Военно-медицинска академия София
"ВМА"

Квартал: Център
Адрес: ул. Свети Георги Софийски 3
Телефон: 02/922 60 00
Уебсайт: www.vma.bg


Вид на леч. заведение
 
Многопрофилна болница
Медицински Център
Специализирана болница

Договор
 
НЗОК

Допълнителни данни
 
Платен прием на пациенти
Безплатен прием на пациенти
Прием на пациенти с направление

Военномедицинска академия (ВМА) е наследник на Софийска обща гарнизонна болница, основана през 1891 г. За първи началник на новооткритата болница е назначен д-р Георги Золотович, виден общественик и активен участник в създаващото се тогава здравно законодателство.

Преминала през различни етапи в своето над едновековно развитие, през 1960 г. болницата е преструктурирана във Висш военномедицински институт /ВВМИ/. Структура, отговаряща по-пълно на разрастващите се дейности на военномедицинските кадри в областта на диагностично-лечебната, научната и учебната дейност. С течение на годините, особено след построяването на новата сграда, ВВМИ се превръща в авторитетна здравна институция, разполагаща с модерна материално-техническа база, висококв лифицирани специалисти изтъкнати учени и уважаван преподавателски състав. Израз на признанието за завоювания авторитет е издаденият указ № 546 на МС от 7.04.1989 г., с който се създава Военномедицинска академия, обединяваща тогава ВВМИ, Обединен, авиомедицински научноизследователски институт, Военноморска болница – Варна и Правителствена болница - София.
Военномедицинска академия е създадена като единен лечебен и учебно-научен комплекс със задача да извършва многообразна диагностично-лечебна дейност, да развива военномедицинската наука и да провежда обучение, специализация и усъвършенстване на военномедицинските кадри с цел поддържане готовността и боеспособността на армията, съхранение и възстановяване здравето на военнослужещите.

    << върни се назад

lekar.bg препоръчва:


lekar.bg препоръчва: