Университетска многопрофилна болница за активно лечение
"Александровска"

Квартал: Център
Адрес: ул. Св.Георги Софийски 1
Телефон: 02/9516996 02/92301 централа
Уебсайт: www.alexandrovska-hospital.org


Вид на леч. заведение
 
Многопрофилна болница

Договор
 
НЗОК

Клиника по очни болести

Телефон: 02/9230661, 02/9230662

Офталмология, очни болести - глаукома, хирургия на очните придатъци, роговица, травмани състояния на ранна и късна реконструкция на преден очен сегмент, катаракта, витреоретинна/ вкл.аблационна/ хирургия и очни травми.
Лечение на очни състояния свързани със захарния диабет, възпалителни и съдови заболявания на окото, катаракта. Лечение на всички очни заболявания в детска възраст, вродени и наследствени заболявания, очедвигателни разстройства, травми, тумори. Флуоресцеинова ангиография, ултразвукова диагностика и лазер-терапия. Сектор по функционална диагностика. Сектор по имунология и хистология. Сектор по анестезиология и реанимация. Сектор по контактна корекция.
В клиниката по офтамология освен стандартните диагностични методи /боимикро копия, офталмоскопия, авторефрактометрия, скиаскопия, керетометрия, биометрия, тонометрия, периметрия, гониоскопия и оглед на периферията на ретината с триогледалното стъкло на Голдман/се прилагат редица модерни методи, някои от които уникални за страната:
- апланационна тонометрия по Голдман и Перкинс
- скрининг методи за изследване на централното зрително поле по Фридман
- изследване на централното зрително поле и количествена оценка на резултатите посредством базирана на персонален компютър програма Кампикомп
- метод за установяване на ранни промени при глаукома посредством изследване на слоя на нервните влакна
- съвременни методи за диагностика на моторната и сензорна компоненти на бинокуларното зрение: синоптофор, тест на Баголини, симулантен и алтерниращ приземен кавър-тест, Ланг стерео тест, тристъпен тест, коордиметрия
- флуоресцеинова ангиография
- ултразвукова диагностика на очната ябълка и орбитата
- електроретинография, електроокулография
- комплексна обективна диагностика
- експертиза на нарушенията на цветното зрение
Операциите се извършват под обща или локална анестезия като на пациента се осигурява добро обезболяване и психичен комфорт:
- екстракапсуларна екстракция на катаракта /вътрешно перде/ с имплантация на вътреочна леща
- ултразвукова факоемулсификация на катаракта с имплантация на сгъваема вътреочна леща
- фистулизиращи операции за глаукома /трабекулектомия/, вкл.с апликация на Митомицин –С или 5-флороурацил
- непроникващи операции за глаукома
- комбинирани операции за глаукома и катаракта, вкл. фако-трабекулектомия
- дрениращи имплантанти при неоваскуларна глаукома
- кератопластика / трансплантация на роговица /
- операция за отлепване на ретина
- витреална хирургия с тампониране с газ /С3F8 /, течен силикон или перфлуорокарбонова тежка течност
- операции за конкомитентен и инкомитентен страбизъм /кривогледство /, както и особени форми на страбизъм, вкл.хирургия на косите очни мускули
- крио и лазерлечение на ROP
В клиниката по офтамология се извършват и терапевтични лазерни процедури:
- лазер – коагулация при диабетна ретинопатия и съдови оклузии на ретината
- лазерна профилактика на отлепването на ретината
- лазерна трабекулопластика при глаукома

Безплатен прием с направление. Операциите се извършват в модерен операционен блок с 4 зали и 6 операционни маси. Операционната и анестезиологичната апаратура са със съвременни стандарти.

    << върни се назад

lekar.bg препоръчва:


lekar.bg препоръчва: