ЯДРЕНО-МАГНИТЕН РЕЗОНАНС

справочник за:

СОФИЯ

ПЛОВДИВ

ВАРНА

СТ. ЗАГОРА

РУСЕ

И ДР.

ИЗЧЕРПАТЕЛНИЯТ СПРАВОЧНИК!