Цена на регресивна хипноза и хипнотерапия
Цена на регресивна хипноза и хипнотерапия, Димитър Тенчев, Иво Величков, регресия

Хипноза 2019. Цени на хипнотерапия и регресивна хипноза за лечение. Как се прави?

☯ Как се прави хипноза (внушение). ☯ Видове (НЛП, Ериксонова хипноза, медитация, осъзнато сънуване, алфа хипноза). ☯ Хипнотерапия за лечение. ☯ Регресивна хипноза (от предишен живот) – цена, къде.

Съдържание:

Още в текста: ☯ За отслабване. ☯ За заспиване. ☯ За отказване на цигари. ☯ При фобии. ☯ При шизофрения. ☯ Майчина хипноза за щастие. ☯ При деца. ☯ При паническо разстройство. ☯ При депресия. ☯ При алкохолизъм ☯ Специалисти и цени.

Как се прави хипноза? Представите на повечето от нас се изчерпват с видяно на филм: хипнотизаторът произнася някакви думи и прави странни жестове с ръце, а ти заспиваш.

Хипноза, хипнотична терапия, хипнотична сугестия: това е въвеждане на определен човек в състояние на транс, на повишена концентрация на вниманието, което е обърнато от външната действителност към собствения вътрешен свят.

За да се случи въпросното въвеждане, трябва да е налице вътрешно съгласие от страна на хипнотизирания. Специалистите отбелязват, че се касае за следване на инструкции и отпускане. Въпросното отпускане се постига под ръководство и със съдействието на професионалисти – психолози, лекари или стоматолози. Лицето, което въвежда някого в състояние на хипноза или реализира терапевтичен сеанс, трябва да е специално обучено и да владее научно доказани методи. Илюзия е да си представяме, че хипнотизаторът е човек, който притежава специалните си умения като дар Божи.

Потапянето в състояние на хипноза не е безсъзнателно състояние. Хипнотизираният е фиксиран в някаква тема, но чува нещата около себе си и би могъл самостоятелно да излезе от въпросното състояние. Специалистите отбелязват, че всеки мозък се “изключва” за релакс и спонтанно, за кратко изпада в състояния, аналогични на хипнозата, до 10-12 пъти в рамките на едно денонощие.

Видове (НЛП, Ериксонова хипноза, медитация, осъзнато сънуване, алфа хипноза)

хипноза
Чрез хипноза може да се постигне лечебен ефект

Прилагането на хипноза с терапевтична цел, хипнотерапията, ползва различни методи и търси най-ефективните варианти за въздействие върху човешкото поведение, психика и емоции.

НЛП – Невро-лингвистично програмиране

НЛП е т.н. невро лингвистично програмиране. При него се работи с т.н. визуализация – извикване на положителни образи, звуци, представи за усещания, с чиято помощ се изгражда в състоянието на хипноза една по-добра, позитивна, желана картина на реалността, минала или актуална. Позитивната настройка, която се постига при прилагането на тази техника, се пренася и в реалността.

НЛП практика и практици

Практиката на невро-линвистичното програмиране – НЛП, е насочена към формирането на поведенчески рамки. Това означава разбиране на човешките действия.

 • Първата рамка е прицелването към резултата, а не към конкретния проблем. Това означава, че субектът трябва да търси целта, към която се стреми, сетне да намира подходящите решения и впоследствие да ги прилага до постигането на целта. Затъването в проблема обикновено се нарича “рамка на обвинението”. Тя се състои в задълбочен анализ на причините, които правят невъзможно постигането на въпросната цел. В крайна сметка това на практика не помага.
 • Втората рамка е задаването на въпроса “как”, а не “защо”. Тази рамка помага на субекта да осъзнае структурата на проблема.
 • Същността на третата рамка е обратната връзка и формулирането на правилото: няма неуспех и провал, има само резултати. Обратната връзка задържа целта в полезрението.
 • Четвъртата рамка е разглеждане на казуса като възможност, а не като необходимост. Концентрираме се на възможните действия, а не на обстоятелствата, ограничаващи човека.

НЛП насърчава любопитството и изненадата вместо преструвката. На пръв поглед всичко изглежда много просто, но изпълнението на такава идея има дълбоки последици.

Още една полезна идея е възможността да се разкрият вътрешни ресурси, които са необходими на човека за постигането на поставената цел. За успеха може да помогне по-скоро увереността в правилността на действията, а не обратното. Това на практика е невро-лингвистичното програмиране.

“Фигурин

Ето как изглежда на практика едно упражнение, най-проста техника от НЛП за преодоляване на ревност.

ВАЖНО: И на Чудеса.Нет се появи хубава статия по темата ТУК: Как се прави хипноза с очи и други начини? Да се научим сами у дома!

* Упражнението протича в три етапа: визуализация – представяме си сцената на изневярата; аудиализация – представяме си звуците, съпътстващи сцената; кинестетично възприятие – появата на негативно усещане на предателството. Същността на техниката НЛП е в нарушението на един от трите етапа. Това може да стане по различни начини: проумяваме, че всичко това е невъзможно и е плод на ревност; представяме си прелюбодейците под съпровод на смешна музика и пр.

У нас има доста специалисти, които практикуват НЛП; има дори цял Институт по НЛП (вижте подробностите ТУК!). Това е надеждна структура, чрез която се провеждат обучения и курсове за сертифициране. Институтът има интересни и стойностни разработки  за прогнозиране и управление на поведението, защита от чуждо влияние и манипулации, лидерство, освобождаване от стреса, използване на речеви модели за убеждаване при преговори и управление на групи от хора.

Книги, които можем да прочетем

Ето някои заглавия по НЛП, които можем да намерим лесно: “Надвийте стреса – малка енциклопедия” от Алис Мюър, “Толкова различен живот” от Лучия Джованини, “Сбъднати желания” от Уейн Дайър, “Принципът” от Андреас Кампобасо. Един от създателите на НЛП – Ричард Бандлър, е представен с “Едно уникално въведение в НЛП. Как да изградите успешен живот”. За тази книга се казва, че е уъркшоп  между две корици.

И още: “НЛП – Помагало за сбъдване на желанията” от Я.Брейкър, “НЛП – Стратегии за оцеляване и преуспяване от Уенди Джаро. От книгите – има още заглавия на български! – може да се научи какво е коучинг, трансформиращо НЛП и куп полезни неща, за които много от нас и не подозират.

Коучинг с НЛП и обучение

Коучинг – повечето от нас биха могли да направят връзка с познати думи като тренинг, треньор, придобиване на умения. По-точно коучингът се определя като процес, при който се усвояват и развиват умения за ефективни решения и стратегии в работата. Ясно е, че става дума за тип обучение – с методите на НЛП, при което обучение хората разбират как да се справят с предизвикателствата и стреса в средата си, да мобилизират възможностите си и да разкриват нови – усъвършенствайки себе си и мястото, кодето се реализират.

При НЛП-обучението в коучинг хората овладяват техники и модели, които им позволяват да водят успешни преговори, да предотвратяват и решават конфликти, да се утвърждават на лидерски позиции. Дори в личен план коучингът има значение – за поддържане разбирателство с близките. Полезен е за родителите, които имат желание да водят продуктивен диалог с децата си, да развиват творческите способности и освободеното им мислене. Желанието да бъдеш коуч на позицията, която заемаш, е всъщност стремеж към същността – агент на промяната.

В столицата функционира акредитиран НЛП-център за тренинги и обучение в коучинг. Формират се групи от различни среди, от бизнеса и спорта, както и родителски практикуми и семинари. Още подробности ТУК.

Ериксонова хипноза

Ериксонова хипноза – назована така по името на Милтън Ериксон, изявен и радващ се на голяма популярност хипнотизатор от САЩ. Ядро на неговата методика е “сливането” с пациента: първоначално хипнотизаторът-терапевт се превръща в огледало на пациента, диша в синхрон с него и прави същите жестове. Това поражда доверие, така че пациентът вижда нещо като сродна душа, човек, който го разбира и на когото си струва да вярваш. Не е трудно след това терапевтът да внуши определени мисли, представи, тези, които пациентът възприема като свои и това може да бъде начин за премоделирне на мисленето му. Очевидно отново се касае за вид невро лингвистично програмиране.

Ериксонова хипноза и терапия

Главна особеност на Ериксоновата хипноза е в това, че въпросната техника не разчита на хипнотизатора като на властен и волеви човек, налагащ команди на хипнотизирания. Разчита се на въздействие в мека, символична форма, не по схема или шаблон, а чрез индивидуален подход.

Милтън Ериксон е прилагал в работата си метафоричните асоциации, решения на лечебните задачи под  формата на притчи. Всеки път измислял своя история за конкретния пациент, за да може човекът, схващайки намека, да се справи самостоятелно с проблема си. Тоест в Ериксоновата хипноза главното не е да се внушава нещо на пациента, а чрез образни представи да се моделира ситуация, в която той да може сам да вземе решение. Тук няма натиск и подчинение, няма ситуация, в която човешкото съзнание да се съпротивлява не само в променено, но и в обикновено състояние. По този начин ефективността на Ериксоновата хипноза нараства значително в сравнение с традиционната. Според статистиката на хипноза се поддават от 15 до 40 процента от хората, докато чрез методологията на Ериксон резултативността е 100 %.

Кой е Милтън Ериксон и има ли книги, издадени у нас?

Ериксоновата хипноза се отнася към т.н. некласически тип хипноза и е наречена така по името на създателя си – психиатъра Милтън Ериксон (1901-1980). Ериксон изучавал внимателно промените в състоянието на съзнанието и разработеният от него подход залегнал както в основата на новата хипноза, така и в практиката на НЛП. Впоследствие дори основал в Америка  Дружество по клинична хипноза.

Предисторията на създаването на новото направление в хипнотерапията е свързана с полиомиелита, от който в юношеските си години страдал Милтън Ериксон. Младият човек случайно дочул коментара на един от лекарите си, че едва ли ще оцелее. Това предизвикало у него такъв прилив на сили и съпротивление, такава жажда за живот, че юношата веднага проумял какъв огромен потенциал притежава. В крайна сметка той не само се справил с тежката болест, но и се реализирал като активен член на обществото въпреки живота си в инвалидна количка. Методиката му на специална хипноза станала популярна заради възможността да освобождава положителните несъзнателни сили, спомагащи да направиш себе си и живота си по-добри.

Има ли издадени трудове на Милтън Ериксон на български? Опитите да намерим отговор на този въпрос, ровейки в мрежата, останаха неуспешни. Като лаици в материята сме впечатлени от факта, че Милтън Ериксон е цитиран и обясняван напоително от много специалисти, но първоизточникът е неоткриваем. Така ли е или грешим? Превеждан ли е Милтън Ериксон? Ако да – кога и кои точно от трудовете му? Моля, дайте рамо с точна информация!

мнения, отзиви, коментари, форум
Eриксонова хипноза за управление на комуникацията

Теориите на Милтън Ериксон охотно се прилагат в програмите на множество тренинги – замисълът е да се усвоят технологии на хипнотизиране в най-общ смисъл. Битува убеждението, че те са лесни за усвояване и че можеш да ги научиш, без да имаш някаква специална даденост, дарба.

Въпросните технологии на хипнозата са приложими в комуникацията – делова, битова ако щете, в диалозите с равнопоставени или подчинени, защо не и с вишестоящи. Възможно е един човек да се научи чрез самохипноза да е устойчив на чужди манипулации, да управлява и собствените си вътрешни състояния.

Усвояването на назованите техники е важно за подобряване на навиците за комуникация, за проумяване механизмите на човешките взаимодействия и въздействията на хората един върху друг, за активиране на творческите ресурси, развитието на интуицията, за повишаване способностите за адаптация и умението да се преживяват бързо и с по-малко поражения ситуациите на стрес.

 • Знанията и уменията в прилагането на този тип хипноза при управление на комуникацията е важно за такива професионални групи като административни ръководители, бизнесмени, юристи, мениджъри – хора, които поради естеството на работата си общуват много интензивно с различни типажи.
 • Изключително важно е за психолози, лекари, учители, които искат да обогатят арсенала на професионалните си методи.
 • Ако щете – важно е за всеки човек, който държи на личностното си развитие и ефективното използване на собствените си скрити възможности и ресурси.
Хипноза в общуването

Ериксоновата хипноза в различни “дози” е приложима и в делничното общуване – за подобряване на диалога, разбирането, или за завоюване на доминиращи позиции, един вид подчинение. Материята е сложна и овладаването на технологиите все пак изисква професионални напътствия, участие в сериозно обучение. Но за да онагледим как се прави, как “новата хипноза” оказва въздействие върху начина на общуване, ще дадем пример с подходите на самия Милтън Ериксон. По принцип той използвал в практиката си езикови средства, показващи внимание и уважение към пациента-клиент. Един от най-простичките начини за подход към хипнотичен транс по модела на Милтън Ериксон е използването на т.н. троизъм. Троизмът е банална истина, еднозначно твърдение за очевидни неща, с което всеки се съгласява. Троизмите са изрази и твърдения, в чиято истинност всеки е убеден или които лесно могат да бъдат проверени. Ето ви няколко примера:

 • През зимата е студено.
 • Пилците се броят наесен.
 • Всеки трябва да се храни и да спи, за да има сили.
 • След нощта идва нов ден.

С такива съждения събеседникът няма как да не се съгласи. А съгласието  по модела на Ериксоновата хипноза е първата крачка на комуникацията. Троизмите са чудесно средство за установяване на комуникация в ситуации на лично общуване. Има си и схема на прилагането им: Първоначално се произнасят пет твърдения, четири от които са тип “троизъм”, а петото не може да се провери или засяга вътрешен опит на събеседника. На следващ етап троизмите са три, а непроверяемите съобщения – две, сетне следват съответно 2:3 и 1:4. Този тип въздействие вкарва човека срещу теп в своеобразен хипнотичен транс, когато подсъзнанието търси отговор на базата на минал опит или неразгърнат вътрешен ресурс. Така се отключва механизъм за преподреждане на психиката, извеждане на мотивировка за действие, намиране на решение и пр.

Медитация

Медитация – разбирането за нея опира до визуализация, фиксиране върху определен образ, тема, което помага за цялостно отпускане, разхлабване, омиротворяване, успокояване. Телесното отпускане хармонира с промени в мозъчната активност, активиране или изключване на определени мозъчни зони. Според някои анализи медитация в този смисъл и хипноза са идентични в дълбинен план и постиган сходни въздействия върху психиката.

Има ли в България “водена медитация”

Едва ли е необходимо да се убеждаваме, че заниманията по медитация позволяват да се превъзмогнат последиците от стресовото ни всекидневие. Практикуването на медитация изисква определени познания и нагласи, изисква специални условия. Нещата се случват по-лесно при т.н. водена медитация – когато я правим с помощта на учител. По същество това е прилагане на хипнотични техники и от качествата на учителя зависи пълноценното потапяне, вглъбяване на ученика в себе си, старт към духовното пътуване.

Водена медитация може да се практикува както на живо, така и с помощта на аудио- и видеозаписи.

Най-лесно е да се заемем с водена медитация в онлайн форма: има много материали в мрежата, както и възможност за сеанси на живо. Обикновено се правят сбирки при гостуването на изявени учители, които обявяват групови медитации.

Музика и упражнения по медитация

Музиката за медитация е удивително богата и разнообразна, но разбира се има общи черти и е лесно разпознаваема: по правило тя е тиха, ненатрапваща се, успокояваща, понякога напомняща звуци от природата, с мотиви, които се повтарят и наслагват. Такава музика може да бъде релксиращ фон дори и в работната среда, ако условията го позволяват.

Добре подборът на музиката да стане първоначално под ръководството на учител, както и запознаването и навлизането в сферата на медитативното изкуство също да е насочвано. Има някои въвеждащи упражнения и полезни медитативни техники, които също изискват насочване и обяснения. Може да се справите и сами, като проследите напътствията от посочения по-горе линк.

Как се прави медитация за отслабване?

По този въпрос няма единно мнение. Много хора се удивляват на уверенията, че с медитация може да се постигне редукция на килограмите. Все пак има логика в тезата, че за отслабването е необходимо да се спазва диета и да се понасят физически натоварвания!

Това е вярно. Вярно е обаче и друго – много често килограмите са резултат от преживяван стрес и негативни емоции, които ни карат да се тъпчем безконтролно с каквото ни попадне. Да, наистина това е проблемът: как да установим контрол върху апетита; как да спрем да ядем, когато не сме гладни.

Тъкмо тук идва на помощ медитацията. Нейната роля се изразява в съдействие за установяване на контрол върху апетита. Медитирайки, ние можем да съсредоточим мислите си върху онези пластове на съзнанието, в които е запечатана биологичната програма за поддържане на живота в организма; за смисъла на храненето и границата на насищането. С две думи – в състояние на медитация съзнанието ни може да се препрограмира и да сме способни да установим контрол върху апетита. Правилото “по-малко храна и повече в движение” е най-простичкият и сигурен път за стопяване на излишните килограми.

Осъзнато сънуване

Осъзнатото сънуване е състоянието, в което даден човек спи – но си дава сметка, че е в такава позиция и че сънува. В същото време е в състояние да анализира, включително реални събития, да достига до решения, които в будно състояние не е могъл да постигне.

Алфа честотата

Алфа една от честотите на мозъчните импулси (алфа, бета, делта, тета). Тази честота съответства на областта на подсъзнанието; в нея се извършват мечтаенето, медитацията, нея “атакуват” хипнотерапевтите.

Книга за осъзнато сънуване на Чарли (Чарлз) Морли

Книгата на Чарлз Морли “Осъзнато сънуване” представя същността на състоянието, при което сънуващият разбира, че не преживява реални събития и че става дума за сън. Морли е определян като пионер в практиките на осъзнатото сънуване, които помагат да се решават кризи и зависимости чрез премоделиране на реалността но време на въпросното осъзнато сънуване. Сънуващият може да контролира и направлява, да се намесва корективно в случващото се “насън”, след което да има ясни подходи към събития и отношения в реалността. Именно тези подходи да му помогнат да решава проблемите си.

Книгата на Морли отразява опита му на практикуващ учител по осъзнато сънуване. Практиката на тзи учител съчетава методики от тибетските учения и практикумите по хипноза на Запада. Освен чисто теоретичните въпроси, книгата разглежда и техники за осъзнато сънуване за начинаещи и напреднали. Апелът на автора е да ги усвояваме, за да се възползваме от средно 30-те години сън в живота ни – за преодоляване на трудности от всякакъв характер и за пълно разгръщане на интелектуалния ни и духовен потенциал.

Техники за осъзнат, ясен сън

Техниката на осъзнатия сън може да се усвои и това позволява процесът да бъде контролиран и направляван. Налице са научни изследвания за механизма и формулирани правила, които позволяват въпросния контрол. Специалистите в тази материя препоръчват например близо до леглото да държим бележник с писалка или диктофон, за да записваме какво се е случило в съня и какво сме изпитали при събуждането. Освен това след събуждането трябва да полежим неподвижно няколко минути и да се опитаме да възстановим съня си. Това е необходимо, за да се изгради механизъм за управление на осъзнатия сън.

Важен момент е и проверката: спим ли или сме будни. Добре е да я правим през деня, когато са налице всички признаци, че пребиваваме в будно състояние. Проверяваме, като прочитаме страница, гледаме към часовник с интервал от няколко минути, наблюдаваме някакъв предмет също през интервали. Ако например спим, тези наблюдения няма да показват картина в логичното й развитие или постоянство в статичната картина.

Ако си водим дневник на сънищата много скоро ще забележим образи, които се повтарят, например че се появяваме голи на публично място или че губим зъб. Ако отново преживеем подобни сцени, ние вече ще сме наясно, че това са епизоди от съня, т.е. ще осъзнаем, че сънуваме. Обичаен похват на осъзнатия сън е при заспиването да си казваме, че заспиваме и че по време на съня това няма да ни се губи.

Един от подходите е опитът да се продължи съня: събуждате се, след като сте преживели насън някакъв страшен или вълнуващ епизод и сте осъзнали какво ви се случва. След събуждането правите опит отново да заспите и да продължите оттам, откъдето “филмът” е спрял.

Друг подход: снабдете се с будилник със светлинна програма. Навийте го да сигнализира през определени интервали; сигналите ще ви припомнят, че вие сте в “царството” на съня, а край вас има друга реалност.

За осъзнатото сънуване помага и медитацията в тиха, тъмна стая преди сън.

Вижте за какво става дума:

Опасности

Когато усвояваме техниката на управление на сънищата е добре да си даваме сметка каква опасност може да представлява осъзнатото сънуване. Трябва да е ясно, че размиването на границата между съня и реалния живот може да причини дестабилизация на личността, неадекватно възприемане на реалността. Възможно е също силен уплах и стрес от срещата с нещо непознато или непознаваемо.

Хипнотерапия за лечение

хипноза
Хпнотерапията трябва да бъде практикувана от сертифициран специалист

Клиничното приложение на хипноза е хипнотерапия; при хипнотерапията обучен специалист съдейства на пациента да постигне описания по-горе транс, хипнотично състояние (de-anima.com). Този тип лечение стимулира ума да преодолее фактори, причинили и причиняващи различни негативни преживявания и отклонения. Успешната хипнотерапия въздейства положително върху физически и психически проблеми.

Регресивна хипноза (от предишен живот) – цена, къде

Регресивната хипноза е обичаен подход при хипнотерапията: представлява целенасочено връщане към минал момент, който е оказал негативно, деструктивно въздействие върху психиката на даден човек. Повторното  въображаемо преживяване освобождава голяма част от негативния заряд на спомена и се отразява положително върху психичното здраве. Подходът е подходящ при различни стресови разстройства, фобии, депресивни състояния, хранителни разстройства.

Цени

Специалистите съветват при необходимост да се търси сертифициран хипнотерапевт, който разполага с кабинет, има регистрация и е познат в медицинските среди. Най-добре е да се допитате и до официалните организации на психотерапевти като Българската асоциация по хипноза и хипнотерапия или Българската асоциация по клинична хипноза и комуникация.Самите професионалисти признават, че страната ни няма толкова много специалисти в тази област и че те продължават да черпят от опита на по-развити задгранични практики. Логично е да очаквате, че сертифициран за този метод на терапия специалист може да се намери в столицата и големите градове – Пловдив, Варна и Бургас. Вижте ТУК експозето на известния български психотерапевт Орлин Баев за лекциите на британския психотерапевт Чарлз Каруана – за регресивната хипноза като психотерапевтичен инструмент.

Справка в мрежата показва, че средната цена на един сеанс е 50 лв.

Къде се прави, от кого

Отговорът на тези въпроси отчасти се съдържа в последните няколко реда. Да не забравяме и това, че когато говорим за регресивна хипноза, ние обикновено мислим само за случаите с възрастовата регресия – т.е. връщане назад във времето до момента, в който някакво събитие, нещо преживяно е причинило днешните психопроблеми на даден човек.

Дайте мнение и Вие тук!

Много условно – но и доста активно, се говори за друг тип регресивна хипноза, при която връщането е към минал живот. Връщане, при което съзнанието напуска “скафандъра” на тялото и навлиза в територии от друго информационно равнище.

Как се прави

Специалистите мотивират прилагането на регресивна хипноза с убеждението си, че мобилизацията на собствените сили е нещо важно, а хипнозата може да умножи тези сили многократно.

Можем да си представим един такъв сеанс по следния начин: Човекът с проблеми ги обсъжда с психотерапевта – понякога час, понякога повече. Прави се почивка от 10-15 минути, след което започва самият сеанс с отпускане и “потапяне”, което продължава около 20 минути. След това всичко зависи от проблемите на човека – дали се стреми да се върне назад във времето на собствения си живот или да надникне в някой минал живот; индивидуално е. Наши специалисти са споделяли, че ако един пациент се върне твърде назад, например към собствената си възраст под 5 години, комуникацията с него се затруднява – съзнанието му реагира именно като съзнание на петгодишно дете. Сеансът може да продължи 3-4 часа, понякога и повече. Дългите сеанси са изтощителни в много посоки, дози физически, защото тялото е неподвижно и могат да се появят застойни болки, главоболие, временна парализа на ставите.

След сеанса, ако човекът е в състояние да го направи, следва обсъждане на видяното, както и на нещата, които той е съобщавал на терапевта по време на сеанса.

Опасности

Без съмнение, личността и квалификацията на терапевта имат изключително важна роля при регресивната психотерапия. Не бихме искали да назоваваме рисковете пред човека с проблеми, ако попадне на самозванец или на специалист, който е склонен да подценява по една или друга причина въпросните проблеми. Вместо да се освободи от негативния си товар, този човек би могъл да се влоши. Точно по тази причина към регресивната хипноза, както впрочем и към всяка терапия от този тип, следва да се подхожда много внимателно от страна на пациента.

Петър Петров

Петър Петров е психолог и хипнотерапевт. Практикува регресивна хипноза, регресия. Според професионалните справки е осъществил над 1300 индивидуални и повече от хиляда групови регресии. Ръководител на обучения и организатор на реминари по регресивна хипноза.

Иво Величков

Справка в мрежата представя Иво Величков като глава на Българската асоциация по хипноза. Той е с богата практика – повече от 17 години се занимава с терапия и обучение; изкушен е в бойните изкуства и техниките за физическо и духовно самоусъвършенстване по света. Книгата му  “Тайните на хипнозата“ има няколко издания в България и зад граница. Работил е във Великобритания; у нас продължава да дава индивидуални консултации и да обучава желаещи в специализирани семинари. Идеята му е на тези семинари да покаже техники, чрез които хората самостоятелно или в група, по пътя на самовнушението да успеят да балансират психиката си, да преодолеят страховете си и да използват в пълнота потенциала на собствената си личност.

Индивидуалните консултации на Иво Величков са по 30 лв, а участието в семинари според избрания модул от 90 до 150 лв. За участие в семинари са канени хора с интереси в областта на хипнозата, като се предлагат теми от рода на холистични методи с оздравително въздействие върху тялото, духовни техники за реализация на личността, техники и начини за самопомощ при заболяване.

Горан Иванов

Горан Иванов е възпитаник на Великотърновския университет;  психолог с магистърска диплома и сертифициран специалист по хипноза и хипнотерапия. Както сам представя себе си – практикува техники от нервно-лингвистичното програмиране, позитивната психотерапия и хипнотерапията. Прави и терапевтични сеанси по Skype. Поема случаи на хора в стрес, с проблеми като  анорексия, астма, анорексия и булимия, главоболие, депресия, мигрени, влошена памет и концентрация, панически атаки, сексуални проблеми, отказ от тютюнопушене и др. Връзката с терапевта Иванов по Skype е на ffrree1981. Както и на телефон 0897 966 576 или  email: [email protected]

Димитър Тенчев

Д-р Димитър Тенчев  е възпитаник на Медицинския университет в София; психотерапевт с богата практика и широка известност, създател на Центъра по психотерапия и автентична духовност InSighting. Практикува уникални техники от областта на хипнозата и хипнотерапията и води семинари и групови обучения. Темите, върху които се фокусира, са свързани с кризата на идентичността, себепознанието и пр. Неотдавна д-р Тенчев обяви, че има намерение да приключи с индивидуалните терапевтични консултации.

Повече информация за семинари и модулно обучение на hypnoza.org/seminars.html

Българска асоциация по хипноза и хипнотерапия

Българската асоциация по хипноза и хипнотерапия е регистрирана официално през 2012 година и наследява съществувалата от 1999 година Българска асоциация по хипноза. Тя обединява специалисти от тази област – лекари, психолози, пе3дагози, социални работници, студенти по споменатите специалности. Дейността на БАХХ е свързана с популяризиране на хипнозата и хипнотерапията. Организират се семинари и обучения като провеждания и в момента Курс по хипнотерапия. В рамките на 70 академични часа курсистите слушат лекции, наблюдават демонстрации и участват в  практически упражнения.  Таксата е 400 лв.

Обучение

Едни от най-авторитетните обучения по хипноза и хипнотерапия се организират именно от БАХХ; те се обявяват предварително на сайта на асоциацията – bahh.org/basic-course-sofia-2015-2016/77 Формират се неголеми групи; обучението и тренингите в зависимост от тематиката продължават 90 до 130 академични часа – разпределени в модули.

Терапии за отслабване

Битките с наднормените килограми много често са обречени, тъй като липсва психологическа “подплата” на усилията. Специалистите по хипнотерапия твърдят, че тайната на отслабването не е единствено в диетите и физическите натоварвания. Необходимо е първо да се разшифрова причината, довела до това състояние. Достигането до тази причина става под хипноза; обикновено за неутрализирането й, за промяна на мисленето и усещанията са необходими около десет сеанса. Този тип терапия има за задача да елиминира навика да мислим за храна и да се усещаме гладни, да премахнем вредните и нездравословни хранителни навици и формираме позитивни хранителни навици.

За заспиване

Доказано хипнотерапията или лечението чрез хипноза помага за преход от будно състояние в сън; ускорява заспиването. Чрез хипноза може да се въздейства върху продължителността на нощния сън, да се спасим от кошмари и страшни сънища. Техниката, която терапевтът прилага, набляга върху усещанията в момента, върху визуализация на приятни преживявания, единение на образ и монотонен звук, приятни и спокойни звуци, насочване към т.н. сънно дишане. Освобождава се напрежението, което държи будни и напрегнати мозъчните центрове, освобождава мускулите и нервите.

За отказване на цигари

Хипнозата може да съдейства при отказ от тютюнопушене – с нейна помощ се преодоляват несъзнателните навици като посягане към цигарата, запалване и т.н. Това е вид освобождаване от зависимости. Доказано – по-лесно е да се откажеш от физическите зависимости, от потребността на организма от определени компоненти на тютюна, отколкото от психологическата зависимост. Чрез хипноза се постига именно това елиминиране, защото тютюнопушенето с времето е станало потребност заради момента на освобождаване от напрежение и стрес. Хипнотерапевтите владеят специфични техники за постигането на този ефект; така например препоръчва се визуализация на пушене с неприятни усещания като пресъхване на устата, усещане на горчив вкус и неприятна миризма, мъчителна кашлица и пр.

При фобии

Фобиите са непрекъснати страхове у някои хора от неща, които за други не предизвикват подобни проблеми. Може да има фобия към затворено пространство, височина, вода, влакове, паяци и т.н. Страховете в такива случаи буквално контролират живота и е нормално да се търси освобождаване, лечение на такива състояния.

Хипнозата е надежден начин за терапия на фобии. В такива случаи чрез средствата на хипноза се разкриват обстоятелства и причини, които са породили въпросната фобия. След това се моделира ново отношение към дразнителя, което почива на увереността за неговата незначителност. Внушава се, че усещането на страх е само временно, преходно.

При шизофрения

Т.н. неврозоподобна шизофрения може да бъде повлияна терапевтично чрез хипноза. Терапевтично повлияване означава смекчаване на симптоматиката чрез разкриване на някои от механизмите на болестта. Преобладаващо е мнението обаче, че при лечението на шизофрения не могат да бъдат постигнати резултати без медикаменти.

Майчина хипноза за щастие

Професор Борис Драпкин, създател на уникалната “МАМА терапия” твърди, че една любяща майка е в състояние да помогне на детето си, внушавайки му сила да преодолее различни здравословни и психологически проблеми. Решаваща роля при най-малките например има гласът на майката; по-нататък – жестовете на внимание, загриженост и демонстрирана готовност за разбиране и помощ. Това успокоява и мотивира, прави детето способно да приеме майчиното внушение като своя мисъл.

Обратно – когато една майка има твърде много претенции към детето си, когато си позволява да квалифицира слабостите му като нещо катастрофално и ги подчертава, когато му говори обидни неща, детето става слабо и неуверено, потиснато и неспособно да се изяви.

Майчината хипноза за щастие се провежда интуитивно, но има формулирани четири блока от фрази, които според Драпкин трябва да се повтарят непрекъснато. Те засягат физическото, психично и емоционално здраве на детето и тийнейджъра и категорично съдействат за преодоляването на проблемите му. Всеки блок от фрази завършва с “Аз много те обичам” или друг набор от думи със същото значение.

Думите от четирите блока не са случайни, те са проверявани многократно и не трябва да се променят. Това е базовата част на внушението, от която се нуждае всяко дете – даже най-здравото и най-щастливото.

Ето кои са те:

 • Първи блок: Витамин на майчината любов – с думите майката лее любовта си към детето: “Аз много те обичам Ти си най-скъпото и родното, което имам. Ти си частица от мен, моя кръв. Аз не мога да живея без теб. Аз и татко много те обичаме.”
 • Втори блок: Внимание към физическото здраве. При леки неразположения тази мама-терапия лекува без каквито и да било медикаменти: “  Ти си силно, здраво, красиво дете, мое момче/момиче. Ти хубаво си хапваш и затова растеш и се развиваш бързо. Ти имаш здраво сърчице, гърдички, коремче. Ти се движиш леко и красиво. Ти си калено дете, боледуваш рядко и малко.”-
 • Трети блок: Внимание към нервно-психическото здраве, към нормалното психическо развитие: “Ти си спокойно момче/момиче. Имах здрави нерви. Ти си търпеливо дете, добро и общително. Умно. Добре се развива умът ти, всичко разбираш и запомняш. Винаги си с добро настроение, обичаш да се усмихваш. Заспиваш леко и бързо и сънуваш само хубави сънища. Почиваш си добре в съня. Речта ти се развива хубаво и бързо.”
 • Четвърти блок: Този блок отразява народната мъдрост “Ще взема твоята болка”. Това е когато майката прегръща болното си дете, притиска го до тялото си и казва и мисли точно това. “ Вземам и изхвърлям твоите болки и твоите трудности. Вземам и изхвърлям лошия ти сън, страшните ти сънища. Вземам и изхвърлям твоята плачливост, твоето злоядство. Аз много те обичам.”

Последната фраза е заключителна във всеки блок.

Ако мъникът е сериозно болен, за лечението му лекарят трябва да разработи специална програма и към четирите блока думи да се добави пети – индивидуален, лечебен.

При деца

Хипноза като терапевтичен метод се прилага и при деца, но само след като навършат седем години. При децата прилагането на хипноза е чрез по-кратки сеанси и обикновено се акцентира върху съответстващи на възрастта внушения – например детето се насочва към реалиите на някоя любима приказка. Все пак последователите на професор Драпкин са убедени, че при потребност от хипнотерапия на дете е най-добре да се заложи на майчината хипноза за щастие. Това все пак изисква майката да бъде подготвена от професионалист, за да усвои инструментариум в добавка на естествените си чувства и желяние за помощ.

При паническо разстройство

Лечението на паническо разстройство чрез хипноза е сочено от немалко специалисти като верен подход с успешна реализация. В този случай прилагането на хипноза е насочено към подсъзнанието и по-точно към онази негова част, в която се е отпечатало как някаква реална заплаха е причинила “късо”. Това преживяване е “складирано”, не е разбрано и разшифровано, не е освободена негативната енергия, провокирана от него. Така следата му се е превърнала в ядро, от което периодично тръгват сигнали за неовладяна тревога. Казва се, че при паническо разстройство човек изпитва немотивиран страх. Чрез хипноза се разкрива и неутрализира именно мотивът за този безпричинен страх.

Лечението на паническо разстройство чрез хипноза предполага прилагане и на други специални похвати – например усвоява се техниката на т.н. инсайтинг дишане, пациентът се подлага на вербална терапия и различни практики за релаксация.

При депресия

Прилагането на хипноза помага и при депресия: чрез вече описаните методи е възможно да се достигне до причината за състоянията на потиснатост, обреченост и безнадеждност. След анализирането им се въздейства в посока – времето и чувствата преди тя да се появи. Така стъпка по стъпка започва връщане към етапа на безгрижен и здрав живот, намиране на нещо като център на равновесието, мотив да се продължи напред, източник на позитивни енергии и пр. Крайният успех зависи както от спецификата на самото заболяване – депресия, така и от характера, физическото и душевно здраве на пациента, нагласите му да се измъкне от тунела и пр.

При алкохолизъм

Нещата стоят по начин, аналогичен с този при тютюнопушенето (вижте по-горе).

Как се прави самохипноза

Самохипнозата е съзнателна, контролирана способност на човека да се потапя в хипнотично състояние, както и да реализира феномени, свойствени на хипнотичното състояние.  В техниката на самохипнозата задължителен компонент е т.н. самовнушение. На практика това е внедряване в собствения мозък на образно представени команди или установки на фона на хипнотичното състояние на съзнанието. Самохипнозата е безопасна за здравето и е най-ефективният метод за самовъздействие и психична саморегулация.

Как се прави?

Специалисти в материята предлагат усвояване механизма на самовнушение чрез следната игра:

 • Настанявате се удобно, трябва да сте изолирани от контакти и шум. Казвате си “едно” и си мислите – “Клепачите ми натежават”. Старайте се да се концентрирате върху тази мисъл, без да допускате предположения от рода “Чудно дали ще се получи”. В един момент наистина ще почувствате, че крепачите ви аха-аха ще се затворят. Веднага казвате “две” и започвате да си мислите “Клепачите ми толкова са тежки, че сами се затварят”. Мислете само за това и не се съпротивлявайте, ако наистина натежат. Тогава ги оставете да се затворят. Идва ред на “три” – мисълта е “Очите ми са затворени, не мога да си повдигна клепачите”. Повтаряйте си я упорито, без да мислите за друго – ще видите, че може да отворите очи само ако си помислите “Отворете се!”. Обикновено нещата, които описваме не се случват при първите опити, защото все още не е усвоено умението да се концентрирате само върху една мисъл. Именно това е пътят към самохипнозата: да се научите да управлявате мисленето си, да се концентрирате върху точно определена мисъл и всичко друго да е “изключено”.

При играта с клепачите повтаряйте трите стъпки до момента когато усетите, че не е нужно да си казвате “едно, две, три”. Ще забележите, че съсредоточаването върху една конкретна мисъл се случва все по-бързо; това означава, че сте усвоили механизма на управление върху мисленето, следователно ще можете успешно да приемате самовнушенията, от които се нуждаете.

За всички ще е любопитно да видите един филм на Дискавъри за хипнозата и възможностите на самовнушението ТУК:

Хипнотизиране за начинаещи

Раждат ли се хипнотизаторите – или можеш да се научиш на “това”? Трябва ли да преминеш специално обучение или е достатъчна интуицията?

На тези въпроси може да се отговори по различен начин. Склонни сме да приемем все пак, че има начин да се усвоят някои техники на хипнотизиране. Твърди се, че това може да стане чрез самоучител и видеоуроци, ако човек е достатъчно волеви, способен да се концентрира и да развива самоконтрол. Съвсем в началото наистина е нормално да се посещават лицензирани семинари и практикуми; много да се чете и да се подхожда към занятието отговорно.

Още книги по хипноза

Ето още няколко интересни заглавия, които биха ни дали повече познания за хипнозата и възможностите да присъства позитивно в живота на съвременния човек: Иво Величков – “Тайните на хипнозата”; Майкъл Стрийтър – “Хипнозата – тайната на подсъзнанието”; Ирина Ставрева –  “28-дневна програма за отслабване чрез хипноза + аудиодиск”; д-р Жан-Марк Бенем, “Отслабвам чрез самохипноза”; Томсън Джей Хъдсън, “Законът за менталното лечение” и др.

Техники за хипнотизиране

След като сме наясно, че хипнозата и способността на хипнотизираш са въпрос на дълбоко проучване, натрупване на знания и практически подходи и пр., нека да видим кои са най-често прилаганите техники за хипнотизиране и могат ли да се практикуват след кратко обучение на новоизлюпения хипнотизатор.

Чрез поглед

Хипнозата с поглед е един от най-разпространените “образи” на хипнозата. Хипнотизаторът нерядко е представян като човек, който непременно гледа “обекта” си продължително и втренчено и му внушава някакви мисли. Всъщност точно за това става дума. Хипнозата с поглед съществува, възможна е и похватите й могат да се усвоят – разбира се, с цената на упорити тренировки.

За хипноза с поглед е необходимо да се правят дълго време упражнения за концентрация. В тиха стая хипнотизаторът и обектът му сядат един срещу друг, като хипнотизаторът фиксира погледа си  в лицето/очите на обекта. Старае се мислено да внуши на обекта да заспи; през времето на упражнението това послание се изпраща към обекта постоянно, при силна концентрация на енергията. Хипнотизаторът не трябва да допуска никакви други мисли. Някои експерти съветват хипнотизатора да седне така, че погледът му да пада леко отгоре надолу. Предполага се, че едно подобно упражнение продължава 2-3 часа. През цялото време не се прави нищо друго, не се говори, не се пуска музика и пр. не се допуска никаква промяна в обстановката.

Има немалко данни, че чрез такива тренировки хората с известни природни цаложби развиват наистина удивителни качества и са в състояние с поглед да постигат внушенията си. Описаните упражнения в повечето случаи дават резултат и рно или късно обектът заспива.

Чрез разговори

Друг вариант за постигането на хипнотичен транс са разговорите. Има различни варианти и школи, като често практикувано е говоренето с цел да се спечели доверието на обекта. При това се съобщават известни и общодостъпни неща и се иска постоянно потвърждение от обекта за неговото съгласие. Споделянето в посока единомислие отпуска обекта и го прави доверчив за същинското внушение. Има и друг вариант, при който възприятията на обекта са буквално претоварени от затрупваща го информация – представете си минувач на улицата, заобиколен от 2-3 врачки циганки, които говорят шумно през глава, докосват го и жестикулират. Точно това се нарича претоварване: антипод на отпускащото въвеждане в транс с разговори за лични и делнични неща. Претовареният мозък лесно се поддава на хипнотично внушение – в случая с врачките това е гадаенето за бъдещето, при което бикновено на объркания човек му обират всичките пари.

С часовник

С часовник или метроном: тук трансът може да се постигне благодарение монотонността на механичните движения: махалото на часовника или метронома. Повтарянето на един и същи звук или движение – “цъкането” или люлеенето на часовника на верижка, е подготовка и подстъп към хипнотичния транс.

От разстояние

Счита се, че един човек може да бъде хипнотизиран от разстояние с няколко трика. Хипнотизаторът се настройва на “честотите” на ритмите, присъщи на обекта му: диша като него, говори като него, прави подобни жестове. По този начин се създава дистанционна връзка, известна като настройка.  Когато ритмите на хипнотизатор и обект съвпаднат, той може да започне да говори бързо, да диша учестено, извиква в съзнанието си предварително изяснени мисли и пр. Това чрез мощно внушение се предава и на вибриращото на същата честота съзнание на обекта. Ето как тай става подвластен, възможно е да се промие съзнанието му, да му се внушат определени мисли и пр. Ако някой усети подобна манипулация върху себе си, спасението е в отдалечаване, напускане на мястото, където се намира.

Защита

Защитата срещу недоброжелателна хипноза  може да има различни измерения. Един от съветите в такива случаи е да не се заспива в присъствието на непознати, тъй като в съня си човек е най-малко защитен от негативно въздействие.

Друг съвет – да не допускате външни хора до личните си и на семейството проблеми. Ако усетите “настройка”, започнете да си пеете наум някаква лесна за запомняне мелодия. Тъй като хипнотизаторът е свързан с вас, монотонното повтаряне на музикални мотиви ще разстрои настройката и ще разфокусира енергийния поток, насочен към вас.

Как протича един сеанс

Хипнотичният сеанс е обикновено в легнало положение, но не е невъзможно в седнало и дори в право. Хипнотизираният може да е в лек транс, но може и да е “потънал” надълбоко. Дълбокият обикновено се практикува за научни цели, както и в творческите дейности.

Индивидуалният хипнотичен сеанс  обикновено продължава 30-40 минути. Хипнотизираният може да преживява усещането, че лети или е в състояние на безтегловност, възможно е усещане на тежест или лекота на тялото. Нарушава се реалната оценка за хода на времето: сеансът може да продължи час, а усещането ще е като за няколко минути. Усещанията са индивидуални и се променят при всеки сеанс. Най-често обектът не заспива напълно, макар състоянието му да е сънливо, комфортно и отпуснато.

След края на сеанса човек се усеща отпуснат и тонизиран едновременно, като след масаж. Негативните емоции са балансирани; 10-15 минути след сеанса е налице и достатъчно силна концентрация – така, че човекът да може да си кара колата.

Хипноза онлайн

Това е възможност да решите някакъв проблем чрез хипноза онлайн, ако сте без достъп до опитен терапевт. В някои случаи самият терапевт препоръчва формата чрез скайп, защото отчита като важен момент пациентът/клиент да е в позната обстановка. Сеансите от типа “очи в очи” протичан по същия начин, както и на живо. Необходими са обаче добра интернет връзка и прилична техника.

Източници:

За Марта Савова

Марта Савова е дългогодишен журналист с насоченост в областта на здравната и социалната тематика, политиката, културата и финансите.За контакт: [email protected]За информацията си използва главно своите контакти в медицинските среди, сред които има професори и национални консултанти, а също и материали на webmd.com, kp.ru и други авторитетни източници.

Прочети още

лек за къркорене на червата

Къркорене на червата. Как да го спрем? Лек против постоянно куркане на червата

За какво говори постоянно къркорене на червата? Какъв лек да ползваме? Как да спрем куркането на …

4 Мнения

 1. Бихте ли ми казали дали хипнотерапията е ефективна и дали има някакви лоши последствия, да не постигне желания ефект, а да стане още по-лошо и ако е добър вариант, бихте ли ми казали добри хипнотерапевти в София?

  • Лекар.БГ

   Д-р Неда Пеева е прекрасен специалист по хипнотерапия. Препоръчваме ви я. Ще се радваме да научим и вашите отзиви за нея, както и да получим и други отзиви от други читатели.

 2. Велислава Ангелова

  Аз съм доволна от специалистката по хипнотерапия и всякаква хипноза Цвета Топузлиева. Тя има кабинет в София, потърсете я!

 3. Мартина Иванова

  Доктор Димитър Тенчев не е лош. Разбира си от работата, писал е даже и книги по въпроса, доколкото разбрах. Също в софия се намира, на Родопски извор му е кабинетът.

Вашият отговор на Велислава Ангелова Отказ

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *