Фебрилните гърчове не водят задължително до епилепсия

Всяко дете в определен момент да може получи някакъв гърч – фебрилен или не, например при висока температура, след ваксинация, при черепно-мозъчна травма.

При еднократно получаване на гърч, винаги трябва да се установи конкретната причина и да се определи дали това може да премине в епилепсия. Но не трябва да се пренебрегва и фактът, че много сериозни заболявания на нервната система като енцефалит и менингит могат да започнат с гърч заради високата температура.Затова винаги, когато детето ви получи гърч (това важи и за възрастни), трябва да се търси консултация с лекар.

Какво е фебрилен гърч.

Той се проявява се във възрастта от 3 месеца до 5-годишна възраст и е свързан с треска.Инфекциите на нервната система (менингит и енцефалит), протичащи често с висока температура, не спадат към групата на фебрилните гърчове.

Гърчовете при децата винаги възникват на основата на съпътстващо заболяване -най-често респираторно-вирусна инфекция и са предизвикани от много високата температура.Ако пристъпът е кратък, той не оказва увреждащо действие на мозъка.

Прости и сложни фебрилни гърчове.

Простите заемат 80-90 процента от всички фебрилни гърчове.

Дайте мнение и Вие тук!

Характерни особености при фебрилните гърчове са:

  • проявяват се единично;
  • продължават кратко – не повече от 15 минути;
  • детето губи съзнание, изпъват се крайниците му и понякога треперят симетрично.

Сложните фебрилни гърчове се характеризират със следните признаци:

  • повтарят се в рамките на 24 часа;
  • продължителността е повече от 15 минути;
  • погледът се насочва нагоре или встрани (втренчва се); потреперва само единият крайник или части от крайниците.

Разделянето на фебрилните гърчове на прости и сложни има важно значение за прогнозиране на това как протича заболяването.В повечето случаи фебрилните гърчове имат благоприятна прогноза и изчезват от само себе си след 5-6-годишна възраст на детето.

Само при 4-5 процента от децата се наблюдава преход към епилепсия, и то ако гърчът е бил от сложната форма. Но във всички случаи децата, дори и еднократно да получат гърч, трябва доста време след това да се наблюдават при специалист.

За Маргарита Алексиева

margarita-alexieva2Маргарита Алексиева е редактор в множество здравни отдели на различни национални и регионални всекидневни и седмични вестници и списания. В журналистиката е от 1992 година, като през последните години се ориентира предимно към тематиките на здравеопазването и медицината.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.