lekar-reklama

Реклама в сайта

За реклама в сайта Лекар.БГ можете да получите оферта на най-ниските и приемливи цени, съществуващи в българския интернет!

Също така можете да поръчате и гост публикация с линк към вашия сайт за подобряване на резултатите ви в търсачките. Това ще бъде вашата най-добра реклама на сайт, защото при вас ще дойдат читатели, които имат нужда от вашия продукт или услуга и са потърсили информация за тях в търсещите машини. Ние най-добре знаем как се прави реклама в интернет чрез SEO и ще ви предложим най-добрите и работещи решения за целта на символична и конкурентно способна цена.

Цените ни са различни всеки месец, защото се определят от приходите на всяка рекламна позиция, която би ви заинтересувала. Така че пишете ни на мейла  [email protected] и ние ще ви изготвим специална и неустоима оферта, която със сигурност ще ви допадне!

Или направо използвайте формата за контакти по-долу, като дадете действащ имейл или телефон за връзка.

реклама сайт лекар.бг
Трафикът от Гугъл е над 83%, а директният трафик е повече от 14% от целия.

Цените за реклама в сайта Лекар.БГ се изчисляват за един месец на 100 процента от показванията на страниците. Ние ще ви дадем цена за едно каре с базисни размери, но на най-доброто място, а ако желаете по-голяма площ, нейната цена се изчислява пропорционално на изходната.

Сайтът Лекар.БГ прави над 860 000 импресии всеки месец, най-малко толкова пъти ще бъде видяна от хората вашата реклама. Аудиторията при нас е строго интересуваща се от здравни теми и не е привличана от сайта по нечестни начини. Трафикът е реален, предимно от Гугъл.

С рекламния ни отдел също така можете да направите контакт и по тел.: 0888 571 981.

    Вашето име (задължително)

    Вашият Email (задължително)

    Относно

    Вашето съобщение