рейки терапия и принципи, енергия, музика 01
Рейки, музика, символи, енергия, терапия, Медитация, Кундалини,

Рейки терапия за начинаещи: Кундалини, музика, масаж, енергии и опасности

♠ Какво е ♠ Нива в рейки терапията ♠ Принципи ♠ Качества на енергията ♠ Как лекува ♠ Подготовка за сеанс или масаж ♠ Позиции ♠ Символите

Още в текста: ♠ Изглаждане на аурата ♠ Рейки душ ♠ Самолечение

♠ Рейки за растения, животни, храна и вода ♠ Рейки за проблеми, желания и ситуации ♠ Рейки масаж ♠ Рейки музика ♠ Обучение и инициация ♠ Системи ♠ Рейки центрове ♠ Някои известни мастери ♠ Книги по рейки ♠ Отзиви ♠ Опасности
Какво е рейки
Системата рейки (от японското „рей“ – дух, душа и „ки“ – енергия, разум) е разновидност на енергийно лечителство.
Тя разглежда заболяванията на човека – физически и психически, както и житейските му проблеми, от гледна точка на жизнената енергия – нейният недостиг или излишък в съответстващите органи и системи на физическото тяло.
Рейки мастерът търси изменение в енергийната обвивка на пациента и когато го открие, чрез ръцете си насища зоната с жизнената енергия „ки“, като я привлича от околното пространство (Космоса), т.е. създава канал за енергията рейки.

Тя се влива в увредените органи и системи и възстановява измененията в енергийната обвивка на лекувания. Така изглежда изцелението чрез рейки. Обикновено следва бързо възстановяване на здравето и нормализиране на функциите в организма.

За разлика от други видове енергийно целителство, където лечителят работи със собствена енергия (в това число задействаното собствено кундалини), мастерите по рейки използват енергията на пространството. Смята се, че тази „космическа“ енергия е чиста – тя не носи отпечатъка на лечителя, нито на други субекти, не се поляризира и в момента на предаване.

рейки терапия и принципи, енергия, музика 02
Рейки действа директно върху чакрите!
В това вярват последователите на стотиците школи по рейки, но има и противници, които доказват от гледна точка на физиката, че не е възможно енергията да остане чиста, щом е минала през канала на лечителя.

Тези виждания ще разгледаме в главата за опасностите от рейки.

Рейки е много древно знание, върнато сред хората за широко приложение от Микао Усуи – сенсей, човек с енциклопедични знания. Всеки курс по рейки започва с историята, която много се почита. Усуи смятал, че способността на Буда и учениците му да изцеляват е била нещо реално, загубено във времето.

Той търсел, изучавал древни папируси, но пробивът дошъл по време на триседмично отшелничество в планината Курама, отдадено на духовно пречистване и медитации. Накрая той получил просветление и знанието за рейки му било „спуснато“ или казано на днешен език – влязъл в директно съприкосновение с енергията. Това е станало в началото на миналия век и почти до

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
Микао Усуи

края му системата се е предавала само устно от учител към ученик.

Заради тази история, рейки носи японско име, макар че същата жизнена енергия е прана при индийците, ци при китайците, руах на древноеврейски.

Фигурин бързо отслабване при Хашимото

Системата на „бащата“ получава името Усуи Рейки Риохо, която днес се смята за основата, на нейна почва са изникнали множество школи и варианти – Каруна, Изис, Сейким и други.

Впрочем днес рейки се придобива чрез курсове (с инициации), като съществуват ред центрове, школи, академии. Знанието предават директно мастерите по рейки.

Системите на обучение и направленията, основани от различни мастери, вече са безчислени.

Нива в рейки

Системата Усуи Риохо се дели на три степени, които учениците получават в резултат на инициации и практическа работа:

 • Първо ниво – предназначено е за начинаещи. В неговите рамки се преподава историята на рейки, нейните основи и правила, както и по-елементарни техники за приложение. На това ниво начинаещият рейкист работи приоритетно върху себе си. В случай че лекува, е по изключение и след първите 21 дни, в които тече собственото му изчистване.
  На първо ниво не се дава знание за символите на рейки, което означава, че рейкистът се ограничава в практики чрез директен контакт. Това ограничава темите, по които би могъл да работи, до физическото ниво – заболявания, дискомфорт и подобни. Практикуващи твърдят, че началното ниво е напълно достатъчно като знание за лични цели. Но преобладаваща част от рейкистите продължават към второ.
 • Второ ниво – то е висшата степен за широк кръг практикуващи, които нямат амбицията да се усъвършенстват в мастер, да преподават и да имат свои ученици. За използването на рейки в широк кръг теми, второ ниво е напълно достатъчно. В рамките му се предоставя знанието за три символа на рейки, които дават възможност за работа от разстояние, за работа с емоционалната и психическата сфера, за някои по-сложни техники за коригиране на житейския път и кармата.
  рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
  Рейки кръг – подготовка на пространството за изцеляващ рейки сеанс. Рейки се прилага в множество болници по света.

  Тук техниките за изпълняване на желания, привличане на финансови потоци и решаването на житейски проблеми са много разнообразни и се развиват постоянно. Рейки не е застинала в 20 век система, която само се препредава. Всеки рейкист оставя свой отпечатък върху нея, а мастерите я обогатяват и допълват постоянно с нови и нови техники и приложения.

 • Мастерско ниво – иницииране, което позволява да се обучават и инициират нови ученици. Някои мастери делят това ниво на лечителско и учителско, като само в последната степен се дава знанието за иницииране на мастери.

Различните школи и мастери поставят като изискване (или въобще не поставят) срок на практикуване в дадено ниво, преди да се придобие следващото. Причината е в необходимостта да се свикне и усвои енергията, както и самите техники за приложението й. В курсовете се преподават само основите, а усетът към енергията се придобива в практиката.

Но фактът, че има хиляди мастери, всеки със свои разбирания и приоритети, дава възможност рейки нивата да се вземат и за кратък срок, докато други учители са строги и отсяват желаещите за инициация според вътрешния им усет за тяхната готовност да работят с рейки и да прилагат принципите, изначално дадени от Микао Усуи.

Принципи на рейки

Рейки е нежна, неагресивна енергия, която не нанася вреда нито на практикуващия, нито на лекувания. При инициацията се отваря канал за приемане, така че рейкистът е проводник. Смята се, че около 10% от преминаващия поток остава за него и го обогатява или лекува, ако има необходимост. Също така и го зарежда, доколкото енергийната работа води до известно изтощение.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01Рейки е духовна работа и рейкистът трябва да поддържа духовна чистота и да спазва определени принципи. Те са формулирани още от Усуи в зората на системата и гласят следното:

Точно сега: не изпитвай гняв,
не се страхувай/ тревожи,
проявявай благодарност,
работи прилежно,
бъди добър/ уважавай другите!!!

Чрез правилата рейкистът поддържа чистота и се усъвършенства. Те съдържат цялата философия на живота – да се живее в настоящия момент и смислено, с положителна настройка и благодарност. Тези принципи рейкистът държи като верую и ги прилага в сеансите си.

Принципът „точно днес“ означава още, че в момента на лечение рейкистът се посвещава изцяло на пациента, без да се тревожи за бъдещи събития и евентуални разрешения. Отказът от отрицателни емоции като страх, тревога и гняв създава положително поле за работа, в което се постига и промяна на съзнанието. Принципът на прилежността изисква да се работи постоянно, като лично развитие и със съзнанието, че резултатът не зависи от нас, а той ще бъде израз на най-доброто за дадената ситуация.

Качества на рейки енергията
 • тя е безопасна духовна енергия;
 • предава се чрез поставяне или доближаване на ръце към хора, животни и предмети;
 • действа многопластово на физическо, духовно, ментално, емоционално ниво;
 • води до духовно израстване;
 • отдаването на рейки се осигурява чрез инициация, а не се постига по духовен път;
 • рейки не се насочва от ума, тя се управлява от по-висше ниво, а рейкистът е само проводник;
 • рейки се употребява само за добро и не е в състояние да навреди, дори и намерението, с което се прилага, да е такова.

Как лекува рейки

Според някои енергията въздейства директно на енергийно ниво, а според други – въздейства върху подсъзнанието като изменя вътрешното състояние на човека. В някои системи символите се активират с определени образи, а други ги задействат само с намерение. Общото между всички е, че рейки се оформя като лечебен способ с духовна енергия, който активизира самолечението на тялото, духа, емоциите и психиката.

Какво прави рейки:
рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
Рейки сеанс
 • повишава жизнената енергия;
 • очиства тялото и емоционалната сфера;
 • балансира енергиите в пациента;
 • премахва отрицателните състояния и създава положителна настройка;
 • хармонизира енергийните тела с физическото.

В същото време рейки не влиза в конфликт с други способи. Енергията е съвместима с всичко в живота, включително с други въздействия и целебни методики. Неин плюс е, че се изпраща през времето и пространството в така нареченото лечение от разстояние.

По-подробно казано, „космическата“ енергия увеличава индивидуалната жизнена енергия, „поправя“ аурата на човека, активизира и енергизира органите, нормализира състоянието на цялата сложна система, изградена във физически и енергиен план. Тя пуска в действие мощно очистване, което сякаш се връща назад във времето, работейки със стари травми и проблеми.

На физическо ниво изхвърля чужди енергии, отрови и замърсявания – всичко, което не би следвало да се намира в човешкото тяло. Отделно балансира чакрите и различните енергийни тела, в които се „отпечатва“ всяко неблагополучие или инцидент. Така тя освобождава стреса – както от настоящето време, така и повреди, записани в подсъзнанието.

мнения, отзиви, коментари, форум

Рейки се ползва както за проблем от настоящето, така и за стари, забравени или дори неизвестни на пациента травми от миналото – блокажи, дебалансиране, натрупване на отрицателни емоции. Тя е способна да подпомогне изкореняването на вредни навици, на алкохолизъм, зависимост към опиати и други мании и пристрастявания.

В ежедневието жизнената енергия дава ресурс за преодоляване на кризисни моменти, за преминаване през трудности, болка, неудачи, траур и всичко друго, което е част от живота на човека.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
При специални случаи енергия се подава групово, тогава изцелението е в пъти по-бързо

Това, което мастерите подчертават задължително, е, че рейки не е религия и няма религиозна основа. Тя се практикува еднакво добре от християни, мюсюлмани, будисти и т.н. Тя не се конфронтира с религиите и не засяга вярванията. Рейки е просто енергията на живота, канализирана и насочена към този, който се нуждае.

Казват, че който е готов за рейки, ще я получи. Който е готов да бъде рейкист, ще срещне учителя си. А който не е достигнал готовност, няма да ползва енергията, дори да получи всички инициации и сертификати за преминати нива. И наистина – хората, които имат инициация за рейки, са много повече от тези, които реално използват енергията.

Но има и друго твърдение – че инициацията на рейки е за цял живот, тя не се губи и когато човекът достигне до готовност да я използва, това ще стане автоматично и естествено, както прохождането на малко дете. Защото жизнената енергия е носител на висшата хармония и баланс в света, на които всеки човек има рождено право.

Подготовка за рейки сеанс

 1. Сеансът се извършва само с разрешение на пациента. Абсолютно неетично от гледна точка на рейки е подаване на непоискана енергия. Някои мастери учат последователите си да подават рейки, само ако е изрично поискана, тоест без да предлагат услугите си. Тъй се проявява уважение към свободната воля на човека и към принципа да не се налага помощ.
  Някои изключения: за децата до 7 години решават родителите, а за пациенти в кома или тежко психическо състояние, при което не могат да вземат адекватно решение, се иска разрешение от Душата/ Висшият аз. В практиката няма нещо мистично. При насочване на мисълта към проблема рейкистът получава ясно усещане дали към дадения пациент е правилно да подаде рейки или не.
 2. Сеансът се провежда в чисто помещение и спокойна обстановка. Създава се атмосфера за отпускане на човека, който ще приема рейки – музика, приглушаване на светлината и други. Дрехите и превръзките не представляват преграда за енергията, затова пациентът остава облечен. Необходимо е и той, и рейкистът да премахнат от себе си метални предмети и украшения, часовник, мобилен телефон. Тези предмети препятстват протичането на енергията.
 3. Пациентът приема енергията еднакво добре в седящо и легнало положение, но за душевното му разположение е по-добре да легне и да се отпусне. Ако заспите по време на сеанс, чудесно.
  рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
  Докосването при рейки не е условие за предаване на енергията
 4. Сеансът започва с призоваване на рейки енергията. Според някои школи това става с молитва (точен или свободен текст), а според други – стига да се помисли за енергията и тя потича. Някои рейкисти призовават на помощ Учители и Водачи от Висшите светове с молбата да съдействат. В тази част от сеанса ритуалите са много и те отразяват отношението на рейкиста към канализирането.
 5. Преди сеанса рейкистът влиза в леко медитативно състояние – на границата на пълния релакс. Изчистването на странични мисли и собствени емоции помага на лечителя да бъде по-чист и проходим канал за енергията. Ръцете му са леко затоплени, отпуснати и плавно се придвижват от една към друга позиция.

Важно! Рейкистът не докосва интимните зони на пациента. Подобен допир не е необходим за предаване на енергията.

Докосването с ръце върху основните позиции също не е необходимо, рейки се предава еднакво добре и от десетина сантиметра разстояние (а и от всякакви разстояния). Но обикновено физическият израз на сеанса създава спокойствие и увереност у пациентите, затова много рейкисти практикуват директен контакт в основните позиции.

Основна техника за предаване и получаване на рейки

В рейки се използват 12 основни позиции, които са съобразени с положението на чакрите, а и покриват на практика всички части на тялото. Рейкистът полага ръце върху позициите (директно или на 10-15 см разстояние) и подава енергия известно време. Не се докосват рани, изгорени места и други дефекти по кожата, които биха довели до дискомфорт у пациента.

Времето на една позиция средно е 3 минути, но рейкистът би следвало сам да усети кога пациентът има нужда или няма нужда от повече енергия. Усещането в ръцете е съвсем ясно – първоначално потокът тече осезаемо, а след това намалява или директно прекъсва.

Това е моментът да се смени позицията. Усещането за отлив на енергията говори, че дадената позиция вече е „напълнена“ с целебна сила. За начинаещите рейкисти са записани мелодии, при които на всеки три минути се чува звуков сигнал за смяна на позицията.
Ръцете са със събрани пръсти, но не плътно притиснати. Самата длан е отпусната. Тя фокусира и умножава потока.

Още няколко правила:
 1. преди сеансът и двете страни поемат по чаша – две чиста вода;
 2. пациентът бива предупреден, че ще получи помощ, но не му се обещава пълно излекуване;
 3. пациентът не се отклонява от класическото медицинско лечение, на което е подложен;
 4. сеансът завърша с благодарност към рейки и помощниците, ако са ползвани такива.

Позиции

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№1 при лечение на пациент
рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№ 1 при самолечение
№1: Очи

Очите на пациента са затворени и отпуснати. Дланите се поставят приблизително в средата, така че срещу всяко око да се пада центърът – там, откъдето се излъчва рейки. Позицията кореспондира с третото око и чакрите около него. Оттам се въздейства при напрежение, стрес, тревога.

Подадена от тази позиция рейки съдейства за проясняване на мислите, за изчистване на позиции и становища по даден проблем, развива интуицията, подкрепя духовните практики и медитацията. На физическо ниво помага за болести на очите и главата и при грип.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№2 при лечение на пациент
рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№2 при самолечение
№2: Уши – бузи

Ръцете се полагат в предната част на ушите, покривайки и част от бузите. Може да се изпълни и по-напред, до скулите, според усещането и органите, които се нуждаят от изцеление. Изборът се прави интуитивно. От това положение се балансира съотношението между ум и интуиция, между мъжка и женска енергия, влива се радост от съществуването.

На физическо ниво подкрепя паметта, лекува тъга, мъка, депресия. От това положение се въздейства за по-добър сън, работи се за изобилие и срещу убежденията за бедност и лишение, създава се спокойствие и способност да се види смисълът на нещо в цялост.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№3 при лечение на пациент
рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№3 при самолечение
№3 – Зад тила

Мястото е високо върху тила, върху ямката в основата на главата.

При самолечение се вдигат ръце зад тила.

В другия случай пациентът ляга, а терапевтът застава зад него, откъм главата му и подпъхва ръцете си под нея.

Позицията трябва да е удобна и да не напряга ръцете. От това положение се работи за седма и трета чакра.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№4 при лечение на пациент
рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№4 при самолечение
№4 – Гърло

Четвъртата позиция работи с пета чакра, затова се препоръчва шията да се обхване с две ръце малко над ключицата, както е показано на рисунката. Възможно е близък контакт в тази позиция да предизвика дискомфорт у пациента, чувство за задушаване или стесняване на пространството. Препоръчва се №4 да се обработва от разстояние.

От това положение се енергизира щитовидната жлеза и се внася вътрешно спокойствие. Енергията отваря възможностите по-добре да се изразяваме, да осъзнаваме и изричаме истинските си желания и позиции. На физическо ниво помага за болки в областта на гърлото и гласните струни, схващане на врата и високо кръвно.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№5 върху пациент
рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№5 при самолечение
№5 – Сърце

За пета позиция да напомним, че сърдечната чакра е в центъра на гърдите, а не вляво, където е физическото сърце. Директно върху сърцето не се подава енергия. Ръцете се слагат или една до друга или една над друга, както е показано на рисунката.

От това ниво се работи с тимуса, подкрепя се любовта и всички сърдечни чувства, развива се способността за съпреживяване. И обратно – неутрализират се отрицателните чувства, страхът, ревността и други саморазрушителни фактори. На физическо ниво регулира налягането в кръвон.съдове и лимфната с-ма.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№6 при самолечение
рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№6 върху пациент
№6 – Под ребрата

От пета позиция ръцете буквално се приплъзват една идея по-ниско и така се попада естествено на шеста позиция. Тя кореспондира със слънчевия сплит под ребрата. Оттук се захранва цялото тяло с енергия и се топят паника, мании, страхове, фикс-идеи.

На физическо ниво се подпомага черн.дроб, храносмилателната с-ма и се отпуска мускулатурата. На тази позиция се подава повече енергия при цялостно стягане на човека, при видимо напрежение, което е резултат от продължително време, прекарано под стрес и в дискомфрот.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№7 върху пациент
рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№7 при самолечение
№7 – Корем

От шеста позиция ръцете леко се приплъзват на броени сантиметри надолу и се установяват върху корема. Приблизителното място е леко над пъпа, в зоната на кръста, където попада коланът. От това ниво се работи с панкреаса. Енергията подкрепа вярата и увереността, смелостта за ред начинания, противопоставяйки се на несигурността и липсата на способност да се вземат решения и правят избори. На физическо ниво подпомага органите в коремната кухина.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№8 – алтернатилно изпълнение откъм гърба върху пациент
рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№8 – алтернативно изпълнение откъм гърба при самолечение
№8 – Ниско под корема

Осма позиция се намира лесно отново с приплъзване два сантиметра надолу, там където се получава вдлъбнатина под корема. Това е зоната на втора чакра. От това ниво се работи с проблеми в сексуалната сфера и интимността, връзките, творчеството, съзидателността, с някои изконни страхове като този от смъртта На физическо ниво се подкрепят червата и половите органи.

№9 – Гениталии

При самолечение се подава енергия върху гениталиите и в зоната на първа чакра. При лечение на друг човек се подава енергия от разстояние в приблизителната зона или ръцете се полагат встрани, върху най-горната част на бедрото, където е сгъвката. Оттук се работи за нервозност, отпускане, липса на себеуважение и доверие в силите си, за харесване на живота. На физическо ниво помага за проблеми с гръбначно-опорния апарат.

№10 – Колена
рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№10 при самолечение

Ръцете се полагат директно върху коленете, от която и да е страна, както е удобно на подаващия. При самолечение е удобно да се изпълнява в легнало положение на една страна, като краката са свити в коленете. Оттук се работи с егото и неговите проявления. На физическо ниво се регулира сърдечната дейност и кръвотока. Подкрепяща позиция при страхове и стрес.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№11 при самолечение и върху пациент
№11 – Глезени

Тази позиция се изпълнява на двата глезена едновременно, но при желание може и краката да се редуват. Удобни са както седнало, така и легнало положение при самолечение. От това положение се подкрепя нервната система.

№12 – Стъпалата
рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
№12 при самолечение

Ръцете обхващат стъпалата, така че мислената среда на дланта да съвпадне с мислената среда на стъпалото. При самолечение се изпълнява в седнало или легнало положение, най-добре на гръб с подвити крака. В центъра на стъпалата също има чакри. От тях се подсилва сексуалността и заземяването.

Позиция за общо въздействие

Изполва се при липса на време за пълен сеанс (който отнема 30-36 минути минимум) и като средство за спешна помощ. Това е положението, от което рейкистът си подава енергия, когато е в покой или е в леглото за нощен сън. Дясната ръка се слага на позиция №5, а лявата ръка – на позиция №6. Друг вариант е дясна ръка върху трета чакра (между очите), а лява ръка – на позиция №8.

Рейки символите

Важно място в системата на рейки заемат символите. Навярно от самия Източник идва знанието, че символите по някакъв начин структурират пространството и времето и че самите те влияят на хода на събитията.

Символите са своеобразни ключове за влизане в друга реалност, в друго измерение, в друга енергия. На човека винаги му е било ясно, че символите могат да бъдат предмети, физически обекти, изображения и т.н, ако в тях е вложена психическа енергия. В хилядолетната история на човечеството много подобни ключове са оставени в миналото и дори и да са достигнали до днес, никой не знае как да ги използва.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
Символи при Каруна рейки

Смята се, че в древни времена рейки е разполагала с десетки, дори стотици символи. Днес мастерите преподават точно 4 на брой. В отделни източници може да видите описани и допълнителни изображения, но те не влизат в класическата схема на Усуи Риохо. Въпросните четири символа са абсолютно ясни, точни и използването им е без съмнение.

На първо ниво в рейки не се преподават символи. Първите три се предоставят по време на обучението за второ ниво, а четвъртият е мастерският символ, който се връчва заедно и със съответната титла. Някога символите са се пазели в тайна от неинициираните. И днес новите рейкисти се предупреждават, че не бива да разпространяват символите, нито да разясняват как се работи с тях.

Обяснението е, че те са мощно оръжие, ключ към други, по-висши способности, и не бива да попадат в невежи ръце. Но днешният ден опровергава и двете точки – в информационния век всеки може да види символите в интернет. Те са отдавна публикувани, описани и обяснени. Обаче – второто, оказва се, че символите са неизползваеми без съответната инициация.

Така че самите символи пазят себе си и имат защитна система да не попадат в неосъзнати хора.

И все пак – какво е рейки символът? Той е материализиране на енергията, нещо като нотата в музиката, която изобразява звука. Както музикантите свирят по ноти – възпроизвеждат зададената вибрация, така и при рейки. Когато рейкистът работи със символи, то той подсилва вибрацията чрез изображението и произнасянето на названието му.

Абсолютно възможно е да се работи и без символи. Та рейкистите от първо ниво чудесно се справят без тях и намират десетки приложения на енергията. Но при работа без символи или рейкистът трябва да умее да се настройва добре към енергията, или ще бъде недотам ефективен (ще бъдат необходими повече на брой сеанси). Символите скъсяват пътя, увеличават ефективността и дават възможност за работа от разстояние, както и в миналото и бъдещето.

I-ви: ЧоКуРей

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01Той е базисен в рейки, запазен в повече от 13 вариации, но очертанията са идентични като представените на рисунката. Той отваря портата, от която извира енергията, дава достъп и усилва потока, като в същото време осигурява духовната защита. Със своята форма символът фокусира в една точка универсалната енергия, увеличава мощта на потока и силата му. Смисълът му е „Бог е тук“ и „Насочи енергията в зададената точка“.

Използването на ЧоКуРей ускорява заздравяването на рани, помага за отслабване и пълното изчезване на болки от различен род. Той се изпозва заедно с другите символи от системата с цел да засили тяхното действие и със символи от други системи.

Дайте мнение и Вие тук!

Положен върху сърдечната чакра или на челото, ЧоКуРей помага да се намали раздразнителността и нервността на пациента. Чрез него се програмира работа с рейки в продължение на 24 часа или периодични сеанси. Това доста улеснява рейкистът, който може да „поръча“ примерно 10 сеанса за пациента си само с двеминутна практика.

ЧоКуРей се използва за лечение от дистанция заедно с ХонШаДзеШоНен. Той очиства енергийно пространството на което и да е помещение, зарежда храна, вода, напитки, медикаменти, кристали, козметика, бижута. Ползва за освещаването на места, за инициации, медитации и изцеления. Провеждането на медитация с ЧоКуРей развива и обогатява интуицията (за което е нужно да се медитира по 30 минути най-малкото два пъти на ден).

ЧоКуРей се прилага върху акумулатори, батерии, електронни прибори за тяхното по-успешно и продължително функциониране. Ще ви помогне да запалите колата сутринта в студения зимен ден, ще подпомогне двигателя при някоя дребна неизправност. В дома поставен върху мебели и домакински уреди, спомага за по-дълготрайната им здравина и добро състояние.

Въобще тук не споменаваме, че заедно с това чисти пространството, мебелите и вещите от натрупването на енергийна „мръсотия“ и чуждо влияние. Отделно символът помага за намиране на загубени вещи. Под негово въздействие стайните растения растат по-добре и стават по-устойчиви към различни заболявания.

Място на изписване
рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
Рейкистът предава енергия чрез собствените си чакри, най-вече чрез тези на ръцете

ЧоКуРей се изписва със средата на дланта непосредствено върху болното или повредено място и над главата на пациента. Той се очертава с движение или се визуализира, изписва се с език върху небцето или се произнася името му – един или три пъти, според различните виждания.

Символът се изписва в помещения, които ще бъдат очиствани, на пътната врата – за защита, на място, което ще се обработва – за усилване на енергията, върху място, към което ще бъде пратена енергия от разстояние. Той активизира и другите символи. Изписан върху дланите на рейкиста увеличава силата му. Ако си го представим триизмерен, той ще канализира енергия от Универсалния източник.

ЧоКуРей се чертае върху тялото на пациенти в началото и в края на сеанса. С него се открива и закрива енергийното поле за притока на целителната рейки. В края на сеанса той закрепя приетата енергия в тялото.

ЧоКуРей закрепва намеренията и се използва за усилване на утвърждения. Той подкрепя всичко положително и отслабва негативните въздействия.

II-ри: СейХеКи

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01СейХеКи е ментално-емоционален знак, израз на хармония. Значи „Ключ към Абсолюта“ или „Сливането на човека и Бога“.

СейХеКи избавя от вредни привички, включително емоционални, и за преминаване през стресови моменти. Той е предназначен за ментални и емоционални проблеми, стимулира позитивни изменения в поведението.

Вторият символ на рейки служи за освобождаване от негативни спомени, от бремето на предходен жизнен опит, изменя реакцията на мозъка спрямо различните житейски ситуации. Древните са казвали: за да се сложи край на страданията, трябва да се избавим от желания. Само тогава ще се изпита хармония и единение с Висшия Аз.

СейХеКи маркира и затвърждава личностните граници. Той защитава енергийната система на индивида от проникването на емоции от нисшите нива. С негова помощ можем да се предпазим от всякакви негативни влияния. Втори символ заздравява енерг. поле на човека, избавя го от отрицателни влияния, мрачни мисли и нисковибрационни емоции.

Символът СейХеКи пробужда Божествения Разум във въплатената душа. Позволява изявяването на скритите възможности на човека в каквата и да е ситуация, благодарение на което се създават условия за достигането на максимално благо. Този символ възстановява хармонията и реда където са били разрушени.

III-ти: ХонШаЗеШоНен

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01Хон означава източник, земя, произход; Ша: стигане до самата същност на проблема; Зе: центърът на Вселената, който дава живот; Шо: извън времето, безвременното безкрайно настояще; а Нен означава духовното сърце. И така – ХонШаЗеШоНен като цяло значи: „Няма вчера, днес и утре! Всичко съществува сега)“. Традиционно му се приписва смисълът „Буда в мен се съединява с Буда в теб за достигане на просветление и мир“.

Този символ напомня, че пределите и ограниченията са дело на човека и неговия ум. А създаденото със собствените ни ръце изменя истинната реалност на живота. Когато ние осъзнаем този закон и принцип, ще станем свободни и ще имаме възможността да излезем извън каквито и да било граници, колкото и здрави, високи и дебели зидове да сме издигнали с ума си.

Казано по-просто: символът се прилага за лечение от дистанция. С негова помощ енергията се отправя към пациенти на хиляди километри или към човек, намиращ се в другия край на коридора. Направлява потока към миналото и бъдещето. За ХонШаЗеШоНен цялото съществуване е едно – само и единствено Сега, затова няма пречки да се манипулира с всякакви обекти, които човешкият ум сепарира по разстояние и време.

При лечението от разстояние няма понятие за време. Благодарение на знака традиционните прегради на материалния свят отпадат. Енергията тече към случили се събития, към очаквани бъдещи случки, към хора от предишни поколения или към наши наследници. Фактически този символ е машина на времето.

В същото време ХонШаЗеШоНен е в състояние да насочи енергията в няколко направления едновременно. Например сеансът с 12-те позиции да се извърши от една позиция или върху умален образ на човека, създаден в менталното ни поле. Освен че работи върху множество точки едновременно, ХонШаЗеШоНен мести енергията от една точка в друга. Това е особено ценно, когато поради някакви обстоятелства не е възможно да бъде докоснат човека с ръце.

ХонШаЗеШоНен помага за балансиране на енерг. Центрове, за концентриране на ума върху случващото се в Сега, на момента. Използва се в различни техники, обикновено в комбинация с първите два символа.

IV-ти: Даи Ко Мио

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01Даи Ко Мио е мастерският символ и символ на Унив. енергия. Връчва се при третото посвещение, когато универсалната се обединява с индивидуалната енергия на новопроизведения мастер. Това се случва не веднага след настройката или с получаване на сертификата. Инициацията продължава по-дълго време и включва разбиране и пълно осъзнаване.

Символът на мастера има различни трактовки, най-известната сред които е „Великата Сияеща Светлина“. Той изразява единство на три елемента – светлина, любов и хармония. Съюзът между тях наподобява Отец, Син и Свети Дух. Символът представлява абсолютният източник на енергия.

Даи Ко Мио се прилага при всякакви практики, при всякакви ситуации, с каквато и да било цел. Той даже замества предходните символи, защото може да бъде поставен на тяхно място и да изпълни задачата по абсолютно перфектен начин. Обяснява се, че триединният символ обединява останалите. Той не е просто знак, а преходна стъпка към използване на чистата енергия. Използва се където и както реши мастерът, той вече е достатъчно подготвен за такава отговорност.

Названието на четвъртия символ се прилага в качеството му на мантра при медита.ция. Дай Ко Мио е завръщане към простотата – другите три знака в едно.

На първо ниво нас ни поразява силата на енергията рейки. Тогава на начинаещия му трябва само вяра в универсалния източник на енергия и разбиране на принципа на въздействие. На второ ниво научаваме нови пътища за използване на възможностите на рейки. На трето ниво отново се връщаме към простотата и единственото… Даи Ко Мио.

Още техники за терапия

Разресване (изглаждане) на аурата
рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
Допълнителна позиция, при която директно се обработва зоната на седма чакра (при самолечение)

Изглаждането на аурата подобрява цялостното енергийно състояние на тялото, внася спокойствие. Ръцете се държат на около 15 см от тялото. Въпреки че аурата се простира на доста по-голямо разстояние, 15 см е оптимално разстояние. Представете си, че човекът е голяма котка с разрошена и раздърпана козина.

Използвайки този образ, започнете да заглаждате стърчащите косми. С времето ще започнете да усещате сгъстявания на енергийното поле, подобни на топки сплъстени косми. Аналогията е близка с действителността. Колкото повече разресвате козината, толкова по-гладка става аурата.

Някои практикуващи завършват рейки сеансите с тази техника, използвайки три дълги, бавни, заглаждащи движения от главата до пръстите на краката. Движенията са плавни и нежни, защото бързото движение в аурата понякога предизвиква дискомфорт и дори страх, ако пациентът е възприемчив към енергията.

Рейки душ

Застанете зад гърба на пациента. Поставете меко ръце на лицето му, така че дланите ви да закрият неговите очи, а

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
Допълнителна позиция, при която директно се обработва зоната на седма чакра (върху пациент)

средните пръсти да се събират пред носа му. Не бива да се оказва никакъв натиск върху носа, защото човекът няма да може да диша спокойно. Позволете рейки да тече от ръцете ви известно време. Тук визуализации не са необходими, умът на рейкистът е спокоен и единствено предоставя възможност енергията да тече.

След това издигнете ръцете над седма чакра и си представете, че енергията тече отгоре и облива цялото тяло. По време на работата над главата понякога ще почувствате, че човекът мисли по някакви проблеми и има неща, които го безпокоят. Обаче е потребно рейкистът да помни, че той не е психолог или семеен консултант.

Ако той чувства мислите на човека, най-добре е да им позволи те да преминат през него и да изтекат заедно с рейки. В случай че възникналият образ е много мощен и не преминава, явно информацията трябва да се съобщи на пациента. Но подходящо е това да стане не в момента, а след края на сеанса, при това първо го попитайте дали желае да чуе вашите впечатления от съприкосновението. Задължително условие при рейки е уважение на свободната воля на човека.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
Позициите върху гърба повтарят 1:1 позициите от лицевата страна на тялото

Техниката за хармонизиране на аурата се изпълнява и по друга технология – чрез обхождане на всички чакри, като на всяко място се ръцете се задържат няколко минути или по усет. Визуализираме как съответната аура се изпълва с чиста енергия и започва да блести от чистота. Чакрите се обхождат на два пъти – от слънчевия сплит надолу и после от него нагоре. Така първо се обработват трета, втора и първа чакри, а след това от четвърта нагоре до осма, на педя над главата.

Самолечение

Самолечението принципно не се различава от технологията за отдаване на енергия към друг човек. Има известни вариации в позициите, които произхождат от факта, че се работи със собствените ръце върху собственото тяло. По-голямото предизвикателство е, че е форма на самоусъвършенстване. Рейкистът се учи да разчита посланията на енергийната си обвивка и да вниква в своите истински потребности.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
Обработване на тимус – сърдечна чакра откъм гърба

Заедно с конкретните проблеми и болки, заради които въздейства, той променя и съзнанието си, мисленето, нагласите, интегрирайки още по-дълбоко рейки в живота си. Само и единствено получаване на рейки без премахване на вредностите, отрицателното мислене и разрушителното поведение, няма да доведе до съществени резултати.

Рейки за растения, животни, храна и вода

Рейки се подава към което и да е живо същество и нежив обект според намерението. Домашните растения и животните обичат тази енергия и под силата й буквално „разцъфтяват“. Саксиите вкъщи може периодично да се обливат с рейки, дори и от разстояние. При директно подаване ръцете обгръщат съда, в който са посадени корените. Добре им се отразява поливане със заредена вода.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
Изпълнение на №6 върху гръб (самолечение)

Домашните любимци също с радост се ползват от рейки. Кучетата и котките също си имат чакри, но е трудно да бъдат умирени. Достатъчно е животното да бъде гушнато и малко да му се подава енергия с цел лечение или просто за зареждане. По същия начин се постъпва с птици, а на рибките се подава направо през стъклото на аквариума. При по-големите кучета ръцете се поставят на главата, гърба или корема или върху мястото, където има проблем.

Рейкистът обработва с енергията всичко, до което има досег. Зареждането на храната премахва вредностите в нея и я прави по-вкусна и питателна. Водата се преструктурира и пречиства. Разбира се отрови и замърсявания не се премахват изцяло, но почистването е съществено. Активизират се най-полезните елементи и се потиска действието на неполезните. Подаването на енергия става директно, от 5-6 см разстояние или чрез обгръщане на съда. Най-важно е намерението и представата как рейки обхваща съответния предмет и попива в него.

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
Изпълнение на №6 върху гръб (върху пациент)

Козметичните кремове, заредени по гореописания способ, стават по-ефективни. Кристалите, държани в рейки

енергия, се пречистват от стари програми и отпечатъци на предишни енергии. Новозакупени дрехи се пречистват от досега си с производителите, търговците и хората, които евентуално са ги пипали и мерили, докато са били в магазина. Дрехите втора употреба принципно не са препоръчителни, но ако се внесат такива у дома, както и внасянето на каквито и да било чужди вещи, те задължително се пречистват с рейки.

Рейки за проблеми, желания и ситуации

Рейки зарежда не само видими във физическото поле предмети, но и ментални образи и представи. За такъв тип работа е необходимо второ ниво и познание за символите.

Рейки масаж

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01Една съществена част от хората, които приемат инициация за рейки, са лекари, всякакъв вид терапевти,

рехабилитатори, масажисти, дентисти, които желаят да комбинират професионалните си услуги със силата на рейки. По-широко известни са рейки масажите, които в най-простата си форма е пускане на рейки енергия по време на класическите движения на ръцете.

Съществуват и стотици техники за енергийни масажи, които се доближават до рейки сеансите. При тях в различна степен се комбинира обработване на различните зони на тялото, втриване на масла и полезни субстанции и пречистване и изпълване с енергия. Енергийните масажи помагат силно при психологически проблеми, умора, безсъние, главоболие, тревожни състояния и редица заболявания с неясен произход. Най-малкият резултат е релакс и спокойствие, изпълване с хармония и лекота.

Прочетете за други форми на рейки терапия в статията ни ТУК: Самолечение с рейки и лечебни картини. Техники за начинаещи. Енергийна защита.

Рейки музика

Музиката, която съпровожда сеансите с рейки, е успокояваща, релаксираща и създава приятни усещания. Понякога тя звучи така, сякаш идва от Космоса, а друг път пресъздава галещи ухото любими природни звуци като плискането на вълни, ромолене на ручей, повей на вятъра, дъжд или птица. Под звуците й пациентът се отпуска и отваря и става по-възприемчив към енергията. Затова се сочи, че рейки музиката е лечебна.

За удобство на рейкистите някои в музикални парчета допълнително са привнесени звуци, които отмерват 3 минути за преместване на позицията на ръцете при рейки сеанс. Обичан звук е звънът на камбанка – нежен и тих, който не дразни и не прекъсва единението с музиката.

Обучение и инициация

рейки терапия, позиции, енергия, музика 01Всеки човек без изключение може да приеме инициация в рейки и да отдава рейки – лекувайки или за домашна употреба. Решението е лично и се взема по вътрешен подтик. Желаещите да се ползват от рейки преминават обучение при избран от тях мастер и получават от ръцете му необходимите инициации.

Курсовете се заплащат, като някои мастери се придържат към негласно възприета между тях единна цена: около 80-100 лв за първо ниво и 120-150 лв за второ. Мастерските нива са с по-висока стойност, който се определя от отделните учители.

Системи

 1. Усуи риохо – има три нива и четири символа. Счита се за базата, от която тръгва рейкистът, а останалите системи са надграждане. Но личният свободен избор важи и тук и няма строги и ненарушими правила. Обикновено в Усуи риохо се възприемат основите, принципите и се обяснява как работи енергията. Символите са малко – едва три на брой за практикуващите и четири за мастерите.
 2. Каруна рейки – преподава се на две нива и има 8 символа. Тя се развива извън линията на Усуи и практикуващите я считат за по-високо ниво, за чието усвояване е потребно известно усъвършенстване в работата с енергии. Някои мастери дават инициация в Каруна само при наличие на мастерско ниво в Усуи, но има и такива, които не поставят подобно изискване. Специалистите твърдят, че енергията в Каруна е доста по-мощна и въздействаща.
 3. Кундалини рейки – има три нива и няколко специфични настройки. В тази система се изчиства и отваря главният енергиен канал на човека, който върви от първа до седма чакра и по който се издига пробудената кундалини.
  Чрез поредица настройки се отваря коронната чакра, а каналът се разширява. В тази система се предприема мощно изчистване на цялата енергийна система на рейкистът, а чрез допълнителните настройки се изчистват негови стари травми, ДНК, родовата карма, минали животи и прочее.

Рейки центрове

Рейки мастерите работят самостоятелно или са организирани в клубове, където провеждат заедно инициации и лечения. Пример за това е Пловдив, където в Рейки клуба под ръководството на Аида Марковска общуват и се развиват десетки мастери.

От няколко години организират форума „Здравей, здраве“, в който участват широк кръг лектори по теми, които надхвърят линията на енергийните практики, но всички допринасят за саморазвитието и духовното израстване. Провеждат се различни медитации, семинари, Ангелски фестивал.

Следващото видео е на тема „Рейки – що е то“:

Още някои организации на рейки мастери
Български рейки център

Създаден преди 16 години в София под ръководството на Екатерина Стоянова. Организира курсове по рейки и други системи, работа с прана, инициации, медитации и други.

Българска рейки асоциация

Това е сдружение, регистрирано в Благоевград, с нестопанска цел за обучителна, практическа и изследователска работа по метода Рейки като система за духовно развитие.

Рейки академия

Следва линията на Микао Усуи, но извежда обучението на съвременно ниво – онлайн. Така знанието се разпространява едновременно в 160 страни. Поставя си за цел да направи знанието за рейки максимално достъпно и за възможно най-широк кръг хора.

Известни мастери

Кирил Стоянов е създал Българо-японски по рейки и медитация „Светлина“ с мисията да разпространява методиката рейки.

Елисавета Александрова – Зангелми е трансперсонален психолог, холистичен терапевт, практикува окултни науки от 80-те години. Тя е международен лектор за Европа и Южна Америка. Води обучения в редица системи, включително Изис Сейким, Тибетско и рейки на Атлантида и много други. Автор на книги за Изис Сейким, ръководство за работа със Сейким и кристали. Основава наша Асоциация по Сейким.

Венета Бучкуджиева практикува в Шумен. Провежда патентованата от нея програма „Пътуване към себе си“ – комбинация от холотропно дишане, индиански практики и семейни констелации. Преподава и Изис Сейким, както и традиционното рейки.

Книги по рейки

За 100-те години, в които се разпространява рейки, е създадена внушителна по обем литература – това е изследователският труд и многогодишна опитност на практикуващите в тази система мастери. Всяка книга отразява духовните, творческите и личностните търсения на автора.
Съдържанието е еднакво в общи линии, но има и различия и дори защитници на противоположни мнения по ред въпроси. Някои от известните издания, наръчници за начинаещите са книгите на Даяна Стейн, Пенелопе Куест, Лиза Кашлинска.

Отзиви за рейки

 1. Маринка Петрова: Много малко съм практикувала в рейки – само от месец, но вече усещам в ръцете си различни енергии, но не знам дали правилно ги разбирам. Например разбрах, че щипенето е там, където има възпаление. По-различно усещам енергията, когато се срещне с отрицателни емоции, най-вече гняв. Виждам, че рейки изважда на повърхността най-дълбоко скрити чувства. Много съм въодушевена да работя и да научавам все повече.
 2. Светослав Караминев: Хареса ми, че рейки е различна от биоенергията, не е замърсена с емоциите на този или онзи. Тя е мека, спокойна и ме отпуска. С нея работя по всички проблеми, не само за здравето. Помагам и на нашите.
 3. Петранка Спасова: Миналата година взех първо ниво, защото имам заболяване на щитовидната жлеза. Надявах се с рейки да се излекувам, но показателите ми много малко се промениха. Не мисля, че рейки работи, както всички ме убеждаваха. Съжалявам, че дадох пари за този семинар.
 4. Стоян Измирлиев: За съжаление рейки не е магическа пръчка и не ми оправи всички неща, по които пускам енергия. Отдавна зареждам с рейки едно желание, но то не се получава. Разбрах, че рейки не действа, ако човекът не иска на дълбоко ниво, ако има дълбоки съпротиви. Значи, енергията помага да се отработва по малко, но не решава всичко вместо нас.

Опасности

Рейки има и противници, които считат, че тя не е така безопасна, както се афишира. Според тях, негативи понасят както рейкистите, така и техните пациенти. Съображенията им са следните:

 1. Рейкистът се опитва да възстанови енергийните потоци в нарушеното биополе на пациента, за да го избави от болести, но той дава само временно облекчение. Рейки отстранява следствието от заболяването, но не и самата причина. Идейната основа на това виждане е, че болестите и проблемите са уроци, чрез които човекът се развива и израства и когато получава решение отвън, на него му се пречи да се усъвършенства. А и неусвоеният урок означава, че ще бъде повторен във времето напред.рейки терапия, позиции, енергия, музика 01
 2. Рейки не може да бъде чиста енергия, както претендират учителите, защото минава през канала – конкретен човек. И водата съхранява информация за траекторията на своето движение и дори минавайки по градския водопровод силно изменя енерго-информационните си характеристики. На същия принцип пациентът получава изменена от канала енергия.
 3. Третата опасност, която се изтъква, е за самия рейкист. Критиците на системата изтъкват, че каналът е във взаимодействие с пациента и изпада в известна ситуация на обмен. Прекъсването на потока е задължителен край на всеки сеанс, което доказва, че безграничното подаване на рейки не е безопасно за този, който провежда енергията.

Относно опасностите са написани обширни статии, привеждат се доводи от квантовата физика и физиката на фините светове. Въпреки предупрежденията в днешно време хората, които се доверяват на рейки за саморазвитие и лечение, постоянно нарастват като брой и продължават да надграждат уменията си с други енергийни и духовни практики.

А какво мислите вие за рейки? Усетили ли сте енергията в дланите си, за какво ви е помогнала или ви е разочаровала? Споделете в коментарите!

За Лекар.БГ

Радост Ангелова е редактор и репортер в множество национални и регионални вестници и електронни медии с над 30 години стаж в областта на здравеопазването, социалните политики и бизнеса.

Прочети още

Цена на регресивна хипноза и хипнотерапия

Хипноза 2019. Цени на хипнотерапия и регресивна хипноза за лечение. Как се прави?

☯ Как се прави хипноза (внушение). ☯ Видове (НЛП, Ериксонова хипноза, медитация, осъзнато сънуване, алфа …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *