Кога имаме нисък хематокрит?
Норма и нормален хематокрит. Даваме няколко ценни таблици по-долу.

Хематокрит. Нисък, висок (повишен) или нормален. Норма и HCT изследване

Кога имаме нисък хематокрит? Стойности и причини за висок хематокрит (повишен). Норма и нормален хематокрит.

Съдържание:

Още в текста: Какво научава лекарят за здравето ни от показателя хематокрит. Що е хематокрит, показатели в норма. Болестите, които вдигат хематокрита – и които го смъкват. Как действа медицината при стойности за хематокрит извън нормата. Данните за хематокрит като част от пълната кръвна картина.

Хематокрит – това е един от показателите за състоянието на кръвта ни. За повечето от нас показателят е неясен, интересуват ни по-достъпните от рода на хемоглобин или левкоцити. За специалистите обаче проследяването на въпросния хематокрит е част от “разбора” на кръвната картина, защото стойностите му извън нормата обикновено са лакмус за настъпило болестно отклонение.

Какво е хематокрит (Hct), значение, определение, хематология

Хематокрит е съотношението между еритроцитна маса и кръвна плазма в единица обем. В някои случаи показателят Hct отчита каква част от единица обем на кръвта заемат еритроцитите заедно с левкоцити и тромбоцити Известно е, че от тези три компонента принципно на еритроцитите се падат 99%, така че делът на останалите два вида телца е съвсем малък и разликата би била нищожна. Хематокритът се измерва в проценти или в литри на литър. При втория случай показателят се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

Прието е да се счита за нормален хематокрит при мъжете от 0.4 до 0.48 л/л, и за жените – от 0.36 до 0.46. Някои специалисти сана мнение, че границите на нормата трябва да се разтегнат повече, 0.35 до 0.5 за мъжете и 0.34 до 0.47 л/л за жените. Такива би трябвало да са показателите за хематокрит на жени и мъже, но също и на подрастващи над 15-годишна възраст.

Има не само разлики по пол, но и възрастова градация. Колкото по-млад е един човек, толкова показателят хематокрит е по-нисък. При новородени и бебета пък хематокритът е средно с 20% по-висок в сравнение с този на възрастните. Това е нормално; постепенно показателят върви към намаляване и около двегодишната възраст на едно дете е под средния за възрастни.

За показателя хематокрит има значение и размерът на еритроцитите. Съществуват различни причини той да варира. Например дефицитът на желязо умалява размера на червените кръвни телца. В този случай обемът им ще е по-малък и показателите за хематокрит ще са по-ниски, но общото им количество в единица обем на кръвта може да е в границите на нормалното.

Причини за отклоненията от нормата

По аналогия с хемоглобина някои пациенти са склонни да смятат, че у опасен само пониженият хематокрит. Всъщност ако той е над референтната норма, най-често около или повече от 0.55, лекуващият трябва да назначи допълнителни изследвания. Причините за отклонения от нормата, включително нагоре, могат да са външни, но могат да са и свидетелство за латентен болестен процес.

Високият еритроцитен състав, т.е. високият хематокрит, на практика води към сгъстяване на кръвта и увеличава риска от образуване на тромби.

Причини за висок хематокрит

Повишение на хематокрит може да има при различни заболявания като заболяване на системата за кръвотворене, тумори в матката, болести на надбъбречните жлези, заболявания на белите дробове и бъбреците, масивни изгаряния, перитонит. Такова състояние на кръвта при здрави хора може да настъпи, ако се намират високо в планината – там въздухът е силно разреден, или в зона с високи температури – както е в леярните с доменни пещи. Същото се случва и при дехидратация по някаква причина.

Хематокрит от дехидратация (чрез потене, повръщане, изгаряне, диария)

Една от причините за повишени стойности на коментирания хематокрит е свързана с дехидратацията или обезводняването. Ако един човек приема по-малко от нормалното количество течности, в организма му се развива дефицит на влага – това веднага рефлектира в концентрацията на кръвната плазма. Активна дехидратация може да настъпи при заболявания или събития с диария, повръщане, при интензивни физически занимания с обилно изпотяване. Така се случва и при повишена температура, при перитонит, хронични заболявания на стомаха и чревния тракт, при изгаряния на голяма повърхност от кожата.

Хипоксия, левкоза, еритроцитоза
хематокрит
Изследването на хематокрит е част от общия кръвен анализ
Демир бозан 6 билки за нерви, които ще ви избавят от страхове и паник атаки

Хроничният дефицит на кислород стимулира активно производство на нови кръвни клетки – еритроцити, които служат за транспортиране на кислорода до тъканите на различните органи. За отбелязване е, че хипоксия се проявява при хората, които пребивават дълго време в затворени пространства, при пушачи и диабетици. Тъканна хипоксия причиняват и различни патологии на дихателните органи, както и хронична недостатъчност на кръвообращението. Компенсаторното повишено производство на еритроцити е опит на организма да неутрализира кислородния дефицит, но резултатът е сгъстяване на кръвта, т.е. повишен хематокрит и риск от тромбози.

Повишеното съдържание на червени кръвни телца се нарича еритроцитоза. То може също да се наблюдава и при онкологичните заболявания. При някои болестни състояния може да се развие еритремия, което е проява на особено високи стойности на еритроцитите. Сред състоянията с висок хематокрит са още левкозите и заболяванията на бъбреците.

Ниско съдържание на кислород в планински условия

При голяма надморска височина разреденият въздух, т.е. пониженото съдържание на кислород, може също да причини висок хематокрит при здрави хора. Той отново е резултат от активното производство на еритроцити – механизмът е същият като коментирания по-горе. Такива промени преживяват например алпинистите, затова при екстремни изкачвания им препоръчват да си носят кислородни бутилки. Трайно повишен хематокрит имат жителите на планинските райони.

Сърдечни заболявания

При хората със сърдечни заболявания е особено важно да се поддържа нормален хематокрит. Стесняването на просвета в кръвоносните съдове, образуването на тромби в малки и големи артерии затруднява кръвния поток и опасно натоварва сърдечния мускул. Отслабеното сърце работи на предела, опитвайки се да компенсира лошото кръвоснабдяване на тъкани и органи. Така на практика нараства рискът от инфаркт на миокарда. Повишеното тромбообрзавуване е свързано с исхемичен стадий на сърдечното заболяване, след което прогресията води до отмиране на тъкани в резултат на кислородния глад. Сърдечната недостатъчност, в резултат на която се задържат течности, също води до повишаване на хематокрита. При стойности от порядъка на 0.5 – 0.55, такъв пациент трябва да постъпи за лечение в болница. Един от видовете медикаменти, прилагани при хора със сърдечни заболявания с проявен висок хематокрит, са антикоагулантите.

Други болести

Проблемите с бъбреците – на първо място хидронефроза и поликистоза, също водят до количествено нарастване на еритроцитната маса. Аналогичен е ефектът от твърде продължителен прием на кортикостероиди и диуретици, стимулиращи изхвърлянето на излишните течности от организма.

Други състояния, които причиняват висок хематокрит, могат да бъдат стрес, изгаряния на кожата над 10%, болести на стомашно-чревния тракт, споменатата еритроцитоза, болести на костния мозък.

хематокрит
Стойностите зависят от възрастта и пола

Белодробните заболявания – бронхиална астма, обструктивен бронхит, затрудняват постъпленията на кислород в белите дробове и това отново провокира по-интензивно кръвотворене.

Бременността също може да причини такива процеси. Обичайните токсикози натоварват бъбреците и нарушават нормалната им функция, а това отново води до по-високо еритроцитно съдържание в кръвта. През последните месеци на бременността хематокритът нараства като подготовка за раждането. Сгъстяването на кръвта в този случай е “измислено” от природата като подготовка за събитие, обичайно свързано с кръвозагуби.

Причини за нисък хематокрит

Ето какви могат да са причините за понижения хематокрит:

 • Онкологични заболявания на костния мозък; чернодробна цироза; анемии; кръвоизливи с голяма загуба на кръв; патологична хемолиза – разрушаване на еритроцитите; хемоглобинопатия; трансплантация на изкуствена сърдечна клапа; нарушено възпроизводство на хемоглобина; хиперхидратация; химически отравяния – гъби, ухапвания от отровни насекоми и змии; недостиг в организма на желязо, витамин В12 или фолиева киселина; неправилно хранене; последни месеци от бременността.

Червените кръвни телца, еритроцитите, са много важни за човешкия живот – именно те доставят хранителни вещества и кислород до всички клетки на организма. Освен това еритроцитите събират въглеродния окис от клетките. Ако е налице понижен хематокрит, т.е. обемът на червените кръвни телца в кръвта е по-нисък от нормата, клетките започват да изпитват кислороден глад и се нарушава киселинно-алкалния баланс и работата на всички органи. Ако този дефицит е силно изразен, човекът може да изпитва постоянна умора, да се задърхва, да го измъчва главоболие.

Най-често причина за ниския хематокрит е анемията.Много хора се отнасят несериозно към подобна диагноза, може би защото в ранната фаза на заболяването нищо не ги боли. Да не забравяме обаче, че анемията също е симптом на множество заболявания.

При бременните нисък хематокрит има тогава, когато за образуването на еритроцитите в тялото на нероденото бебе се изразходва много желязо. Намаляването на стойностите му в тялото на майката отслабва образуването на собствени еритроцити и като следствие от това – проява на анемия.

Сърдечни патологии

Всякакви сърдечни отклонения са по-трудни за лечение, ако червените кръвни телца са с понижени стойности. Кардиологичните проблеми се усложняват от затрудненото кислородно хранене на сърдечните тъкани. Понижените стойности на хематокрита все пак не са така пагубни за сърцето, както повишените.

Хиперхидратация

Задържането на течности в организма, нарушеното им извеждане причинява състояние на хиперхидратация или пренсищане на тъканите с вода. Това може да се случи при бъбречни заболявания, бъбречна недостатъчност, остри отравяния, вирусни инфекции, сърдечна недостатъчност.
В такива случаи еритроцитната маса се редуцира и хематокритът е с по-малки стойности.

Алкохол и/или пушене

Алкохолът и цигарите са сред факторите, които влияят негативно върху стойностите на хематокрита.

мнения, отзиви, коментари, форум
Други заболявания

Други причини за намаляването на хематокрита могат да са първичните тумори, дисбактериоза, големи кръвозагуби.

Такива последици може да има и продължителният прием на медикаменти, например честата употреба на аспирин. Неблагоприятни фактори са лекарствата, приемани дълго, особено аспирин. Така е и с голямото потребление на вода – причиняват го бъбречната недостатъчност и венозните вливания. Инфекциозните заболявания и хроничните възпалителни процеси в равна степен упражняват понижаващо хематокрита действие.

хематокрит
Хематокритът при бременност обикновено е по-нисък, но може да е свързан и с анемия

Възможни са и провокиращи скрити кръвозагуби, на първо място при чернодробна цироза, разпад на тумори, маточни фиброми, варикозно разширение при вените на хранопровода, таласемия. Тези диагнози са свързани с невидимите кръвозагуби, отразени в понижения хематокрит.

Норма и референтни граници на хематокрит в изследване на кръвта

Когато се отчитат стойностите за хематокрит е важно да не се пропускат няколко основни факта. Ето кои са те:

 • При децата промените в тези стойности, т.е. изменението на количеството на еритроцитите в общия случай е физиологична норма; при новородени съотношението между кръвните елементи е значително по-високо в сравнение с това при възрастните.
 • При мъжете стойностите за хематокрит са по-високи от тези при жените.
 • Ако изследванията системно показват намаляване на еритроцитите, това непременно изисква консултация с хематолог.
 • При хематокрит под 13%, т.е. под 0.13, хоспитализацията е задължителна, спешна. При всички случаи показателите под 30%  или под 0.30 л/л са сигнал за болестен процес и изискват медицинска намеса.
Редица заболявания променят стойностите на коментирания хематокрит

По принцип нивото на хематокрит като относителен показател може да бъде представено в проценти от общия обем на кръвта. Международните методики обаче предпочитат измерване литър/литър, така че при измерванията 47% например биха излезли като резултат във вида 0.47 л/л. разшифровано – това означава, че в един литър кръв наблюдаваните компоненти са 47%, а това аритметично съответства на 470 мл или 0.47 литра.

Нормалното хематокритно показание не е едно и също при различни пациентски групи; то е в пряка зависимост от възрастта и пола.

При жени и при мъже

Показателят за хематокрит при мъжете е малко по-висок поради по-високото съдържание на еритроцити. Ако обаче размерът на самите еритроцити е променен, променя се и хематокритното число. Такава промяна може да настъпи при състояние на желязодефицитна анемия, която “смалява” размера на червените кръвни телца. Дори броят им да е в норма, общият показател за обем ще е по-нисък, следователно за хематорти ще има по-ниски от референтните стойности.

Всяко отклонение от стойностите, определени чрез научни методи като норма, налага допълнителни изследвания и уточнения.

ВъзрастХематокрит в % при мъжеХематокрит в % при жени
От 18 до 45 годиниот 39 до 49от 35 до 45
Над 45 годиниот 40 до 50от 35 до 47
Резултатите при измервания л/л0.39 – 0.49 и 0.40 – 0.500.35 – 0.45 и 0.35 – 0.47
При бременни

При жените по време на бременност може да настъпи намаляване на показателите за сметка на една умерена анемия. Освен това в женския организъм настъпват редица промени, една от които е естественото увеличение на количеството кръв. При протичането на този процес хематокритът показва намаляване на стойностите. След раждането показателите се нормализират. Ако това не се случи естествено и сравнително бързо, организмът може да получи подкрепа чрез прием на желязосъдържащи препарати.

Имат значение хематокритните показатели по време на бременността, ако са достигнали твърде ниски нива. Знак за подобно състояние и необходимост от допълнителни изследвания и адекватни мерки се налагат при оплаквания от непреодолима слабост и умора. Тук също трябва да се следи с особено внимание за концентрацията на еритроцитната маса. Ако тя е под 30%, т.е. под 0.30 л/л, има опасност нероденото бебе да изпитва кислороден глад и това да повлияе негативно на развитието на бременността.

При деца и бебета

Вече бе отбелязано, че високите данни при новородени, както и колебанията при най-малките деца по принцип са физиологични и около петата година нещата се стабилизират. Отклоненията от нормалното за съответната възрастова група обаче изисква внимание, тъй като отраженията върху развитието на младия организъм могат да са сериозни. Така например понижените – т.е. червените кръвни телца са под нормата, алармират за това, че детето изпитва кислороден глад.

Възраст на дететоХематокрит в %
Новороденоот 33 до 65
Под 1 годинаот 33 до 44
1 – 5 годиниот 32 до 41
На 6 и повече годиниот 33 до 44
Резултатите при измервания л/л0.33 – 0.65 и т.н.

Високи нива на хематокрит (над нормата)

Какво значи стойностите на хематокрит да са над нормата? Ние знаем, че хематокритът показва само един от параметрите на кръвния статус, следователно трябва да го  разглеждаме в съвкупност с другите показатели за състоянието на кръвта. Само въз основа на хематокрита не може да се постави диагноза. Ако този показател е по-висок от нормалното, трябва да се разбере първо дали се касае за физиологични процеси в организма или за някакво заболяване. Но няма как да се омаловажи фактът, че на практика високите нива на хематокрит  означават сгъстяване на кръвта. При това положение нараства и опасността от образуване на тромби.

Вече анализирахме случаите на физиологично нарастване на хематокрита. То може да настъпи например при дехидратация, при активно спортуващи и приемащи анаболи, при пребиваване на голяма надморска височина за повече от две денонощия. Местното население във високопланинските райони също е с трайно повишени стойности на хематокрита, при това хората не усещат никакъв дискомфорт.

Втора група причини за високи стойности на хематокрит са патологичните, т.е. свързани с  различни заболявания. Възможни са например хронични състояния, както е при диабетиците – там въпросът опира до кислороден глад, поради което организмът произвежда допълнителни количества еритроцити за да се неутрализира състоянието на дефицит. Нещо подобно се случва и при пушачите.

Хематокрит на горна граница

Хематокрит на горната граница на нормалните показатели все още не е причина за паника, но и такива резултати не бива да се отминават със самоуспокоение. Особено ако тези показатели показват динамика към увеличение сравнено с предишни изследвания. Обикновено в такива случаи се препоръчват нови кръвни анализи след неголям период от време. Търси се причината, ако паралелно с кръвната картина има и други симптоми на здравословен проблем.

Какви могат да са причините за високите стойности на хематокрита, включително над горната граница на нормата? Специалистите ги делят на три групи:

 • При заболявания, предизвикващи намаляване на кръвната плазма;
 • При бъбречни заболявания, заради които организмът не усвоява пълноценно течности или прекалено интензивно синтезира хормоните, свързани с продукцията на еритроцити;
 • При злокачествени заболявания, свързани с качеството и количеството на произвежданите еритроцити.

Ето например в кои случаи може да се получи хематокрит на горната граница или в прогресия над нея: белодробна недостатъчност, свързана с обструктивна хронична болест на белите дробове; късна токсикоза на бременността; захарен диабет; перитонит; изгаряния над 10%; сърдечна недостатъчност, свързана с образуване на отоци и събиране на течност в коремната кухина.

Дайте мнение и Вие тук!

При бъбречни заболявания  е възможна интензивна продукция на хормона еритропоетин, който ускорява съзряването на нови еритроцити. Така се случва например при бъбречна поликистоза, тумори, хидронефроза, травматичен шок. Причина за суперпроизводство на червени кръвни телца може също да бъде стресът, както и интензивното лечение с глюкокортикостероидистрессовых ситуациях; още – анемии, патологии на костния мозък.

Висок хематокрит при деца и бебета

Видяхме, че стойностите за хематокрит при бебета и деца до около петгодишна възраст са нормално по-високи от тези на възрастните. Възможни са отклонения както по отношение на долната, така и на горната граница на нормата, като и в двата случая са наложителни допълнителни изследвания за изясняване на причината.

Повишен хематокрит – това означава увеличен риск от твърде голяма концентрация на еритроцитите в кръвта. Така може да се случи например при еритремия, твърде интензивно и ускорено производство на еритроцити. Повишение има и при безсимптомно кислородно гладуване на организма, при бъбречна поликистоза или при бъбречни тумори, както и при диагнозите на възрастните – диабет, перитонит, левкоза, тромбоза, изгаряния. Дори твърде обилното изпотяване може да покаже хематокрит над нормата.

Лечение на висок хематокрит (Hct)

Лечението при висок хематокрит зависи от причините, които са го причинили. Ако се касае за физиологични причини, със сигурност ще помогне насищането на организма с течности, спирането на цигарите, балансирано хранене и редовно оводняване на организма, ако причина за състоянието е престой в планината – смяна на пребиваването.

При изяснена причина от патологичен, т.е. болестен тип, решението е в лечението на основното заболяване. Има и методики, чрез които директно се въздейства върху състоянието с висок хематокрит – но то трябва да бъде съчетано с въздействия върху първопричината. Назначават се медикаменти, които не допускат появата на агреганти – струпвания на кръвни клетки, образуване на тромби. Най-разпространеното простичко средство в това отношение е аспиринът. Другата посока на въздействие е разреждането на кръвта. То може да стане чрез венозни вливания на специални разтвори, или чрез екстракорпорална корекция на кръвните съставки. В последния случай се касае за извеждане на кръвта от тялото чрез специална техника и вливането й обратно, след като е променено съотношението между кръвната плазма и плътните компоненти.

Нисък хематокрит (понижен хематокрит) – какво значи

Понижен хематокрит може да се отчете или при намалено количество на еритроцитите в кръвта – тогава става актуална темата за анемиите. Или ако обемът на кръвната плазма се увеличи, както може да се случи при сърдечни и бъбречни заболявания. Излизането от нормата надолу, както бе коментирано при надхвърлянето и на горната й граница, изисква допълнителни  изследвания и при необходимост – лечение и овладяване на причината.

Понижени стойности на хематокрит може да има при голяма кръвозагуба, при бременност, при бавно образуване на еритроцити, при анемия, при увеличен обем на кръвта или при твърде бързо разпадане на еритроцитите в кръвта. При последващ анализ в повечето случаи се оказва, че пациентът е развил анемия – т.е. на организма не му достигат червените кръвни телца. Друга причина може да е хроничен възпалителен процес, злокачествен тумор, непълноценно хранене или глад, залежаване – при продължително боледуване, болести на сърцето и бъбреците. При последните групи заболявания заради непълноценно функциониране на засегнатите органи организмът задържа течности, обемът на кръвната плазма нараства и се променя съотношението между еритроцити и плазма.

Хематокрит на долна граница

Такъв показател изисква проследяване, тъй като по принцип може да се балансира с промени в храненето, прием на достатъчно течности и пр. Ниски  стойности могат да се отчетат например след месечен цикъл, както и при твърде често самолечение с аспирин. В някои случаи данни на долната граница могат да бъдат последвани от стойности под нормата, което в повечето случаи е свързано с прогресираща анемия.

Нисък хематокрит при бременност

По време на бременността показателите за хематокрит се понижават и най-често стойностите варират около 34%, или 0.34 л/л. такова състояние може да се приеме за нормално, но ако движението надолу е твърде интензивно – могат да се развият състояния на малокръвие, общо неразположение и лошо самочувствие. В такива случаи е добре да се направят консултации с грамотен специалист, тъй като самолечението може да се окаже неправилно и вредно.

Обикновено изследването на хематокрит става в ранна бременност и в последния триместър. Резултатите се сравняват, установява се динамиката на стойностите и се преценява общото състояние на майката и плода. В около 95% от бременностите може да се установи дефицит на желязо и прояви на анемия от първа степен. Такива тенденции могат да се предотвратят чрез подходяща профилактика; всъщност това е и основната причина за понижаването на стойностите за хематокрит по време на бременността.

При понижен хематокрит по време на бременност понякога е достатъчно да се организира подходяща диета и нещата да се вместят в рамките на нормалното за това състояние. Храненето в този случай трябва да се фокусира върху червено месо, ядки, яйца, черен дроб, плодове. Понякога все пак се налага прием на медикаменти с желязо. Ако пък се установи, че концентрацията на еритроцити намалява под въздействието на някакви медикаменти, техният прием се прекратява.

По принцип понижението на хематокрита при бременност не е патологично състояние и след раждането нещата се нормализират. Ако са налице отклонения, причината за тях следва да се изясни и да се провежда адекватно лечение.

Нисък (понижен) хематокрит при деца

Понижената концентрация на еритроцитите в кръвта логично се свързва с понижен хематокрит при децата. Както и при други пациентски групи, при стойности под 25% се търси причината за това, т.е. нареждат се допълнителни изследвания и експертизи. Показателите се променят по обясними причини като бавно формиране на еритроцитите в костния мозък, високата скорост на разпада им в кръвта, високо съдържание на плазма, висока концентрация на протеини в кръвта, кръвозагуби.

Ниските показатели на хематокрита при деца все още не могат да се коментират като тревожни, докато не се направи точно наблюдение за останалите фактори от кръвната картина. Както и при бременните, много често отклоненията са свързани с анемия във форма, която подлежи на корекция чрез правилно хранене или с прием на желязосъдържащи препарати.

При констатирани патологии от друг тип естественият акцент е върху лечението на основното заболяване, което е причинило ниските стойности на хематокрита. Това са сложни области от медицината, които не бива да се подценяват и да се разчита на самолечение и билки без търсенето на специалисти.

Какво се прави (лечение)

И без лабораторни анализи може да си помислите за понижен хематокрит, ако усещате следните симптоми: постоянно усещане на умора, сърцебиене, бледа кожа, задух, косопад. Ако дълго време сте се чувствали по този начин – направете си кръвни изследвания, дори нищо да не ви боли.

Както вече многократно бе казано, при констатирани стойности на хематокрит под нормата, задължително се търси причината и терапията се насочва към нея. Физиологичните състояния могат да се коригират чрез режима на хранене и прием на течности, а при патологии се лекува основното заболяване. При понижен хематокрит винаги е добре храненето да включва повече желязосъдържащи храни като ядки, червено месо, ябълки, дроб, яйца.

Проблемът “нисък хематокрит” впрочем се среща доста по-рядко от обратния вариант. В някои случаи дори се касае за лъжливо понижен хематокрит – например ако се прави изследване непосредствено след инфузионно вливане на разтвор и кръвта е разредена, ако вената е била пристегната продължително или ако пациентът е лежал при вземането на кръвната проба.

Изследването “Пълна кръвна картина” и стойностите на хематокрит в него

Пълна кръвна картина е по същество информативен анализ за състоянието на кръвта по определени показатели. Получените стойности/резултати могат да насочат към някои заболявания; могат да дадат представа колко тежки са дадени заболявания, както и динамиката им при провеждане на лечение. За някои здравословни проблеми може да се съди само по резултатите от подобно изследване, като те се разглеждат в съотношение и се отчитат отклоненията от нормата. В други случаи е необходимо провеждането на нови изследвания, изследванията да се повторят или да са диференцирани за определени кръвни съставки.

Най-често анализът започва с проследяване на еритроцити, левкоцити, хемоглобин, утайка, хематокрит. Данните за хематокрит се анализират във връзка с останалите показатели, по-специално картината на червените кръвни телца, хемоглобин и – разбира се – съотношението с кръвната плазма.

Пълната кръвна картина обаче може да се разпростре и върху повече показатели, които да достигнат до около 25. Паралелно с нея може да се направи натривка – при нея малка доза кръв се изследва микроскопски върху предметно стъкло, за да се проследят възможни промени във формата и размера на кръвните клетки.

Кръвни изследвания за хематокрит

Знаем, че хематокрит – това е съотношението между обемите на кръвните елементи и плазмата. Изследването на стойностите му става чрез центрофугиране, това е класически подход. Кръвната проба се взема в специална херметична стъклена тръбичка, която е градуирана и чрез която пробата се центрофугира в специален апарат в продължение на час – час и половина. След приключването на операцията кръвната проба е видимо разделена, а деленията на скалата показват каква част се пада на кръвните елементи и каква – на кръвната плазма.

Примерни тълкования на резултатите

Хематокритът най-общо казано е отношение на кръвните клетки/еритроцитите към кръвната плазма; обем към обем. Всяка лаборатория огласява тази стойност, като информира и за референтните стойности. Спад на хематокрита се наблюдава при кръвозагуби, травми, гладуване, разреждане на кръвта при инфузии, както и по време на бременност. Повышените стойности означават разход на голямо количество течности или недостатъчен прием, последица от изгаряния, перитонит, бъбречни патологии.

Какво значи комбинацията висок хемоглобин и хематокрит?

Високият над нормата хемоглобин най-често е симптом на някакво заболяване, затова задача на лекарите е да идентифицират причината за това. Подходът не е да се намалява хемоглобинът, а да се лекува основното заболяване, което ще го нормализира. Сред въпросните болести са тези на дихателната система, рак на бъбреците или черния дроб, сърдечна недостатъчност и други.

Повишеният брой на еритроцитите – респективно високият хемоглобин, може да причини пренасищане на организма с кислород. При висок хемоглобин е логично да се очакват високи стойности и на въпросния хематокрит. Пренасищането с кислород обаче може да провокира леко отравяне, известно като хипероксия. Признаците за подобно състояние са главоболие, замайване, схващане на крайници, проблеми с дишането. Висок хемоглобин и висок хематокрит може да се констатира при злокачествени заболявания, свързани с костния мозък.

Особено сложно става, ако такива показатели се установят при бременна жена. Нормално бременността понижава хематокрита първо заради по-големия обем на циркулиращата кръв. Ако показателят е повишен – това може да свидетелства за някакво заболяване или за нарушен ход на бременността.

При нисък хемоглобин

Ниският хемоглобин означава влошено снабдяване на тъканите с кислород, кислороден глад – обикновено състоянието отвежда към анемия. Естествена е връзката нисък хемоглобин – понижено количество на еритроцитите – понижени стойности на хематокрит. Ако при кръвен анализ се установи такъв тип отклонения, това означава на първо място потвърждаване на хипотезата за анемия, в повечето случаи свързана с дефицит на желязо. Нещата могат да се нормализират чрез диета и прием на желязосъдържащи препарати.

Нисък хемоглобин: Какво се пие? Начини за лечение и бързо вдигане

Нисък хематокрит и еритроцити

Ниските стойности на еритроцитите съответстват на понижен хематокрит. Точното диагностициране на причината е важно с оглед провеждането на адекватно лечение. По-малкият брой еритроцити може да е причинен от недостиг на желязо – както вече стана дума, на витамин В12, но също на отравяния с тежки метали или на проблеми с бъбреците.

При по-тежки случаи еритроцитите са в недостиг, тъй като организмът не е в състояние да ги произведе в необходимия обем и срокове. Някои инфекции и имунни реакции са в състояние да причинят скоростно разпадане на еритроцитите. Дефицитът резонно се проявява при злокачествени заболявания, проблеми с функционирането на костния мозък, както и масирани кръвоизливи.

Ниски еритроцити. Норма. Как да повишим еритроцитите?

Хематокрит и лимфоцити

Завишените стойности на лимфоцитите на фона на повишен хематокрит могат да се окажат  симптом на сериозно заболяване и при подобни резултати от кръвен анализ е важно изследването да се повтори и да се назначат още анализи. Възможно е да се касае например за злокачествено заболяване на кръвта, бъбречен тумор и пр.

Лимфоцити: Ниски и повишени. Стойности при лимфом. Lym кръвни изследвания

Хематокрит и понижени левкоцити

Понижените стойности на левкоцитите свидетелстват на първо място за отслабена имунна система. Веднага може да се направи връзка с дефицит на витамини и микроелементи, но по-сложно е, когато се касае за различни болестни процеси. Левкоцити под нормата могат да се установят при заболявания на костния мозък, паралелно с това понижени стойности на еритроцитите и оттук – нисък хематокрит. Такава връзка може да се прояви също при ракови заболявания, тежки вирусни инфекции, отравяния с химикали, лекарства, алкохол и храни, при автоимунни реакции и някои вродени заболявания.

Левкоцити: Високи (завишени) и норма. В урината и влагалищния секрет

Източници:

За Марта Савова

marta-savovaМарта Савова е дългогодишен журналист с насоченост в областта на здравната и социалната тематика, политиката, културата и финансите.За контакт: [email protected]За информацията си използва главно своите контакти в медицинските среди, сред които има професори и национални консултанти, а също и материали на webmd.com, kp.ru и други авторитетни източници.

Прочети още

с какво се лекува висок хемоглобин

С какво се лекува висок хемоглобин? Причини и как да го свалим?

С какво се лекува висок хемоглобин най-ефикасно. Как да свалим хемоглобина бързо? Причини за повишен …

2 Мнения

 1. Елена Атанасова ... Йорданова -66 г

  Хематокрита – съотношението между еритроцитната маса и кръвната плазма в еденица обем за човешкия организъм е задължително изследване веднъж в годината / т.с. на профилактичните прегледи по график /от личните лекари.
  То е валидно за деца под 1г, над 1 г и т.н.. За възрастни от 18 – 45 г и над 45 год.
  Резултатите от изследванията са по таблица според възрастта, теглото, височината на пациентите за жени и за мъже.Ако има нередност в показанията по таблица се назначават лекарства и билки – чайове за понижение или повишение до нормалната еденица хематокрит. При бременни и т.н.. пациенти причините за нередност в показаничта са три групи – и в трите случая са свързани с качеството и количеството на произвежданите еритроцити, течностите, хормоните свързани с производството на червени кръвни телца за хематокрита

  • Йорданка Николова

   Моля, ако знаете билки или чайове за понижаване на хематокрита, напишете ми ги. Предварително благодаря.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.