statini-03

Какво представлява Розвера 10, 20 (Розувастатин). Мнения, странични ефекти

Какво представлява лекарството Розвера от 10 и 20 мг. Веществото Розувастатин. Мнения за Ко-Розвера, странични ефекти. Цена. Сравнение с Ромазик, Розвера, Профихол, други статини и фибрати

Високият холестерол не боли, но поражда атеросклероза, поразява сърцето, влошава кръвоснабдяването и нерядко води до драматични инциденти – инфаркт, инсулт. За достигане на нормата за липиден обмен и задържането й се използват два типа базови медикаменти – статини и фибрати, отделно или в комбинация.

Статините са първа линия в терапията на висок холестерол, незаменими в напреднали състояния. Към ефикасността на фибратите има сериозни забележки. Далеч зад тях по резултативност се нареждат биодобавките и витамините, приложими за този проблем.

Тук ще коментираме розувастатин, представител на четвърто, последно до момента поколение статини. Намираме го под търговските заглавия Тинтарос, Росукард, Ултравас, Розувастатин, Розувистат, Роваста, Розистат, Ромазик.

Ще разгледаме Roswera®.

Показания за изписване на розувастатин – Розвера
ДИАГНОЗАЦЕЛИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО
висок холестерол, първично, тип II-а, фамилна хиперхолестеролемияза редукция на произвеждания в ч. дроб холестерол
смесена хиперхолестеролемия, тип II-bв прибавка на диетата, когато тя и немедикаментозното лечение (спорт, отслабване) са се оказали недостатъчни
повишени триглицериди тип IVприбавка към диетата
атеросклерозатерапия срещу повишени нива на общ и ниско-липиден холестерол
основни сърдечно-съдови усложненияпървична профилактика

До началото и по време на терапията с Розвера® пациентът е длъжен да спазва стандартен режим за снижаване на холестерола. Дозата на лекарството се подбира индивидуално, според целите на терапията и терапевтичния отговор. Резултатът зависи от дозата на лекарството. За получаване на нужното ниво се изискват сравнително високи дози.

Първите статини са добити от определени гъбички. В стремежа си да подобрят техните показатели, химиците създават още три поколения лекарства, всичките синтетични. Розувастатин е представител на последното, най-ново поколение статини.

Какво представлява лекарството Розвера?

Лечебната съставка на Розвера е в-во, което потиска ключов ензим за производството на холестерол в тялото.

От 5 групи препарати срещу холестерол, 4 се целят именно в холестерола, който създава нашия черен дроб, и само една – в постъпващия чрез храната холестерол.

Причината е, че вътрешно се създава 80% от общия холестерол и само 20% получаваме от храната. Ето защо диетата при висок холестерол дава частични резултати и на нея не е възможно да се базира лечение при сериозни състояния.

statini-02
Розвера намалява Хл и оттам предохранява от атеросклеротични наслагвания

Лекарството Розвера работи чрез модерния статин – розувастатин. Той потиска ензима ХМГ-КоА редуктаза, управляващ предшественик на холестерола. Въздейства на черен дроб, където се разиграва синтеза на това съединение.

“Фигурин

Но черният дроб има една друга, също ключова роля. Той „улавя“ опасните видове холестерол и ги разгражда. Разпознава ги чрез специални рецептори, разположени на повърхността на клетките. Розувастатин от Розвера увеличава броя на тези рецептори. С помощта му органът става по-ефективен в работата си. Той улавя повече липопротеини от ниска плътност и ги унищожава (катаболизира). По този начин пречи и на синтеза на тези с много ниска плътност. Като следствие намалява общото количество на лошите разновидности.

Терапевтичният ефект се развива в рамките на 1 седмица от стартирането на терапията, а за 2 седмици лечението достига до 90% от максим. разчетения ефект. Пълен ефект се достига за 4 седмици терапия и поддържането й чрез редовен прием.

Розвера 10

Розвера се произвежда на хапчета, които съдържат няколко различни дозировки розувастатин – 5, 10, 15, 20 и 30 мг. Засичано е, че при тези концентрации дозирането е най-облекчено за различните видове пациенти.

Най-малките дози от 5 и 10 мг са необходими като начални. Розвера 5 и Розвера 10 се дава на пациенти, които за първи път приемат розувастатин или досега са били са други подобни инхибитори. Дозата трябва да е 5 или 10 мг Roswera® 1 път на ден.

1 хапче Росвера 5 или ½ хапче Росвера 10 се дава при комбиниране с фибрат или с никотинова к-на в липидоснижаващи дози (над 1 г/ден).

При избора на начална доза се ръководим от индивидуалната концентрация на холестерол в плазмата и възможния сърдечен риск. Отчита се и потенциалният риск от развитието на странични ефекти. При необходимост дозата се увеличава след 4 седмици.

Розвера 20

След началния етап на терапия, дозата розувастатин се увеличава. Тогава става по-удобно да се купуват големите дозировки на лекарството – Розвера 15, Розвера 20 и Розвера 30. Има три възможности за удобство на дозирането, чийто максимум се определя на 40 мг/ ден.

Максималната дозировка 40 мг е допустима само за тежки хиперхолестеролемии и с висок риск от усложнения. Третото условие е липса на резултат при използвани дози 20 мг/ ден.

Настоятелно се препоръчва лечение с доза 40 мг да протича под наблюдение (хоспитализация). След 2-4 седмици терапия с Розвера се изследва липидния обмен и при нужда се коригира дозата.

Максималната доза не е подходяща за болни, които до т. момент не са се обръщали към лекар.

Има вариант на препарата Розвера, в който съставът е комбиниран с езетимиб. Наименованието е Ко-Розвера.

Ко-Розвера 10-10

Ко-Розвера комбинира активни вещества, които се целят в различен холестерол. Розувастатин се цели в синтезирания в тялото, а езетимиб се цели в този, които идва от храната. Така се получава едно хапче срещу всички източници на холестерол.

statini-05
Комбинирания препарат Росвера

Езетимиб потиска възприемането на холестерола от храната. Използва се отделно или в комбинация със статин, както е в Ко-Розвера. По фармацевтични данни, при самостоятелно използване намалява усвояването с 15-22%, а в съчетание – с 40-45%.

Стандартната доза на езетимиб е 10 мг дневно и такова количество е предвидено в хапчето Ко-Розвера. В същото време дозата розувастатин може да варира от 5 до 40 мг, които са нормалните приемни дози за този статин.

Използването на езетимиб е ограничено. У нас се продават само 3 лекарства с него. Причината е, че той е ниско ефективен, макар и високо безопасен (не навлиза в кръвта). Ко-Розвера съумява да се справи с този проблем като го комбинира със статин.

Какво лекува Розвера?

Розвера действа в две направления:

 • Намалява съдържанието на холестерол в кръвта;
 • Лекува патологии, породени от наличието на повишен Хл.

Още нещо много интересно ТУК: Как се сваля висок холестерол с билки и диета по лесния начин!

Висок холестерол

С изпиването на хапчето Розвера лечебното вещество навлиза в кръвта и се натрупва в желаната концентрация. Това става за около 5 часа. Розувастатин се свързва с протеините от кръвната плазма, главно с албумин. В това състояние той започва да потиска ензима HMG-CoA-reductase.

мнения, отзиви, коментари, форум

Инхибирането на активността на ензима води до верижни реакции, които намаляват вътреклетъчното съдържание на холестерол. При липсата на достатъчно такъв ензим се затормозява производството на мевалонат – междинен продукт в процеса на образуване на холестерол. Серумните нива ефективно намаляват и това се вижда в кръвните изследвания.

Тялото компенсира това като повишава активността на рецепторите за нископлътностни липопротеини и съответно разграждането на повече от тях.

Против инфаркт и инсулт

Удържането на нормално съдържание на холестерол в кръвта е най-добрата профилактика за основните сърдечно-съдови усложнения – инсулт, инфаркт. Използва се при възрастни пациенти без клинични признаци на ИБС, но с повишен риск от развитието й (възраст над 50 г. за мъжете и над 60 г. за жените, повишена концентрация на С–реактивен протеин (≥2 мг/л) при наличие на минимум един от допълнителните рискови фактори (високо кръвно, ниско ниво на високоплътностни липопротеини, пушене, ранно начало на ИБС в семейната анамнеза).

За профилактика на инсулт и инфаркт се препоръчва начална доза от 1 Х 10 мг на ден и повишаване до 1 Х 20 мг след 4 седмици.

Против атеросклероза

Статините оказват положително влияние при дисфункция на ендотела на съдовите стени. Това е доклиничен признак на ранна атеросклероза. Не е изучено как, но е установено ограничаване на асептичното възпаление.

Подобряват физическите свойства на кръвта (гъстота, съсирване), имат антиоксидантно свойство. Пречат на разрастването на мастните плаки.

Терапевтичен ефект се проявява 1 седмица от старта на терап., за 2 седмици се достига 90% от максималния ефект, за 4 седмици – 100%.

Дайте мнение и Вие тук!

Как действа Розвера (веществото розувастатин)?

Ефекти на розувастатин
НАПРАВЛЕНИЕЕФЕКТ
Хиполипидимично лекарствозабавя работата на ензим – главен участник в синтеза на холестерола, което редуцира производството му в хепатоцитите
Редуцира липопротеини ниска плътностчрез умножаване на рецепторите в този тип липопротеини се облекчава техния захват от кръвния поток
Намалява триглицеридитес едновременно повишаване на липопрот. с висока плътност
Допълнително: активизира ендотелаДопълнително: стабилизира атеросклеротичните плаки
Противовъзпалителен и антитромботичен ефектпозитивно повлиява общия и костния метаболизъм

Вижте и ТОВА: Как се сваля холестерол с Розувастатин и доказани билки?

Прием

Хапчето се преглъща цяло, с  вода. Приема се по всяко време на денонощието, не зависи от храната.

Препоръчителната стартова доза за начинаещи пациенти е 1 Х 5/ 10 мг. Впоследствие според данните в изследванията дозата се завишава максимум до 40 мг. Максималната от 40 мг се достига след 4 седмици терапия с Розвера.

 • Пациентите в старческа възраст приемат нередуцирани дози.
 • При бъбречна недостатъчност до средна степен също не се предприема корекция. При тежка недостатъчност (КК под 30 мл/мин) Roswera® е противопоказана.
 • При умерени нарушения на бъбречните функции се препоръчва доза от 5 мг.
Противопоказания

Противопоказанията са различни при денонощна доза до 40 мг и над 40 мг.

 • При доза до 40 мг са: чернодробни заболявания в активна фаза, бъбречна недостатъчност (КК под 30 мл/ мин), прием на циклоспорин, миопатия, зачеване, кърмене, непонасяне на лактоза, възраст до 18 г. Не се препоръчва за жени с репродуктивен потенциал, неприлагащи контрацепция.
 • При доза над 40 мг са цитираните по-горе с добавка: КК под 60 мл/ мин., хипотиреоза, заболявания на мускулите, вкл. в семейната анамнеза, алкохолизъм, едновременен прием на фибрати. Такива дози не се изписват на пациенти от монголоидната раса.
Странични ефекти

Обичайно те са незначителни и минават сами. По-чести са главоболие, виене на свят, рядко – намалена памет, периферна невропатия. Възможни кашлица, запек, много рядко – диария и жълтеница. Алергичен отговор – уртикария.

При прием на розувастатин се наблюдават изменения на лабораторните показатели за гликемия, билирубин, щитовидни хормони и др.

Общ ефект от тези инхибитори са прояви на депресия, безсъние, кошмари, сексуална дисфункция.

Лечение на холестерол с други статини

Статините са четири поколения, представители на които се използват едновременно. Причината е, че те имат различни показатели по отношение на ефективност и безопасност.

Най-използваните към момента са симвастатин от 1-о поколение, аторвастатин от 3-о поколение и розувастатин от 4-о поколение. Като цяло, статините повлияват не само холестерола, но и състоянието на съдовете и кръвта. Подобряват протичането на кръвта като я разреждат и отпускат протоците. С тях вероятността от тромби е намалена.

Лечение с фибрати

Фибратите са лекарствени средства срещу повишен холестерол кръвта. Предотвратяват отлагането на холестеролови плаки.

Използват се при повишена концентрация на триглицериди в съчетание с никотинова к-на, статини и др. лекарства. Всяка от тази групи препарати има своя специфично въздействие върху обмена на липиди. Затова комплексното им прилагане позволява да се постигне оптимален резултат.

Фибрати се назначават при много високи концентрации на липопротеини в кръвта (над 10 ммол/л), а също и в допълнение към статини за повишаване на ефективността им при прилагане в по-ниски концентрации.

 • Представители в България: фено- и ципрофибрат (Фибранор, Липантил, Липанор).

Заместители и аналози

Точни заместители на Росвера са всички лекарства с розувастатин:

Розувастатин, Ромазик

Крестор, Розувистат, Тинтарос, Росукард, Ултравас, Роваста, Розистат, Ромазик, Крестор са наименованията, под които е регистриран розувастатин у нас.

Разликата е в дозировките – при някои има по 5-6 разновидности от 5 до 40 мг, а при други са само основните – 5, 10 и 20 мг.

Съществена разлика откриваме и в цените. Пример с хапче 5 мг: Розувистат 3.22 лв, Ромазик 5.27 лв, Тинтарос 10.44 лв., Крестор 35.24 лв.

statini-04
Други лекарства с розувастатин
Аторвастатин, Аторис, Торвакард

Днес атоврастатин има най-голяма клинична база за ефекти върху болни с различна локализация на атеросклероза. Влиянието върху сърдечно-съдовите патологии е изучено в множество практически изследвания.

Най-впечатляващи са резултатите при болни ИБС, където общата смъртност е съкратена с 43% за 2 години. Кардиалните усложнения са спаднали с 54%, нестабилната стенокардия – също с толкова, инсултите – с 47%.

Аторвастатин също се продава под различни наименования, сред които Аторис и Торвакард. Предпочитат се за профилактика на хипертония, сърдечни и мозъчни инциденти, диабет. Има много добри отзиви.

Симвастатин

Лекарството е от първите статини. За разлика от следващите като аторвастатин, това е от типа про-лекарство – при попадане в кръвта не започва да действа, докато не се активира от определени чернодробни ензими. Това определя две неща:

 1. забавя началото на действието, поради което аторвастатин е по-бърз в сравнение със симвастатин;
 2. при превръщането се намалява активната концентрация на лекарството в организма, то трябва да се приема в увеличени дози. А повишаването на дозата повишава и риска от странични реакции.

Още ТУК: Видове статини и лекарства против холестерол!

Липанор

Липанор представлява ципрофибрат – липомоделиращ препарат с широк спектър. Увеличава нивото на високоплътностните липопротеини, както и ефективността на прилаганата диета. Използва се по 100 мг дневно, при умерена бъбречна недостатъчност – по 100 мг през ден. Усвоява се за 1 час. Приемът е 2-3 ч. след нахранване.

Възможни негативи от приема на Липанор са умора, сънливост, гадене, диспептична симптоматика, миалгия, кожни реакции, косопад и др.

Профихол

Препаратът съдържа извлечен от червен ориз стандартизиран monakolin K – fitostatyn + фолиева к-на и витамин B6, B12. Създаден е за поддържане на нормални нива от вредните фракции на холестерола.

Монаколин от ферментирал ориз помага за поддържането на правилно ниво на холестерол в кръвта. Витамините влияят на правилния обмен на хомоцистеин. Хомоцистеин се нарича холестерола на 21 век. Открито е, че нормалното ниво на Хл в кръвта и метаболизма на хомоцистеин са факторите, които повлияват работата на сърцето и кръвоносната система.

И накрая, вероятно се питате кое е най-ефикасното лекарство при висок холестерол. Пряко сравнение е правено, но то рядко върши работа на пациента. Изборът на препарат се прави във връзка с неговите индивидуални характеристики и проблеми. Ако при един болен най-доброто е статин, то при друг по-ценни резултати се добиват чрез комбинация от статини и фибрати. И това е само пример.

В таблица представяме едно по-общо сравняване на лекарствата по тяхната резултативност – с колко процента са намалили холестерола.

Таблицаstatini-01

Виждаме, че статините се справят най-добре с общия холестерол, но никотиновата к-на не им отстъпва с много. И тя има доста добри резултати при повишаване на високоплътностните липопротеини, докато статините там изостават. Тя е по-добра и по отношение на триглицеридите, наред с фибратите.

Таблицата обяснява защо нерядко специалистите предприемат комбиниране на лекарствените средства.

Вижте и ТОВА:

Примерно дневно меню при високи триглицериди и холестерол

За Лекар.БГ

Прочети още

Как се приема Витамин Д?

Витамин Д и Вигантол. По колко капки се приема за възрастни?

Как се дава Вигантол и Витамин Д? Дозировка за възрастни. Как се пие Витамин Д3? …

4 Мнения

 1. Антонина

  На мен също ми писаха розвера. От първо хапче ми се появи отпадналост. Още със ставането необяснима липса на сила. Исках да го сменят, но било добро и неможело. Само намалиха дозата. Холестерола не ми стана нормален, но се пооправи.

 2. Георги Попов

  При мен лечението беше с Ромазик, но първо ходих на кардиолог. Той ми изписа допълнително таурин. За около месец изследванията ми показаха норма. Препоръчвам!

 3. Драгомира

  Холестерол повишен 6.2, лекарят ми искаше да пия статини и то доживотно. Видя ми се прекалено, питах, четох и купих Профихол форте. Започнах го по 1 хапче, след месец пак изследвания и холестеролът ми станал 2.5! Триглицериди добре. И това с диета и Профихол.

 4. Цвета Илирва

  Четири месеца приемам вечер по едно хапче от Ко Розвера 10/10 поради това, че стойността на холестерола ми беше 7.2 и триглицеридите ми бяха повишени. Днес си правих изследвания , за да видя дали има резултат от приемането на лекарството и съм доволна. Холестерола е 5.2, триглицеридите 1,47. Мисля, че това е добре и ще продължавам да приемам това лекарство .
  Поздрави,
  Цвета Илиева

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.