cef

Хидроцефалия: възможно ли е лечение?

Какво е хидроцефалия; кога се диагностицира. Може ли да се лекува – практикувани терапии. Какви са основните симптоми на страданието, на какви други патологии прилича. Билки, медикаменти, операция.

Хидроцефалия, грубо обяснявано като “вода в мозъка”, “водянка”, е специфично заболяване: при него в т.н. мозъчни стомахчета или вътрешни мозъчни кухини, се събира голямо количество течност. Това е церебро-спинална течност, която при нормални функции на системата не се задържа и натрупва, а циркулира постоянно. Заболяването може да се развие във всяка възраст.

Определение на хидроцефалия

При хидроцефалия в мозъчните стомахчета се събира твърде много течност
При хидроцефалия в мозъчните стомахчета се събира твърде много течност

И така, хидроцефалия – това е дефект във функционирането на т.н. вентрикуларна система на мозъка. Споменатата течност се продуцира непрекъснато, движи се по специални трасета – акведукти, постъпва в споменатите стомахчета/резервоари, облива мозъка, предпазва го от травми и сътресения, пренася хранителни компоненти и отпадни продукти, и създава естествената среда за функционирането му. Отработената церебро-спинална течност се извежда чрез кръвообращението (puls.bg). Задържането на течността в стомахчетата увеличава обема им и това причинява дискомфорт за мозъчната тъкан, в перспектива води до различни неврологични усложнения.

Най-често се среща вродената хидроцефалия; тя се проявява при бебетата още в първите три месеца на живота им. Такава диагноза се установява за едно на две- до четири хиляди дечица, предимно момченца.

Лечение. Лечима ли е?

Има широк набор от терапевтични методики, прилагани при хидроцефалия. Какъв точно да се избере, зависи от вида на патологията, възрастта, общото здравословно състояние на пациента. Така например консервативна терапия се препоръчвав случаите, когато хидроцефалията е следствие от възпалителен процес или кръвоизлив в мозъчните стомахчета. Възприета практика е вниманието да се концентрира върху основното заболяване, а симптомите на хидроцефалия да се контролират чрез диуретици – това намалява общото налягане на телесните течности, включително на вътречерепното налягане.

Вродената хидроцефалия обикновено изисква хирургична намеса, чрез която се коригира анатомичната първооснова на заболяването. Има и такива случаи, при които се налага отстраняване на хематоми, тумори, предприема се изчистване на сраствания и пр.

Друг вид решение е т.н. шунтиране, което представлява създаване на нови пътища за освобождаване на церебро-спиналната течност от черепа. Има варианти за имплантиране на специални импланти, с чиято помощ става това и за които ще стане дума по-късно. Практикува се и комбинирано лечение: например ако хирургията не успее да реши проблема докрай, след оперативното премахване на някакво образувание се поставя шунт.

Какво се прави при установяване у плода при бременност?

Хидроцефалия може да се диагностицира още по време на бременността – чрез ултразвуково изследване в деветнадесетата гестационна седмица. Понякога отклонението се открива и случайно. Трябва да се знае, че не става дума за самостоятелно заболяване, а за симптом, който отвежда към различни проблеми при формирането на главния или гръбначния мозък.

Установяването на такава сериозна аномалия в днешно време може да бъде последвано от лечение, но то е по силите само на високо квалифицирани и опитни хирурзи. Преди интервенцията трябва обстойно да се изследва плодът, за да се види какви точно са причините за диагностицираната хидроцефалия и как комплексно да се подходи към лечението.

Специалистите коментират т.н. ендоскопско лечение на хидроцефалия у плода, което може да бъде проведено по два начина.

 • Единият: през коремната стена на майката се вкарва дълга, фина игла, с чиято помощ се източва събраната течност от черепа на нероденото бебе. Това обаче е временно решение.
 • Вторият: чрез вътреутробна манипулация в черепа се вкарва фина тръбичка, която остава там до самото раждане.

Дори и опростено, самото описание подсказва колко сложни и с висок риск са тези интервенции, но все пак те се практикуват.

Хидроцефалия при новородено, недоносени бебета
Хидроцефалия е една от честите диагнози при недоносените деца
Хидроцефалия е една от честите диагнози при недоносените деца
Демир бозан за безсъние

Мозъчната течност, която при новородените е нормално да бъде около 15-20 мл, може много скоростно да нарасне до литър и половина. Не винаги е възможно проблемът да се диагностицира по време на вътреутробното развитие, а още по-рядко той се разрешава по описаните начини. Има случаи, при които нарастването на черепа преди раждането е така интензивно, че бебето не може да се обърне и заеме правилната позиция или поради размера на черепа не е в състояние да премине нормално по родовите пътища. Тогава се налага секцио.

Проблемът с хидроцефалията при новородени се усложнява от бурното развитие на детския организъм, което прави твърде интензивно и отделянето на мозъчната течност. Тъй като черепните кости все още не са “затегнати”, увеличеният натиск на течността буквално разпъва черепа и мозъчната му част нараства непропорционално в сравнение с лицевата. Челото е изпъкнало и високо, кожата изтънена и прозрачна – по слепоочията могат да се видят малките кръвоносни съдове. Разпъването пречи на фонтанелата да се затвори и това се случва с доста голямо закъснение.

Възниква и симптоматика, отразяваща аномалии в нервната система: треперене на ръцете и брадичката, на долните крайници, нарушения в движението на очните ябълки, припадъци. Други симптоми са избледняване на кожата, аритмия, главоболие, гадене и повръщане, сънливост.

Бебетата с хидроцефалия са пасивни, трудно държат главата си изправена, изостават в развитието си. Има и такива случаи, при които симптоматиката е слабо изразена и в тази ранна възраст може да остане незабелязана дълго време.

При недоносените бебета аномалията се явява по-често от обичайното, тъй като там е налице повишен риск от родов травматизъм, кръвоизливи в мозъчните стомахчета и пр.

Лечение в детска възраст

Ако хидроцефалията се диагностицира на ранен стадий, може да се контролира с медикаменти. Ако обаче тя прогресира бързо, оперативната намеса е задължителна. По-рано единствен начин за това е било споменатото шунтиране. По-старите технологии са налагали периодична замяна на тръбичките, което е мъчително и обременяващо. Има още един вариант – прави се отвор в мозъчното стомахче и така с изтичането на ликвора напрежението спада. Но това наистина е било изпълнявано само при неудачно шунтиране или при инфекции.

След навършването на 6-месечна възраст е възможно да се изпълнят и други процедури. Медицинската техника е напреднала и макар не масово, се прилагат по-съвършени решения. Така например чрез невроендоскопия може едновременно да се направи пунктуален оглед на проблемната зона и едновременно с това да се освободи мозъкът от излишната течност.

Трайно решение в детска възраст според много специалисти е операцията за отстраняване на аномалията-причина, поставянето на шунт или съчетание от двете. При шунтиране фината тръбичка, която извежда излишната телесна течност, се свързва с друга телесна зона, където тя може да бъде поемана постоянно, например с коремната кухина или сърцето. Чрез корекции и създаване на нови връзки между стомахчетата пък може да се оптимизира движението на течността в пространството на черепа, ако това наистина е постижимо. Има и практика с поставяне на стентове, които разширяват проточните трасета и предотвратяват задържането на течността.

Всеки случай се решава конкретно, но оперативното решение се препоръчва по комплекс от причини. Водещата сред тях: забавянето на кардиналното решение усложнява проблема, тъй като той винаги се развива само към усложняване, а това се отразява върху развитието на детето.

При възрастни
Шунтирането позволява да се намали вътречерепното налягане
Шунтирането позволява да се намали вътречерепното налягане

Ако при децата говорим преди всичко за вродена хидроцефалия, при възрастните се проявява придобитата след събитие или заболяване. Подходите са същите, като в повече случаи се разчита на медикаментозното решение/ консервативна терапия. Важен момент е диагностицирането: човекът с хидроцефалия е лишен от типичните, външно изявени детски характеристики като уголемен череп например, но се оплаква от гадене и повръщане, главоболие, влошена координация на движенията и загуба на равновесие, затруднени движения, проблеми с паметта, често уриниране и невъзможност да се контролира отделянето на урина.

Приемът на силни диуретици е един от вариантите за лечение – консервативно, но той не винаги е приложим и е само временно решение. Стандартна е практиката за поставяне на шънт/шунт. Това е дрениращата система, при която по фина тръбичка излишната мозъчна течност се извежда от черепната кутия. Системата включва и миниатюрни клапи, които не позволяват връщането на течността обратно и балансират вътречерепното налягане.

Другото решение е т.н. вентрикулостомия. При нея се правят малки отвори в стените на мозъчните стомахчета, така че течността се освобождава от тях и циркулира без болезненото натрупване.
Колкото и съвършени да са тези лечебни технологии, пациентът с хидроцефалия подлежи на системно наблюдение и често трябва да посещава невролог и неврохирург. Разбира се, във всекидневието си следва да се придържа към щадящ режим и да избягва занимания и ситуации, които да поставят в риск организма му. Така например шунтирането по условие увеличава опасността от инфекции; ако те възникнат, трябва да се приложи антибиотична терапия.

Операция, цена

Оперативното лечение при хидроцефалия се прилага в няколко посоки – възможно е да се налага отстраняване на патологично образувание, тумор или тромб. Друго решение е оперативното разширяване на пътищата, по които се движи ликворът. Такъв тип интервенции се съчетават с монтирането на приспособления, които подпомагат въпросното движение.

За здравно осигурени пациенти + деца интервенцията по поставянето на шънта се покрива от Касата. Хондът за лечение на деца поема разходите за консумативи – в случая специалната клапа, коатжо струва средно три хиляди лева. При възрастни заплащането на клапа може да достигне до 6000 лв.

Спина бифида и клапа за хидроцефалия (шънт)

При спина бифида – непълно изграждане на невралната тръба, аномалии в зоната на гръбначния стълб с последващи увреждания на долните крайници или вътрешни органи – та при спина бифида често проблемът е съчетан с хидроцефалия. Циркулирането на ликвора е проблемно, с нарушени и аномални трасета и проявяващи се в различна степен отклонения. Поставянето на споменатата клапна система може да съдейства за решаването на този проблем, но резултатите не винаги са еднозначни.

мнения, отзиви, коментари, форум

Ако е поставен шънт на дете, родителите трябва да са наясно, че клапната система подлежи на системна проверка, при растежа се налага замяната й – обикновено след 10-годишна възраст. Възрастен с такава система може да е по-грижлив и предпазлив, докато децата, ако се чувстват добре, биха забравили в даден момент за устройството и това създава рискови ситуации. Световната статистика отчита, че веднъж поставената клапа остава решение до живот. Макар конструкцията й да се подлага на усъвършенстване, е възможно запушване или инфекция. Проблемите се решават в движение, но грижите за човек с хидроцефалия никога не свършват.

Лекарства

Ако специалистът прецени, в ранна фаза и при слабо проявена хидроцефалия е възможно и консервативно лечение при хидроцефалия. Така например често използвани са диуретиците от типа на ацетазоламид. Помагат калиеви и магнезиеви продукти, холин или витамин Б4, ванитол, винпоцетин.

Консервативното лечение се стреми към подобряване на микроциркулацията, на мозъчното кръвообращение и намаляване на вътречерепното налягане чрез освобождаване на излишните течности от организма като цяло.

Има ли билки за тази болест?
Специалната клапа улеснява изтичането на ликвора, но тръбичките нерядко се запушват и се налага ревизия
Специалната клапа улеснява изтичането на ликвора, но тръбичките нерядко се запушват и се налага ревизия

Естеството на проблема хидроцефалия е такова, че за пълно излекуване с билки изобщо не бива да се говори. Затова пък с подходящи лековити треви могат да се облекчат някои симптоми, стига да се използват правилно и да са само допълнение към основната терапия.

Освен медикаментите с диуретичен ефект освобождаването на организма от излишни течности може да стане и чрез запарка от синя метличина.

 • Запарка от синя метличина – прави се с две чаени лъжички сух цвят и чаша гореща вода. След като изстине, запарката се прецежда и от нея се приемат по 50 мл три пъти дневно. Това се прави 15 минути преди хранене.
 • Настойка от маточина действа успокояващо и снема напрежението, присъщо на нервната система у хора с хидроцефалия. 15 г сух лист маточина се залива с 200 мл вряла вода; след изстиване се прецежда. Приема се три пъти дневно по една супена лъжица.
 • Друга настойка – от орлови нокти, е лек при болестни състояния на мозъка и може да се прилага при хидроцефалия. Приготвя се с чаша вряла вода и супена лъжица от билката. Престоява три часа на тъмно, прецежда се. Взема се по една супена лъжица три пъти дневно, половин час преди хранене (blitz.bg).
Хидроцефалия и ТЕЛК

Хидроцефалията присъства в списъка на ТЕЛК и хората с такава диагноза подлежат на освидетелстване. При тежка хидроцефалия процентът изгубена работоспособност може да достигне до 80, а ако тя е съчетана със спина бифида, и до сто процента.

Лечение в чужбина

Тук мненията могат да са на двата полюса: лечението у нас е за предпочитане, лечението зад граница е за предпочитане. Предварително приемаме, че лечението зад граница означава много, много средства. Сред родители на деца с хидроцефалия се говори, че лечението в Израел например е на високо ниво, а таксите са доста по-ниски в сравнение с тези в известните европейски клиники. У нас вече има лекари, които са специализирали зад граница и работят с модерна апаратура, така че опитът у дома не е за пренебрегване.

Нещата с хидроцефалията, особено при деца и по-специално при недоносени деца, са изключително сложни заради съчетаването на диагнозата с други свързани. Налагат се чести консултации и изследвания, а това трудно се урежда без проблеми с вариант в чужбина. При всички случаи е по-лесно да пътуваш до София или Варна, отколкото до Виена.

Симптоми на хидроцефалия, признаци

В най-общи линии проблемът хидроцефалия се развива в два варианта: или ликворната течност се произвежда в по-голямо количество и е нарушен балансът на нов и стар ликвор, или има проблем в нормалното й движение и тя се задържа на определени места. От тези патологии произтичат състояния на дискомфорт, усещане за напрежение, главоболие, гадене и повръщане, нарушена координация на движенията и пр. Разбира се, такава симптоматика може да се прояви и при други здравословни проблеми, затова всички отклонения следва да се анализират комплексно и да се направят необходимите високотехнологични изследвания.

Оток, главоболие (цефалгия), повръщане

Събирането на наднормено количество церебро-спинална течност в ограниченото пространство на черепната кутия води до увеличаване на вътрешното налягане. Това е причината за най-типичните симптоми на хидроцефалия. При подрастващи и възрастни това е интензивното главоболие, което не се повлиява от аналгетици; гадене, повръщане, натиск върху очните ябълки. Симптоматиката възниква понякога остро, изведнъж, а в други случаи първоначално е търпима, след което интензивността й нараства. Така наречената атрофична хидроцефалия у хора в напреднала възраст протича без тези симптоми и се открива само при допълнителни изследвания на пациента в такава посока.

При хидроцефалия черепът има специфична форма и размери
При хидроцефалия черепът има специфична форма и размери

В повечето случаи на хидроцефалия има и неврологична симптоматика, която е резултат от притискането на мозъчните структури от раздутите стомахчета или от някакво новообразувание. Най-често при хидроцефалия се развиват вестибуларни и зрителни нарушения. Проявява се т.н. вестибуларна атаксия, изразена н световъртеж, нестабилна походка, шум в ушите и в главата.

При малките деца заради податливостта на връзките между черепните кости почти липсва усещането за вътрешен натиск, по хидроцефалията е изразена чрез нарастване на черепа. Главата е видимо голяма и с особена форма, вените на скалпа са изпъкнали, често са налице отоци на зрителния нерв. Присъщ е симптомът “залязващо слънце”, специфично позициониране на очните ябълки с насочване погледа надолу. Рано проявената хидроцефалия се отразява на развитието на бебето – например то дълго време не може да държи главата си изправена, изостава в интелектуалното си развитие и пр.

Зрение, замъглено и двойно виждане

При хората с хидроцефалия се наблюдава намаляване остротата на зрението, загуба на периферно зрение, замъгляване, виждане на двойни образи. Продължителното функциониране на зрителния апарат в такива условия може да доведе до атрофия на зрителните нерви.

Хидроцефалията освен това може да протича с нарушения в двигателната и чувствителната сфера, с парези и паралич, промени в мускулния тонус и сухожилните рефлекси, с частична или пълна загуба на всички видове чувствителност, с проява на спастични контрактури на крайниците. Други последици, свързани с натрупването на ликворна течност, са нарушената координация, несъразмерни движения, промени в почерка и др. В някои случаи се проявяват и психични разстройства. При възрастните това се проявява в емоционална неустойчивост, неврастения, безпричинна еуфория с бърз преход към апатия и безразличие. При рязко нарастване на вътречерепното налягане е възможно агресивно поведение.

Дайте мнение и Вие тук!

Видове хидроцефалия

Класификациите и в този случай разграничават проявите на патологията по различни признаци, като най-често споменаваните са външна/вътрешна или вродена/придобита.

Външна и хидроцефалия интерна (вътрешна)

В зависимост от локализацията на ликворното натрупване в структурите на черепа хидроцефалията може да е проявена в следните разновидности:

 • Външна хидроцефалия – Течността се събира под мозъчните обвивки, извън стомахчетата, като количеството на церебро-спиналната течност е нормално. Обикновено този тип хидроцефалия се проявява при мозъчна атрофия.
 • Вътрешна хидроцефалия, хидроцефалия интерна – събиране на ликворна течност в по-голям от нормалния обем в мозъчните стомахчета и цистерни. Този тип патология по правило е вроден; липсва изход за отработената течност към други телесни зони, т.е. хидроцефалията е от затворен тип.
Вродена, двустранна, екстремна
Бебето Антония, родено с хидроцефалия, което изгуби битката за живота си
Бебето Антония, родено с хидроцефалия, което изгуби битката за живота си

Вродената хидроцефалия се развива у децата в периода на вътреутробното развитие; тя се проявява още през първите три месеца след раждането. Причина за този вариант са различни аномалии в мозъчното развитие, стеноза на мозчните акведукти, аневризма на голямата мозъчна вена и др.  Такива аномалии се причиняват от мозъчни кръвоизливи по време на вътреутробното развитие, инфекции през бременността с токсоплазмоза, паротит или цитомегаловируси, сифилис, както и различни родови травми. Отклонението може да засегне формирането на мозъчните стомахчета симетрично и да се развие двустранна хидроцефалия, която при ултразвуково изследване се установява още след 19 гестационна седмица.

Придобитата се развива като последица от увреждания на мозъчни структури след възпаление – менингит, енцефалит, кръвоизлив, травма, хеморагичен инсулт, при поява на тумори и кисти, малформации на съдовете, паразитни заболявания.

Комуникираща, компенсирана, лекостепенна

При проблеми с оттичането на ликвора може да се развие комуницираща/некомуницираща хидроцефалия. В първия случай течността циркулира по трасетата в главния мозък, но е блокирано изтичането й извън вентрикуларната система. Във втория случай церебро-спиналната течност не може да се движи нормално в самия мозък най-често заради стеснения на “водопровода”, т.е. на протоците в централната мозъчна зона (puls.bg).

Лекостепенната хидроцефалия няма типичните симптоми на проява, обикновено се открива случайно и е присъща на хора в напреднала възраст най-често. В някои случаи дори е спорно дали наистина става дума за заболяването или само за временно състояние.

При възрастните се говори по-скоро за заместителна хидроцефалия, тъй като натрупването на ликвор е резултат от първична атрофия на мозъка. Атрофията причинява смаляване на мозъчната тъкан и освободеното пространство постепенно се запълва с течност. Освен възрастови промени причина за подобно развитие могат да са хшипертония, диабетна ангиопатия, токсична енцефалопатия и пр.

Обструктивна, оклузивна

Обструктивна хидроцефалия се наблюдава тогава, когато натрупването на течност е причинено от непроходимост на протоците. Състоянието може да бъде причинено от възпаления, тумри, токсоплазмоза и пр. Говори се и за оклузивна хидроцефалия, при която акцентът е върху факта на запушването, например с тромб при мозъчен кръвоизлив.

Последици от хидроцефалия

Правилното лечение на всеки конкретен случай на хидроцефалия дава шанс на детето или възрастния с този проблем; както и на близките, тъй като болестта се отразява на цялото семейство. Разбира се, положителното развитие не означава преодоляване на всички дефицити. Същевременно хидроцефалия, която не се лекува, води до редица тежки усложнения и инвалидизация заради уврежданията на мозъчната тъкан. При деца – забавено физическо и интелектуално развитие, зрителни проблеми при деца и възрастни, нервно-психични разстройства, двигателни проблеми, парези, смущения на нервно-вегетативната система и пр.

Поставяне на диагноза

Диагноза хидроцефалия се поставя в зависимост от проявени клинични симптоми и специални изследвания. Цялата информация се анализира комплексно, за да се избегне вероятността от грешка и неправилно обявяване на едно или друго отклонение за хидроцефалия.

Изследвания

Прието е в днешно време комплексните изследвания да включват следните компоненти:

 • Измерване окръжността на детския череп със сантиметрова лента; ако обиколката нараства с повече от сантиметър и половина на месец, може да се предположи наличие на хидроцефалия;
 • Изследване на очните дъна при офталмолог. Ако в зоната на зрителния нерв има оток, значи е налице повишено вътречерепно налягане и това също може да бъде симптом на хидроцефалия.
 • Ултразвуково изследване на черепа, невросонография; прилага се само до едногодишна възраст, когато хонтанелата все още е отворена. Методът не е приложим при по-големи деца и при възрастни поради плътността на черепните кости. Дори при бебета обаче този метод е само спомагателен, тъй като дава доста неточности. Все пак той може да насочи към по точно изследване от типа на магнитно-резонансна томография.
 • Магнитно-резонансната томография е златен стандарт в диагностиката на хидроцефалията. Чрез тях не само се потвърждава диагнозата, но и могат да се научат причините и уврежданията в мозъчната тъкан.
 • Компютърна томография – аналогичен на предходния метод, но не толкова точен, затова се прилага по-рядко.
 • Ехоенцефалография и реоенцефалография – методи със слаба информативна стойност, рядко прилагани.

Достатъчни са три подхода към диагнозата: магнитно-резонансна томография, изследване на очните дъна и описание на симптомите. Чрез тях заключението може да бъде съвсем точно.

Прогноза, продължителност на живота

Ранното поставяне на диагноза, адекватното лечение и поддържащата терапия са условия, които дават шанс за добра продължителност на живота. Възможно е все пак при вродените форми и особено ако са свързани с аномалии, тази продължителност да е чувствително съкратена. При възникването на остри състояния също възниква риск от усложнения, несъвместими с живота.

В повечето случаи правилно решение е шунтирането. Немалко хора се страхуват от операцията, на която трябва да подложат детето си. Самата тя не е считана за тежка, но поддържането на системата изисква постоянно внимание и контрол. Понякога е възможно тя да функционира години наред, друг път заради запушвания се налагат немалко интервенции и всичко това е за сметка на организма, било той детски или на възрастен. Няма стандартна прогноза за това – колко се живее с хидроцефалия, при всеки конкретен случай играят роля комплекс от условия и действия.

Причини

Натрупването на излишно количество течност в черепа може да се получи поради действието на три патологични механизма:

 • Производство на твърде голямо количество церебро-спинална течност;
 • Нарушено всмукване на отработената течност при появата на нова;
 • Разстроена циркулация на ликвора.

В основата на хидроцефалията винаги е една от тези причини или комбинация от 2-3. споменатите причини могат да се проявят по време на вътреутробното развитие и тогава детето ще се роди с патологията. Гидроцефалия може да се придобие по време на раждането или след това в резултат на различни въздействия, чийто ефект се изразява отново чрез една от трите споменати причини.

Наследствена ли е хидроцефалията?

Сама по себе си хидроцефалията едва ли е наследствена, но може да бъде резултат от генетичен дефект с отражение в една от трите споменати посоки.

Употреба на алкохол от родител?

Честата употреба на алкохол от бъдещи родители повишава риска от аномалии при развитието на нероденото дете. Една от последиците при аномално развитие може да бъде хидроцефалията. Системно пиещите от всички възрасти пък са в риск да развият вътрешна или външна хидроцефалия.

Хидроцефалия след инсулт

Инсултът е едно от събитията, които стават причина за придобита хидроцефалия у възрастни. Кръвоизливът в мозъка създава различен тип прегради пред циркулиращата течност и тя започва да се натрупва в различни участъци на черепа. Навреме взетите мерки могат да възстановят до голяма степен нормалното състояние, а при прекалено изчакване протичат необратими за мозъчната тъкан процеси.

Хидроцефалия и тумор

Развитието на новообразувания в черепа може да стане непосредствена причина за придобита хидроцефалия. Мозъчният тумор може да ограничи циркулацията и да се провокира външна хидроцефалия, както и да провокира запушване на основен проток и ликворът да остава изцяло – безотточно! – в черепа. Обикновено сполучливото отстраняване на тумора подобрява ситуацията, но за жалост това не винаги е възможно.

Аневризма и хидроцефалия

Има ли връзка между аневризма и хидроцефалия? Както е известно, аневризма е дефект на кръвоносен съд – неустойчива, изтънена стена, която под въздействието на хемодинамиката се издува и формира “ягодка”, образувание, което може да нарасне до 2-2.5 см. Този обем е достатъчен, според разположението, да създаде проблеми в циркулацията на мозъчния ликвор и да провокира хидроцефалия.

Аневризмата е опасен недъг, тъй като спукването на въпросната “ягодка” може да стане причина за животозастрашаващ епизод или за смърт.

Ваксини: Може ли да са причина?

Специалистите със сигурност биха отрекли връзката – но немалко родители не желаят децата им да бъдат ваксинирани и популяризират истории с драматични преживявания след поставянето на ваксина. Самонадеяно е да се каже, че няма връзка, но и другата крайност е нереалистична. Не би следвало ваксината да  причини непосредствено хидроцефалия, но при наличието на проблеми+възможен възпалителен процес, провокиран от ваксината, дали все пак не е възможно?!

Свързани и подобни заболявания

Хидроцефалия в различните й разновидности може да се прояви самостоятелно, но може и да е компонент от свързани заболявания на главния мозък и централната нервна система.

Хидроцефалия и ДЦП

Често хидроцефалията се проявява на фона на детска церебрална пареза, като резултат от проблеми на вътреутробното развитие или проблеми по време на раждането. Висок е процентът на такъв тип свързани заболявания при недоносени деца. Възможно е също прогресията на хидроцефалия да причини отклонения в мозъчните функции, неврологични увреждания и прояви на детска церебрална парализа.

Хидроцефалия и епилепсия

Много източници сочат хидроцефалията и епилепсията като свързани заболявания – има логика, тъй като травмираната мозъчна тъкан очевидно е лесно податлива на импулсни смущения и след прогресия на хидроцефалия могат да започнат епилептични припадъци.

Микроцефалия

Това е друг тип отклонение, при което черепните фрагменти се срастват преждевременно и черепната кутия има по-малък от нормалния обем. По-малък обем има и мозъкът, който при това е притеснен в ограниченото пространство и това се отразява на развитието на детето. Обикновено аномалията е резултат от грешка във вътреутробното  развитие. На фона на този проблем не са изключени проблеми в циркулирането на мозъчния ликвор, което е двойно утежняващо обстоятелство и означава затруднено интелектуално развитие и различни нарушения при функционирането на централната нервна система. Счита се още, че тази диагноза няма лечение и терапията е единствено симптоматична.

Енцефалит

То е възпаление на мозъчната тъкан, което може да е усложнение от вирусна инфекция, реакция и усложнение след поставяне на ваксина и пр. Възпалителният процес в мозъчната тъкан може да наруши циркулацията на церебро-спиналната течност, като ограничи преминаването й по естествените протоци и да провокира натрупване в мозъчните стомахчета, както и т.н. външна хидроцефалия, при която възпалената тъкан не допуска изтичането на ликвора към т.н. цистерни.

При кучета и котки

Проблемът хидроцефалия се проявява по твърде сходен начин и при домашните любимци – кучета и котки. Причините са същите, както при човека, като много от случаите по обясними причини остават неразкрити. По-често от хидроцефалия страдат дребните породи кучета – пинчер, померан, чихуахуа. Счита се, че страданието е резултат от прекаран възпалителен процес, който е засегнал мозъчната тъкан. Хидроцефалия може да е обяснението за някои здравословни проблеми на любимците като залитане, дезориентация, но също и припадъци и слепота. Като терапевтична практика е популярно даването на диуретици, за да се намали общото количество на течностите в организма, респективно на мозъчната течност.

Случаят с Антония, болна от хидроцефалия

Тази драма потресе не един българин, немалко хора се ангажираха с помощ за семейството на Антония Георгиева от Сапарева баня. За жалост малкото момиченце напусна живота през пролетта, а родителите потърсиха “Съдебен спор” за историята си с обвинения срещу лекарка от Дупница.

Детето се ражда с тегло под нормата, хидроцефалия и мозъчен тумор, който е причина впоследствие да бъде направена операция и момиченцето губи едното си око. Въпреки грижите, въпреки помощта на познати и непознати и финансовата подкрепа за лечение и рехабилитация, детето губи битката за живота си. Съсипаните родители са убедени, че аномалията е могла да се открие още по време на бременността, но небрежността на лекарката е причина да не се вземат своевременни мерки.

Както вече коментирахме, след 19 гестационна седмица мозъчни аномалии и хидроцефалия могат да се диагностицират чрез ултразвуково изследване и да се проведе лечение, без да се изчаква раждането.

Източници:

http://simptomer.ru/bolezni/nevrologiya/119-gidrotsefaliya-simptomy#header6

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/hydrocephalus#h2_5

http://www.tiensmed.ru/news/gidrocefalia-ab1.html#pod13

За Марта Савова

marta-savovaМарта Савова е дългогодишен журналист с насоченост в областта на здравната и социалната тематика, политиката, културата и финансите.За контакт: [email protected]За информацията си използва главно своите контакти в медицинските среди, сред които има професори и национални консултанти, а също и материали на webmd.com, kp.ru и други авторитетни източници.

Прочети още

Гърч от висока температура при възрастни.

Гърч. От какво се получава? Симптоми при възрастни. Какво се прави?

От какво се получава гърч при възрастни и при деца? Причини. Какво се прави? Гърч …

3 Мнения

 1. привет, съпругът ми е на 74 години. Миналата година през месец юли го оперираха с диагноза „Хидроцефалия“, Питам Ви, може ли да се освидетелства пред ТЕЛК и ако може с какво да му се съдейства. Исках да науча повече за начина на живот след оперативното ежедневие, за съжаление е много малка информацията в мрежата. Наложи се да си закупи „Ролатор“ заради проблемното движение.

 2. Стефан Ташев Ташев

  Здравейте ! След един преглед с ЯМР ми откриха, че имам хидроцефалия. Искат да ми правят шунтиране. Аз съм на 73 години и ме е страх от такава манипулация ! Моля ви да ми отговорите дали е възможно състоянието да се задържи с лекарства и билки ! Много ви моля да ми отговорите !
  Благодаря ви предварително !
  Поздрави, Ташев

  • Даниела Андреевска

   Здравейте! Поради замаяност и умора в очите миналата година, юли месец си направих ЯМР и ми откриха доброкачествено образование на нерва на лявото ухо, около 2см и хидроцефалия. Ноември месец се подложих на радиохирургия(гама-нож) в болница Иван Рилски и две седмици след това ми поставиха и клапа. Преди два месеца си правих отново ЯМР, образованието си е там все още(процесът е бавен), но хидроцефалията е изчезнала напълно. Но за съжаление, замайването и умората в очите са налице и то много по-силни отпреди. Тъй като ми взеха ликвор от гръбнака и се оказа, че налягането е доста по-ниско от нормалното(около 4), възможно ли е това да е причина за симптомите? Трябва ли да бъде спряна клапата?
   Благодаря, Даниела Андреевска(54)

Вашият отговор на Даниела Андреевска Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.