диагностика и терапия

При ДЦП е важно увреждането да бъде открито максимално рано, преди 18-тия месец на бебето, защото след това тосе преодолява трудно. За най-малките се използва Войта терапия за установяване и третиране на ранни отклонения. Този тип използва рефлексите и цели събуждането им, чрез стимулиране на мозъка да изпраща сигнали към крайниците. Когато се работи за пълзене и обръщане при малкото бебе, то после е по-подготвено да се изправи и да проходи.

След мозъчен инсулт

Ключов момент в рехабилитацията на пациенти, понесли инсулт, е оказването на помощ чрез комплекси интердисциплинарни интервенции. Такъв подход намалява смъртността, подобрява функционирането и ускорява изписването на пациентите. Физическият компонент отдавна е важен елемент в рехабилитацията.Чрез него се подобрява базовата активност, функциите на горните крайници, способността за самообслужване и ежедневни дейности.

Започва се с ранна мобилизация, стимулиране на активността още в първото денонощие след инсулта. Следват интервенции за създаване на баланс при седене, ходене и различни активности. Третият етап са тренировни за ходене на открито. Следват групови и индивидуални занимания, предписани според личните нужди на болния. Добре влияят тренировките в басейн и електростимулацията на краката.

При кокс- и гонартроза

Артрозите на тазобедрената и колянната става са инвалидизиращи страдания, които освен че причиняват много болка, но и ограничават движенията, намаляват активността и оттам задълбочават обездвижването на пациентите.

Затова именно тази група болни (включително и от коксартроза) много силно се нуждаят от физик. терапия с всички нейни методики. Целта е работа с мускулите в съчетание с мануална терапия за болните стави. Специални комплекси подсилват мускулната издържлиност и увеличават движението на ставите. Кокс- и гонартрозата са сред патологиите, за които не се допуска самостоятелна работа без специалист.

При аутизъм

Аутизмът изисква многоцелеви подход и обратно – позволява прилагането на много разнообразни методики – речева терапия и логопедия, трудотерапия с акцент върху създаването на навици за ежедневието, създаване на социални навици, игрова и поведенческа терапия, които помагат социализирането. По отношение на физиотерапията, нейното място е незаменимо. Аутизмът е всепроникващо нарушение на развитието. При множество хора се наблюдава задържане в развитието на моториката и нисък мускулен тонус. Физическата терапия формира сила, издръжливост, координация и основни активни навици.

Вижте и ТОВА: Аутизъм. Симптоми и лечение на особеностите. Кои специалисти са фаворитите на БГ Мама. Видове и как да действаме.

Сколиоза, гръбначни изкривявания

При лечение на сколиоза физиотерапията сама по себе е слабо ефективна. Тя задължително се комплектова с други видове лечения. В терапевтичния комплекс влизат леч.физкултура, плуване, масаж и други. Целта е укрепване на мускулния корсет, да се отстрани дистрофията, да се подобри съкратителната функция, да се създадат условия за отпускане на блокажите по гръбначно-двигателните сегменти, да се подобри работата на вътрешните органи и да се премахне болката.

При изкривявания най-много се ползват електро-, магнито-, ултразвук терапия, топло- и водолечение. За най-ефективна е провъзгласена електротерапията, включваща електрофореза и електростимулацията на мускулите на корема и гърба.

За главоболие

При главоболие от съществено значение да се диагностицира източникът, причинителят, от който зависи и назначаването на процедурит. Като цяло в активната фаза физиотерапията има за цел стабилизиране и регрес на процеса, а в неактивната фаза – да купира синтрома.

При целулит

При целулита нарушенията са в кръвообращението, налице е застой на лимфата, натрупване на шлаки и задържането на течности в организма. Затова често локалните салонни процедури и даже антицелулитният масаж не носят убедителни и устойчиви резултати.

За постигането на траен резултат се препоръчва лечение посредством движения, които активизират дълбоките мускули, хранят ставите и гръбначния стълб, активно движат лимфата и активизират работата на лимфната система. Методите на кинезитерапията активно извеждат шлаките, продукти на обмена. Освен това физическата активност поддържа тонуса на бедрата и дупето и притежава лифтиг ефект, който разбива мастните тъкани.

При миома

Ползите и вредите от лечението на миома със средствата на физио и кинезитерапия все още са тема на спорове. Но според професор Бубновски, тя отлично се повлиява от упражненията, които се назначават за остеохондроза. В центровете на медика, патентовал кинезитерапевтичен метод, от опит е установено, че при терапия за остеохондроза се укрепват мускулите на тазовото дъно и долните части на гърба, които пък активизират кръвотока и намаляват болката. Според Бубновски тези фактори разсейват миомата.

При хемороиди

Диагноза, по която без съмнение и колебание се работи в центровете на Бубновски. Технологията е подобна на тази при миомата – упражнения подобряват мускулния тонус и преодоляват мускулната недостатъчност, която е сред основните фактори за образуване на хемороиди – изменение на дебелото черво. Лечението по Бубновски заздравява мускулите, разположени в зоната и ги прави по-работоспособни. Чрез редовни силови натоварвания те развиват еластичност. Препоръчват се още спомагателни процедури с хладни вани и сауна за укрепване на съдовете.

При втора брадичка (гуша)

Двойната брадичка е забележим козметичен дефект, който се среща и при двата пола. По-често се формира при пълни хора, но не е изключена при такива, които нямат проблеми с излишното тегло. Добре се отразяват процедури, които ускоряват обменните процеси и повишават тонуса на мускулите в зоната – масажи, мезотерапия и специални упражнения.

Подходящ комплекс срещу двойна брадичка ще видите в следващото видео:

За отслабване

Физическото натоварване за намаляване на теглото е неизбродима тема. Прилагат се стотици методи, практики, системи, упражнения, тренировки, масажи, процедури, които е трудно дори да се изброят. Всички методики на кинезитерапията допринасят в това направление и имат място. Затова и много центрове за рехабилитация са разработили специални програми за хора с наднормени килограми.

Принципно погледнато, за лечение на затлъстяване спомагат натоварвания с малка интензивност, но провеждани продължително време – например активно ходене в течение на час всеки ден, тонизиращи упражнения като аеробика и танци, разхлабващи масажи и други.

При плеврит

При този вид възпаление се прилага леч. физкултура, на която се възлага задачата да отслаби нервнорефлекторните явления и да възстанови функциите на нервно-регулаторните механизми, управляващи дихателния апарат. Това включва третиране на измененото положение на гръдната клетка, повърхностното дишане, сковаността на движенията, парезата на дихателните мускули от болната страна и други. Добре влияят процедури, които подобряват кръво- и лимфообращението, както и общото укрепване на организма. При ранно включване на леч.гимнастика се наблюдава съхраняване на функциите на дихателния апарат.

При паркинсонова болест

Кинезитерапия - обучение и лечениеПаркинсоновата болест се състои в прогресивно отпадане на мозъчни клетки, което води до лош контрол над мускулите, вдървяване, треперене, липса на равновесие, затруднен говор и други. Патологията прогресира и инвалидизира. Терапиите се стремят да забавят процесите и в това голямо място заема физикалната терапия. Ползват се леч.физкултура, масаж, физиотерапия, фототерапия, електростимулиране и много физическа активност – ходене, упражнения, игра с топка, аеробика, тренажори с ниско съпротивление, упражнения за ходилата, имитация на гребане, плуване и други. Подходящи са релаксиращи и мобилизиращи техники и тренинги в групи.

Кинезитерапия за болки в рамото

Такава болка обездвижва ръката и целия раменен пояс от болната страна. Тя е пронизваща и ограничава движението. Обичайно причината е в притискания на нерви в раменната зона. Кинезитерапевтичните методи целят да се въздейства на възпалението и формиралия се оток, а след това чрез ман. терапия да се подобри състоянието на ставата. Работи се за раздвижване и постигане на движения без болка. Упражненията стабилизират всички мускули в горната част на гърба.

При шипове

Шиповете са форма на артроза, съпроводени са с остра болка, като облекчаването й е първа цел на лечението. Болката провокира обездвижване, защото пациентите откриват, че колкото по-малко „мърдат“, толкова по-малко ги боли. Сковаността обаче създава и нови проблеми. Кинезитерапията раздвижва и възстановява. При шипове е необходимо постоянство и по-дълъг курс процедури, чрез които трайно да се стимулират мускулите, гръбнака и периферната проводимост.

Кинезиотейпинг

Това е метод за целенасочено въздействие върху ограничена част от тялото. Върху нея се залепя еластична лента (тейп), която директно влияе върху потока на кръвта и лимфа, върху мускулите и тяхната обвивка и върху ставите. Въздейства се върху рецепторите, разположени на повърхността. Лентите и лепенките подобряват работата на мускулната с-ма, действат при атрофия, при пренапрегнатост и повишен тонус, при спазми. Освен това повлияват отоци, и хематоми. Относно ставите те подобряват биомеханиката и намаляват болките.

Какво мислите за нашите кинезитерапевти? Доволни ли сте или процедурите не са ви донесли облекчение? Ако искате да препоръчате специалист или леч.метод, включете се в коментарите под статията.

За Лекар.БГ

Радост Ангелова е редактор и репортер в множество национални и регионални вестници и електронни медии с над 30 години стаж в областта на здравеопазването, социалните политики и бизнеса.

Прочети още

Начини за лечение на артроза; симптоми, упражнения, билки и лекарства

Начини за лечение на артроза; симптоми, упражнения, билки и лекарства

Артроза: същност, класификации. Възможни терапии; има ли пълно излекуване. Ефективни диети. Как да си помогнем …

Едно мнение

 1. МОЛЯ ВИ ЗА СЪВЕТ – СИНЪТ МИ ЩЕ СЛЕДВА КИНЕЗИТЕРАПИЯ И НИ ИНТЕРЕСУВА КАКВА Е РАЗЛИКАТА ОТ НСА БЛАГОЕВГРАД РУСЕ МУ СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ–––-РАЗЛИКА В ДИПЛОМАТА ИМА ЛИ ИЛИ В СПЕЦИАЛНОСТТА–ДИПЛОМИТЕ ПРИЗНАВАТ ЛИ СЕ В ЧУЖБИНА – ЕВРОПА АМЕРИКА КОЙ УНИВЕРСИТЕТ Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.