ѕоловината болести могат да се излекуват с ... вода

«абол€вани€ като това на ѕаркинсон, множествена склероза, диабет и хипертони€ просто не съществуват, твърди известни€т учен.

ѕоловината болести могат да се излекуват с ... вода - ѕроф. »ван ѕавлович Ќеумивайкин е доктор на медицинските науки в –уси€, военен лекар. ¬ продължение на 30 години е отговар€л за здравето на космонавтите. Ћауреат е на много награди, водещ народен лечител в –уси€, ръководител на лечебен център. ѕроф. Ќеумивайкин прави скандални заключени€, които постав€т под съмнение н€колко от утвърдените медицински доказателства и твърдени€.

- ѕроф. Ќеумивайкин, каква е същността на новата посока в медицината, по ко€то вие работите?

- “ази посока е основано, първо - на личната отговорност на ¬секи човек за собственото му здраве » ¬торо -на използване законите на физиологи€та, по които функционира човешки€т организъм. ƒнешната медицина не прилага и не се придържа къ тези закони, въпреки че без т€х не може да се излекува каквото и да било забол€ване. —ега с€каш се предпочита да се дават луди пари за скъпи лекарства и вносна апаратура.

Ќа нас ни тр€бваха 20 години борба, за да узаконим народната медицина

Ќо u в момента по телевизи€та показват как е невъзможно човек да се излекува от болестта на ѕаркинсон. ¬ъпреки че много лекари разбират как точно сто€т нещата. ѕроблемът е в това, че никой не ∆елае да промен€ системата. »зучават се болести като тази на ѕаркинсон и множествена склероза. јз ще за€в€ на цели€ св€т, че такива болести н€ма.

- Ќ€ма болест на ѕаркинсон? ј какво е тогава?

- —ъществува болестно състо€ние - основно на стомашно-чревни€ тракт. “ези болни са със запек по 10-15 дни, червата им не функционират. ј това е тежко отрав€не, по-лошо от „ернобил. » докато работата на червата не се нормализира, нищо не може да се направи за тези болни.

ќфициалната медицина не е излекувала нито един от т€х

ј при нас тези хора след 2-3 месеца вече ход€т на пазар, ръцете им не трепер€т. ћен са ме обвин€вали в използване на неразрешени лекарства и едва ли не ме изкараха престъпник. јз обаче издадох книга, озаглавена Дѕът€т за избав€не от болести, които не съществуват. ’ипертони€. ƒиабет.\" ’ипертони€ н€ма. “ова, което наричат тежка хипертони€, се лекува за 2-3 месеца. ј що се отнас€ до диабета, ще ви препоръчам новата си книга Дƒиабетът: митове и реалност\".  ак да кажа, че има диабет, когато н€ма такъв?

- Ќо нали 300 милиона души в цели€ св€т страдат от това, задстомашната жлеза не изработва инсулин...

- «адстомашната жлеза е труженик. ѕри нас дори съществува обществена организаци€ Дѕрощавай диабет\". 2 седмици - и диабет н€ма! —амо се прави физкултура около един час всеки ден. Ќо, и още нещичко... “€лото - това е тво€т мотор, тво€та машина. ѕо-добре се занимавай с не€, отколкото да страдаш. ƒиабетиците тр€бва да отдел€т особено гол€мо внимание на краката си. “ам е ц€лата система. ѕосети зан€ти€та, а след това бъди така добър да си ги правиш сам у дома.

- » ще се изработва инсулин?

- –азбира се! ¬сичко това е физиологи€. Ќужно е там, вътре в наши€ организъм, да се създадат човешки услови€ за ∆ивота на клетките. ¬ижте само с какво тъпчат децата сега - всички тези сладкиши, кока-коли и пр. Ќа 3-4 √ќƒ»Ќ» детето вече има диабет.
Ќа нас ни е нужна само тази захар, ко€то се образува като краен продукт от преработването на храната. ј от сегашните нови продукти захарта в кръвта веднага се покачва, задстомашната ∆леза е принудена да изработва повече инсулин. Ќо докога тр€бва да € насилваме?

- ј казват, че дори при кърмачетата може да се открие диабет...

- “ова е от родителите, от майката. Ќо не в смисъла на наследственост. Ќаследствени забол€вани€, освен шизофрени€, хемофили€ и алкохолизъм, н€ма.  огато майката е била бременна, е €ла повече излишни неща и ето - у детето се развива диабет. ѕредразположеност, разбира се, съществува, но, образно казано, при равни услови€. јко детето ∆ивее по същи€ начин както родителите си - в смисъл начин на ∆ивот и хранене, болестта ще се по€ви точно на този фон.

¬ наши€ център са идвали цели семейства с диабет - бабата, майката, бащата, но детето н€ма диабет
¬ъзрастните са разбрали каква е същността на диабета и са се постарали детето им да живее по друг начин - повече физкултура, закал€ване, здравословно хранене, консумаци€ на полезни продукти като моркови и т.н. ј захар - само по големи празници и на рождени€ ден. » диабет н€ма. ј знаете ли, че се оказва, че н€ма и рак?

- »звинете, но кое тогава наричаме рак?
- —ъсто€ние, до което неграмотните хора сами са се докарали. „овек преминава границата на Ђзатлачванеї на организма с мръсоти€. јз, с помощта на рамки или по дъговата обвивка на окото, определ€м степента на това замърс€ване за 5 минути.

”словно казано, ако мръсоти€та в организма е 35 процента, човек може да има €зва, перфораци€ или възпаление.

Ќо когато т€ вече е 36, 37, 38 процента, аз казвам: ако днес все още н€ма онкологична про€ва, утре или вдругиден ще има. ¬ мръсоти€ клетката не може да съществува нормално, т€ започва да мутира.  огато масата на тези клетки превиши критичната точка, както при €дрен взрив, вече нищо не мо∆е да се направи. » ето това се нарича метастази.

-  ак да се справим с тази мръсоти€?
- Ќенапразно съм написал, че днес половината болести могат да се излекуват само с вода. ’ората престанаха да пи€т вода, особено по-възрастните. ј тр€бва да се пие минимум литър и половина, два, през л€тото дори по три литра вода на ден. ј може и повече. „истата вода - това е електролит, това е енерги€ и информаци€, ко€то т€ носи. «ащо бабите ба€т на водата - шепнат й добри и хубави думи и от това т€ започва да работи? “ази информаци€, заключена във водата, започва да работи. јко човек пие малко вода, кръвта се сгъст€ва и сърцето не може да € изтласква нормално... “ова е природен закон, който днес официалната медицина изц€ло игнорира. ј къде е сърцето? јз точно това и написах: оказва се, че сърцето е в петите.

- ¬ какъв смисъл?
- ¬ смисъла на капил€рите. јко капил€рите работ€т лошо, а и сърцето не може да изтласка сгъстената кръв, т€ се натрупва в големите кръвоносни съдове, кръвното нал€гане се повишава и... ето ви хипертони€.

- ј защо капил€рите работ€т лошо?
«ащото се намират в мускулите. «атова тр€бва да се прави физкултура, гимнастика, движени€. √имнастиката е задължителна всеки ден. јко днес вие не отделите поне половин час за гимнастика, този ден за вас е загубен. ¬ случа€ възрастта не играе никаква рол€, за възрастните хора това дори е много важно. –азбира се, могат да се направ€т изключени€. ѕримерно, не мижете да пропуснете н€какво събитие или среща. Ќо след това отново тр€бва да подновите системата си.

¬ момента всичко се раздел€ на съставни части. Ќо ако разглеждаме човека на ниво ц€лостен организъм, излиза, че забол€вани€ просто н€ма. Ќапример една болест като витилигото се излекува за 2-3 месеца, наред с други забол€вани€. ѕросто чрез прочистване на организма.

- «а какво е нужно прочистването?

-  огато не сте сдъвкали достатъчно добре храната, когато пиете вода по време на €дене, вие сте направили всичко възможно т€ да не се преработи. Ќаши€т организъм е устроен много интересно. —томашни€т сок съдържа солна киселина. ’л€бът и кашата се преработват за половин час, максимум един и концентраци€та на киселината е по-слаба. ћесото, рибата, €йцата изискват по-силна киселина и 2-3 часа, за да се разложа ј пък за мазното и пърженото са необходими 4 часа, за да се превар€т в тази киселина. ¬ие сте взели н€каква течност и сте € изпили. » по този начин сте разредили стомашни€ сок, намалили сте концентраци€та на киселината и храната съответно започва да гние.

“ези гнили остатъци се натрупват по вътрешната стена на дебелото черво.

Ќикаква клизма не би могла да ги отстрани. ¬сичко това се абсорбира и всмуква, става неделима част от клетката. ќттук мръсоти€та отива в черни€ дроб. ≈то откъде идват 30-35-те процента замърс€ване. ¬сичко това се насочва от черни€ към белите дробове, където вече не достига кислород. —лед това сърцето прекарва мръсоти€та в бъбреците - също толкова замърсени, както и черни€т дроб. » накра€ - в ставите и в кръвоносните съдове

Ќаучете се да се храните правилно, дъвчете дотогава, докато ц€лата приета храна не се просмуче със слюнка.

Ќе е толкова трудно да се разбере, че добре сдъвканата храна ще отиде в стомаха гладко, като по масло.
ѕийте вода преди €дене. »зпивайте на ден от литър и половина до 3 л вода. Ќаситете организма си с вода като промиваща система и всичко
ще заработи както тр€бва.

- ¬ие казвате, че тр€бва да пием преди €дене?
- –азбира се. Ќо на чаша вода тр€бва да капвате по 5-10 капки кислородна вода.

-  ислородна вода? ј защо?

-  ислородната вода е нужна, за да работи защитни€т механизъм на имунната система. “ой убива и доубива всички наши вътрешни врагове. ј 5-10 капки съвсем не са малко. ¬ мо€та практика се е случвало при 1-2 капки човек да изгуби съзнание.

- ј ќ вие пиете на ден 10 чаши вода с по 10 капки в не€, това вече са 100 капки

¬ случа€ кислородната вода действа като катализатор - превежда в действие всички реакции. » основното е, че т€ започва мощно да преработва и да изхвърл€ от организма всички€ боклук, който се е натрупал в него. ѕон€кога, след 7 до 10 дни от организма излиза р€дка мръсоти€, ко€то мирише много лошо. “ова означава, че организмът се изчиства.

- »ма случаи, при които с кислородна вода хора са си изгар€ли лигавицата на стомаха...

- ќкисът не е панаце€. Ќай-важното е дозата да не се превишава.

-  акво тр€бва да правим, за да запазим здравето си?
- Ќай-важното е да използвате естествените механизми, заложени от природата, и да се научите правилно да се отнас€те към здравето си.

“ова е ц€ла система, включваща физкултура, хранене, екологи€, периодично прочистване на организма
«адължително тр€бва да пиете вода. ј пелмени например не тр€бва да €дете.

јко промените начина си на живот, мижете да излекувате вс€ко забол€ване, дори рак. “а нали причината за него е същото това замърс€ване, затлачване на организма.
Ќаскоро четох за жена, ко€то била с рак на белите дробове и с метастази. ќтказали да € оперират. “€ започнала да се закал€ва и да води здравословен начин на живот.
—ега вече е на 80 години, а наскоро поставила световен рекорд по маратонско б€гане и получила златен медал.

ћного важна е оптимистичната психологична настройка.
Ќа човек тр€бва всичко да му е наред, особено у дома. » ако сте се разболели, всичко необходимо за лечението, дори на рака, множете да намерите буквално под краката си.


« върни се назад
ѕосетена за седмицата: 36112 пъти (19 юли 2007   09:54)


  18 €нуари 2014 20:14   |   abagarbfin   |   ¬арна   |  
«дравейте стари и нови при€тели на кислородната вода . –адост е за мен че се увеличават подръжниците на кислородната вода . »скам пак да кажа че т€ не е панаце€ но Ѕисер достатъчно €сно казва .. , колко още неща има да се прав€т той е доста навътре в нещата , докато аз , залитам повече към морето . “ой се отдаде много на нетрадиционната медицина и аз му в€рвам . “ой беше човека който ме убеди и аз започнах със сигурност да € употреб€вам . ∆ела€ на всички ¬ас много здраве и усмивки с много любов през новата 2014 година . Ѕъдете много весели и здрави . јнгелов ¬арна
  18 €нуари 2014 18:53   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
«дравейте при€тели на здравето! » аз като јнгелов, отдавна не съм влизал и вземал думата. »маме доста надолу във форума, заедно с адресите.  ойто желае подробна информаци€, не се щад€. ”важавам хората които експериментират сами върху себе си, а не н€кой други да експериментират върху т€х.ћолбата ми е : Ќ≈ —≈ ѕ–≈¬–Џўј…“≈ »Ќ¬≈—“»“ќ–» Ќј —ќЅ—“¬≈Ќ»“≈ —»ЅќЋ≈—“».  ато купувате лекарства и след това ги захвърл€те защото не ¬и помагат. »злезте от рамките и догмите, както казва капитан јнгелов. ћного съм писал за кислородната вода , за сода бикарбонат, за йода, за лимоните,за хималайската сол и ред други начини за алтернативно лечение. —амо едно ще ¬и каже: „≈ «ƒ–ј¬≈“ќ Ќ≈ —“–”¬ј ѕј–» - ј Ќј… - ¬≈„≈ ќ“ЌќЎ≈Ќ»≈  Џћ —јћ»“≈ —≈Ѕ≈ —». » в ред на тези мисли ще ¬» разкажа един виц. ƒ¬≈  Ћ≈“ » —≈ —–≈ўЌјЋ» ЅЋ»«ќ ƒќ —Џ–÷≈“ќ » ≈ƒЌј“ј ѕќѕ»“јЋј ƒ–”√ј“ј - ƒј —» „”¬јЋј » ¬»∆ƒјЋј,  ј ¬ќ ≈ “ќ¬ј „ќ¬≈Ў ќ “яЋќ » ќ–√јЌ»«Џћ, —Џ—≈ƒ ј“ј ќ“√ќ¬ќ–»Ћј — - Ќ≈. ƒј… ƒј —≈ ќѕ»“јћ≈ ƒј √» ѕќ“Џ–—»ћ “ќ√ј¬ј »  ј“ќ —≈ —–≈ўЌ≈ћ ƒј —» √ќ —ѕќƒ≈Ћ»ћ. ≈ƒ¬ј —Ћ≈ƒ √ќƒ»Ќј —≈ —–≈ўЌјЋ»Ќј —Џўќ“ќ ћя—“ќ »  ј ¬ќ ? ѕ–ќ—“ќ ќ—“јЌјЋ» »«Ќ≈ЌјƒјЌ», «јўќ“ќ Ќ≈ —–≈ўЌјЋ» Ќ»“ќ „ќ¬≈Ў ќ“ќ “яЋќ, Ќ»“ќ ќ–√јЌ»«Џћ. ..........Ќаправете си извод сами скъпи при€тели. ћисл€ че съм се представил във форума ,без да си прав€ реклама. а и н€ма м€сто за това. «авършил съм “»Ѕ≈“— ј ј јƒ≈ћ»я,ко€то се занимава предимно с рейки лечение жречески, ментални, келтски и друидски практики.“ова е м€стото , където можете да се научите да бъдете полезни за себе си и за хората около ¬ас. ƒа бъдете здрави слънчеви и щастливи. ƒа се радвате на живота , а не да се оплаквате. »ма редица –ейки школи , а не само те. –ейки мастер съм - 7 ниво, където често ми се налага да помагам на хора в след операционно лечение. ¬иждам резултатите от интервенци€та на лекари и хирурзи. «агубих родителите си и то все от лекарска небрежност - де да знам?Ќе допускайте това да се случва на ¬ас и около ¬ас. Ѕъдете на щрек и мислете какво слагате в устата си.» в заключение ще ¬и кажа: “ам където има кислород - там н€ма тумори рак и всичко останало което се нарича бактерии. Ќе отлагайте нещата за утре, защото утре може и да не дойде.....!!! ¬≈–≈Ќ ¬јЎ ѕќ„»“ј“≈Ћ » ѕ–»я“≈Ћ.!
  15 €нуари 2014 23:48   |    оби   |   јбланица   |  
«дравейте пак. » може да гълтате скилидка суров чесън/като хапче, не нар€зана.  нигата се казва " ислородната вода страж на здравето".
«адържането на въздух се прави през/не по малко/ един час, час и половина.
  14 €нуари 2014 01:50   |    оби   |   јбланица   |  
«дравейте при€тели, както казва јнгелов: "нека не забрав€ме все пак че тези терапии ,било то с кислородна вода или други средства са доброволни и всеки си носи сам отговорността" .
ѕрочетете книгата, там е описано всичко. ƒо десет капки се стига постепенно, не изведнъж/разтворени в малко оцет или лимонтозу/една равна супена лъжица лимонтозу на два литра вода/. Ћечението тръгва от мозъка/може да се вдигне температура/ и слиза до петите/месеци/. »ма моменти когато сте трупове.  огато се стараете да задържите въздух колкото може повече/ и не повече от 8-9 пъти на ден/ както е описано в книгата/, ще ви излизат подкожни синини/главно на краката/, това е от отпушване на запушените места в т€лото. «а кръста в големи градове/и в ѕазарджик/има Ќуга Ѕест/ по 1 лев на процедура/. Ќ≈ €жте мазни животински продукти. ѕийте вода и не пушете, Ѕъдете здрави.
  21 август 2013 08:52   |   |јнгелов   |   ¬арна   |  
«дравейте при€тели , нека не забрав€ме все пак че тези терапии ,било то с кислородна вода или други средства са доброволни и всеки си носи сам отговорността . јз лично съм експериментирал със кислородната вода и за това говор€ . ¬секи да взема отношение и да говори за това което е експериментирал . ћили мои , тр€бва да се чете а не да се коментира на сл€по . ∆ела€ здраве на всички
  20 август 2013 12:18   |   Kostadin   |   sofia   |  
Ќ€мам думи просто,а и щ€х да си замълча но след като чух изказването за урината,просто не се сдържах.
јнгелов,тук се сблъскваме с проблем който е от съвсем различна величина.ѕроблема е в това че нечие мнение винаги вли€е,и освен че въпросната дама заради възгледите си лишава себе си от благословени€та на кислородната вода,т€ затвар€ вратата и за други,които реално биха се ползвали от не€.“ова вече е престъпление.Ќаучните есета са безсмислени,хората не искат надути празнослови€ а резултати.‘актите са тези които говор€т най-добре за това кое е истина и кое не.ƒарина запознай се малко по добре относно образуването на урината и нейното вли€ние,а също и за това на кислородната вода,защото когато се изказваш така,ти не из€в€ваш познани€ а изкарваш на показ своето печално късогледство,което вреди на другикаква трагеди€.
"Ќезнанието може да бъде извинено,невежеството никога"
  20 август 2013 08:09   |   |јнгелов   |   ¬арна   |  
«дравейте при€тели , доста време мина откак не съм влизал в сайта .¬иждам че пак са се по€вили доста философи по темата .  остадине поздрав€вам те за ревностната защита на нашата тема . ƒокажи и на това момиче от  азанлък че не може да бъде по начетена и умна от професор Ќеумивакин. ѕри€тели н€ма да кажа нищо повече , аз пи€ кислородна вода от четири години вече »мам здрав апетит , захарта ми е добре , кръвното също, с другите болести съм в мир за сега , по скоро се спогаждам . јз съм на 68 години и имам доверие на професора . ј на ƒј–» ќ“  азанлък ще кажа , не живей с капаци на очите . ¬секи знае какво е кислородната вода а как действа т€ на организма и клетки ни убеждават тези които прав€т изследвани€ и анализи . „ети ƒј–»Ќј чети , излез малко и от вън този хубав град .ѕознавам го добре , жив€л съм 10 години и много хора ме познават
∆»¬», «ƒ–ј¬» ¬≈—≈Ћ» » ўј—“Ћ»¬» ѕ–»я“≈Ћ» Ќј  »—Ћќ–ќƒЌј“ј ¬ќƒј
  19 август 2013 22:50   |   дари   |    азанлък   |  
«дравейте хора. »скам да ви кажа малко за химичните реакции на кислородната вода, ко€то всъщност е въглероден пероксид. “ой е оксидант произвеждан от т€лото и също така бързо разграден от ензими ко€то е една ексотермична реакци€, тоест топлинна енерги€ се отдел€. “ази реакци€ се използва от т€лото да унищожи бактериите но и унищожава клетките. ѕероксида реагира с всичко с което попадне в контакт и в повечето пъти се разгражда на фрее радикали, които както всички знаем са причина за остар€ванвто и също така са заменени в развитието на рака. ќт това може да си извадите заключение колко полезно или не е приемането на такъв отпадъчен според т€лото материал. ј за лечението с урина н€мам думи: при положение че вашите бъбреци функционират те отдел€т това което т€лото намира за излишно или токсично защото т€лото се старае да поддържа посто€нна среда и това което не му тр€бва се изхвърл€.  ато си пиеш урината все едно че се тровиш.  огато си в пустин€та и н€ма вода ако си пиеш урината си набав€ш вода и други соли които се губ€т при потене и това е съвсем друга ситуаци€.
  06 юли 2012 21:16   |   донка   |   бургас   |  
прав€ но искам и дринтерисува ме правел лие н€кои диетата на док йоана будвич аз започвам дае уги мнение т€ е за рака лечение чрез тази диета пише чее много ефикасна чакам мнение.ЅЋј√ќƒј–я ѕ–јƒ¬ј–»“≈ЋЌќ.
  21 май 2012 15:14   |   янка   |   √аброво   |  
«дравейте, н€къде прочетох, че който провежда лечение с кислородна вода не тр€бва да пуши и да пие алкохол. јз не пи€, но пуша по 5-6 цигари дневно. »скам да проведа кислородна терапи€ за прочистване на организма, но се страхувам да започна заради цигарите. «нам, че ще кажете да ги спра, но не съм много сигурна, че ще мога. ƒали е противопоказно? »ма ли н€кой, който пуши и провежда кислородна терапи€?Ѕлагодар€ предварително!
  08 май 2012 15:56   |   Sibil Vein   |   sf   |  
«дравейте,montreal.јз се интересувам от лекарството което лекува рак,става дума за мой познати които имат нужда от него.»нтересува ме какво е,и как се казва.ўе ти бъда благодарна ако ми дадеш повече информаци€ на имейл:anonimys@mail.bg Ќе искам да занимаваме хората в сайта със странична информаци€ за това ти остав€м имейла си,благодар€ предварително.
  08 май 2012 15:10   |   bbb   |   montreal   |  
zdraveite i ot men az i zena mi veche 5 mesec pieme kislorodna voda ipomaga zena mi imashe atipichni kletki-predrakovi i veche gi nyama.mili hora kislorodnata voda lekuva zapomnete tova ot mene.nie prodalzavame da pieme s zena mi.
Oshte neshto ot men ako ima hora bolni ot rak molya pishete mi ima lecarstvo koeto lekuva absolutno vsichki vidove rak bez znachenie v kakva forma e samo za 1-2 meseca i e dokazano
  06 май 2012 11:23   |   Sibil Vein   |   sf   |  
 оста,много ми харесва как правиш тези хора да попадат в капана на собственото си невежество,като им бъдеш просто т€хно огледало.ѕросто съм поразена от т€хното късогледство.“ези хора като јнгелов и ƒонка не можаха да проуме€т че те самите развалиха и превърнаха форума във бойно поле.ѕолучи се много просто,ти  оста из€ви н€кой истини и допълнени€ отностно кислородната вода,това много раздразни и разлюти тези хора,защото надменни€т човек,късогледа и егоиста,той не желае да има нещо по различно или по високо от неговите знани€ и мироглед.–аздразвайки се и нападайки те,ти просто им отвръщаш,и това ще продължава непрекъснато,защото те във своето невежество не можаха да проуме€т че ако те престанат всичко ще приключи и ако не престанат н€ма.≈,казах ви го. оста харесва ми как им разпука главите със собствените им камъни от самото начало.“ези хора искат да помагат на другите и в това н€ма нищо лошо,но това е само предлог,истината е съвсем друга и т€ е че тези хора искат да помагат,но да помагат само те,помоща да зависи единствено и изц€ло от т€х,единствено по този начин тези хора се чувстват значими,това се се из€в€ва във много аспекти,едини€т от които е че јнгелов например,брани сайта,както куче брани сво€ територи€,а всъщност го съсипа,защото хората влизайки тук,се натъкват на обвинени€ и нападки,издаващи характера на "помагащите".„удех се защо се занимаваш със тези бедни,ама наистина жалко беднине е обида а констатаци€ духом човечета,но сега разбрах,понеже се мисл€т за много значими ти просто си се гаврил с т€х...имаш право.«наеш че јнгелов е мн,подмолен,веро€тно и ƒонка,те сега ще млъкнат,защото им казах как развал€т сайтаизвинете "собствени€т си велик сайт",но те че чакат момент и обсто€телство,което да използват отново за нападки.«абел€звам че това най-често става когато н€кой изрази възмущението си от сайта,и тогава јнгелов започва да напада теб.≈,той сам разруши до такава степен сайта,че просто ще е необходимо гол€мо чудо за да се възстанови./със непрекъснатото дъвчене на елементарнатаизвинете,безкрайно сложнатаформула/3 ден х10/ще е много трудно,тр€бва нещо повече,а за да има повече е необходимо развитие,което във този сайт никога н€ма да съществува,успех!!
  05 май 2012 22:50   |   Kosta   |   sf   |  
Ќикой не е хулил пиенето на кислородна вода,дори напротив,аз лично съм насърчавал това,при това не веднъж.Ќикой не е казал че т€ не действа,напротив,ако беше прочела коментарите ми по темета щеше да разбереш,просто казах че т€ не е абсолютната панаце€,иначе аз сами€т многократно съм € употреб€вал.Ќо см€там че е безсмислено да об€сн€вам на хора които са лишени от елементарно разбиране,деликатност и обективност. нигата за кислородната вода съм € чел още когато не просто € е н€мало преведена,а най-веро€тно още когато не си чула че е имало руски език.—ледващи€т път когато решиш да пишеш нещо по мой или на ¬ейн адрес те съветвам много да внимаваш със изказвани€та нападките,обвинени€та и лишените ти от елементарна обективност заключени€,такива неща можеш да си позвол€ваш да приказваш със "хора"на твоето нивоне е нужно да ги споменавам кои са дори.,..а,и чакай че щ€х да забрав€-научи се да пишеш,нищо лично..ама срамота е на тво€та възраст...айде,много ти здраве за сега..!!
  05 май 2012 00:00   |   донка   |   бургас   |  
«ƒ–ј¬≈»“≈  ќ—“јƒ»Ќ »—»Ѕ»Ћ-ј«от 1 г и3 м пи€ вода с сол хималаиска и кис- вода като на2 л вода слагам 1 равна ч л сол и 1 с л кис вода прав€ го вечер исутрин започвам да пи€ по 350 мл вада на глътки за 10 м иполовин час преди €дене и 2 ч след7 ч вода 7-30 --8 ч закуска 10 ч вода 12 ч вода 12- 13 об€д 15 ч вода 18 ч вода 18-30 чдо 20 ч вечер€ 21-22 ч последна вода закуска 1 ф препеч - чер хл€б сирене маслини 1 рохко св €ице мала закуска об€т готвено малко с 1фл чер хл€б вечер€ само силата с 1 ф -хл без газирано мазно без други диети исчистих си орчанизма без лекарства намалих инсулина с 20 единици н€мам вече камкни икисти на бъбриците н€мам треперене на ръцете -недостик на кисл на сърцето тежена на краката вече н€мам тези работи иследвани€та ни кръвта и урината миса идеални чуствам се жижнена изминавам по 3 км на разходка а съм на 65 г .“ака че не хуле те пиенето на во да с сол и кис вода а пробваите още 1 м ще почуствате пром€ната купете си книгата кис вода страж на здравето и ще видите за какво става вапрос жела€ ви успех ƒќЌ ј Ѕ”–√ј—
  02 май 2012 15:41   |    ostadin   |   софи€   |  
«дравейте! »скам да сподел€ лични€ си опит за онези, които търс€т потвърждение дали са на правилни€ път. ѕърво искам да уточн€, че не съм използвала кислородна вода, но съм пила тинктура от орехови обелки, ко€то също съдържа йод - знам за не€, че има бактерицидно, че и противопаразитно свойство. «а не€ не мога да кажа доколко ми е помогнала, но не ми е навредила. “ќ¬ј, за което искам да сподел€ е прочистването на организма.  ак, ще питате. Ќе съм правила клизми, нито гладувани€, макар, че помагат, веро€тно. Ќамирам ги за прекалено агресивни методи. “ова,което аз направих, е че преминах плавно само на растителна храна. “ова стана в рамките на месец и половина. ѕрактикувам този режим на хранене вече две години и съм категорична, че това е начинът организмът ми де е чист и здрав. √отвено, при това напълно постно, €м само веднъж на ден, като то задължително е съпроводено с пр€сна салата. —утрин пи€ вода, чай, €м €бълка, ако съм гладна, €м и сурови €дки, но задължително ги попарвам с вр€ла вода преди да ги €м, защото знам при какви услови€ се обработват и пакетират и не искам да си вкарвам "€дове" в стомаха. Ќа об€д обичайно €м салата с пълнозърнест хл€б. ¬ечер€та е постно €стие със салата или пък друг вид салата отново с пълнозърнест хл€б, или варено жито... такива неща. ќбщо взето се придържам към диетата на бабите и д€довците ни от преди 100 и повече години. ћисл€, че е добре да уважаваме храните, които се раждат по нашиште ширини и не се увличам много по чужбински продукти - не знам до каква степен моето българско т€ло, с български гени, ще преработи мараку€та, например. –езултатът? - имам нов прилив на енерги€, чувствам лекота, никога не ми е тежко след €дене, не изпитвам вечни€ глад, така характерен за наличието на гастрит, оправи ми се кожата на лицето, тенът ми изсветл€ е стана равномерен, имам здрав вид, изчезна предменструални€ синдром... ѕрепоръчвам го на всеки. Ќо не знам как да ви мотивирам. Ќа мен години наред ми бе трудно да започна здравословен начин на живот, докато не ме връхлет€ болест. явно ,като не разбираме от добро... :

«дравей ƒани,напълно съм съгласен със теб.Ќаистина условието да си здрав е пр€ко свързано със начинът на хранене.ѕречистването на организмът на клетъчно ниво започвайки със клизма и очиствайки всеки орган не е агресивен метод,а дава феноменални резултати,но пък се обезмисл€ ако човек не промени начина си на хранене.¬ъв тво€т случай ти си усп€ла да направиш по важното,да промениш начинът си на хранене.¬сичките проблеми и болести на човечеството идват от начинът на хранене,който се свежда най вече до готвената храна,именно т€ е причината за вс€ко забол€ване.„овекът не е създаден да приема топлинно обработена,готвена храна,вс€ка такава е мъртва,не дава нищо на организма,клетките не се хран€т а умират. огато човек приема готвена храна,той само засища глада си,но реално клетката не се храни,скоро човекът е отново гладен,приема отново храна ко€то само залъгва сетивата му но не се усво€ва и така порочни€т кръг се затвар€,като следствието е букет от болести.јз лично бих ти препоръчал да преминеш изц€ло на сурово€дство,което включва само пресни плодове,зеленчуци и €дки,тогава наистина ще се чувстваш фантастично.ѕрепоръчвам ти да прочетеш книгите на ѕол Ѕрег,јтерхов и Ѕирхер Ѕенер.«а съжаление готвената храна така дълбоко се е вкоренила във човешки€т бит,че повечето хора ще предпочетат да са болни,да страдат и умрат,от колкото да преминат на сурово€дство.ј също така можеш да намериш материали и на прекрасни€т сайт/«ем€ на заем/,успех!
  02 май 2012 15:04   |   Sibil Vein   |   sf.   |  
’а, оце,излишно е да се €досваш и да падаш на нивото на такива като јнгелов,тези хора не само не могат,но и не жела€т да възприемат че панаце€ н€ма,и че за да има ефект от пиенето на кислородна вода от решаващо значение е начинът на живот който човек води.“е не жела€т да го промен€т,искат да си живе€т както им е угодно и после просто да изпи€т н€каква панаце€ и всичко да е наред.–азвитието на тези хора отдавна е спр€ло на ниво:приемане 3 пъти на ден по 10 капки к.вода.“ова за т€х е велико откритие,техни€т ум не може да възприеме че може има нещо по велико от това,за това тези хора до кра€ на живота си ще пи€т к.вода и ще са си все болни,јнгелов е типични€т пример за това.ќстави ги да си в€рват,не разбираш ли че те нападат,защото из€в€ваш мнени€ за кислородната вода които са много правилни,и по този начин им бъркаш във очите,те не искат н€кой да знае повече от т€х,искат да се из€в€ват като велики откриватели,под предлог че просто помагат,което недвусмислено разкрива за какви комплексари става дума.ќстави ги да си в€рват,те са обречени.ј и на човек на който си му написал хил€да пъти къде живееш,а той пак си знае че си"на две туби бензин от софи€",на такива едва ли има смисъл да отговар€ш.“и си на светлинни години от т€х,не им падай на нивото,и не хвърл€й бисерите си на свинете!!
  02 май 2012 14:34   |    ostadin   |   sf   |  
»ма н€какъв праг,минимум на интелигентност,под който като се намира н€кой,ми е невъзможно да общувам с него,на такова куче помиарче като ангелов,което не спира да джавка,н€ма какво да се отговори.“ой си е открил топлата вода за него и това си е.Ќе само аз те обиждам,много хора гледам са те пратили на майната ти,€вно има защо!
  02 май 2012 14:17   |   dani   |   sofia   |  
«дравейте! »скам да сподел€ лични€ си опит за онези, които търс€т потвърждение дали са на правилни€ път. ѕърво искам да уточн€, че не съм използвала кислородна вода, но съм пила тинктура от орехови обелки, ко€то също съдържа йод - знам за не€, че има бактерицидно, че и противопаразитно свойство. «а не€ не мога да кажа доколко ми е помогнала, но не ми е навредила. “ќ¬ј, за което искам да сподел€ е прочистването на организма.  ак, ще питате. Ќе съм правила клизми, нито гладувани€, макар, че помагат, веро€тно. Ќамирам ги за прекалено агресивни методи. “ова,което аз направих, е че преминах плавно само на растителна храна. “ова стана в рамките на месец и половина. ѕрактикувам този режим на хранене вече две години и съм категорична, че това е начинът организмът ми де е чист и здрав. √отвено, при това напълно постно, €м само веднъж на ден, като то задължително е съпроводено с пр€сна салата. —утрин пи€ вода, чай, €м €бълка, ако съм гладна, €м и сурови €дки, но задължително ги попарвам с вр€ла вода преди да ги €м, защото знам при какви услови€ се обработват и пакетират и не искам да си вкарвам "€дове" в стомаха. Ќа об€д обичайно €м салата с пълнозърнест хл€б. ¬ечер€та е постно €стие със салата или пък друг вид салата отново с пълнозърнест хл€б, или варено жито... такива неща. ќбщо взето се придържам към диетата на бабите и д€довците ни от преди 100 и повече години. ћисл€, че е добре да уважаваме храните, които се раждат по нашиште ширини и не се увличам много по чужбински продукти - не знам до каква степен моето българско т€ло, с български гени, ще преработи мараку€та, например. –езултатът? - имам нов прилив на енерги€, чувствам лекота, никога не ми е тежко след €дене, не изпитвам вечни€ глад, така характерен за наличието на гастрит, оправи ми се кожата на лицето, тенът ми изсветл€ е стана равномерен, имам здрав вид, изчезна предменструални€ синдром... ѕрепоръчвам го на всеки. Ќо не знам как да ви мотивирам. Ќа мен години наред ми бе трудно да започна здравословен начин на живот, докато не ме връхлет€ болест. явно ,като не разбираме от добро... :
  05 април 2012 03:07   |   ivaylo   |   Montreal canada   |  
zdravei Angelov ako iskash pishi na igyurev@yahoo.com da mi kazwsh po kakva shema piesh kislorodnata voda i ot kolko vreme y piesh
  04 април 2012 08:35   |   јнгелов   |   ¬арна   |  
Ѕр€х,  остадине , ти и администраторите на сайта изкара прости . ак пък се намери само ти умни€ в този сайт , та да обиждаш всички .  ой си ти бе , умна главо ????. Ќ€кой да ти е бил телеграма да идваш в този сайт . ќди си дроби зелето на , ти знаеш къде , аз веднаж те пратих . “ам на кра€ на —офи€та ќстави хората да си помагат при болежките . “и страх от бога н€маш ли майка ти не ти ли е говорила за н€какво поне елементарно възпитание . “олкова за този кръглоглави€. ј сега »вайло привет . ѕоздрав€вам те за това , аз също съм привърженик на кислородната терапи€ . ¬арна јнгелов
  04 април 2012 03:46   |   ivaylo   |   Montreal canada   |  
za parvi pat sam v tozi forum az sashto pia kislorodna voda no po 30 kapki na den 35% i se chuvstvam mnogo dobre...no ne znam dali ne previshavam dozata obache nyamam nikakvi stranichni efekti naprotiv

molya za izvinenie che pisha s latinski bukvi
  30 март 2012 16:35   |    ostadin   |   sf   |  
ƒо администратора на сайта: √осподине,кажете какъв е начина да се от регистрираме от сайта ви,сутринта ми идват 3 а след това следоб€д още шест писма за едно и също мнение,това се случва непрекъснато,много хора ви писаха отностно този проблем но вие веро€тно сте сл€п,глух и много прост.ќб€в€вам публично че ако до понеделник не намерите начин да отговорите на питани€та на всички ни,аз лично ще накарам хакер да ви хакне сайта,като всеки който влезе ще получи вирус на компа си.!!!!јман от кретени в та€ страна бе....!
  30 март 2012 16:05   |   кат€   |   пловдив   |  
ЅЋј√ќƒј–я «ј ќ“√ќ¬ќ–ј,Ќќ ј« ј ќ ћќ√ј ƒј —≈ ќ√–јЌ»„ј ѕќ Ќј„»Ќј,Ќјѕ»—јЌ ќ“ ƒќЌ ј ƒќЌ„≈¬ј,ў≈ ќ“—ЋјЅЌј » Ѕ≈«  »—Ћќ–ќƒЌј ¬ќƒј,Ќяћјћ ¬ќЋя Ѕ≈ ’ќ–ј,Ќ≈ѕ–≈ Џ—Ќј“ќ ћ» —≈ яƒ≈ :
  30 март 2012 12:45   |   ƒќЌ ј ƒќЌ„≈¬ј   |   Ѕургас   |  
Ќезнам пробмема ти за забремен€ването на за отслабването се отслабва но тр€бва дане €деш сладко мазно пържено газирано повече салати гатвено само на обед и то малко по 1 шилика черен хл€б припечен аз за 8 месеца отслабнах 12 кг и много болести се отървахпо доло има писано от мене прочети ƒќЌ ј ƒќЌ„≈¬ј
  30 март 2012 09:48   |   кат€   |   пловдив   |  
«ƒ–ј¬≈…“≈,ѕ–≈ƒ» Ќя ќЋ ќ ƒЌ» ≈ƒЌј ¬Џ«–ј—“Ќј ∆≈Ќј ћ»  ј«ј «ј Ћ≈„≈Ќ»≈ —  »—Ћќ–ќƒЌј ¬ќƒј,ѕ–» ћ≈Ќ «ј ќ“—ЋјЅ¬јЌ≈ , ѕќ“Џ–—»’ »Ќ‘ќ–ћј÷»я ¬ √ЋќЅјЋЌј“ј ћ–≈∆ј » “ј ј ѕќѕјƒЌј’ Ќј “ќ«» —ј…“. ¬Џѕ–ќ—ј ћ»  Џћ ¬—»„ » ¬ј— ≈- Ћ≈„≈Ќ»≈“ќ —  »—Ћќ–ќƒЌј ¬ќƒј ¬Ћ»я≈ Ћ» ѕќ Ќя Џ Џ¬ Ќј„»Ќ Ќј «јЅ–≈ћ≈Ќя¬јЌ≈“ќѕЋјЌ»–јћ “ј ќ¬ј.ў≈ ¬» ЅЏƒј ћЌќ√ќ ЅЋј√ќƒј–Ќј ј ќ Ќя ќ… ћ» ќ“√ќ¬ќ–».
  13 март 2012 13:57   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
«ƒ–ј¬≈…“≈ ѕ–»я“≈Ћ» Ќј «ƒ–ј¬≈“ќ » ўј—“»≈“ќ. «ј  ј ¬ќ »ƒ≈ –≈„....? “ќ„Ќќ —≈√ј ≈ ¬–≈ћ≈“ќ  ќ√ј“ќ “–яЅ¬ј ƒј —≈ ѕ–≈ћ»Ќ≈  Џћ “ќ“јЋЌќ ѕ–ќ„»—“¬јЌ≈ »Ћ» ƒ≈“ќ —» ј÷»я Ќј ќ–√јЌ»«ћј. » Ќј… - ¬≈„≈ Ќј „≈–Ќ»я“ ƒ–ќЅ - ЌјЎј“ј ЋјЅќ–ј“ќ–»я  ќя“ќ «ј —Џ∆јЋ≈Ќ»≈ »«ќЅўќ Ќ≈ я ўјƒ»ћ.¬ ѕ–»–ќƒј“ј ¬—»„ ќ —≈ ¬Џ«–ј∆ƒј ¬ ћќћ≈Ќ“ј - — Ќј— ≈ —Џўќ“ќ. — »ƒ¬јЌ≈“ќ Ќј ѕ–ќЋ≈““ј “–яЅ¬ј ƒј —≈ ѕ–ќ„»—“»ћ ќ“ ѕ–»≈ћјЌ»“≈ ћј«Ќ»Ќ» » “ќ —»Ќ»  ќ»“ќ Ќ» ѕ–≈ƒЋј√ј“ ¬ ћј√ј«»ЌЌј“ј ћ–≈∆ј. — Ќј—“Џѕ¬јЌ≈“ќ Ќј ѕЏЋЌќЋ”Ќ»≈“ќ - “ќ¬ј ≈ Ќј… - ѕќƒ’ќƒяў»я“ ћќћ≈Ќ.Ќ≈ ЅЏƒ≈“≈ Ќј»¬Ќ» Ќ≈ ѕ–»≈ћј…“≈ ¬—»„ ќ «ј „»—“ј ћќЌ≈“ј. “ќ¬ј  ќ≈“ќ яƒ≈ћ ≈ „»—“ј ќ“–ќ¬ј. » “ќ¬ј  ќ≈“ќ ѕЋјўјћ≈ «ј Ћ≈ ј–—“¬ј ¬ јѕ“≈ »“≈ —Џўќ. «јѕќћЌ≈“≈ √ќ - Ќ»≈ “–яЅ¬ј ƒј ЅЏƒ≈ћ ”ѕ–ј¬Ћя¬јЌ» “ќ≈—“ - Ѕ≈ƒЌ» » ЅќЋЌ». ≈ƒ»Ќ—“¬≈ЌЌ»я“ Ќј„»Ќ ƒј —≈ ќ“Џ–¬≈ћ ќ“ “ќ«»  ќЋјЅ— - ≈ ƒј —≈ ¬«≈ћ≈ћ ¬ —¬ќ» –Џ÷≈. » “ј ј ѕ–ќ¬≈∆ƒј…“≈ ¬—≈ »ƒЌ≈¬Ќќ ѕ–ќ„»—“¬јЌ≈ Ќј ќ–√јЌ»«ћј. ¬  ј ¬ќ —≈ »«–ј«я¬ј “ќ...?. —”“–»Ќ ќў≈  ј“ќ —“јЌ≈“≈ ≈ƒЌј „јЎј ќ“ 150 - 200 ћЋ. —Ћќ∆≈“≈ ≈ƒЌј ў»ѕ ј ’»ћјЋј…— ј —ќЋ ќ“ 4 - 6  јѕ » …ќƒ - 5% » ≈ƒЌј „ј≈Ќј ЋЏ∆»„ ј  »—Ћќ–ќƒЌј ¬ќƒј - 3% . “ќ¬ј ¬—я ј —”“–»Ќ - ≈ƒЌќ –ј“Ќќ. ј ѕ–≈« ÷≈Ћ»я“ ƒ≈Ќ Ќј 2 Ћ. ¬ќƒј - ’”Ѕј¬ј - -—“–” “ќ–»–јЌј »Ћ» ∆»¬ј —Ћќ∆≈“≈ 2 —”ѕ. Ћ.  »—Ћќ–ќƒЌј ¬ќƒј » я ѕ»…“≈....... јћј  ј .....? 30 ћ»Ќ ѕ–≈ƒ» ’–јЌј » 1 „. —Ћ≈ƒ ’–јЌј. ƒќ–» » ƒј —“≈ «јЅ–ј¬»Ћ» ƒј ѕ»≈“≈ ѕ–≈ƒ» ’–јЌј ј ќ —≈ —≈“»“≈. √ЋЏ“Ќ≈“≈ ≈ƒЌј „јЎј ѕ–≈ƒ» яƒ≈Ќ» Ќ≈ ≈ ‘ј“јЋЌќ. ѕј  ≈ ѕќ - ƒќЅ–≈ ќ“ ќЋ ќ“ќ Ќ»ўќ.. ѕќ “ќ«» Ќј„»Ќ ѕќƒ√ќ“¬яћ≈ ќ–√јЌ»«ћј —» «ј ј—»ћ»Ћј÷»я. ƒ–”√ Ќј„»Ќ «ј ѕ–ќ„»—“¬јЌ≈ ≈ «≈’“»ЌЏ“. ќў≈  ј“ќ —“јЌ≈“≈ ѕ–»≈ћ≈“≈ 1 —”ѕ. Ћ. «≈’“»Ќ » ƒ∆”Ѕ”– ј…“≈ ќ“ 10 - 15 ћ»Ќ. —Ћ≈ƒ “ќ¬ј »«ѕЋё…“≈. “ќ¬ј ≈ Ќј… - ћќўЌќ“ќ —–≈ƒ—“¬ќ «ј ѕ–ќ„»—“¬јЌ≈ Ќј  –Џ¬“ј. —Ћ≈ƒ 3 ƒЌ» ў≈ ”—≈“»“≈ ≈‘≈ “ј. ѕќƒќЅ–я¬ј —≈ ќ–ќ—я¬јЌ≈“ќ Ќј¬—я Џƒ≈ ¬ ќ–√јЌ»«ћј. »«„≈«¬ј“ јЋ≈–√»„Ќ»“≈ ѕЏѕ » ѕќ Ћ»÷≈“ќ. “ќ —“ј¬ј —¬≈∆ќ » –ќ«ќ¬ќ. „”¬—“¬ј“≈ —≈ ≈Ќ≈–√»„Ќ» » — Ќј—“–ќ≈Ќ»≈. ѕ–ј¬≈“≈ √ќ ¬—≈ » ƒ≈Ќ. —¬» Ќ≈“≈ ƒј —≈ √–»∆≈“≈ «ј —≈Ѕ≈ —» ј Ќ≈ ƒј —≈ ќѕЋј ¬ј“≈. «јўќ“ќ Ћ≈ ј–»“≈ —ј ¬»ƒ Ѕ»«Ќ≈—ћ≈Ќ» ј Ќ≈ ’”ћјЌ»“ј–» - ћ»ЌјЋќ Ѕ≈Ў≈Ћќ. —≈√ј  ќЌё “”–ј“ј ≈ ƒ–”√ј. - ¬Џѕ–ќ— Ќј ќ÷≈Ћя¬јЌ≈. ƒјЌќ —“≈ ћ≈ –ј«Ѕ–јЋ» ѕ–ј¬»ЋЌќ. ¬јЎ ¬≈–≈Ќ ѕ–»я“≈Ћ Ќј «ƒ–ј¬≈“ќ » ўј—“»≈“ќ.........
  29 февруари 2012 19:49   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
ѕривет на всички милейки за себе се...!!! ќбръщам се към г-н √еоргиев от ƒупнеца. ето ми скайпа защото не знам дали ще се активират линковете които ще ¬и подам за прочистване на организма до клетъчно ниво. ј....всъщност долу съм го пуснал. “ака че запов€дайте. ќчаквам ви.........
  25 февруари 2012 19:36   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
ѕривет на всички, който искат да са здрави. ќЅ–Џўјћ —≈  Џћ ”¬ј∆ј≈ћј“ј ј”ƒ»“ќ–»я “”  ¬Џ¬ ‘ќ–”ћј - “”  —ћ≈ ƒј —» ѕќћќ√Ќ≈ћ ¬«ј»ћЌќ ј Ќ≈ ƒ≈ —≈ Ќјѕјƒјћ≈.и мол€ ¬и с простащината до тук..! ! ! —ега конкретно на г-н √еоргиев. ѕо - долу във форума има рецепти които използвам от години и съм ¬и ги предоставил. „увствам се отлично и вече наближава 6 год. не вземам никакви лекарства - освен кислородна вода и йод. јко тр€бва да бъда конкретен. –ецептите съм ги взел от д-р. ‘ар, Ќеумивайкин, Ѕатманджелик, ≈мото. —утрин още като стана си вземам поредната порци€: вода - 150 - 200мл. - водата тр€бва да бъде жива или структорирана. —лагам от 4 - 6 капки йод - 5% и 1 чаена лъжичка - кислородна вода - 3% и една щипка хималайска сол. –азбърквам и пи€.  акто кислородната вода така и йодът спомагат за функционирането на жлезите с вътрешна секреци€. ¬сички тези компуненти убиват вс€какви бактерий и микроби в организма ни. “ака се осъществ€ва пълно и бързо прочистване на организма - който е фактор за добро здраве. ѕрочетете внимателно и другите рецепти. ј тази ко€то сега ¬и € написах вземате еднократно само сутрин на гладно.≈то ¬и сайта:" –ейки –адуга " —лед като се отвори страницата има поддиректорий - …ќƒЏ“ Ќ”∆≈Ќ  ј“ќ ¬Џ«ƒ”’ј. ќЅ–Џўјћ —ѕ≈÷»јЋЌќ ¬Ќ»ћјЌ»≈ Ќј √- Ќ √≈ќ–√»≈¬. ѕ»…“≈ …ќƒ “ќ… ≈ √Ћј¬Ќ»я“ ‘ј “ќ– «ј ѕ–ќ»«¬ќƒ—“¬ќ“ќ Ќј ’ќ–ћќЌ» ¬ ≈Ќƒќ –»ЌЌј“ј —»—“≈ћј. ј за щитовидната жлеза - кръвта минава на всеки 17 мин. през не€ за да се снабди с йод и да зареди клитките. » ако н€ма нужни€т процент организма ни го взема от други место за да компенсира липсата и така се получава дисбаланс. и хормоните ни в организма са с нередовно производство. јко желаете за по - гол€ма информаци€ ето ¬и скайпа " biser.georgiev217 Ќа ¬аше раположение съм.
  24 февруари 2012 14:43   |   Sibil Vein   |   sf.   |  
ƒа благодар€,аз казах че съм чела книгата на ћалахов но в не€ не намерих конкретни описани методи на приемане,а за кослородната вода аз зна€ много отдавна,също така съм прилагала много методи и съм си разработила собствен,сега обаче не приемам к.вода.
  23 февруари 2012 19:26   |   ƒќЌ ј Ѕ”–√ј—   |   Ѕ”–√ј—   |  
√.√≈ќ–√»≈¬ - Ќии€мам вашите проблеми но имах гръдна жаба на сърцето б€х чест гост на бърза помощ н€мах въздох задушавах се.ръцетеми трепереха висока захар от 1 г започнах да пи€ вода с сол и кис вода още 1 м вече неми ставаше лошо спр€ тремора намалих инсолина чувствам се добре .ј«водата с сол и кис вода е пи€ така -в 2 л шише слагам 2 л вода 1 равна чаена л сол хималаиска и 1 с лъжица кис вода пие се така .--- 7 ч вода 7 30 до 8 закуска 10 ч вода 12 вода 12 30 -13 об€т 15 вода 18 вода 18 30 до 19 вечер€ 21 ч последна вода като се пие на глътки за 10- 15 минути когато се започва дасе пие кис вода --слагасе 1 ч л в 2 л вода 1 ден се слага 1 не така 1 седмица посла се слага 1 с л пак 1 седмица после всеки ден .уринирасе много но после се нормализира свал€т се килограми аз свалих 12 кг за 6 м .¬ќƒј“ј — —ќЋ »  —Ћ ¬ќƒј ѕќћј√ј ћЌќ√ќ .ѕ»»“≈ ≈ Ѕ≈« —“–ј’ ƒќЌ ј Ѕ”–√ј—
  23 февруари 2012 16:02   |   Sibil Vein   |   sf.   |  
√осподин √.√еоргиев,споменавате че сте пробвали лечение с уринотерапи€ по метода на ћалахов,какви са впечатлени€та ви?аз също разгледах подробно книгата на му но не усп€х да откри€ никакъв практически съвет за ползването на урина а само реклама и об€снени€ за нейното действие,ще се радвам ако споделите.—ъжал€вам че отново не съм по темата но може ли да се дъвче все едно и също:приемане през устата:кислородна вода три пъти на ден по 10 капки на 30/50 гр.вода,има ректален и венозен метод.≈ това може ли да е развитие на сайта,нека го по разчупиме малко с цел по полезна информаци€ и развитие!!
  23 февруари 2012 15:39   |   √еорги √еоргиев   |   ƒупница   |  
Ѕраво,типично по български: да се обиждаме, да сме ние най-добрите,а другите кучета ги €ли! “а нали тук се коментира лечението с кислородна вода. јз имам проблеми със здравето от 1986 година-2 инфаркта, »Ѕ—, седем пъти съм изключвал от ритъм и благодарение на  ордаронаизползва се при ритъмни нарушени€ получих хипер функци€ на щитовидната жлеза,като за капак , имам на двата лоба на жлезата по 3 възела.—тандартната медицина е категорична-операци€ , без да се дава гаранци€ ,че н€ма да се получи рецидив. ќт 5 години не разрешавам да ме оперират.  ак се самолекувам:ќпитах със —у ƒжок, малко с йога, с уринотерапи€ћалахов .»гра€ всеки ден ставна и силова гимнастика от Ќорбеков. —лучайно на нета попаднах на книгата на проф.Ќеумивакин " ислородната вода страж на здравето".”никална книга!!!ќт един месец пи€ кислородната вода и се чувствам много добре. ¬ъпросът ми е към г-н Ѕисер √еоргиев : в книгата пише ,че кислородната вода се взима по схема и максимума е 3’10 капки , а ¬ие слагате 2 супени лъжици на 2 литра вода ? ќт къде е тази дозировка?.¬тори€т въпрос -ползвал ли е н€кой кислородната вода при проблеми с щитовидната жлеза. » към администраторите на сайта, мол€ ¬и не давайте гласност на нецензурни писани€.
  20 февруари 2012 22:25   |   COLUMBIAPICTURES   |   STR.   |  
“оа ангелов или е друсан или е пи€н..не наркоман е,ей педал ако само още веднъж си обидил некой особено —ибил ше дойда и ше те шибам и тебе и жена ти,ше и го слагам в газа и после с лайната в устата ти,знаете ли че ангелов прави минети в лодките си за без пари и обслужва ц€ла варна,той духа и на √еоргиев и на безброй манафи..ше мина некой път да ти го набода.
  20 февруари 2012 22:17   |    ostadin   |   sf   |  
≈ този и мен ме направи събот€нин,какви гърнета какви капаци...абе ти€ събот€ни ли са какви са да не би наистина както казва да са му промили мозъка на това момче?поне сто пъти му казах че живе€ в јмстердам през повечето време ама на такава богата и гол€ма душа каквото и да му кажеж той си знае само неговото,престани да се за€ждаш и обиждаш,не виждаш ли че на всички им дойде до гуша от твоето грубовато и просташко отношение,виждам че влизаш в рол€та на велик учител но първо се научи да пишеш..не това н€ма да стане,просто ползвай текстови редактор!!
  20 февруари 2012 22:03   |   Sibil Vein   |   sf   |  
явно н€кой хора си имат избирателен слух или нарушена мозъчна дейност,след като толкова пъти им се повтар€т нещо а те продължават да си говор€т каквото си искат. азах €сно но ще повтор€-не принадлежа към религиозна деноминаци€,още по малко да съм член на адвентистите.Ќе съм си и помисл€ла да се сравн€вам със толкова"мъдър и духовно извисен като теб",но не мисл€ че можеж да казваш че нещо е секта,след като официално не е,ти не си законът,следователно и никакъв фактор.ј това че са се опитали н€кой да ти проми€т мозъка аз лично дълбоко се съмн€вам,тъй като едва ли е имало нужда.Ќе съм хвърл€ла клетви и не съм суеверна.ясно се вижда по реакциите ти че не си имал родителско възпитание а след като морето за теб е източник на познание за живота и смърта..чудесно,радвам се за теб.Ѕих искала да те помол€ да коригираш жлъчното си отношение към посетителите на сайта.явно от червеното време ти е останало да дебнеш и съмн€ваш във всички и всичко,както и във името ми,моето име е —ибил ¬ейн,а това че съм израстнала до мойте родители може само да ме радва,не бих се горд€ла като теб с това че съм сирак без родителско възпитание!
  20 февруари 2012 21:42   |   јнгелов   |   ¬арна   |  
ћило малко момиченце , както се представ€ш не учи ученова, събери малко житейски опит па тогава раздавай акъли . Ќа мен такив€ като тебе се помъчиха да ми проми€т мозъка ама им се вид€ нанагорнище . “» моме какво имаш че може да дадеш на тази секта адвентисти или събот€ни или какно иска€ш такоа ги наричай . јз не са бъркам в тахни€т живот нека и те не ке бъркат в мо€ .ј колкото до клетвите които изпращаш те са вече на тво€та глава .јко си истинска н€ма да се криеш под н€какъв си синоним на име . ќЋ ќ“ќ ƒќ ∆»¬ќ“ј » —ћЏ–“ј ј« —Џћ ћЌќ√ќ ѕќ Ќј я—Ќќ ќ“ “≈Ѕ≈ «јўќ“ќ ÷≈Ћ»я“ ћ» ∆»¬ќ“ » ћ»ЌјЋ Ќј ћќ–≈ » Ќ≈ —Џћ –ј—ЏЋ  ј“ќ “≈Ѕ≈ ƒќ ѕќЋ»“≈ Ќј ћј… ј —» » Ѕјўј —» . јнгелов
  20 февруари 2012 21:23   |   јнгелов   |   ¬арна   |  
костадине , нито е мо€ страницата , нито пък сайта , ти си си бил дребна душа и такава ще останеш . ћожеш да си подъриш имота
и знани€та на този събот€нин. ѕочертавам че не съм нито знахар нито лечител а болен който защитава руската терапи€ със кислородна вода на Ќ≈”ћ»¬ј… »Ќ .Ќищо не пропов€двам и нищо ни присво€в€м “и си тамън капака на гърнито събот€нин. вие не сте болни а мързеливи дърдорковци .ј порите за живота си кой знае по какъв ночин предобивате јз съм мор€к и имам коплекси , морето е мое а ти си живей на една туба бензин от софи€та ј най малко искам да съм значим в нечии очи имам си всичко и деца и внуци , такива дребни души не стр€скат —амо морето , морето. » лодки прав€ и при€тели имам но не такива като тебе и господина “ука е м€сто за медецински въпроси не и за сектански проповеди . Ѕожии овци

јнгелов

  20 февруари 2012 20:26   |    ostadin   |   sofia   |  
—пециалитета на ангелов е да приписва на хората това което всъщност той прави на т€х.“ова са комплексирани хора който са си въобразили че този сайт е т€хна територи€ и могат да гон€т и кан€т.Ќе им отърва на ти€ н€кой да израз€ва познание за кислородната вода което да е различно от т€хното,дори и да е като т€хното пак не им изнас€,ще им се само те да зна€т и всеки да се допитва единствено до т€х,усет€т ли че н€кой знае нещо повече от т€х,веднага започват да го мраз€т и чакат удобен момент да направ€т н€ко€ интрига за да го смачкат,както ангелов опита да направи с мен,без да има причина.“ова са мишки,завр€ли се в дупки който прав€т всичко за да бъдат значими в нечии очи.ћисл€ че реакциите добре говор€т за характера на тези хора.“о€ не може да пише даже а е тръгнал да помага на хората,каква помощ може да ти даде горделиви€т който не желае да има нещо по високо и значимо от него.ѕрепоръчвам на всички който търсите нещо наистина истинско по отношение на здравословни€т начин на живот да посетите форума/«≈ћя Ќј «ј≈ћ/едва ли ще искате да се върнете тук след това,оставете ги,тези сами ще си изгни€т във дупките си.
  20 февруари 2012 12:50   |   Sibil Vein   |   sf   |  
Ќе съм шибил,нито събот€нин,нито недел€нин,нито средист,не искам да обид€ никого,не съм жена нито мъж а едно в€рващо момиче.Ќе зна€ що за човек тр€бва да е н€кой че в извинението си да допусне повече правописни грешки от есето,в това число и името си,нека всеки сам си направи изводите. азват се јдвентисти а не събот€ни и какво против религи€та и нейните деноминации имаш ти?тези били такива,онези онакива..само ти си идеални€т пример,и не ме заплашвай с окултизма да не би здравето ти да се влоши неимуверно,защото ти си негова жертва не аз.«а такива малки,жалки и бедни духом човечета като теб е писано че в кра€ на времето ангелите ги събират и връзват на снопи за изгар€не или ти може би се над€ваш че след смърта те очаква приказен живот?...хаха..смешко ти приживе не намери живота в смъртта ли ще го търсиш.ѕреди да започнеш отново да нападаш поне си препрочитай!
  20 февруари 2012 12:31   |   ÷ветелина √елева   |   plpvdiv   |  
ћ..дааа..когато н€кой из€ви мнение не съответстващо на мнението на √еоргиев,неговото кучепредимно пуми€рчеангелов започва да лае.Ќе вид€х н€кой да те е обидил но за разлика вид€х че го правиш непрекъснато и търсиш повод да си насъскан.Ќаистина си болен и никога н€ма да оздравееш,изгонил си √оспода на живота а търсиш утеха във кислородна вода,е н€ма да успееш.Ѕолен е умът ти и духът ти.
  20 февруари 2012 10:13   |   биба   |   Ѕ—   |  
ћного благодар€ √але а имаш ли н€какво инфо и за "ѕът€т за избав€не от болести..."
  19 февруари 2012 20:10   |   јвгелов   |   ¬арна   |  
ѕри€тели извинете з а много то грешки но реагирах много неспокойно на този божи господин јнгелов
  19 февруари 2012 20:05   |   јнгелов   |   ¬арна   |  
«дравейте при€тели екпериментатори , при€тели на кислородната вода .ѕри€тели на прф Ќеумивайкин . ƒоста време излет€ от как не съм влизал в сайта . ќбаче виждам че н€какъв събот€нин се е намъкнал и пропов€два божгието слово .—амо дето не виждам обръщението брат€ и сестри .  ой те е викал тука бе божи сине , койти е искал мнението . Ќи е тука сме болни хора и си търсим спасението от природата и народната мидицина .“воите приказки специално на мин ми са зо болка познати защото съм ви €л попарата . “ук н€ма да намирте хора да ви подър€т имоти и нследства . “ук ще намерите хора подръжници на терапи€та на руски€ професор Ќ≈”ћ»¬ј… »Ќ. ¬ие от какво боледувате бе човече на божието слово . јко сте здрав вървете да работите а не да омъгьосвате хората с божите слово. јко сте болен и сте привърженик на кислородната вода да споделим мнени€ .Ўибил си сибил ли не ет знам но не се бъркай с окултизма че н€ма да те спаси нито божието слово нито библи€та . ќстави хората да си търс€т илача . “е ако са богати зна€т му път€ . “ука са хора бедни и за това търс€т беплатно лечение . “”  Ќ» ќ… Ќ≈ —≈ «јЌ»ћј¬ј — ќ ”Ћ“» Ќј” » ј —јћќ — ѕ–»–ќƒЌ» —–≈ƒ—“¬ј » ЅќЋ » Ќе те знам и на каква възраст си , нито като манталитет но е €сно че си с промит мозък и търсиш да промиеш мозака на друг .јнгел јнгелов ¬арна јко искаш може да ми се обадиш и на скайпа превържек на божието слово chirakman45
  19 февруари 2012 19:57   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
ѕривет на всички които искат да са здрави и щастливи!..Ќито се см€там за мошенник нито съм усетил обида от ¬аша страна Sibil. Ќо само ще ¬и помол€ да прочетете : " ўо е –≈… »" и тогава елате и да си поговорим на тази тема.  акво е това окултно и как вли€е върху здравето на хората. Ќавлезте в същността на живота на ЌјЎ»я - ¬—≈¬»ЎЌ»я Ѕќ√. » ми кажете по какъв начин е лекувал хората?.  ато е насочвал ръце към болните люде.  ъде са 17 години от живота му които малко хора зна€т къде е бил през това време.? ѕросто изчезва на 13 год. възраст. » се връща сред хората като пропов€два своето божие слово вече 30 годишен. јко ми отговорите на този въпрос. ўе ¬и призна€ че наистина пропов€двате божието право - „≈—“Ќќ » — ЋёЅќ¬ - както лекувам аз хората които искат помощ от мен. » най - вече искат да са здрави защото губ€т сигурност и упора от лекари е фармацефти. ¬ нашата јкадеми€ не пропов€дваме религи€ и не отхвърл€ме ничи€. ¬секи носи √оспод в себе си не зависимо от принадлежността си. » в€рата в господ е също фактор за оздрав€ване. ўе ¬и помол€ просто да прочетет малко за »—“ќ–»я“ј Ќј –≈… » Ћ≈„≈Ќ»≈ - “ј ј Ќј–≈„≈Ќј“ј Ѕќ∆≈—“¬≈Ќј“ј ≈Ќ≈–√»я »Ћ»  ќ—ћ»„≈— ј » “Ќ. ј това че н€кой си слага край на живота това си е нигово право. “ук имаме комуникаци€ с физическото т€ло на човек с душата.» си задайте въпроса кои хора живе€т по - дълго? …огите жреците такива като нас който са прочистени от вс€какви физически и духовни токсини - Ўаманите Ѕудистите и ред други които вод€т природосъобразен живот. Ќа 23 този месец в —офи€ има семинар на “ибетски€ клуб намиращ се на ул. " √раф »гнатиев" є 37от18 и 30 ч. и входа е свободен. «апов€дайте и да чуете за какво иде реч. ¬аш верен ........
  16 февруари 2012 21:49   |   Sibil Vein   |   sf.   |  
!1.Ќикой не е казал че вие сте мошеник,а проводник на непри€телски,свръхестествени духовни сили,нещо което вие изобщо не знаете.
2.Ќе знам как сравн€вате Ѕожието слово със турските сериали и какво общо имат те с него,но знам че това е обида към Ѕог,аз се позовах на библи€та а вие изопачавате писани€та като приписвате техните предупреждени€ на турски сериали.
3. азах недвусмислено и €сно че това не е лична нападка към вас а принципно из€вление визиращо истината за окултните практики.
4.Ѕезброй хора са жертва на тези практики,не само в българи€ а по цели€т св€т,тези сили който използват служители като вас временно ги енергизират със здраве за да бъдат уж пример,но неминуемо идва момент на разплата и тогава тежко и горко на всеки му който е нагазил в тези води.Ќека всеки погледне истори€та на всички видни спиритисти и окултисти,реално документирани в книгата /факти за духовете/ и да види има ли н€кой умр€л от естествена смърт или дълголетник,всички са умр€ли от смоубииство в лудницата или алкохолизъм,повтар€м това са безброй видни исторически личности,да не говорим за лекуваните по техните методи.
5.Ќикой не ви сравн€ва с лекарите или адвокатите освен вие сами€т.
6.Ќаистина нека се знае кой кой е,вашите думи повли€ни от заблудата в ко€то се намирате,срещу думите на ¬семогъщи€т Ѕог из€вени €сно в словото ћу,относно истинската природа,източникът и естеството на методите които използвате.
  16 февруари 2012 21:05   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
«дравейте при€теле на здравето. ўе ¬и дам актуални€т си скайп който е: biser.georgiev217 ћного е важно да знаете че ¬ие ако не се грижите за себи си. Ќикой н€ма де се грижи за ¬ас!!!...–азберете че фармацефтичната промишленост е вид бизнес. » ако не искате да се превръщате в инвеститори на собствените си болести. “о просто ѕќћ»—Ћ≈“≈ ! ћойте родители си заминаха от този св€т по грешка на лекарите. Ќа близка мо€ и примахнали здрави€т бъбрек вместо болни€. ƒруга позната ми разправ€ как един ден била в аптеката и дошъл нейни€т ред. ѕрез това време влиза н€какъв мъж който пита тихичко аптекарката"  ј∆»  ќ» Ћ≈ ј–—“¬ј Ќ≈ ¬Џ–¬я“ «ј ƒј √» »«ѕ»—¬јћ" ∆≈Ќј“ј ≈ ∆»¬ј » ≈ 77 √ќƒ. «а съжаление го е чула и като се обръща гледа - ≈ƒ»Ќ ќ“ ≈Ћ»“Ќ»“≈ ’»–”–«» ѕќ —“ќћјЎЌќ „–≈¬Ќ» «јЅќЋя¬јЌ»я ¬ √–јƒј. “ака че помислете кой какво пише. «ащото телевизи€та € превърнаха в - ѕ–ќћ»¬јЌ≈ Ќј ћќ«Џ÷» — “≈«» “”–— » —≈–»јЋ» »  ј ¬ќ Ћ» Ќ≈!?!? Ќ€ма да взема отношение относно долната стати€ на —ибил. ѕросто е под достойнството ми. ≈лате и ме вижте аз съм живи€т пример. Ћекарства не ползвам от 5 год. ќтговар€м на всички въпроси точно и €сно. Ќе се притесн€вайте да питате - “ќ¬ј ≈ ¬јЎ»я“ ∆»¬ќ“ Ќ»„≈… ƒ–”√....!!!...ј ќ »ћј Ќя ќ… Ќ≈ ј —≈ »« ј∆≈ ¬ ѕќƒ –≈ѕј. «ј “ќ¬ј ƒјЋ» —ј ѕќѕјƒЌјЋ» ¬ Ћјѕ»“≈ ћ» Ќј ќ ”Ћ“≈Ќ Ћ≈„»“≈Ћ  ќ…“ќ ¬«≈ћј —јћќ ѕј–». ј ако отидите при лекар веднага ще ви вземе за преглед или при адвокат - «ј  ј ¬ќ »ƒ≈ –≈„ — Џѕ» ѕ–»я“≈Ћ». «найте че има световно илюминантно правителство което държи конците и иска човечеството да бъде бедно и болно, за да бъде управл€вано. ¬ допълнени ще ви дам един сайт. " ¬≈Ћ» ј“ј  ќЌ—ѕ»–ј÷»я —–≈ў” ’ќ–ј“ј" - √”√јЋј ў≈ ¬» ѕќћќ√Ќ≈. ѕ–»я“Ќќ „≈“≈Ќ≈ !?!?... ¬јЎ ¬≈–≈Ќ ...............! » —» —¬≈–≈“≈ „ј—ќ¬Ќ» ј -  ќ… -  ќ… ≈..¬Џ¬ ‘ќ–”ћј..???
  16 февруари 2012 18:49   |   Sibil Vein   |   sf.   |  
«дравейте на всички,н€ма как да се въздържа и да не кажа истината.¬сички окултни практики,спиритизъм,йога,рейки и всички там подобни имат един и същ източник,практикуването на тези,отвар€ врата за реално действащи сили който са непри€телски за човека.ѕод предлог че ще бъдете излекуваникоето първоначално става пон€когаще заплатите цена неимоверно по скъпа,тъй като вие всъщност отивате при източникът и първопричината на вашите болести.’ората занимаващи се и практикуващи тези неща н€ма как да зна€т това,но Ѕог го е разкрил много €сно във своето слово-библи€та.Ѕибли€та предупреждава че всеки който се домогва до тези неща е мерзост пред господа.¬сички тези енергии,наричани космически и вс€какви идват от един и същи източник,а именно силите на злото които словото Ѕожие разкрива като личности-персонални същества.“е ви мам€т с цел да се домогнете до т€х,но веднъж отворили вратата за т€х,оттърване н€ма,последиците са толкова жестоки че често пъти смъртта е само избавление-Ѕог казва така,това не е мое мнение.Ќ€мам намерение да да зас€гам никого,нито да осъждам практиките му,просто това е из€вление на истината,поинтересувайте се повече по въпросът и изберете кой ще послушате,примамливите демонични нашепвани€ или €сно изразената Ѕожи€ вол€-изборът е ваш,отговорността също!
  16 февруари 2012 17:53   |   √алина   |   Ѕургас   |  
http://www.spiralata.net/s.php?SearchType=1&find=%CD%E5%F3%EC%E8%E2%E0%EA%E8%ED

“ова е сайта, от който да си изтеглите книгата.
  22 €нуари 2012 20:01   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
«дравейте при€тели на здравето!....—амо ще ¬и помол€ това което съм писал по - долу във форума го прочетет и го спазвайте но безкомпромисно и ще видите резултатите след 10 - 15 дни. Ќ€ма смисъл да копувате книги и от там да теглите есенци€та. јз се занимавам с алтернативна медицина от 1995 год. » това което ¬и го поднас€м е самата есенци€. ƒруг е въпросът ако искате по - широки познани€ в тази сфера.. Ќа вс€къде в по - големите книжарници ги има тези книги. ј вече ги предлагат и в моловете. —амо едно ¬и съветвам не се вайкайте а действайте разумно относно здравето си и негубете време в празни приказки защото то не работи във ¬аша полза. ќт 5 год. аз не знам лекарства...................... по - долу съм написал всичко. јко н€кой има затруднени€ с изпълнението на рецептите там са ми и тел - те. «анимавам се с релакс и лечение на всички болести. »мам степен √–јЌƒ ћј—“≈– ѕќ –≈… » ¬ “»Ѕ≈“— ј“ј ј јƒ≈ћ»я Ќј ƒ- –. Ўјƒ–»Ќ. »мам център за възстанов€ване така че съм на ¬аше разположение. јко про€в€вате интерес относно “»Ѕ≈“— ј“ј ј јƒ≈ћ»я » —  ј ¬ќ —≈ «јЌ»ћј¬ј ћќЋя «јѕќ¬яƒј…“≈ ¬ —ј…“ј: www.drshadrin. com. ¬ сайта д- р јл. Ўадрин го има и в различни телевизий. ¬лезте там и ще усетите благопри€тни€ климат и топлотата ко€то излъчва. “€ също лекува. »звинете това не е реклама като другите за пари тук говорим за здраве от което ¬ие самите може да получите като се грижите сами за себе си, а не да се превръщате в инвеститори на собствените си болести. ѕомислете въху това съвсем отговорно. ћедицината е също вид вид бизнес и т€ е на трето м€сто в света по приходи след √ќ–»¬ј“ј » ≈Ћ≈ “–ќ≈Ќ≈–√»я“ј.!?!?!?...........ќтговар€м на всички въпроси относно здравето ¬и.¬секи понеделник от 18 ч. имаме сбирки във ¬арна на тази академи€ и си размен€ме различни опити, относно здравето на хората. Ќа първо м€сто е нашето здраве а след това на другите. «јўќ?... «ащото ние предаваме енерги€та от природата от космоса на пациентите. » ако ние самите не сме здрави н€ма как да се получи това лечение.Ќие сме лични€т пример за подръжание. ≈лате и да видите хората от нашата школа как изглеждат. »мам чувството че сме от друга планета. Ќие просто си€ем и излъчваме щастие и радост защото лекуваме хората с любов - “ова е –≈… » в истенски€т смисъл на думата. ќфисът се намира на ул." ЅјЋ»  є8 - до жп. гарата.........— уважение: Ѕисер....:
  19 €нуари 2012 00:57   |   ћинко   |   lovech   |  
ќткъде да закупим книгата Дѕът€т за избав€не от болести, които не съществуват. ..... н€кои знае ли?
  18 €нуари 2012 19:33   |   ƒќЌ ј   |   Ѕ”–√ј—   |  
ƒќЌ ј ќ“ Ѕ”–√ј—-17 яЌ”ј–» 2012 √ “елефон за връзка 0897560076
или на имеила за мо€та побликаци€ .
  12 €нуари 2012 11:18   |   биба   |   Ѕс   |  
ѕривет на ¬сички. ќт къде може да се закуп€т книгите на проф. Ќеумивайкин и най вече "ѕът€т за избав€не от болести..."
  28 декември 2011 15:35   |   ћари€   |   burgas   |  
ƒо г-жа ƒонка от Ѕургас, здравейте, ще ви бъда безкрайно благодарна ако се свържете с мен, баща ми има същи€ проблем с тремора и придвижването , много ¬и мол€ да споделите тази рецепта с нас ето мо€та поща n_burgas@gbg.bg Ѕлагодар€ !!
  23 декември 2011 18:16   |   јнгелов   |   ¬арна   |  
 остадине , ти пак ли търсиш с кого да се захапеш бе .явно не си в ред бе човек . “и не разбираш ни с лошо ни хубаво . ќстави хората на мира млад човек си . явно живееш посто€нно по адресите извън —офи€ .  ъм кои спадаш бе .јз колко пъти ти казвах спри се сега гледам идруги хора се възмущават от тебе бе , изчадие божие . —опри се бе щтракалник .
  23 декември 2011 16:47   |   adriana   |   sofia   |  
г-н  оста единствени€ болен мозък е ваши€ а що се отнас€ до желанието ви да не бъдете част от общество което е изградено от малки жалки и предимно бедни духом човечета мога само да ви кажа че учените откриха нова планета чиито първи заселник може да сте вие.
  19 декември 2011 23:30   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
«дравейте при€тели на здравето! ќбръщам се с извинение към Ѕачо јнгел - √ - н:  јѕ»“јЌ - още веднъж за извинение. “ова го казах относно здравето, а не творение в истински€ смисъл на думата. Ѕъди ми все така активен и жизнен на вс€къде, и във всичко. √оспод здраве да ти дава! ¬есели празници на всички любители - Ќј ƒ–”√ј“ј ћ≈ƒ»÷»Ќј
  18 декември 2011 23:39   |    оста   |   sofia   |  
јма нали това питам и аз какво съм ви направил бе мозъци болни?защо непрекъснато ме нападате?при това без причина и преднамерено,ето јнгелов не е сл€п,може да чете но пита какво съм направил,като по този начин преднамерено взема позици€ срещу мен,макар и да н€ма причина за това,което говори за преднамерена омраза-което от сво€ страна издава личностната характерност.Ќе жела€ да бъда част от този форум,мол€ администратора да ме изключи или каже как да го направ€.Ќе жела€ да бъда част от общество което е изградено от малки жалки и предимно бедни духом човечета.
  18 декември 2011 21:41   |   јнгелов   |   ¬арна   |  
«дравейте при€тели на нейно ¬еличество ¬одата , доста време мина откак не съм влизал в този сайт .√еоргиев защо лъжеш хората че съм твое творение , аз съм творение на баща ми . ј ти при€телю ми помогна да заобичам водата и да цен€ нейните качества . Ќещо повече , разбрах силата и значението на това творение на природата .Ѕез срам , със гордост € наричам нейно ¬еличество ¬одата .  ойто иска нека да се замисли и ще разбере защо .  оста , какво пак си направил че те хокат пак . —тига бе момче не с рога . Ќе ти знам ≈- мейла . ѕиши ти на мо€ abagarbfin@abv.bg =Ѕъдете живи , здрави и много весели поклонници на ¬одата .  ойто иска може да ми пише на адреса . ¬арна јнгелов
  18 декември 2011 21:29   |    оста   |   sofia   |  
 ой съм обижда и във кой форум?айде малко по леко със нападките ако обичаш.
  18 декември 2011 20:38   |   adriana   |   Ѕългари€   |  
“ози  оста от ко€ ли лудница е изб€гал н€ма форум където да не обижда
  25 октомври 2011 21:36   |   донкаб   |   бургас   |  
24 октомври 2011 донка бургас редовно след€ вашите публикации и аз от 1февруари започнах да пи€ вода със сол и кисл вода и се чуствам добре свалих 12 клг намалих инсулина със 20 единици за 8 месеца имах тремор на ръцете отмина краката ми тежаха като олово сега се чуствам много добре имам прилев на енерги€ кръвното ми почти се нормализира благодарение на публикаци€та на господин ленин ши купих книгата ти неси болен а прокто си жаден от дкт батманжелидж мо€т призив е пите вода със сол и кисл вода за дасте здрави без лекарства
  17 октомври 2011 21:38   |   Kosta   |   sofia   |  
ќк.де,аз просто предлагам помощ тъй като човека каза че имал забол€вани€.но,то пък едва ли не излезе че се натрапвам да оказвам такава с цел да осует€ нечии имидж за което много съжал€вам.аз и без друго не съобразих че човекът е от ¬арна,а пък аз и без друго съм затрупан със неща и не смогвам,така че спокойно,ни най-малко намерение н€мам да отнемам нечие сътворение.
  17 октомври 2011 14:56   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
ѕривет на всички които искат да са здрави. ѕърво искам да ви насоча вниманието на следнато:  огато решите да изваршвате дадена дейност или работа. “р€бва да се настроете положително към въпроса който е пред вас. » да сте сигурни в действи€та си и делата си. ќтдел€йте повече време за себе си. Ќе бързайте за никаде. Ќе си създавайте допълнително напрежение. ”спокойте душата си и така престъпете към своето здраве. »звин€вай  оста ама бачо јнгел е мое сътворение. „овека е много възприемчив и това което му казах го взе като чиста монета. «ащо ме вид€ какво представл€вам на 57год. ўе продължа защото токът посто€но спира ....................
  16 октомври 2011 13:25   |   kosta   |   sofia   |  
Ћеле..много години са това,но нищо,важното е че си ги спр€л и си поел по друг път.в€рно е че по рано-по добре,но никога не е късно когато човек прави нещо добро за себе си.аз също не пуша от 2 години и 7/8 месеца и съм на 32,пушил съм към 15 години по 2/2,5 кутии на ден.за нищо на света не бих се върнал отново в това робство.аз се занимавам със алтернативно лечение,ако искаш пиши ми на имейла за твойте забол€вани€,може пък да ти помогна.
  15 октомври 2011 08:30   |   јнгелов   |   ¬арна   |  
 оста, аз съм на 67 год. пуша от 19 годишна възраст , със малки прекъсвани€ .
ќт две години не пуша . ѕодложих се на терапи€та на Ќеумивакин. Ѕ€х много дебел 128кг при височина 168. ќтслабнах и се чувствам по добре .
ѕродължавам да пи€ кислородна вода , защото лекувам и други забол€вани€. ќбщо взето е това . ѕоздрави ¬арна јнгелов
  18 септември 2011 14:03   |   kosta   |   sofia   |  
«дравей јнгелов!наистина отдавна никой не е писал нищо,но €вно това се дължи на това че всеки е на н€къде заради хубавото време и не се задържа много много пред компа.ти колко време си пушил и на колко години си бил тогава,сега на колко си и по колко цигари си пушил,сподели!
  18 септември 2011 08:28   |   јнгелов   |   ¬арна   |  
«дравейте при€тели на кислородната вода , отдавна не съм влизал в сайта  ак сте ? ѕродължавам да си пи€ кислодната вода ,за тези които се съмн€ват още. „уствам се добре , с изключение на сърцето , сега атакувам него , така е защото пуших .“ова е гол€ма √–≈Ў ј. ѕродължавам да свал€м килограми.»наче се чуствам добре. ѕиийте вода при€тели. Ѕъдете живи здрави и много весели . јнгелов
  13 юли 2011 16:03   |   коста   |   sofia   |  
ќбществото тр€бва да научи, че днес медицинската наука разбира абсолютно неправилно
същността на симптомите на трайното обезводн€ване на вътрешната среда на клетките. ѕри
диагностичните процедури, при които се измерват твърдите компоненти на кръвта, не се отдел€
никакво внимание на недостига на вода вътре в клетката. ј природата е измислила кръвотворни€
процес така, че съставът на кръвта да се поддържа в рамките на стандартни параметри, дори ако
заради това останалите тъкани тр€бва да жертват част от своите резерви. ≈дин от тези резервни
елементи е водата. ѕри недостатъчно постъпване на вода от външни източници, т.е. вода, ко€то пием,
т€ първа се отнема от по-малко активните тъкани и се използва за поддържане на необходимата
консистенци€ на кръвта.
 огато изсъхващите клетки в поразените от обезводн€ване области на организма постепенно
губ€т сво€та работоспособност и се по€в€ват симптоми на недостиг на вода, съвременната медицина
вместо да насочи интелектуалната си мощ за из€сн€ване на физиологичните причини за по€вата на
тези симптоми, нарича тези състо€ни€ болести и измисл€ лечени€ с използване на смъртоносни
химически вещества. «абол€вани€та от обезводн€ване и без това са достатъчно тежки, но лекарите
още повече влошават нещата, като натоварват организма с токсични химически препарати в името на
постижени€та на медицинската наука.
–азбира се, всичко това се прави за пари. Ѕлагодарение на користни€ подход към симптомите
на обезводн€ването, практикуващи се през минали€ век, беше създадена такава система за
здравеопазване, ко€то живее и просперира от парите на хората, чийто организъм Дсе освобождава от
симптомите", но продължава да си остава дехидратиран. «а целта се използват химически средства,
заглушаващи отча€ните викове на измъченото от жажда т€ло.
  05 юли 2011 21:56   |   kostadin   |   sofia   |  

  04 юли 2011 22:14   |   јнгелов   |   ¬арна   |  
«дравейте при€тели на този сайт, започвам да в€рвам в чудеса.ѕричината е малка, човешка.–адвам се че н€кои хора смениха езика и отношението си към терапи€та с кислородната вода.ƒраги  остадиневече започна да ми харесва отношението ти към хората , сайта и терапи€та на Ќеумивайкин.ѕри€тели може пък кислородната вода да прави чудеса.јз продължавам терапи€та и се чуствам добре.«а съжеление не става толкова бързо както ни се иска на нас.Ѕъдете смели , здрави и много весели .
  04 юли 2011 09:42   |   Malinita   |   —офи€   |  
Ѕлагодар€!
  04 юли 2011 00:00   |   костадин   |   sofia   |  
ћалинита,това и казах!копираи цели€т този адрес.след това даваи надолу и там вече можеш да си € цъкаш на раздели.http://moi-dom.net/%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5/%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE/%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
  03 юли 2011 23:06   |   Malinita   |   —офи€   |  
 остадин, ще благодар€ за книгата.
“ова за начинът на живот е в€рно. Ќо и "патериците", като кислородната вода, добавките и други средства са добре дошли и от полза. Ќе всичко човек може да промени в начина си на живот, много зависи от сами€ него, но и доста обсто€телства сто€т извън неговата вол€, за съжаление.
  03 юли 2011 23:00   |   kostadin   |   sofia   |  
«дравейте скъпи при€тели! и преди съм го казвал и сега ще ви го напомн€:панаце€ за всички болести във вид на един продукт никога не е имало и едва ли ще има.кислородната вода за мен лично е един неверо€тен феномен,способен да прави неверо€тни наистина чудеса.но ако човек не проумее нуждата си от пром€на в начинът си на живот,придобивайки минимални познани€ за себе си-той е обречен.ако не се очисти вътрешната стена на д.черво,веднага след това черни€т дроб,после червата а след това по етапно цели€т организъм,като между временно се оправи водни€т баланс в него,нищо не е в състо€ние да помогне,или ако помогне,ефектът както с повечето неща ще бъде само козметичен и кратковременен.не,не искам да ви разочаровам а напротив-именно на фона на всички тези нещаа да се направ€т те съвсем не е трудно,даже е удоволствие достъпно за всеки когато се започне приемът на кислородната вода,тогава чудесата със сигурност ще започнат да вал€т и ако към това се прибав€т и минимални познани€ за начинът на хранене,които да се поддържат,то тогава ето € панаце€та,при това гарантирана за винаги!!!зна€ че повечето от вас тук в този форум със сигурност ги зна€т тези неща.пиша това защото виждам че има хора които уж се интересуват от лечението с к.вода а пък все нещо мрънкат,скептични и недоволни са...всъщност интересуват се ама гледат да не разберат,то си е за т€х.»сус е казал:които търси той намира,на този който хлопа ще се отвори и този който поиска ще му се даде!Ќ€мам повече време,разработвам панаце€всъщност разработена е вече ко€то превръща рака в най-лесно лечимата болест,понеже € премахва само за 24 часа,независимо от видът рак или негови€т стадии,разбира се медицината никога н€ма да се съгласи с това,независимо че става пред очите и.успех на всички поели по път€ на здравето!
  03 юли 2011 20:54   |   костадин   |   sofia   |  
ўе ти € намер€ ц€лата и ще ти € прат€.на скоро € б€х намерил ц€лата но забравих къде е,ще € прат€ тук за да € имат.
  03 юли 2011 20:39   |   Malinita   |   —офи€   |  
 остадин, да така е, макар и само част 28 стр., но € има - предполагам, че е най-важното. Ѕлагодар€.
  02 юли 2011 09:23   |   kostadin   |   sofia   |  
:http://www.spiralata.net/ “ук има също така и книгата на Ќеумивакин:кислородната вода страж на здравето!
  02 юли 2011 08:03   |   Malinita   |   —офи€   |  
√алка, за водата и солта има н€колко книги на ƒ-р ‘. Ѕатманжелидж. «начението на добав€нето на сол е да се поддържа хомеостазата, а аз използвам не обикновената готварска сол, а хималайска кристална сол ко€то е доста по-различна - не е просто натриев хлорид, а съдържа 84 минерала и микроелемента, в не€ н€ма токсини, каквито могат да присъстват в морската сол да не забрав€ме за глобалното замърс€ване на моретата и океаните, нито добавки, каквито присъстват в трапезната сол - за да не се овлажн€ва например, на основата на алумини€, който пък се свързва с възникването на јлцхаймер. “€ е най-чистата сол на планетата. »ма благопри€тен ефект върху здравето на човек и притежава безспорни лечебни свойства. ѕолзите от не€ са многобройни, употребата й подпомага пречистването на организма от токсини и свободни радикали, намал€ването на вредни€ холестерол, разреждането на кръвта и регулирането на кръвната захар, детоксикаци€та и пречистването на т€лото от натрупани отрови и токсини; т€ премахва симптомите на умора и отпадналост, неутрализира дисбаланса на pH, възстанов€ва солеви€ баланс, помага при минерален дефицит; ƒоказано е, че ’ималайска кристална сол понижава кръвното за 15 минути.
Ќапоследък тази сол се намира в доста магазини за био-храни и добавки, при това на доста сносна цена. Ќамира се и натурална сол от јлпите, вземала съм от Ѕилла, т€ също е по-добра от обикновената от трапезна сол, а съм чела и за сол от јндите, подобна на ’ималайската.
ј водата € структурирам; тъй-като още не съм се обзавела с аквакластер http://matrixbg.info/portfolio/products1/for_home/, ползвам други средства Ц един матричен јпликатор-кристал УAIRESФ на дъното на каната, поставена върху пространствен структуризатор УAIRESФ и върху не€ фрактална пирамида.
“ук:http://www.spiralata.net/booklist.php?fieldFrom0=60&LangID=0&Letter=* можете да намерите две от общо четирите така мисл€ от книгите на ƒ-р ‘. Ѕатманжелидж, издадени у нас: "“€лото жадува за вода" и "¬одата лекува, лекарствата убиват".  нигите ги има и на книжни€ пазар.
  01 юли 2011 16:34   |   kostadin   |   софи€   |  
Ќе си болен ти,а умът ти.
  01 юли 2011 15:08   |   √алка   |   Ѕургас   |  
«дравейте ! ¬иждам коментари които направо са смешни ...а аз искам да попитам по темата върху , ко€то тр€бва да са коментарите.....никъде в стати€та не прочетох да се добав€ сол във водата....а в коментарите прочетох дори и сол да добав€ме....може ли н€кой да ми отговори каква е рол€та на солта ....при условие,че във вс€ка обработена храна има сол ...
  27 юни 2011 07:07   |   јнгелов   |   ¬арна   |  
Ќе е м€стото тук за да се об€сн€вам , но ще кажа че не съм нито хакер нито лечител. јз съм просто човек,който коментира начини за лечение по не традиционно лечение . јз сами€т съм болен, така че този софи€нец ,кой знае на колко туби бензин е от —офи€, се намира само на приказки .
ѕосто€нно сее обиди .  остадине, къде си расъл къде си пасъл не знам ама се сопри бе. Ќие н€маме общи точки с тебе бе . ƒори и сърказъмът ти е объркан . —той си в кварталната кръчма и не бъркай там дето не ти е м€стото Ѕе .
  26 юни 2011 11:51   |   kostadin   |   sofia   |  
¬ този форум преобладават двама,като едини€ непрекъснато прави реклама на други€в случа€ аЌ√≈Ћќ¬ на г≈ќ–√»≈¬ под предлог че просто се опитват да помогнат,не,опитват се да се самоизтъкнат.изтъкват се като н€какви лечители от типът на:ей аз съм хакер.как разбра?ами вече мога да влизам в интернет!това че пиша на латиница е показател за неуважението ми към т€х и форума.свинете не просто не харесват бисерите,те за т€х са заплаха,защото ги дразни бл€съкът им."личности"като аЌ√≈Ћќ¬ които се обръщат към хората с кръчмарското прозвище:абе бате,веро€тно са "хора"които наистина ще помогнат и то от сърце!!
  26 юни 2011 08:41   |   јнгелов   |   ¬арна   |  
«дравейте при€тели на по различната медицина .√оспожа /предполагам/  олева относно забол€вани€та като паркинсон , рак и диабет, професор Ќеумивайкин казва , че не съществуват такива болести . “ова са следстви€ от неправилно протичане на процеса метаболизъм в човешки€ организъм. «а да ви стане по €сна картината прочетете книгата на пр. Ќеумивайкин Ѕолестите в човешки€ организъм са като този костадин за обществото .Ќе престава да сее обиди и простотии .Ќе знам защо модераторите го търп€т , та той и български не знае иначе щеше да пише на български .ўо за човек. “ой дори обижда сами€ сайт Ќие тука си общуваме и си сподел€ме за нашити болести и решени€.“ой какво прави тук не знам . јз също имах една сериозна болест , диабет . —пазвайки терапи€та на руски€ учен сега вече н€мам захар. «а това четете Ќеумивайкин и решавайте сама какво да предприемете . јз обаче съм сигурен че тази терапи€ ще помогне. –азбира се не става бързо както ни се иска на нас . ѕоздрави
  22 юни 2011 12:05   |   kostadin   |   sofia   |  
VEROQTNO TOZI E FORUMA NA TAPACITE!!!...
  22 юни 2011 10:54   |   Koleva   |   stara zagora   |  
Zdraveite,interesyvam se dali moje da se izlekyva ili zabavi s kislorodnata voda - lechenie na Parkinson. Maika mi e bolna i veche dori lekarstvata ne i pomagat.Molq ako mojete mi pomognete.
  22 юни 2011 08:34   |   јнгелов   |   ¬арна   |  
«дравейте г-н √еоргиев, ѕърво не обръщайте внимание на тоз костадин. ¬торо сподел€м с вас следното . јз от известно време провеждам терапи€та на прф. Ќеумивайкин т.с. пи€ кислородна вода. ¬ъпросът ми е ще имали смущени€ от “‘ ако го употреб€вам срещу забол€вание на сърцето.“рето от къде да се снабд€ с “‘.јко прецените и имате време, мол€ да ми отговорите . ¬ие употреб€вате ли “‘. ≈то моите координати
abagarbfin@abv.bg skype chirakman45 0888975415
  02 юни 2011 23:33   |   kostadin   |   sofia   |  
 азва се не не правилен начин на хранене,а не правилен начин на живот-това са две качествено различни неща!!!
  02 юни 2011 12:14   |   “одор √еоргиев vin_petrol@abv.bg   |   Ѕургас   |  
- 1 -
ћќя“ј ћ»—»я,“¬ќя“ј ћ»—»я,
ЌјЎј“ј ћ»—»я,¬—»„ » Ќ»≈!

Transfer Factor 4 LIFE

Hашата миси€ е да разкажем на хората, че вече има изход от здравни ситуации, които доскоро н€маха решение!

“рансфер ‘актор обучава, настройва, регулира и при нужда препрограмира нашата имунна система!
≈дно от най-новите и най-перспективното направление в съвремената имунологи€ е изучаването и приложение на цитокини, като най-важни€ от т€х е “рансфер фактор. ќткрит през 1949 година от д-р Ћоуренс H. S. Lawrence, “рансфер ‘актор се извлича предимно от донорската кръв и се въвежда в човешки€ организъм под формата на инжекци€. “рансфер ‘актор се доказа като най-силното лечебно средство, дори когато други общеприетите методи са малкоефективни.  акто и всички цитокини, “рансфер ‘актор е сигнална молекула, синтезируема в самата имунна система за да € обучава и контролира. “€ състои от три фракции:
1. »ндукторите осигур€ват посто€нната готовност на вродени€ и приобретени€ имунитет към съгласувана имунна реакци€ и отговар€т за скоростта й. јко “-лимфоцитите действат бавно, раковите клетки усп€ват да мутират и изб€гват имунната атака.
2. јнтиген-специфичен трансфер фактор е определени антигени, с помощта на които имунната ни система може да се научи да разпознава повечето болестотворни бактерии или вируси, бързо да формира специфичната имунна реакци€ и не допуска размножаването на инфекци€та.
3. —упресорите регулират силата на имунната реакци€, разпредел€йки правилно силите й. Ќо, може би най-важната им рол€ е в предотврат€ването на автоимунните реакции. “е не позвол€ват на имунните клетки да атакуват здравите клетки в организма.
јко втората фракци€ в основата си представл€ва Ђ пресенї имунен опит от близките поколени€, то в първа и трета фракции е съсредоточена имунната мъдрост от ¬—»„ » √–ЏЅЌј„Ќ» животни, натурпана за ћ»Ћ»ќЌ» √ќƒ»Ќ»!

“ези фракции не са видоспецифични, те са абсолютно еднакви при хората, крави, кокошки, миши и т.н.

“ова е базов имунен опит, генетичо имунно наследство от всички гръбначни животни, внимателно предаван от поколение на поколение. Ѕедствие е, ако той се прекъсва!


“ова се случва с хората! ѕочти във всички държави по света, през 20-те години на минали€ век престанали да поднас€т новороденото бебе към майчината гърда веднага след раждането му. —читали коластрата за неузр€ло мл€ко, което вреди на детското стомахче и съветвали майките да € изцеждат! ¬ първите 20-30 мин. след раждането майката предава базови€т и свой имунен опит на новороденото!

 ато следствие от този подход медицината констатира дълбок имунодефицит на населението на планетата, който се про€в€ва в бавната имунна реакци€, неспособността на имунната система да различава инфекциите от патологичните клетки и в формиране на автоимунни процеси. ѕрактически всички възрастни хора не са получили необходимата имунна информаци€ при раждането си и имат деформирана и неправилно Ђпрограмиранаї имунна система. ¬лошаваща се екологична обстановка, използване на антибиотици, динамични€ живот, стрес, неправилното хранене допълнително засилват тази деформаци€.
јктивността на NKклетките натуралните килъри, които унищожават раковите клетки, например, при условно здрави хора в –уси€ и —јў е 30-50 единици при норма 150 Ц 200! 4-5 по-малко! “огава защо се учудваме на масовата интервенци€ на рака и вирусните инфекции?
Ћекарите често използват изразът: Ђ»мате слаба имунна системаї! ѕовечето от нас го разбират, че имуната система н€ма сили да се справи с болестта. “ова не е така! ѕрофесор  арбишева Ќ.¬. об€сн€ва по следни€ начин: ако в организма попада чужд агент вирус, бактери€, гъбичка, ракова клетка и т.н., то възможни са два сценари€. I. »мунната система разпознава патогена, формира специфичната реакци€ срещу него, атакува и го
изхвърл€ от организма. II. “ози агент излиза от имунни€ контрол! “огава имунната система просто Ђне го вижда, като опасностї. ¬ инфекционен случай инфекциите преминават в хронична форма, а раковите клетки се развиват в злокачествен онкопроцес. ¬ 1949 году, Ћоуренс H. S. Lawrence установ€ва, че имунната
информаци€ може да се предава от един организъм на друг при въвеждане на екстракт от лейкоцити,
- 2 -
съдържащ молекули, на които е записан имунен опит на предаващи€. “ези молекули са много малки, тежат около 5 килодалтона, включват 44 аминокиселини и се наричат “рансфер ‘актори фактор на пренас€не.  огато учените установ€ват, че “‘ са еднакви при всички гръбначни животни, вече не е необходимо да се извлича от човешката кръв. ћного “‘ има в кръвта, но още повече - в коластрата и в €йчен жълтък! ѕри всички гръбначни трансфер фактор не се различават нито по химически състав, нито физически. “е са еднакви като два компютърни CD диска, но върху т€х може да бъде записана съвсем различна информаци€! ѕри животните веригата на предаването на генетичен имунен опит не е прекъсвана! Ќа хората, които не са получили базовата имунна информаци€ или Димунната им програмаФ е нарушена и деформирана, може да се въведе качествена имунна информаци€ и за определен период може да се корегира и да се ДпрепрограмираФ имунната памет.
ѕрепрограмиране на имунната система
Ќеобходимо е да отбележа, че се използва имунен опит от десетки или стотици здрави животни, в това число и тези, в чи€то имунна система ние предварително формираме специфичен опит за борба с конкретни инфекции. “ова е съвсем различен подход към въпроса за имунизации на населението!
ѕрез 1989 г. в —јў е запатентована технологи€ за извличане на абсолютно чист “рансфер ‘актор от такива източници, като коластра и €йчен жълтък. —ъщността на този начин на извличането е в качествена ултрамолекул€рна филтраци€, в резултат на което малките молекули “‘ напълно се отдел€т от едрите белтъчни молекули, предизвикващи алергични реакции.  онцентраци€ на “‘ в такъв екстракт е 50 пъти по-гол€ма, от колкото в сухата коластра.
ƒейвид Ћисонби, специалист в областта на хранителните добавки е разбрал и оценил важността на това научно откритие. “ова, което до скоро можеха да си позвол€т единици, използвайки много скъпи препарати от донорската кръв, става достъпно за милиони хора по света! “ой е основал компани€ Ђ4LIFE Researchї, мотото на ко€то стана:


ƒа дадем “рансфер ‘актор на —вета!

 олкото повече “‘ попада в кръвта, толкова по-гол€мо число на имунните клетки подобр€ват работата си и нос€т нова, качествена информаци€ в ДсейфаФ на имунната система.

 ј Џ¬ Ѕј«ќ¬ “–јЌ—‘≈– ‘ј “ќ– ƒј »«Ѕ≈–≈“≈?

ѕри тежки форми на алергични забол€вани€ - “‘ classic, по-късно в съчетание с “‘Plus общо 6-9 капсули дневно. ѕри псориазис, екзема, нейродермит подходът е същи€т, но се набл€га на “‘ Plus.
ѕри наличие на вирусни или бактериални инфекции по-ефективен “‘ Tri-factor, съдържащ “‘ от коластра и кокоши жълтък.
“‘ Tri-factor се препоръчва при различн хронични възпалени€: гастрит, дуоденит, колит, холецистит, панкреатит, €зва на стомаха, простатит, аднексит, бурсит, остеомиелит, нефрит, синузит, тонзилит, бронхит, пневмони€, гъбични инфекции и т.н.
ѕри сърдечно-съдовите забол€вани€ необходимо е използването на “‘ Plus с цел разрушавне на холестероловите плаки и тромби. “‘ Tri-factor премахва възпалението на стените на кръвеносноте съдове. »деални€т вариант е съчетание на двата T‘, но възможно е и редуване, започвайки от “‘ Plus.
ѕри доброкачествени образувани€ и ракови процеси отлични резултати дава упорит прием на “‘ Plus, а по-ефективно е на фона на “‘Tri-factor. ѕри бесплодие и стерилитет същата комбинаци€. ƒозировките са съобразени със здравословното състо€ние и теглото на болни€.
¬ъзрастни хора с Ђбукетї от здравослововни проблеми сърдечно-съдови, стомашно-чревни, ставни, хормонални и т.н. за да обхванат максимално проблемите си и да се радват на живота имат нужда от системен прием на “‘ Plus. ѕрепоръчвам го за всеки, надхвърлил 40...! ј също така системно “‘ Plus се препоръчва за хора с напрегнато ежедневие с големи нервни или физически натоварвани€.


ƒа ƒадем “рансфер ‘актор на —вета!

“акава терапи€ не само че н€ма противопоказани€ и нежелателни странични действи€, напротив подобр€ва състо€ние на цели€ организм. ѕри това стойността на “‘-терапи€та е по-ниска. јко лекар€ прецени, че ресурсите на имунитета не са достатъчни за пълно възстанов€ване, препоръчва допълнително медикаменти, но дозировките и продължителността са много по-малки и “‘ намал€ва вреда от такова лечение.
«а съжаление в период на запознанство с “‘-терапи€, повечето лекари предпочитат да действат в обратен ред: назначават “‘ след провеждането на стандартната терапи€, ко€то сама по себе си формира дълбока и опасна имунопатологи€. ќрганизъм на въведение на определени видове медикаменти отговар€ с произвеждане на антитела, което води до активиране на автоимунен процес. »мунорехабилитаци€та при такива болни е
- 3 -
затруднена и изисква увеличени дозировки “‘ и продължителен лечебен прием.
–азбира се, здрав професионален лекарски консерватизъм пречи бързо да свикнат с нови възможности на “‘ - терапи€.  ато пример ще дам опит от —анкт-ѕетербург. «авеждащ отделение ендоскопи€, кандидат на мед. науки Ќиколаев Ћ.». лекувал много болни с €зва на стомахаHelikobacter Pulori, включвайки в стндартното лечение “‘.
¬ началото той е използвал “‘ само за вторична профилактика срещу рецидиви на забол€ването след лечението по старата схема, включваща антибиотици. —лед това започна да съчетава “‘ и антибактериалната терапи€, понижавайки дозите на антибиотици. —ега при повечето болни д-р Ќиколаев не предписва съвсем антибиотици, само при остра необходимост, а за основното лечение предписва “‘-терапи€.
Ќай-впечатл€ващи резултати се постигат при лечение на такива сложни и тежки забол€вани€ като хронични херпес инфекции, болестта на Ћайма, възпалени€, при автоимунните процеси, туберкулоза, остеомиелит, артрит, профилактика и лечение на менингит, токсоплазмоза и т.н.
ѕри болни от ¬»„ се подобр€ва самочувствие, стига се до стабилна ремиси€.
ѕрилагайки новите възможности един опитен лекар промен€ стратеги€ и тактика. ѕрактически “‘-терапи€ става основното лечение, а стандартни€т подход Ц като допълнително.

ѕри сърдечно-съдовите забол€вани€.

»звестно е, че причината за атеросклероза, исхемичната болест на сърцето са хронические инфекции: белодробната хламиди€, хеликобактер, вирус херпес 1 и 2 тип и др. ќбостр€не на стенокарди€ свързват с инфекциозно възпаление на коронарната система.
–езултати, получени от кардиолозите са толкова убедителни, че остава само да повтор€ думите на кардиолога от —анкт- ѕетербург доктор на мед. науки —имонова ќ.Ќ.: ЂЕние сме свидетели, че “‘ е препарат, който отдавна чакат кардиолози, за патогенетичното лечение на аритми€ на сърцето, артериална хипертензи€, стенокарди€, исхемичната болест на сърцето, който н€ма противопоказани€, препоръчва се за всички и се използва заедно с други видове терапии.ї
— “‘ има нови възможности. “‘ е много ефективен при миоми, мастопатии, кисти, полипи, ендометриози и аденоматози, прекрасни резултати дава при лечение на нервни и психически забол€вани€. «а каквото забол€ване и да съсетите, принципът е €сен: в ръцете на лекарите има най-мощното лечебно средство - “‘!
√олеми дозировки “‘ се използват за екстремни действи€, но за дълбоко препрограмирование на имунната система, както в случаите с автоимунните или алергичните забол€вани€, се изисква време: 6-8 месеца в дозировки, по-големи от посочените на опаковката. ѕри този процес се Ђзаписваї новата имунна информаци€ не на чисто както при раждането, а на м€стото на старата, изопачена, ко€то едновременно Ђсе изтриваї.  огато “‘ от червата се всмуква в кръвта, носейки Ђдобратаї имунна информаци€, то имунните клетки незамедлително € използват!

”спехът надмина най-смелите им очаквани€: само за пет години, практически с един продукт, компани€та открила пазар в 40 държави по света и заела 15 м€сто в списъка на най-успешните компании в —јў!
»зследвани€та бързо са показали, че прием на “‘ чрез стомашно-чревни€ тракт не само че не по-лош, но дори и по-добър начин в сравнение с инжекциите. ќб€снимо е: ние сме бозайници и получаваме “‘ от майката през стамаха.
¬ъзниква необикновена ситуаци€. Ћекарите казват: Ђ’ранителните добавки не лекуват. “е са само помощни средства за укрепване на здравето!ї –азбира се! јко става въпрос за забол€ване, не свързано с дефицит на определена хранителна съставка, то трудно е да очакваме радикален резултат от Ѕјƒ Ѕиологично јктивните ƒобавки. «атова повечето от лекарите се отнас€т скептично към възможността на използването на Ѕјƒ като основно средство за терапевтично или друго лечение.
 акво учудване предизвикват резултати от цитокинотерапи€ с помощта на “‘ чрез перорален прием, които могат да бъдат съпоставени с използването на най-силен антибиотик, реаферон, пегинтрон, интерлейкина-2 и дори ги превъзхожда! ѕо време на терапи€та н€ма никакви странични ефекти, не може да се предозира, не може да навреди. ѕомага при всички възрастови групи, продължителността на приема зависи от здравословното състо€ние и във пъти е по-евтин! — помощта на “‘ лекар€т може да намали значително прилагането на антибиотици, интерферони, имунодепресанти, антихистоминни препарати и да провежда пълна имунорехабилитаци€ след тежко лечение.
“рансфер фактор има статут на Ѕјƒ, тъй като е извлечен от природни източници, абсолютно безопасен и безвреден, н€ма противопоказани€, прилага се перорално, еднакво ефективен както за възрастни, така и за деца. ќрганизмът не го приема като нещо чуждо, тъй като посто€нно в сами€т организъм синтезират се и циркулират точно такива “‘.
—итуаци€та е принципно нова. Ћекарите са свикнали, че вс€ко силно лечебно средство задължително има противопоказани€, ограничен прием и нежелателни странични действи€. » колкото е по-силно лекарството, толкова по-опасно за хората действието му. “ук от една страна в ръцете на лекарите е мощно лечебно средство, а от друга страна всички останали могат да го ползват с профилактична цел без предписание от
- 4 -

лекар и без ограничени€!
“рудно се свиква с това. ќтначало лекар€т по навик се страхува от усложнени€, предозиране, препоръчва кратки курсове на прием. «а по-лесно възпри€тие представете си, че еднократен прием на 20 капсули “‘ е еквивалентен на прием чаена лъжичка мл€ко, от което са извлечени тежките молекули, предизвикващи алергични реакции. ѕри каква патологи€ е опасно да изпиете една пета или една десета от чаена лъжичка мл€ко? »ма ли опасност от привикване към него?
ѕо-рано известните природни имунокоректори като кордицепс, ехинаце€, котешки нокът не са израстнали в човешкото т€ло.“е са създанени от природата с друга цел и вод€т до частична, неточна имунокорекци€. ¬ ръцете на лекарите б€ха средствата за стимулиране, активиране и ДпришпорванеФ на имунната система - стимуланти, и нейното подтискане Ц супресори, но н€маше възможност за дълбока имунорехабилитаци€, корекци€, препрограмиране на имунната система. “‘, най-важни€т цитокин, дава такава възможност.

ѕо€вата на “‘ дава възможност за пълна имунорехабилитаци€. “ова е революционно събитие, по-значимо дори от антибактериалната терапи€!

Ќови възможности за лекарите с по€вата на “рансфер ‘актора.

¬сички лекари прекрасно осъзнават, че повечето от лечебните методи, създадени в кра€ на ’’ и началото на ’’I век са методите на лечебната агреси€ извън, насочена към
чужди агенти, попаднали или се образували в организма. «а съжаление заедно с болните се атакуват и здравите клетки, органи и системи. „есто при това се влошава работата на имунитета. ¬с€ка лечебна агреси€ допустима само когато имунната система е в състо€ние да възстанови щетите от лечението. »наче Ц задънена улица. Ќапоследък нарастващи€ имунодефицит на населението от едната страна и възникване на нови забол€вани€, устойчиви към лекарства от другата страна, прав€т привичните начини на лечение малкоефективни, а в н€кои случаи дори опасни.

ѕо€вата на “‘ дава на лекарите възможност за друг подход.

“‘ при онкозабол€вани€.

¬ъв всеки човешки организъм под въздействието на —лънчевата и «емната радиаци€ и други фактори ежедневно се образуват около 80 милиони ракови клетки. ѕри ефективна имунна система те се откриват на време и се отстран€ват.
—амо по себе си възникване на ракови€т процес в организма е свидетелство за дълбока имунопатологи€. »мунната реакци€ е недостатъчно бърза, което е показателно при слаба фаза индукци€.
Ћекар€т се стреми да подтисне онкопроцеса, който допустнала имунната система.
Ќо химиотерапи€, лъчетерапи€, оперативното лечение отнемат последните сили на засегнати€ организъм и реално задълбочават имунопатологи€та. »ма основание да мислим, че щом имунната система преди да започне лечението вече е допустнала възникването на онкокологи€та, то отслабена от лечението съвсем н€ма да може да контролира процеса! —тратегически необходимо е не само да се подтисне онкопатологи€та, но и да не се допуска рецидив. — тази цел имунната система след лечението тр€бва да е по-ефективна, отколкото преди него! — по€вата на метода на имунорехабилитаци€ с помощта на “‘ тази задача става лесно изпълнима. ƒълбока имунорехабилитаци€ най-вече е актуална в случаи, когато лекар€т не е сигурен в пълно подтискане на онкопроцеса и липса на метастазиране след сериозно лечение.
Ћекарите успешно прилагат “‘ при подготовка и проведение химио-лъче терапи€. “ова позвол€ва да нормализират стойностите на кръвта, предпазват от поражени€ стомашно-чревни€т тракт, черни€ дроб, бъбреци, сърце и други органи, премахват интоксикаци€, в това число и лекарствената. ќнколози успешно прилагат “‘ при необходимостта от провеждане на съпътстваща противовирусна терапи€, когато организмът отслабен от основното лечение. јко усили€та на лекарите не дават нужни€т резултат и н€ма перспектива от следващото общеприетото лечение, то “‘- терапи€ позвол€ва съществено да удължи живота на болни€, да намали страдани€ и осигур€ва достоен край на живота. ¬ редица от случаи при такива болни се получава длителна и устойчива ремиси€ и дори положителна динамика. ¬ъзможностите на имунната система са неограничени.
≈ксперимент in vitro: при раковите клетки постав€т Ќ -клетките. «а 48 часа Ќ -клетките унищожили 5% от патологичните клетки.  огато към Ќ -клетките предварително постав€ли “рансфер ‘актор

- 5-
4 LIFE и н€колко часа Ќ -клетките Ђразкодирвалиї информаци€та от “‘, то за същите 48 часа те унищожили 95% от раковите клетки! ¬ъзможностите на Ђкомпетентнатаї имунна система, получила адекватна информаци€, несъизмеримо по-големи, отколкото на необучената.

ѕри автоимунни забол€вани€.

Ћупус еритематозус- вълчанка, множествена склероза, гломерулонефрит, ревматоиден артрит, автоимунен тиреоидит, хепатит, панкреатит, васкулит, склеродермит, псориазис, атопичен дерматит, всички видове екземи и други забол€вани€
“ук става въпрос за ситуаци€, когато имунната система е дезориентирана. “ова е дълбока програмна имунопатологи€.
“ези забол€вани€ възникват в следствие на преболедувана инфекци€, ваксина или имунизаци€.
ѕри ревматоиден артрит, например, антигени, предизвикващи автоимунен процес, са антигените от бактериален, вирусен и дори паразитарен произход. ќбщо казано, това са причините за нарушаването на програмата за управление на имунните клетки, които престават да различават нормална, здрава клетка от заразена или ракова и започват да атакуват и унищожават здравите клетки в организма, убивайки го бавно!
“радиционните лекари имат възможност да провеждат само симптоматично лечение, използвайки антибиотици, аналгетици, кортикостероиди, цитостатици и т.н.
— помощта на “‘ възниква възможност за корекци€ на имунната информаци€ и патогенно лечение на автоиммунни забол€вани€! “‘-терапи€ става основна, а противовъзпалителната, аналгетичната и имуносупресорната терапии Ц съпътстващи.

ѕри алергии бронхиална астма, нейродермит, сена хрема, псориазис и др. —тава дума също за хиперактивна, дезориентирана имунна система, дълбока имунопатологи€.
ѕричините за произхода са сходни с предищната група: паразити, лекарствена или друга интоксикаци€, преболедувани инфекции, наследствено изопачена имунната информаци€. »мунната система възприема безобидни вещества, попаднали в организъм, като опасни и активно ги атакува!
Ћекар€ се опитва да определи, какво точно предизвиква такава реакци€ на организма и препоръчва да се пазите. — помощта на лекарствата премахва сърбежа, отоците, спазми, пристъпи, намал€ва чувствителността на рецепторите Ц облегчава съществуването на болни€ пон€кога дори спас€ва живота, но друго не може да направи! ƒнес всеки пети човек на «ем€та страда от алерги€!
«а патогенно лечение на причината необходимо е препрограмироване на имунната система и отстран€ване от не€ на грешната информаци€! “‘ е инструмент, позвол€ващ пълно отстранение на причините за патологи€. —тандартното лечение е според ситуаци€та.

ѕри инфекционни забол€вани€.

¬ днешно време все по-трудно да се определи разлика между соматичните и инфекциозни забол€вани€.  акто вече отбел€зах, хроничните инфекции са хронични не защото имунната система е слаба, а защото губи контрол върху инфекциозните агенти. ѕолучавайки адекватната информаци€ от “‘, имунната система, като че ли Ђпрозр€ваї проблема и бързо го отстран€ва. »мунопатологи€та изчезва.
¬ борба с вирусни инфекции, в това число вирусен хепатит ¬ и —, цитомегаловирус, вирус херпес и т.н. основното лечение тр€бва да бъде на базата “‘.
«абележка: “ехнологи€та за извличане на абсолютно чисти€ “рансфер ‘актор е запатентована в —јў. “рансфер ‘актор XF - патент є 4816563 и патентє 6468534 - “рансфер ‘актор ≈-XF.
≈динствен притежател на патентите е компани€та 4Life ResearchЩ.
јнатолий ¬ќ–ќЅ№ќ¬ - ƒ.м.н, професор, академик –јћЌ, завеждащ кафедра по микробиологи€, вирусологи€ и имунологи€ ћосковска ћедицинска јкадеми€ им. ћ.ј. —еченова, 1-ви вице-президент јMTH –‘, заместник академичен секретар –јћЌ, заслужен деец на науката –‘: ЂЕѕредимството на “рансфер фактора пред другите добре известни имуномодулатори е в това, че той има широк спектър на действие, абсолютно безопасен и безвреден, бързо активира имунните процеси, приема се перорално под формата на желатинови капсули, н€ма противопоказани€, нито странични ефекти, еднакво ефективен за възрастни и деца.ї “‘ и “‘ plus получили най-високата оценка от ћинистерството на «дравоопазването –‘, ко€то е отразена в методическо писмо ћ«–‘ є14/231 от 30.07.2004 Ђ»мунорехабилитаци€ при инфекциозно-възпалителни и соматически забол€вани€ с използване на “рансфер ‘актораї.
≈- mail vin_petrol@abv.bg http://bulgaria.4life. com/
http://a-factor.com skype - vinarsko
www.vinpetrol.blog.bg GSM 0888875320,0876593624
www.transferfactor.alle.bg Ѕ”–√ј— ЅЏЋ√ј–»я

  11 май 2011 21:04   |   ÷ветана   |   ро€н   |  
ћол€ администраторите на сайта да изключат имейла ми и да не получавам повече коментари. «ащо за вс€ко пуснато мнение получавам по 3 писма?
  11 май 2011 19:57   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
ѕривет на всички българи, които искат да са здрави! ќбръщам се към ƒани от ѕловдив. ¬сички болести които имаме са от неправилен начин на хранене и стрес. «атова тр€бва да провеждаме ежедневно прочистване на организм си.  онкретно за тази болест има много причини, но най - често т€ се свързва със стрес и хранителни фактори. ¬ъпреки че стресът е основната причина, инжектирането на ¬»“јћ»Ќ ¬ -  ќћѕЋ≈ — дава добри резултати. ƒруги възможни причини са грешката в колагенови€ метаболизъм, който често дава очни усложнени€ като глаукома, късогледство, отлепване на ретината, дислокаци€ на лещата и кортикостероидите, предизвикващи глаукома чрез разрушаването на колагеновите структори на окото. ƒиета - богата на витамини и най - вече на ¬»“јћ»Ќ - —. ј именно пресни плодове и зеленчуци. “ой намал€ва вътрешното нал€гане чрез понижаване на производството на очна течност и подобр€ване на нейното оттичане.  акво да изб€гваме? 1. ќ‘≈»Ќ - ѕќЌ≈∆≈ ѕ–≈ƒ»«¬» ¬ј ѕќ¬»Ў≈Ќ»≈ Ќј  –Џ¬Ќќ“ќ ЌјЋя√јЌ≈ »  –Џ¬ќ“ќ ј ¬ ќ ќ“ќ. 2. —“–≈— - ЅќЋ≈—““ј —≈ —ћя“ј «ј —“–≈—ќ¬ќ «јЅќЋя¬јЌ≈,“ј ј „≈ »«Ѕя√¬ј…“≈ ≈ћќ÷»ќЌјЋЌ»я —“–≈—. »«Ѕя√¬ј…“≈ ѕ–ќƒЏЋ∆»“≈ЋЌќ“ќ Ќј“ќ¬ј–¬јЌ≈ Ќј ќ„»“≈. «ј ѕ–≈ѕќ–Џ„¬јЌ≈: 1. Ѕ»Ћ » - «≈Ћ≈Ќ» ј ѕќƒ ‘ќ–ћј“ј Ќј „ј… »Ћ»  јѕ—”Ћ».2. —ќ ќ¬≈ - ќ“ Ћ»ћќЌ, √–≈…ѕ‘”–, ѕќ–“ќ јЋ, ћќ– ќ¬» » „≈–¬≈Ќќ ÷¬≈ Ћќ. ћќ– ќ¬Џ“ ≈ ћќўЌќ —–≈ƒ—“¬ќ —–≈ў” “ј«» ЅќЋ≈—“. —ќ Џ“ ќ“ ћќ– ќ¬» ” –≈ѕ¬ј » ¬Џ«—“јЌќ¬я¬ј «–≈Ќ»≈“ќ. ѕриемането на 3 моркова, кипнати в 250мл. вода , ама чиста не от водопровода, е особено полезно добре е да се из€дат не само морковите, но и да се изпие и водата. “ова е ƒани което знам, читейки алтернативна медицина. ўе се радвам ако съм ти бил полезен с ти€ н€колко редове. — уважение : Ѕисер.
  11 май 2011 16:38   |   ƒаниела   |   ѕловдив   |  
«дравейте , вид€х по-долу в коментарите питане относно глаукомата, но не открих отговор. ѕо-конретно искам да питам, прочистването с кислородна би ли могло да помогне при това забол€ване. ѕредварително благодар€. ѕоздрави!
  11 май 2011 14:47   |   ƒаниела   |   ѕловдив   |  
«дравейте , вид€х по-долу в коментарите питане относно глаукомата, но не открих отговор. ѕо-конретно искам да питам, прочистването с кислородна би ли могло да помогне при това забол€ване. ѕредварително благодар€. ѕоздрави!
  10 май 2011 10:31   |   kostadin   |   sofia   |  
» аз мол€ администратотите да не ми изпращат повече писма от тук!
  10 май 2011 06:40   |   ÷ветана   |   “ро€н   |  
ћол€ администраторите да не ми изпращат повече писма на ел. поща. «а едно мнение, публикувано в сайта, получавам по 3 писма. ѕък и не бих искала да чета лични нападки между пишещите тук. ћисл€, че целта е друга.
  10 май 2011 01:36   |   kostadin   |   sofia   |  
Ѕотев е бил курварин и развратник, а и е жив€л преди комунистите да дойдат на властне бъркай временатапо добре прочети какво е казал единствени€т жив€л н€кога достоен българин-¬.Ћевски и то малко преди да умре:ако знаех че този народ е такъв никога не бих се захванал.и още:българина най-много обича свободата когато му € поднесат на тепси€! понеже тези неща не са по темата и са глупости за н€кои хора,затова мол€ не пишете по мой адрес,почукнах ви с един намек за бг.и вие се хванахте и изметнахте темата,колко жалко.н€ма да чета повече публикуваните коментари !мол€ не ме занимавайте с вашите глупости!
  10 май 2011 01:20   |   malinita   |   —офи€   |  
» какви ли са родителите на  остадин? ясно - ангели небесни и те! » все пак, чудно, как така не са били изтребени от проклетите комунисти, както и сами€т той!  акво ли каза обаче там за животно подобните?
¬се пак, нека си припомни за ’ристо Ѕотев - колкото и да е бил отча€н от заобикал€щите го, никога не е казал нещо против сво€ род, против българите: "“ежко, брате, се живее между глупци неразбрани"... Ќо мол€, това тук не е кой да е, това е  остадин, не е н€какъв си там Ѕотев!
  09 май 2011 23:05   |   костадин   |   sofia   |  
ћа ти пак ли не си в час бе"бате"кой да се трови?€ по-добре вземи и прочетиако можешкакво съм написал за водата и се опитай да разбереш какво имам предвид,преди отново и отново да повтар€ш като папагал твоите тъпотии-бе"бате"
Of..pisna mi ot tiq svine!
  09 май 2011 20:41   |   јнгелов   |   ¬аерна   |  
«дравейте при€тели на  илородната вода. јбе костадине , ти пак се изпраска със собствената си философе€ , бе бате. Ќикой не те кара да се тровиш но поне не пълни сайта с твоите глупости . Ќа всички които се интересуват от тази терапи€ може да ми пишат . јз в момента пи€ килородна вода , тр€бва да ви кажа че страдам от доста забол€вани€ . Ќ€ма да ги изреждам ; но все пак- високо кръвно , есхемично сърце , диабет , ц€лата костна система , гъбички по ноктите на ръцете и краката и още........ јко н€кой чака с раз да се оправ€т нещата просто се е объркал .ƒвайсет и един ден пи€ , какво забел€зах.
ѕърво получих леко главоболие , започна регулиране на кръвното. ќтмина на трети€ ден.—лед седмицата пачуствах че по леко върв€.¬чера забел€зох че гъбичките по ръцете започнаха да избел€ват и чезнат.—ърсето от време на времи ме притесн€ва още ,но се над€вам и там да се облекчат нещата . “ова е за тези които питаха за н€каква конкретика. азвам се јнгел јнгелов от ¬арна тел 0878665195 E-mail abagarbfin@abv.bg skype chirakman45. јз съм на 66 години , със надежда провеждам тази терапи€ . Ќ€мам пари за скъпи лекарства . “ака че експерементирам ако има живот то го чакам със желание .јко успе€ добре ако не успе€ пак добре ---ще се отърва от мъките .ћислите че не ме е страх ли , страх ме е ама какво да прав€ . “ърс€ си спасението . Ѕъдете смели и здрави .
јнгелов
  09 май 2011 15:02   |   kostadin   |   sofia   |  
–адвам се че са ти забавни такива хора,считам го за дълг,да! не може комунистите след като са избили ц€лата интелигенци€ и са оставили само животно подобните да владе€т та€ територи€,хора като твоите родители например да бъдат интелигентни разумни и способни или поне да приспадат в качеството си на хора,не не става-върбата круши не ражда,ала ти си живей в сво€та уютна химера патриотке тво€т титаник ще потъва все по надолу в бездната.н€ма безсмислено е да ти об€сн€вам колко си зле-то е все едно да прогледнеш в зем€та на слепите-веднага ще бъдеш об€вен за луд!много ти здраве и успех в плаването!
  09 май 2011 11:49   |   malinita   |   —офи€   |  
ћного са ми забавни тези, които се считат, че са едва ли не извънземни €влени€, нещо като ангели свише, и които считат едва ли не за дълг да плю€т и да охулват неуморно български€ народ: "... че е калпав цели€т народ..." - а те към кой народ принадлежат, или н€мат родители, род, родина, израснали са н€къде извън... тази планета, наречена «ем€ ;
  08 май 2011 11:40   |   kostadin   |   sofia   |  
»ма един начин чрез които силата на кислородната вода може да се увеличи около три хил€ди пъти.Ѕългарино разбери-кислородната вода е мощно средство за предпазване от болести,но човек не се ли очисти и започне да води здравословен и балансиран начин на живот,нищо не може да му помогне.всеки иска да живее както му се ще ц€л живот,а после когато се разболее,започва да търси панаце€,ко€то едва ли не само със първата глътка да го излекува-е съжал€вам за теб неразумни юуруде ала н€ма да стане,тези неща изискват отношение и минимална интелигентност.на българина му е най-удобно да дойде един човек и да оправи ц€лата държава,а не може да проумее че е калпав цели€т народ-така е и със организма!
  07 май 2011 23:10   |   ÷ветана   |   ро€н   |  
Ѕисере, благодар€ ти! »нформаци€та е полезна, за да се убед€т тези, които сега започват, че има хора, които вече са се излекували. ¬еро€тно при всички е различен периода, в който стават видими резултатите. јз не пи€ лекарства, но реших да прочист€ организма си. »мах от една година главоболие, но мисл€, че кислородната вода ми помогна в това отношение.
  07 май 2011 22:57   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
ѕривет българи!  онкретно на конкретните въпроси.«анимавам се с алтернативна медицина от 95 г. ј кислородна вода пи€ от 5г.ѕреди това съм боледувал от €зва на дванадесетопръстника. ’ълцане, уригване, парени€ в стомаха - кисилини,главоболие почти всеки ден. ¬исоко кръвно. Ѕолки в ставите - в раменете, глезените, в кръста. ј много често вечер преди да засп€ започваха едни сърбежи по краката ми от кол€ната до глезените включетелно. Ќе можех да си намер€ м€сто в леглото и то 2 - 3 дни преди да вали или да се развали времето. — прочистването си реших всички проблеми. —ега от 4 год. не знам какво е това лекарство. ≈динствено копувам кислородна вода 3%.или AIR- OXY - “ова е концентрат на кислородната вода ко€то е за вътрешна употреба - √ерманско производство. » струва в аптеките около 20 - 22лв.“ам има упътване то е на опаковката но не всички имат. »зисквайте упътване, защото има почти на всички езици но не и на български.“елефоните ми ги има по - долу във форума. ¬лезте в сайта "–≈… » –јƒ”√ј" и най - долу като ви се отвори страницата има лечение с йод. “ой също е необходим както кислородната вода. “ова са двата мощни фактора за добро здраве, плюс водата. ”спех и с уважение.
  06 май 2011 12:54   |   kostadin   |   sofia   |  
prosto nqma zabolqli be Cvetana,ima xora koito vse tarsqt i vse ne namirat,vse ne6to ne im e kakto trqbva i vse ne e dostata4no.izpi6i v google podsolena voda i 6te otkrie6 drugi po silni ne6ta!nemoga da ti pomogna pove4e-koito tarsi toi namira,ako li ne obarni se kam medicinata,nablaskai se s lekarstva za sumati pari i posle v zemqta-drugo ne moga da ti kaja!
  05 май 2011 16:34   |   ÷ветана   |   “ро€н   |  
«дравейте, ƒил€на! » аз това питам - кой от каква болест се излекувал, а всеки ти пише - чети книгата. ƒосега никой не е казал какво конкретно е излекувал. » аз пи€ от 20 дни. Ќе съм забел€зала пречистване на организма, за каквото се твърди. ѕремина депреси€та и пролетната умора. ћо€т съпруг също се чувства по-енегичен, а майка ми не забел€зва нищо от пиенето на кислородна вода. ўе се радвам, ако ¬ие споделите конкретни резултати.
  05 май 2011 14:00   |   ƒил€на   |   —офи€   |  
«дравейте, с колегите ми много се заинтересувахме от темата, вече сме решени , да пием много вода по описаните начини, но имаме и въпроси...
 ои болести се лекуват? ѕо специално ни интересуват глаукомата, трепт€щи нерви и алергии? ѕредварително благодарим!
  04 май 2011 22:57   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
ѕривет при€тели на зравето и алтернативни€ метод за лечение. «дравей ÷вете! ѕрочети ми всички писамца които съм редактирал по - долу. јко имаш въпроси спокойно ми ги задай по тел. или скайпа: biser georgiev - това е! ¬сички болести се лекуват с кислородна вода, защото ние дишаме от близо 150 - 200 год. по малко кислород с около 20%= ј това е гол€м проблем. ¬сички болести идват от липсата на кислород. ј как да го добавим - никак. »ма н€колко възможности: 1 „рез прием на кислородна вода; 2 „рез пресни плодове и зеленчуци - но не знаем колко са пресни и колко чисти? ѕо - често сред природата и морето.» в специални баро - камери където хората се подлагат на интензивен кислород под нал€гане - което е най - ефикасни€ момент за сега.  азва се "ќксигена" и го има в по - големите градове.«ада сме здрави ! - първо трабва да имаме отношение към себе си. Ќе става утре за днес. “р€бва посто€нство. ј по - гол€м процент от хората не са свикнали да се грижат за себе си, а искат лекарите да мисл€т за т€х. —€каш са длъжни да ги лекуват. ј те не лекуват просто си печел€т на наши€ болен гръб. “ова е самата горчива истина.“ров€т ни с лекарства а и от друга страна и храните ни са под вс€каква критика. ѕо - долу съм писал сайтове които тр€бва непременно да посетите зада ви светне пред очите и да сте на €сно какво бъдище ни очаква за съжаление. “р€бва ни ежедневно прочистване - детоксикаци€ на организма. ј това се постига единствено с вода и кислород.Ќа два л. хубава - ∆»¬ј —“–” “ќ–»–јЌя ¬ќƒј  ќя“ќ ≈ ѕ–≈ћ»ЌјЋј ѕ–≈« ћј√Ќ»“» —≈ —Ћј√ј 2 —”ѕ. Ћ.  »—Ћќ–ќƒЌј ¬ќƒј. “ова всеки божи ден, защото всики ден поглъщаме отрови. ƒолу съм писал не искам да се повтар€м.ƒо 20 ден се чувства подобрение. ”сещаш лекота н€ма болежки и си пълен с енерги€. “ова е! ¬секи ден си гледате урината какъв цв€т има. ÷вета и тр€бва да бъде бледо жълт до прозрачност. “ова е показател че вие сте исчистени от токсини и отрови. ћиризмата на чистата урина е при€тна за дишани, защото мирише на канела или ванили€. » не пийте вода когато ви се пие. “ова означава пожар за организма. ѕийте 30 мин. преди храна и поне 1 ч. след храна. ј за постижени€та чети изказвани€та на Ќеумивайкин и мойте които са по - долу. ”спех на всички, които мисл€т за здравето си!:
  04 май 2011 21:06   |   ÷ветана   |   “ро€н   |  
Ѕих искала да прочета мнени€ и да чу€ за конкретни резултати на хора, които в момента употреб€ват кислородната вода. „етох книгата, но защо всички препращат към книгата, а не сподел€т сво€ личен опит  акви забол€вани€ са излекували и за колко време? ѕо какъв начин са забел€зали, че се е пречистил техни€ организъм? Ѕих искала във форума да прочета конкретни постижени€, а не общи приказки.
  04 май 2011 11:28   |   kostadin   |   sofia   |  
ќбръщам се към ÷ветана от “ро€н: здравей ÷ветана,мисл€ че има все пак н€каквимакар и твърде бледиубедителни изказвани€ относно действието на кислородната в този форум,но ако не ти се слушат глупостите и надутите празнослови€ на един двама които се опитват да се наложат като всезнайковци и взаимно правещти си реклама,то тогава те съветвам да прочетеш книгата на Ќеумивакин:кислородната вода страж на здравето-там ще научиш и разбереш повече от достатъчно увер€вам!
  03 май 2011 22:33   |   ÷ветана   |   “ро€н   |  
ќчаквах да прочета за повече конкретни забол€вани€, които н€кой е излекувал вече с кислородна вода, а не общи приказки, спорове и нападки.
јз за себе си писах и потвърждавам: вече 20 дни пи€ кислородна вода. ѕремина депреси€та ми и пролетната умора - като с магическа пръчка. Ќе забел€звам други промени. »мам лениви черва, но засега пром€на н€ма.
  03 май 2011 22:08   |   —тефка   |   ѕазарджик   |  
∆алко,че ≈ —ѕ≈–»ћ≈Ќ“јЋЌќ“ќ лечение,което провеждат "живите примери" не действа положително и на доброто им възпитание. ќт този форум очаквах убедителна информаци€ и сериозно отношение към тези,които предпочитат да се погрижат за подрастващите си децата и де се развиват професионално ,пред това да четат дебели книги с много факти. “ака сме ние Ќ≈ќЅ–ј«ќ¬јЌ»“≈. Ќе се отказвам от положителното си отношение към темата.Ѕлагодар€ за ¬Ќ»ћјЌ»≈“ќ!
  28 април 2011 18:30   |   костадин   |   sofia   |  
ќбръщам се към администратора и поддръжника на саита:не жела€ да полу4авам пове4е статии свързани с лекар бг.
  28 април 2011 07:41   |   јнгел јнгелов   |   ¬арна   |  
«дравейте при€тели, отскоро съм в този сайт. — удоволствие участвам и вземам отношение поради простата причина ,че и аз провеждам терапи€та с килородната вода по системата на ».ѕ.Ќеумивакин.ќбръщам се по скоро към —тефка от ѕазарджик. Ѕеседвайте с Ѕисер √иоргиев той е експериментатора и живи€ пример за това лечение. азвам се јнгел јнгелов от ¬арна . “ази терапи€ е по собствено желание и никой не е насилван јко н€кой реши да сподел€ с мен мо€ E-mail abagarbfin@abv.bg
Skyle chirakman45 tel 0878665195 по вс€ко време.
ћол€ хората които отговар€т за сайта да не позвол€ват да се пише на латиница. ѕоздрави јнгелов
  28 април 2011 00:14   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
«дравей —тефка!  акво по - сериозно от това което е по - горе написаното от Ќеумивайкин. „овека е бил личен лекар на космонавтите в –уси€. — толкова титли и световни награди. ј аз съм лични€ пример. Ќе искам да те обиждам. Ќо се порови из този сайт. ¬земи си книгите които по - долу съм изписъл.» ще си говорим на един и същ език чак тогава. Ќе мога да разбера за какво благодариш? јко нещо се съмн€ваш? «апов€дай да се видим очи в очи и си погаворим. јко имаш скайп дай си го и ще ме видиш какво представл€вам. Ќа 57 г. съм и никой не ми дава годините. „етвъртата година начевам без лекарства. Ќ€мам високо кръвно, €зва, главоболие хълцане уригвани€, кисилини в стомаха. „ети ћила и се образовай. Ќе бъди толкова консервативна към алтернативните методи. ѕреди да се изкажеш прочети поне малко. ≈ла да се видим и да се убедиш - за какво става въпрос? ѕривет на всички които сподел€т трудовите на Ќеумивайкин. — уважение: Ѕисер:
  27 април 2011 16:46   |   —тефка   |   ѕазарджик   |  
 акво стана с въпросът за прием на кислородна вода? ¬се още никой не може да ме убеди в успехът на метода. Ќе всеки е готов на експери-менти.“ук се над€вам да прочета сериозни факти.ЅЋј√ќƒј–я!
  25 април 2011 17:06   |   kostadin   |   sofia   |  
vaob6te ne sam obijdal biser georgiev po nikakav na4in,no vijdam 4e vapreki stanaloto nedorazumenie vie me obijdate,i to s dosta istarkani lafove koito ve4e se polzvat veroqtno na nqkolko cisterni benzin ot sofia.po sa6testvo:vaob6te ne jelaq da se opravdavam za stanaloto nedurazomenie ot moq strana,no 6te vi kaja 4e bqx vlqzal v nqkolko foruma i prosto sam napisal tova za drug forum koito nemoga da otkriq,no vi kazvam ve4e za 5-ti pat,4e absolutno nikoi ot tozi forum ne sam imal namerenie da obijdam,a nai-malko biser georgiev.i molq vi neka da si pi6a,kakto si iskam,dori da jiveq na malko pove4e ot 2 tubi benzin ot sofia,naprimer v amsterdam.a i nerazbrax kakvo ob6to namirate mejdu pisaneto i rastoqnieto,no qvno tova si e nakakva sofiiska logika koqto kakto obiknovenno razvitiqt svqt nerazbira i koqto az ni nai-malko ne bix jelal da znam.blagodarq!
  24 април 2011 23:44   |   јнгел јнгелов   |   ¬арна   |  
костадине ,не знам дали се софи€нец, но като гледам как пишеш сигурно си на н€колко туби бензин от —офи€ . Ќе е добре така да се обиждат хората .  акъв пал€чо е Ѕисер √еоргиев. „овека иска да помогне на нуждаеш се . Ќе взема пари , не кара на сила .Ќе те знам на каква възраст си, но не си поумн€л много . ато не те каса€т тези неща , кротувай по живо по здраво . „е н€кой н€къде записва .
  23 април 2011 22:39   |   kostadin   |   sofia   |  
neanaq na koi i kakvo sam pisal sega proverqvam,nqmam ni6to protiv biser georgiev,sega proverqvam na koi sam go pusnal tova pismo!
  23 април 2011 10:19   |   јнгел јнгелов   |   ¬арна   |  
ѕри€тели , болни и здрави , от известно време чета и след€ този вид коментари. “р€бва да ви кажа че аз също употреб€вам кислородна вода за пиене по методиката на проф Ќеумивайкин. јз не по малко от всеки друг искам да съм здрав и да живе€ по дълго . Ѕоледувам от доста неща и приех до този вид лечение защото не ми стигат парите за лекарства. «апознах се с Ѕисер √еоргиев . ѕодържам връзка с него . “ой пред мен си пие водата и билките и е като момченце пъргав и жизнен.Ќа никому не е сложен нож на врата за да прави това . ¬секи има право на избор . “ака че н€ма м€сто за обиди .ћалинита -обръщам се към ¬ас , не се занимавайте с такива като този костадин- нарочно го пиша с малка буква за да разбере ,че с големи букви се пишат имената на човеците.ќсвен това той сигурно е здрав а ако не е то рано или късно ще премине на тази терапи€ . ќсвен ако не е н€кой заблудена комунистическа издънка .Ѕългари ние по принцип трудно приемаме новите неща.“ука също не се прави изключение. јз боледувам от есхеми€ на сърцето, диабет , кръвно , разширени вени , варикозна €зва и на всичкото отгоре наднормено тегло.» съм пораснало момче 65 години .—ам си взех това решение и ако недай си боже се случи нещо то сам ще си бъда виновен . „етох доста и продължавам да чета много противоречи€ - в€рно - така се пробиват път новите неща .
  21 април 2011 10:41   |   malinita   |   Sofia   |  
kostadin, имате право да се обадите или не, обаче Ќяћј“≈ никакво право да обиждате!  огото и да било! ‘орумите не са за лични нападки! ѕомислете си и ако имате непреодолима нужда да нападате, да обиждате, да се нахвърл€те за щ€ло и не щ€ло, за ¬аше собствено добро, мол€, обърнете се към лекар специалист или към психотерапевт.
ј човекът тук сподел€ лични€ си опит и е готов да дава полезни съвети, но дори и да не беше така - къде са ¬и първите седем години?
  20 април 2011 23:18   |   kostadin   |   eleazara@mail.bg   |  
koi si misli6 4e si ti palq4o 4e da ti se obadi vaob6te nqkoi????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????a????????????????????????????????
  20 април 2011 16:27   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
ѕривет ЅЏЋ√ј–»! Ќе мога да разбера защо сте толкова консервативни? »скате ”∆ ƒј —≈ ќѕ–ј¬»“≈ »Ћ» ƒј »«Ћ≈ ”¬ј“≈ ЅЋ»«Џ  ј “Џ–—»“≈ ¬»–“”јЋЌј“ј ¬–Џ« ј. ƒал съм си телефоните. “олкова ли е скъп разговора който ще проведете с мен. ј парите който давате за лекарства т€х не жалите. »злезте от скептецезма и си решете здровословни€т проблем един път за винаги.  ак да ви го кажа?: јз съм лични€ пример - до 40г. не знаех какво е това«ƒ–ј¬≈. ѕосто€но боледувах защото съм роден на 7 месеца. » в старанието родителите ми да ме изкарат от това състо€ние посто€но ми тикаха различни храни а аз ги повръщах. „≈“≈“≈ “ќ¬ј  ќ≈“ќ ¬» ѕ»Ўј » Ќ≈ —≈ ѕ–≈“»—Ќя¬ј…“≈.. —ега съм на 57г. и от 3г, започвам 4 - тата. јз не знам какво е лекарство. ≈динствено влизам в аптеките да си куп€ кислородна вода. ј в складовете за здравословна храна си копувам концентрат - кислородна вода. “ам има упътване, т€ е за вътрашна употреба - AIR - OXY. —тига сте умували. Ќ€ма време!  олкото по - скоро толкова по - добре и ще го разглас€те на други хора. «ащо така не попитате дом. си лекар. јма той н€ма да ви каже тези подрабности. ј вие сте свикнали за най - малката болежка - ¬≈ƒЌј√ј Ћ≈ ј–—“¬ќ. ≈то до къде вод€т “≈! в “ќ«» —ј…“ ¬  ќ…“ќ —“≈ ¬Ћ≈«Ћ» - отвар€йте си очите и четете!. «дравето ви е във собствените ви ръце и ум. »ћјћ≈ ѕќ - ЌќƒќЋ”!
  16 април 2011 15:37   |   ÷ветана ’ристова   |   “ро€н   |  
¬ различните статии се посочва различно количество кислородна вода. Ќе става €сно 3 пъти на ден ли да се пие или повече. Ќ€къде се посочва 10чаши по 10 капки.  ой е верни€т отговор? јз € пи€ от 6 дни. “ова, което забел€зах досега е, че незабавно изчезна пролетната умора.„увствам се повече заредена с енерги€. Ќад€вам се да има и други ефекти.
  10 април 2011 21:16   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
ѕривет на всички българи! ќтносно –оси. »ма много да се пише и об€ссн€ва.«атова ето ми скайпа: biser georgiev ѕарола: bisi 1160 GSM : 0888/ 433 831. и дом: 052/ 34 02 81. ≈дно от най - важните неща, зада сме здрави е ежедневно да си правим прочистване детоксикаци€ на организма. ќбезателно чиста хубава вода - изворна да е далеч от населени места. –оси мо€та стати€ е под тво€та. Ќе се претисн€вай за кислородната вода. ѕродават специална за вътрешна употреба немско производство:AIR - OXY. Ќе € € пи€ само сутрин на гладно 30 мин. ј през ден€ си пи€ от кислородната 3%. Ќа 2л. вода слагам 2 суп. лъжици от нашата кислородна вода - 30%. »ма и други начини. — уважение: Ѕисер:
  09 април 2011 15:40   |   –оси   |   Ѕургас   |  
«дравейте, чета всички тези коментари и се чуд€ дали вода с капки кислородна вода би била от полза на мо€та майка. “€ е 55 год. с една опраци€ на дебелото черво, после премахване на полип, перитонит и следоперативна накра€ херни€. Ќе може да ходи до тоалетна нормално, винаги с дуфалак и такива помощнис редства, но вс€ка година получава кризи, в резултата на задръстването на червата. —ега залага на плодове и зеленчуци, но отново 3 дни не е ходила. „ервата й най веро€тно са изтънели, кислородната вода дали н€ма да й навреди? јко н€кой може да ми помогне. ќсвен това има й треперене на ръцете, но не е доказано, че е ѕаркинсон.  ато прочетох коментарите това треперене може да се дължи и на токсините, които не може да изхвълр€ редовно и се натрупват. ѕредварително благодар€!
  23 март 2011 22:20   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
«дравейте ћили Ѕългари!  азвам се Ѕисер. » по - долу ми има визитката и така: –азберете едно ћили. Ќие имаме лоши хранителни навици. ядем безобразно. ѕрепоръчвам ¬и книгата: "ƒјќ Ќј ѕ–ќ„»—“¬јЌ≈“ќ". » каквото четете тук го разпостран€вайте на близки и познати. » предлагайте тази книга и още други но друг път.  нигата започва с въведението така: »маме два вида двигатели - дизелов и бензинов. Ќа дизелови€т му слагаме нафта а на бензинови€ бензин. Ќека обърнем нещата и ще видите че двигателите ще блокират. —ъщото нещо е и с наши€ организъм. ядем каквото искаме, но не е така. »стината на здравето е водата - но чиста структорирана, жива или мъртва. ѕрекарана през магнити зада и се заздрави структората. » тогава пиите до насита. “акава вода не тежи в стомаха. “€ направо си отива по предназначение. «апочва да чисти организма ни. ѕ–ќ„»—“¬јЌ≈ - ƒ≈“ќ —» ј÷»я. Ќие не знаем произхода на продуктите които ни предлагат в магазинната мрежа. » затова тр€бва да провеждаме ежедневно прочистване.Ќа гладно 30 мин преди храна и 1.5 - 2ч след храна.«јѕќћЌ≈“≈ √ќ! ѕо време на €дене не тр€бва да пием много течности, защото си разреждаме стомошни€т сок. » вместо 2ч да отработи храната отиват 4ч. » така т€ започва да ферментира и се получават така неречените - рефлукс, парени€, кисилини и получаване на €зви и тумори. ќтговар€м на  али. ƒиабета не е нещо което тр€бва да го носим ц€л живот. «ащото имам познати. “е просто не искат да се раздел€т с него. ядат на порази€ каквото им падне. √–≈Ў ј.—прете безалкохолното,бирите - българско производство.√азираната вода, –азни сокове от неизвестен производител. “ова са отрови разберете го. ƒа аз си прав€ фреш: 2 - €бълки, 2 - моркова големи и червено цвекло, колкото една средно гол€ма €бълка. —амо че сока го пи€ за закуска 30мин след като съм пил водата - 250мл. вода 20 капки концетрат от кислородна вода струва 20 лв. и едвам на върха на  ј‘≈Ќј ЋЏ∆»„ ј хималайска сол. »зпивам си сока и след още 30 - 40 мин. пи€ едно сурово €йце от дом. пиле.  ойто не може да си го свари рохкаво до 3 - 4мин.това ми е закуската и мога да държа до 17 чеса. без да се чувствам умора. «а  али ще кажа: „ерни€т дроб почива от 04ч до 12ч на об€д. «а това нетр€бва да го товарим. и имено като пием сока за закуска, трабва да го пием бавно, ако има възможност със сламка, за да не стреснем черни€т дроб. ако го направим по невнимение, ще получим един дискомфорт и виене на св€т. “ова се оправ€ лесно за секунди. ¬земете една хапка хл€б и € потопите вече казах морска или хималайска сол и всичко ще премине. »ма сигурно и пушачи между нас и аз съм бил. ѕървата ми цигар сутринта винаги ми тежеше, ¬иеши ми си св€т - защото си стр€скам черни€ дроб който спи в момента. ј се чисти от 23 до 24 чеса вечерта.«атова пък тр€бва да вечер€ме по - рано. » към аудитори€та: Ќа всеки килограм тегло умножете по 30мл. вода и ще ви излезе дневната доза за пиене.  акво прав€ аз: ¬ промеждутъка от закуската до об€да който го прав€ след13ч. изпивам близо литър. Ќќ  ј ¬ќ »ћј ¬ Ќ≈я? Ќа 2л. вода слагам две суп. л. кислородна вода 3%- перхидрол. и от 3 до 5 гр. хималайска сол на кристали или ситна. Ќ€ма значение.“€ съдържа 84 минерала които са необходими на организма ни. Ќо тази вода си € наливам от предварително направена вода както ¬и споменах и ще повтор€. ¬ стъклен съд слагам 5л. вода 90гр. «≈ќЋ»“ -  ќ…“ќ “–ј≈ ƒќ 3 ћ≈—≈÷ј, Ќќ ј« √ќ ѕќЋ«¬јћ 2.5ћ. —лагам още сребърна монета и гранит - парче от паве като ситен чакъл около 100гр. - той съдържа силиций. „етете и между редовете това което ¬и пиша. «≈ќЋ»“ , √–јЌ»“ - —»Ћ»÷»… - това са сайтове където ще добиете представа кое какво е и за какво служи. ѕреди да си сип€ водата в шишето за ден€ € прекарвам през магнит от говорител който слагам във фуни€та. “ова е скъпи Ѕългари.  ойто има въпроси на среща съм. ѕо - долу са ми телефоните. Ќ€мам високо кръвно главоболи€ парени€ уригвани€ хълцани€. ќт 3 год не пи€ никакви лекарства. ‘армацефтичната промишленост загива. Ќо нека не се превръщаме инвеститори на собствените си болести. "Ћ≈ ј–—“¬ј“ј ”Ѕ»¬ј“ - ¬ќƒј“ј Ћ≈ ”¬ј" - ≈ћќ“ќ- „≈“≈“≈ √ќ » Ќ≈√ќ »ћј √ќ ¬" —ѕ»–јЋј“ј Ѕ√". ”ћЌј“ј » –ј«”ћЌј“ј - Ѕ»—≈–:
  22 март 2011 21:46   |    али   |   kardjali   |  
«дравейте, има ли н€кой с диабет тип 1, който се е излекувал с вода.» ако да каква е рецептата. Ѕлагодар€ предварително
  20 март 2011 10:39   |   Angelova   |   Haskovo   |  
V momenta piia kislorodna voda ot 1 mesec i spored men ima efekt.Zapo4nah da 4eta upatvaneto ,koeto e varhu etiketa na kislorodnata voda bez pomosta na o4ila.Ste podalja s pieneto na vodata.
  11 март 2011 16:20   |    расимир   |   Sofiq   |  
за всички лекари които казват 4е водата и кислородната вода не лекуват, идете го кажете на хората които вие не сте могли да излекувате и след стотната рецепта за лекарство са потарсили дръг начин на лечение и са се излекували от едни от най-тежките болести само чрез вода.Ќамерете адреса им идето у т€х,позванете на вратата и им кажети:водата не лекува, ела да ти предпиша оште лекарства.
  07 март 2011 01:35   |   malinita   |   —офи€   |  
“очно така - без да имам н€какви особени проблеми и аз започнах да пи€ вода по метода на ƒ-р ‘.Ѕатманжелидж, но малко го пообогатих - водата € структурирам, а солта е розова хималайска сол, а не просто натриев хлорид. „увствам се отлично.
  04 март 2011 22:22   |    остадинка Ѕофирова   |   ѕловдив   |  
ѕиенето на много вода е абсолютна истина.ќсобенно сутрин на гладно,две чаши вода с мъничко сол измиваш стомаха и червата,и се чувстваш като ново роден.Ќе е за в€рване но човек може да се излекува с гола вода,а не да купува лекарства.Ќ€ма да ви навреди,а напротив ще се почувствате по-добре.«адължително си купете книгата ¬ќƒј“ј Ћ≈ ”¬ј,Ћ≈ ј–—“¬ј“ј ”Ѕ»¬ј“ от‘.Ѕатманжелидж , за да се убедите и сами да стигнете до този извод.¬ книгата той пише-мили хора,не хапчето а водата с ко€то изпивате хапчето ви помага.»мах здравословни проблеми и сама се излекувах с гола вода с мъничко сол.
  08 февруари 2011 13:58   |   ќрлин Ѕаев   |   —офи€   |  
—ъвсем прав е професорът! јз н€мам какво да добав€!
  31 €нуари 2011 21:40   |   Ѕисер √еоргиев   |   ¬арна   |  
«дравейте ЅЏЋ√ј–»!  ойто има нужда да се обажда по здравословни проблеми. ≈то и GSM: 0888 433 831 —кайп: biser georgiev. дом: 052 34 02 81. Ќ€кой се изцепи,като каза: ≈ћ» ƒј «јѕќ„Ќ≈ћ ƒј ѕ»≈ћ —јћќ ¬ќƒј. ¬ќƒј јћј  ј ¬ј ? “р€бва много да се пише и об€сн€ва затова ¬и очаквам. японски€ лекар ≈мото казва следното: " ¬ие не сте болни ¬ие просто сте жадни"  огато ни се пие вода това означава тревога за организма ѕќ∆ј–. — най - добри пожелани€! Ѕисер:
  25 €нуари 2011 22:04   |   диди   |   ѕазарджик   |  
ƒали е допустимо приемането на кисл.вода от деца?
  25 €нуари 2011 19:23   |   kosta   |   sofia   |  
dali ima efekt le4enieto s kislorodna voda?ne prosto ima,kislorodnata voda e Bojestven fenomen,koito ne moje da bade obqsnen v ramkite na tezi redove,to e kato da sravnqva6 mo6ta na kontinent s otdelna li4nost,v slu4aq kontinenta e kislorodnata voda,ne prosto 6te izpari bolestta, napravo 6te stori 4udesa,koito nepodozira6.
  20 €нуари 2011 21:27   |   snej   |   Stara Zagora   |  
Molq nqkoi da mi kaje za lechenieto na Parkinson s kislorodna voda, ima li efekt i kak se pravi. Molq vi mnogo e speshno!
  17 €нуари 2011 19:05   |   milena georgieva   |   Sofia   |  
ќт една седмица пи€ кислородна вода , като лечение на алерги€ и мога да кажа , че определено има ефект и се чуствам много добре.
  10 €нуари 2011 16:17   |   –°—В–µ—Д–Ї–∞   |   –Я–∞–Ј–∞—А–і–ґ–Є–Ї   |  
–Я—А–Є–≤–µ—В –Њ—В –Я–∞–Ј–∞—А–і–ґ–Є–Ї! –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–≤–∞ –Љ–µ –і–∞–ї–Є —В–Њ–Ј–Є –њ—А–Є–µ–Љ –љ–∞ –Ї–Є—Б–ї–Њ—А–Њ–і–љ–∞ –≤–Њ–і–∞ –µ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й –Ј–∞ –Љ–∞–ї–Ї–Є –і–µ—Ж–∞.
  28 август 2010 17:47   |   D-r Kazandjieva   |   Varna   |  
ѕиене на вода по 1-2 л .на ден е нормално .Ќо ...н€кой да внушава ,че чрез пиене на вода се лекува всечко ,дори и рак ...това вече е безобразие ! јми тогада дайте всички да пием по 2-3 литра вода и да закрием болниците ...ѕийте вода-това е добре ,но не се заблуждавайте ,че водата е панаце€ ...“€ е необходимост ,но не и лечение на тежки забол€вани€ .ѕълна заблуда ..≈ друг е въпросът ,че н€кой иска да бъде оригинален и забел€зан ...едва ли не открил чудото ...«лоупотреб€ва се с доверчивостта на хората ...¬ода ..ƒј ,но чудо Ќ≈ !!
  21 август 2010 12:14   |   јньо Ќимен   |   none   |  
Ѕожеее, колко мъка има на то€ св€т, боже...
  18 юли 2010 10:15   |   biser georgiev   |   varna   |  
ќт 2 години следвам указани€та на прфесор Ќеумивайкин и д-р ‘ар.»мах високо кръвно нал€гане-какво ли не ми предписа джипито,получех суха кашлица и се наложи да ги смени, докато не попаднах в "ƒругата-медицина.Ќа 2литра вода слагам 2 суп лъжици - кислородна, ко€то вземам от аптеките-3% разтвор.ѕи€ сутрин още като стана-300 мл.-30 мин преди храна и 2 часа след храна-същата доза,за вечерта вече съм € изпил.ќт2 год.не съм вземал никакви лекарства,нито за кръвно нито и за каквото и да било ,за н€каква болка,„”¬—“¬јћ —≈ «ƒ–ј¬ » ∆»«Ќ≈Ќ. “ака не съм се чувствал никога-”¬≈–я¬јћ ¬»! »мам и др.рецепти за здраве без лекарства. Ќе забрав€йте че има "¬≈Ћ» ј  ќЌ—ѕ»–ј÷»я —–≈ў” «ƒ–ј¬≈“ќ Ќј „ќ¬≈Ў ќ“ќ ќЅў≈—“¬ќ" —амо кликнете в нета и ще разберете за какво става въпрос.¬≈–≈Ќ Ќј ¬ј—-Ѕ»—≈–
  22 октомври 2009 16:58   |   ћинчо ѕанайотов   |   ѕловдив   |  
¬сичко това за което говори проф. Ќеумивайкин може да се прочете и в книгите, които написа през последните години проф. ’ристо ћермерски. «а здравословен начин на живот, на хранене... —ъвети, рецепти, примери и т.н. ќгромен и изключително ползотворен труд на проф. ћермерски! Ќе знам дали след ѕетър ƒимков н€кой е публикувал нещо подобно.
  01 септември 2009 11:24   |   ћилена   |   Ўумен   |  
„етохме вчера в един вестник подобна стати€ от същи€т г-н и реших да се поров€ в интернет пространството. ƒруги също казват, че прилагат тези схеми, но попаднах и на тази стати€ http://www.bulpress.net/article/13465 , в ко€то абсолютно се отрича приема на кислородна вода, защото казват че е отровна един вид. ћоже ли компетентно мнение, кое е по-правилно?
  23 юли 2009 19:48   |   ћалинита   |   —офи€   |  
ќпределени са 7 степени на задръстване на организма с токсини и от това зависи към какви забол€вани€ е предразположен човек; при най-високата степен се отива към онкологично забол€ване. ј токсините идват не само от околната среда и от неправилни€ начин на живот. ƒа не забрав€ме, че непрекъснато отмират клетки, които също тр€бва да се изхвърл€т. ќбаче поради ред причини процесът на отдел€не, както и много други, се затормоз€ва и не протича правилно. ≈дна от най-важните причини е, че информационната система на организма много често не функционира правилно, поради което процесите се объркват, натрупват се хаотични и объркани действи€.
 ъм водата, като средство за преодол€ване на патологичните €влени€ в организма, се насочва и ƒ-р ‘. Ѕатманжелидж, лекар, роден в »ран, но работил в —јў. »ма три негови книги, публикувани у нас, сега си спомн€м за две от трите заглави€: "“€лото жадува за вода" и "¬одата лекува, лекарствата убиват". »ма ги в —пиралата, откъдето могат да се изтегл€т: http://www.spiralata.net/booklist.php?fieldFrom0=40&LangID=0&Letter=*
ћисл€, че третата книга е озаглавена "¬ие не се болен, ¬ие сте жаден".
  23 март 2009 19:50   |   marieta   |   london,england   |  
Zdraveite vsichkisled kato prochetoh statiqta re6ih da otkriq poveche informaciq za tozi chovek s ideqta da namerq i adresa na centara kadeto raboti,no s golqmo ychydvane ne otkrih ni6to drygo osven tazi statiq publikyvana v o6te 20-30 saita.Molq ako nqkoi ima poveche info za nego da mi pi6e:marieta.miteva@yahoo.com
  03 юни 2008 22:37   |   ћинка ’алачева   |   –азград   |  
ћайка ми беше с тежък паркинсон,пие около 2л вода ,като в 5 чаши /250mll/ слага по 7 капки кислородна вода вече година и половина ,чувства се много добре и шие гоблени,нормализира кръвното.ѕреди й трепереха толкова много ръцете,че трудно се хранеше,
  22 април 2008 02:23   |   ≈велина √еоргиева   |    юстендил   |  
¬ъзможно е разбирасе .Ќ€кой пробвал ли е системата?  акви са резултатите и как се чувства човек след като пие кислородна вода , макар и в малки количества? ƒори да не ми отговорите лично , вс€ко мнение по темата ще ми пристигне на мейла. Ѕлагодар€ ¬и предварително!
  19 април 2008 23:09   |   excessive__f   |   ѕловдив   |  
Ќе всичко е точно така, но вреда н€ма от водата.
  19 август 2007 16:20   |   K   |   sf   |  
Da, saglasna sam, a sashto i ot stres.
  05 август 2007 18:23   |   Florina   |   Ѕългари€   |  
—ъс сигурност почти всички болести се дължат на затлачен с отрови и отпадни продукти организъм.ћисл€ че професора е прав!

lekar.bg препоръчва: