доплер

Доплер. Изследване на глава, крака и др. Цена, как и къде се прави

Доплер и Доплеров ефект: ето какво да знаем по темата. Защо се правят Доплерови изследвания, какво могат да покажат. Боли ли? Опасно ли е? Противопоказания за този тип диагностика – има ли такива. Къде се прави и колко струва. Клиники и специалисти

Доплер: що е то? “Нещо медицинско” – защото ще чуем думата в болницата или от близък, който е бил на изследвания заради някакъв здравословен проблем.

Доплер, Доплерова диагностика – това е начин да се установят определени функции на организма, например на кръвообращението, като се използва отразяването на ултразвукови вълни. Изследването е високотехнологично и надеждно.

Какво е доплерово изследване

При Доплерово изследване чрез специална апаратура ултразвуковите вълни създават образи, които дават информация за отделни структури и системи на човешкото тяло. Обикновеното ултразвуково изследване действа чрез вълнови излъчвания с еднакъв ритъм и по този начин става отразяването на обекта и възприемането на неговото отражение. Този метод е удобен при диагностика на неподвижни органи и структури, които са стабилни и не са подложени на особена динамика.

За разлика от обикновения “ултразвук”, доплер изследването работи по-скоро като радар и може да даде данни за движещи се обекти; удобно е например за проследяване на кръвообращението в определена зона на кръвоносната система. Въпросният доплер регистрира отделни колебания и прави замервания чрез отразеното лъчение. Казано с едно изречение: апаратът насочва ултразвуковите вълни с определена скорост, а ги приема обратно с друга. От това колко бързо ще се върнат вълните, насочени към кръвоносния съд, се прави извод за качеството на кръвообращението в него. Получените данни могат да се сравняват и проверяват чрез диаграми, които при наличието на патологии се променят.

Кристиан Доплер и Доплеровият ефект

Основа на доплер изследванията (доплер, доплерометрия), както вече споменахме, е специфичният начин, по който изследваният обект връща изпратения към него ултразвуков сигнал. Във физиката това нещо се нарича “ефект на Доплер”. Явлението закономерно дава и названието на диагностичната методика, за която говорим тук.

Ефектът на Доплер е физическо явление, характеризиращо се с изменение на дължината и честотата на вълните, които възприемащият регистрира. Това изменение се случва при движение на източника и/или приемника на вълните (движението е от типа приближаване-отдалечаване). Самият Кристиян Доплер формулирал същността на ефекта чрез известния експеримент с влак, който вози свирещи музиканти. Влакът преминал няколко пъти край контролен пункт (приемникът) с различна скорост. Всеки път било установявано, че при приближаване на движещия се източник дължината на звуковата вълна намалява, а честотата се увеличава.

доплер
Ефектът на Доплер е в основата на този вид диагностични методи в медицината
Защо се прави?

Доплерово изследване или само доплер е диагностичен метод, при който се изследват физиологични процеси и патологични състояния – например при бременност, при съмнения за инсулт или прединфарктни състояния и пр. Диагностиката в подобни случаи разчита на Доплеровия ефект – честотите на ултразвуковите вълни се променят поради движението на кръвните компоненти. Такъв тип диагностика може да установи скоростта на кръвообращението в различни зони – например в главния мозък, при бременност – в матката; състоянието на плацентата, възможна хипоксия на плода и пр. Доплеровата ехокардиография пък разпознава кардиомегалия, сърдечна недостатъчност, увреждания на клапите, вродени аномалии и пр.

Подготовка за доплер изследване

Този вид изследване е абсолютно щадящо дори в подготвителната си фаза: от пациента не се изисква нещо специално, да е гладен/жаден и пр. Важно е единствено по време на самото изследване да не се движи.

Как се прави самото доплерово изследване?

Изследването се прави в легнало положение; освобождава се от дрехи онази телесна зона, която ще бъде наблюдавана. Ако се изследва главният мозък, мъжете трябва да са обръснати, а жените – без грим.

Мястото на изследването се намазва със специален гел и по него се движи т.н. трасдюсер, а върху специален екран се проектират съответните образи и се подлагат на анализ. Доплеровото изследване е малко по-продължително от стандартния ултразвук, обикновено продължава 20 до 40 минути.

Принцип на работа, видове, диагностика

Фигурин бързо отслабване при Хашимото

Точното название на това изследване е доплерография. Препоръчва се най-често при бременност и сърдечни проблеми, главоболие и световъртеж, шум в ушите и зрителни нарушения. Изследването може да се проведе в един от двата стандартни режима: дуплексен или триплексен.

 • При дуплексния може да се изследват кръвоносни съдове, движението на кръвта в тях, възможните причини за нарушения в кръвообращението.
 • При триплексните в добавка имаме и цветно изображение на въпросното движение; така представата ва изследвания обект или процес е по-пълноценна и ясна.
Доплер ехография

Доплер ехографията стандартно се прилага при изследвания на сърдечно-съдовата система. Наблюдава се състоянието на съдовите стени, на кръвотока в отделни зони на кръвоносната система или сърцето. Доплеровата кардиоехография дава възможност да се диагностицират точно много заболявания на сърдечно-съдовата система. Има редица състояния, които налагат да се проведе именно доплерово изследване на кръвоносни съдове, например системни състояния с главоболие и/или световъртеж, безпричинна загуба на съзнание, понижена температура на крайниците при нормална – в помещението, тежест и отоци на краката, варикозно разширение на вени, хипертония, наднормено тегло.

доплер
Най-пълни данни за състоянието и функционирането на сърцето – чрез доплер ехокардиография

Има и група заболявания, при които доплер диагностиката трябва да се проведе на всяка цена. Така е при пациенти с ревматизъм, склеродермия, лупус, стенокардия, при оцелели след инфаркт на миокарда, при нарушения на сърдечния ритъм, миокардиодистрофия, аневризма, при наличието на новообразувания и пр.

Доплерова сонография

Доплеровата сонография е разновидност на групата диагностични методи, при които отразените (от движещите се компоненти на кръвта в изследваните съдове) ултразвукови вълни се транфромират в звук. Високите тонове съответстват на по-бързо движение на кръвта в съдовете, а ниските – на забавено. Излъчваните сигнали, чието отражение дава информация за състоянието на кръвообращението, могат да “работят” непрекъснато или на импулси.

Протокова доплерометрия

Това е уникален и в много отношения незаменим метод. Например при бременност то е единственото изследване, което позволява да се оцени състоянието на кръвообращението в матката, плацентата и плода. Разбира се – подобно изследване има смисъл да се прави само при определени показания и не влиза в стандартите за проследяване на една нормално протичаща бременност.

Обикновено след 30-та гестационна седмица се прави планов ултразвук и ако е необходимо – може да се съчетае с доплер на съдовете. Проверява се както скоростта на кръвообращението в матката и плацентата, но и отделни артерии на бебето, както и тези в пъпната връв. По получената информация в няколко формата – образ и звук, опитният лекар може да съди за възможни нежелани изменения и да предприеме мерки, ако това се налага.

Доплерехокардиография

Сърцето е основа на кръвоносната система, затова проверката за състоянието и функциите му е съществена част от диагностичните процедури. Ехокардиографията се счита вече за рутинно изследване, при което доплер методиката може да проследи както сърцето на даден пациент, така и на бебето в майчината утроба. Последното е свързано с усъвършенстването на техниката и технологиите, разбира се.

Екстракраниална, интракраниална и периферна

Доплер диагностиката може да има за обект екстракраниалните съдове: това са важните артерии и сегменти на кръвообращението, които са разположени между главата и сърцето и по тях циркулира кръвта към главния мозък. При патологии, които се предполагат при назначаването на доплер за тези съдове, е възможно да има смущения от различен тип в кръвообращението.

В този смисъл освен екстракраниална различаваме и интракраниална доплер диагностика: тя е посветена на кръвоносните съдове вътре в черепа, движението на кръвта и патологиите в храненето на мозъчната тъкан, хипоксии и пр.

Периферна е доплеровата диагностика, чиято цел е да изследва вени и артерии на крайниците.

Транскраниална

Транскраниалната доплерография е неинвазивен метод за изследване кръвоносните съдове на главния мозък. Ето какво може да се научи чрез прилагането му:

 • Да се диагностицират различни патологии на съдовете на главата и шията в ранен етап, както и да се определи точно областта на поражението;
 • Да се определи скоростта и характерът на кръвотока;
 • Да се предвидят възможните усложнения при наличието на определени патологии;
 • Да се определи състоянието и дебелината на кръвоносните съдове, точният им диаметър;
 • Да се определи наличието на тромби в просвета на съдовете, различни новообразувания, които пречат на нормалното кръвообращение.

Транскраниалното изследване може например да диагностицира атеросклерозата и точния й стадий. Може също да установи мозъчна венозна недостатъчност и причините за нея, както и да проследи определени хемодинамични показатели.

Възможности на изследването и цели. Показания и симптоми

Доплер диагностиката дава възможност да се проследи движението на кръвта в отделни съдове, група съдове и протоци, кръвообращението в някои зони на организма, при бременност – в плацентата и плода. По този начин се набира информация за храненето на тъканите с кислород и възможните проблеми в тази посока, предизвикани от нарушения в кръвообращението. Може да се установи също кои са причините за тези нарушения и да се изгради стратегия за премахването или обезсилването им. Информацията, събрана по този начин, може да се визуализира чрез екранен образ или графики, а също и да се направи достъпна чрез звук.

доплер
Този вид изследвания имат изключително значение при бременност

Доплер методиката в различните й медицински приложения насочва към една или друга диагноза, проследявайки състоянието на кръвоообращението в определена зона от организма. Към тази зона специалистът се насочва на база на симптомите, които са довели пациента при него. Задачата е да се провери доколко симптомите са предизвикани от съдова патология. Ако действително става дума за подобна патология, следващата крачка е да се определи терапия и да се прогнозира какви усложнения могат да настъпят. Такива симптоми могат да бъдат например постоянното главоболие, световъртеж и безсъние, шум в ушите; или тежест в долните крайници, болка и бърза умора, отоци, видими венозни възли; или при бременност – повече от един плод, хипертония или диабет на бъдещата майка.

Изследване на кръвта, еритроцити

Доплер изследванията набират информация за състоянието на кръвоносни съдове чрез отразени ултразвукови сигнали. Само че при този тип диагностика отразяването става не от статична тъкан, а от движението на кръвта в съдовете и по-точно, от движението на еритроцитите. Различни показатели като повишена или намалена скорост, склонност към слепване и утаяване и пр. могат да бъдат засечени от техниката и да свидетелстват за определени патологии.

мнения, отзиви, коментари, форум
Изследване на кръвоносните съдове

Доплер изследване на кръвоносни съдове може да се прави във всяка възраст; методът е напълно безопасен и ненатоварващ. Препоръчва се изследване за състоянието на съдовите стени, размера на просвета, движението на кръвта и възможните прегради като тромби, новообразувания и пр. Например при чести главоболия, припадъци, гадене и световъртеж лекарят може да назначи изследването, за да установи какво е състоянието на основните кръвоносни трасета, снабдяващи главния мозък.

Изследване на сърцето

Изследванията на сърце по доплер методика установява възможни отклонения в състоянието и функциите на този важен орган, съдейки по движението на кръвта от и към него, както и вътре в самия “мотор”. Назначават се при болка в лявата част на гръдния кош, която нараства при продължително ходене или изкачване на стълби; при задух в резултат от незначително натоварване; при дискомфорт, сърцебиене и аритмия; при повишено артериално налягане и отоци на краката; при диагностициран шум в сърцето, т.е. влошено състояние на сърдечните клапи; ако на пациента му посиняват устните; ако е преживял състояния с причерняване и загуба на съзнанието; при продължителна субфебрилна температура; при преживян инфаркт или инсулт.

Доплер при бременност

Основна цел на доплер изследването при бременност е оценка за състоянието на кръвообращението в артериите на матката, плацентата и пъпната връв, и установяване на възможни разстройства на кръвообращението. По този начин може да се диагностицира плацентарна недостатъчност или да се потвърдят предполагаеми проблеми в развитието на плода.

Доплер при беременност може да е особено полезен, ако майката е хипертоничка или има диабет, бъбречно заболяване или някакъв друг хроничен проблем. Важен е ако има налице резус-конфликт между майката и плода и това би причинило гибел на плода. Прави се и ако гинекологът подозира патологии на плода, увита пъпна връв и пр.

При високо кръвно

Хипертонията е една от възможните причини за назначаване на доплер диагностична процедура. Най-общо – това е свързано отново със съдови патологии, чиито причини могат да са от различен характер и обикновено се развиват комплексно. Доплеровата диагностика може да насочи специалиста към водещата сред тях, което ще позволи да се назначи адекватното лечение за конкретен пациент. Повишеното артериално налягане може да е инцидентно и провокирано например от стрес, но може да е трайно и да причини вторични поражения на кръвоносните съдове и сърцето. Всичко това се изяснява чрез описваните диагностични процедури, като например се идентифицират зони на кръвообращението с проблемен пропуск на кръвта, стеснения на трасето, промени в структурата на сърцето, в състоянието на белодробните или бъбречните кръвоносни съдове и пр.

При атеросклероза

Най-сериозните съдови патологии са свързани с атеросклерозата: втвърдяване на кръвоносните съдове, намаляване на съдовия просвет поради образуването на склеротични плаки по вътрешните стени на съдовете, влошено кръвообращение. Атеросклерозата води до нарушаване на кръвоснабдяването или исхемия на органа, който увредените съдове трябва да хранят. В зависимост от локализацията на проблема може да се развие исхемична болест на сърцето – последващи стенокардия или инфаркт; нарушено кръвоснабдяване на главния мозък – хронично или остро, т.е. инсулт; атеросклеротично увреждане на съдовете на долните крайници, причиняващо артериална тромбоза и гангрена. Атеросклерозата може да навреди също и на бъбречните артерии или на съдове в коремната кухина.

При диабет

Доплеровата диагностика има място при проследяването на патологии, които са последица от диабет. Важни са негативните промени, които при прогресия на заболяването на стъпват в кръвоносните съдове и особено – в кръвоносните съдове на долните крайници. Известно е, че при влошеното им състояние и функции настъпва недостиг на кислород и промяна в трофиката на тъканите; развива се т.н. диабетно стъпало, което нерядко е причина за гангрена и за ампутацията на засегнатия крайник.  Чрез доплерография се проследява промяната на периферните кръвоносни съдове в ранна фаза, последвано от прилагане на комплекс от профилактични мерки за забавяне на процеса като физиотерапия, стриктен хранителен режим, подходяща физическа активност и пр.

При затлъстяване

Наднорменото тегло и затлъстяването са един от рисковите показатели, при наличието на които специалистите препоръчват доплер диагностика на артерии и вени на долните крайници. Изследването с профилактична цел, дори без други здравословни проблеми цели да установи възможни съдови патологии, които при наднормено тегло или при т.н. метаболитен синдром могат да станат причина за сериозни и опасни проблеми. Не е изключено подобно изследване да установи вече формиран здравословен проблем като флебит, аневризми, тромбози и пр.

Дайте мнение и Вие тук!
За артериална или венозна тромбоза

Тромбозата най-общо е съсирване на кръвта с артерия/вена, при което се образува тапа или тромб и се прекратява нормалното кръвоснабдяване на определен орган. Ако това е сърцето говорим за инфаркт, при мозъка – за инсулт, а ако е засегнат притокът на кръв към долния крайник – периферно съдово заболяване, периферна тромбоза.

Венозната тромбоза може да е повърхностна или дълбока и най-често засяга съдовете в подбедрицата. Доплерографията може да идентифицира описания проблем и в много случаи да насочи към адекватно животоспасяващо решение достатъчно бързо.

За емболия

Емболията представлява запушване на кръвоносен съд – артерия или вена, малък или голям, от съсирена кръв, мастни капки, фрагменти от тумор, въздушно мехурче и пр. Ако емболът е значителен по размери и запуши например белодробна артерия, това причинява много бързо смърт. В други случаи може да настъпи влошаване на здравето в посока на засегнатия от липса на кръв/кислород орган или тъкан, да се развие некроза или гангрена. Разбираемо – чрез доплер диагностика един съдов хирург може да  установи критичното място и да се предприеме необходимата спасителна интервенция.

За аневризма

Аневризма е разширение на кръвоносен съд в различни зони на тялото; в много случаи то остава неразкрито до момента, в който стената на съда се разкъса. Последиците от подобен епизод често са фатални и необратими – например ако се касае за аневризма на мозъчен съд. С помощта на доплер диагностика могат да се открият подобни образувания в ранен етап и да се предприемат подходящи терапевтични мерки. Някои симптоми могат да насочат към необходимост от това изследване – например често главоболие, световъртеж, затруднена концентрация и влошена памет,  шум в ушите и пр. (по framar.bg).

За разширени вени

Доплер ехография е препоръчителна и при видими или предполагаеми изменения на венозната система. В някои случаи, когато се касае за повърхностни вени, измененията на тези съдове могат да се видят и без специално изследване, но визуално не може да се прецени какво точно е състоянието на венозните стени и клапи, има ли застойни зони и какви са те, има ли аномалии в развитието на венозната система, какво става с дълбоките вени и пр. Някои състояния или заболявания като бременност, наднормено тегло и затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания поставят пациента в риск. Той нараства и ако човекът поради професията си прекарва часове наред в едно и също положение – прав или седнал. Намесват се и други фактори като хранене, наследственост, липса на физическа активност. Доплер диагностиката няма да разреши тези проблеми, но достатъчно рано може да установи започналите изменения в състоянието на вените и да стане основание за по-системна профилактика и грижа за застрашените съдове.

За тромбофлебит

Флебит и тромбофлебит са патологии на вените, при които венозната стена се възпалява или ходът на кръвта е затруднен поради образуването на тромб. Точната характеристика на подобен патологичен процес се изяснява най-добре чрез инструментални изследвания, доплер диагностиката е сред най-често прилаганите. Независимо от точната локация на патологията методиката дава ясна визия за същността й, което е важно за последващото лечение. Най-често се препоръчват хепаринови продукти, чието прилагане намалява риска от съсирване на кръвта във вените на долните крайници.

Доплер на долни крайници (крака)

Доплер на долните крайници се налага, когато е необходимо да се проследи кръвообращението в тях – важни са количествените и качествените показатели на процеса. Така могат да се диагностицират стеснения, да се изяснят причините за задържане и влошено кръвоснабдяване, да се събере информация за състоянието на венозните клапи. Изследването обхваща повърхностни и дълбоки кръвоносни съдове.

доплер
Съдовите патологии на долните крайници крият сериозни опасности

При подобно обстойно изследване могат да се диагностицират възпалени участъци на вените, промени на кръвотока поради тромби или прегъване на съда, аномалии в мрежата – които стават осезаеми с възрастта, аневризми, притискане от мускулна или съединителна тъкан след травми и пр.

При изтръпване на крак или ръка

Доплерово изследване може да бъде препоръчано и в случаите, когато пациент се оплаква от изтръпване на крайник – крак или ръка. В някои случаи това състояние е преходно и се дължи по-скоро на механична, външна причина – например престой в неудобна поза, притискане на нерв или кръвоносен съд. Ако обаче усещането е трайно и към първоначалното изтръпване се прибавя болка, чрез доплер може да се установи каква е точната причина за това. Възможно е да става дума за запушване на кръвоносен съд, като причините за това могат да са най-различни. Влошеното кръвоснабдяване влошава чувствителността на “недохранената” зона, развива се хипоксия или кислороден глад на тъканите. Последиците могат да бъдат сериозни, ако не се вземат адекватни мерки

Изследване на глава и мозъчни съдове

Ако един пациент развива симптоми като двойно виждане, главоболие, залитане, смущения при говор и преглъщане, изтръпване на лицето или части от него, неврологът със сигурност ще му препоръча доплер изследване на мозъчните съдове. Както вече споменахме, чрез интракраниална доплерова диагностика се установява състоянието на артерии и вени вътре в черепа и се откриват възможните патологии. Използването на доплерова сонография от транскраниален тип пък дава възможност да се види точната картина на пораженията при кръвоизливи в мозъка, да се оцени вероятността от повторен инсулт, да се оцени състоянието на мозъчните съдове и възможните проблеми при евентуална интервенция. Обикновено при такива проблеми се прави и доплер на шийните съдове (acibademcityclinic.bg).

Доплер на шийни съдове

Шийните артерии и вени са обект на изследване чрез т.н. екстракраниална доплер сонография. В този случай може да се диагностицира промяна в съдовите стени, начало на формиране на склеротична плака или вече формирана с отражение върху качеството на кръвообращението. Последващите стъпки са отстраняване на проблемните образувания чрез медикаменти или оперативно, като целта е да се предотврати или забави и развитието на мозъчно-съдова болест. Една от възможностите на тази методика е да оцени риска от т.н. дисекация или разслояване на сънните артерии в зоната на шията – това е тежка животозастрашаваща патология.

Световъртеж, шум в ушите

Световъртеж и шум в ушите са симптоми, които трябва да ви накарат да потърсите добър невролог. Възможно е състоянието да е преходно или причината за неприятните усещания да е банална и нещата – поправими. Но също така е възможно да става дума за съдови патологии, влошено мозъчно кръвооросяване, рисково състояние пред инсулт и пр. Лекарят най-вероятно ще направи доплер изследване на съдовете – возъчни и/или на шията, за да има ясна представа за проблема и да препоръча лечение. Не бива да се отлага посещението при лекар, ако оплакванията са постоянни.

Хронично главоболие

Да се овладява едно хронично главоболие с хапчета е напълно погрешно, ако не е ясна причината за него. Болката може да е локализирана в слепоочията и да е свързана с колебания на кръвното; в тила – и да е знак за хипертония или шийна остеохондроза; в челото – и да насочва към възпаление или повишено вътречерепно налягане; в зоната около очите – и да е свързано с вегетативна дистония или очно заболяване, и пр. Верният подход не е да глътнем поредното хапче, а да се консултираме с лекар за доплерография. Едно изследване на шийните и мозъчните съдове може да изясни каква е причината за проблема и да съдейства за намиране на точния терапевтичен подход.

Травми на шията, васкулит

При васкулит се касае за възпалени кръвоносни съдове, които вследствие на болестния процес се променят; стените задебеляват, просветът се намалява и губят тонуса си. при влошено състояние на кръвоносните съдове е нормално да очакваме недостиг на кръв до някои тъкани и органи и от това да последва влошаване на функциите им. Хванат навреме, този процес подлежи на терапия и засегнатите съдове могат да се излекуват чрез подходящите медикаменти. Точното диагностициране на такъв проблем е възможно чрез доплерово изследване.

При травми на шията най-често има повишен риск от разслояване или дисекация на сънни артерии. Точно по тази причина доплерът е препоръчителен след подобен инцидент, за да се изключи подобен риск или при установяването му да се предприемат превантивно животосъхраняващи мерки.

При проблеми с говора и гълтането

Говоренето и гълтането ангажират едни и същи органи и системи, затова при здравословен проблем и двете функции могат да се окажат засегнати. Промени в мозъчните съдове е едно от вероятните обяснения, затова доплер диагностиката е препоръчвано изследване в подобни случаи. такъв тип отклонения могат да се дължат и на засегнати нерви, например при множествена склероза.

Къде се прави доплер изследване, цена

За провеждането на доплер изследвания трябва да са налице две условия: наличие на съответната апаратура и лекари, които са обучени да работят с нея и да разчитат събраната информация. Не може да се очаква изпълнение на двете условия в малките болници, затова е адекватно търсенето в големи болнични центрове в средища като София, Пловдив, Варна. Съществува обаче и портативна доплерова апаратура, която е в състояние в най-общ смисъл да диагностицира съдов проблем, например от периферното кръвоснабдяване.

При здравно осигурените пациенти разходът за доплер изследване, на което отиваме с направление от личния лекар или от невролог, се покрива по Здравна каса. Някои клиники имат обявени ценоразписи за случаите, когато пациентът трябва да си плати: тарифите са различни, има специфики и в зависимост от това дали изследваме мозъчни съдове или съдове на крайниците. Възможно е например преглед при ангиолог или съдов хирург + доплер да струва общо 30-40 лв, а е възможно и само изследването да е 50-60.

В София, Варна, Пловдив и др. градове

В София такъв тип диагностика се провежда в Токуда, Националната кардиологична болница; столични медицински центрове при договор с Националната здравна каса – от типа на “Кортекс”, “Лора” или “МедКрос”; платените варират от 30 до 50; частни болници като Сити клиник (доплер диагностика на разширени вени по 50 лв); 50 лв в болница “Вита”; в МБАЛ “Надежда” комплексно изследване на венозната или артериалната система е по 60 лв всяко; всички големи столични болници, за които ви дойде наум – информацията е налична в мрежата.

В Пловдив със сигурност такива изследвания могат да се направят в Университетската болница, в Окръжна, в ДКЦ-3 на “В. Левски” 144, в кардиологичния кабинет на ДКЦ-2, в медицински център “Свети Врач” и др.

Във Варна с висок клас доплер апаратура работят в “Сити клиник”, има също в ДКЦ-3, “Лейзър мед”, УМБАЛ “Света Марина”, клиника НОВА и др.

Такъв тип изследвания могат да се направят и в бившите окръжни болници на градове като Бургас, Стара Загора, Плевен.

Към какъв лекар да се обърнем?

Най-добре е да започнем с посещение при личния лекар, който със сигурност по симптомите по-добре от нас ще прецени какъв точно специалист ни е необходим: съдов хирург, ангиолог, флеболог. Може да се наложи още и посещение при невролог или нефролог.

Препоръчваме добър ангиолог

Ангиологът е специалист по патологии на кръвоносните съдове. Това е тясна специализация, има дори още по-специализирана компетенция – само за венозната система, тогава говорим за флеболог.

Да препоръчаме добър ангиолог, това е отговорно занимание. Всеки пациент има лично мнение по въпроса и не е изключено специалист с добра практика, уважаван и авторитетен в медицинските среди да бъде критикуван от недоволен пациент. Съдейки по отзиви в мрежата, ще споменем ето кои специалисти без претенции за изчерпателност:

 • В София: д-р Ангел Радев от МБАЛ “Надежда”; доц. Д-р Ангелина Луканова от Националната кардиологична болница; пак оттам – докторите Асен Драмов, Цветанка Милева, Лили Кацарска; проф. Лъчезар Гроздински от Сити клиник;  в столичната Трета градска: д-р Величков.
Препоръчваме добър съдов хирург

В Пловдив мненията за ангиолози и съдови хирурзи са обединени; по-скоро пациентите дават “точки” на съдови хирурзи, в чиито клиники обяснимо се извършва обстойна доплер диагностика.

 • Сочени са имена като екипа на клиниката по съдова хирургия и ангиология в УМБАЛ “Св. Георги: д-р Драго Желев, д-р Валентин Иванов, д-р Васил Бацелов, д-р Евгений Иванов; д-р Николай Михайлов; д-р Яни Захариев;  доц. Д-р Васил Паница; д-р Плачков; д-р Сакакушев; проф. Васил Анастасов и пр.
Кога да се обърнем към невролог?

При някои симптоми като изтръпване на крайник или затруднения с говора и преглъщането може да ни е нужен невролог. Припомняме пътя, който е редно да извървим в търсене на подходящия специалист: все пак е най-добре да идем първо при личния лекар и след това нещата да си тръгнат по реда си.

Резултати, норма, разчитане

Разчитането на информацията, която дава доплеровото изследване, е работа за високо специализирани медици. Тази информация може да бъде в цифрово изражение, диаграма, екранен образ и пр. Съществуват специални таблици с нормативи, по които реално отчетените резултати могат да се сравнят и да се прецени какво отклонение е налице. При екранните изображения лекарят сам определя наличието на аномалии, аневризми, запушване на съдове, “бримки” .

Оценка на показателите, таблици

Всяко доплер изследване има специфични показатели, обединени в таблици; с тези показатели се сравняват специфичните данни от конкретно изследване. Например при доплер на бременна жена се проследяват данни за кръвообращението в плацентата, пъпната връв, в плода и пр. Ако са налице отклонения в кръвотока или в състоянието на тъканите, специалистът търси обяснение и предлага мерки за нормализиране или за терапевтични дейности.

Кога изследването е неадекватно?

Надеждността на доплер изследванията е висока, но не е изключено да има и неадекватни реализации. Естествено – апаратурата трябва да е в изправност и да е настроена в необходимия режим. Работата с трансдюсер изисква елементарни правила за подготовка и поддържане, използване на гел върху работната площ – която трябва да е освободена от дрехи. В определени моменти лекарят може да поиска от пациента да задържи дишането си, да не се движи, да заеме определена поза в легнало положение и пр.

Има ли рискове и опасности от доплер?

Изследването се определя като безопасно и щадящо; това е и причината да се провежда по време на бременност, за мозъчно-черепни изследвания и пр.

Източници:

За Марта Савова

Марта Савова е дългогодишен журналист с насоченост в областта на здравната и социалната тематика, политиката, културата и финансите.За контакт: [email protected]За информацията си използва главно своите контакти в медицинските среди, сред които има професори и национални консултанти, а също и материали на webmd.com, kp.ru и други авторитетни източници.

Прочети още

Хапчета за аборт. Как да махна бебето без аборт?

Мифепристон и медикаментозен аборт. Видове хапчета за аборт без рецепта и др.

Как да махна бебето без аборт? Цена на медикаментозен аборт и хапчета. Мифепристон, Мифегин, Топогин, …

3 Мнения

 1. петко зидаров

  Съжалявам, но никъде не прочетох противопоказно ли е за пациент с „пейсмейкър“?

 2. Марта Савова, thanks so much for the post.Really thank you! Great.

 3. Иванов Иван Димитров

  Благодаря много полезна доплер изследване сонарно с други думи намерих това което ми беше необходимо за четене,,информация,,благодаря ти Марта.

Вашият отговор на Sandheep Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *