Хипнозата. Наистина ли лекува?

Преди 20 годиш цялата страна сядаше пред телевизора да се “лекува” от всякакви болести, гледайки на екрана Кашпировски и Алан Чумак. Тогава много хора повярваха, че е достатъчно феноменът “да ни зареди”от разстояние, и ще минат всичките ни болести, ще изчезнат белезите, а побелелите коси ще почернеятВсъщност хипнотичното въздействие върху човека може както да му помогне, така и сериозно да увреди здравето му. Много хора се питат какви са точно лечебните възможности на този древен метод, какви са вариантите и формите му на използване. Действително ли такива сеанси на масово изцеление могат да помогнат да се избавим от болестите?Не, не могат. И не случайно този вид хипноза се нарича естрадна. Тя обикновено е много далече от лечебните цели, защото без индивидуален контакт с хипнотизатора не са редки опасните реакции на някои хора. Затруднява се излизането им от състоянието на сомнамбулизъм, което може да продължи с денонощия. Много често изплуват психотравматични преживявания и понижават самочувствието на човека, променят мирогледа му.ИЗМИСЛЕН ЛИ Е ТОЗИ ВИД ХИПНОЗА ОТ КАШПИРОВСКИ? Разбира се, че не. Практиката за масова хипноза е с почтена възраст. Тя е използвана от жреците, шаманите и заклинателите още преди 7 хиляди години. Тези, които днес работят с масова хипноза, са добре запознати с методите на работа и го правят по същия сценарий както са хипнотизирали някогашните шамани: избират група хора, които се поддават на хипноза, канят ги в пълната зала, а после на сцената и правят с тях каквото си поискат. По този начин хипнозата влияе и на останалите в залата.Може ли пасе хипнотизира човек, без аа се изключва съзнанието му? Ако не греша, така е действал знаменитият Волф Месинг. Да, възможно е . Месинг действително е използвал такъв вид хипноза доста често. В научната литература този вид въздействие се нарича “циганска хипноза”, а от такова лечение са пострадали мно-го доверчиви хора.Този метод няма никакво отношение към приспиването. Напротив, вниманието на човек е максимално напрегнато, той изцяло е обхванат от създадената емоционална атмосфера – зап-лахата да не го урочасат, да не го разболеят, да не стоварят върху му някакви болести или нещастие. При този метод на хипнотизиране, който използват най-вече циганите гадатели, вниманието на чо-века е “разхвърляно” на толкова различни страни и той не може да забележи манипулациите с неговите пари, скъпоценности, документи, пък даже и ключовете за вкъщи. Той е готов да се довери на циганката, след като тя му е внушила, че има магия, че ще умре, че ще се случи нещо лошо с близките му и т.н.Нещо подобно се наблюдава и при така наречените лихотрончици.ИМАТ ЛИ НЯКОИ ОТ ЦИГАНИТЕ СВРЪХЕСТЕСТВЕНА ДАРБА При тях всичко се постига с възпитание и с тренинг, те живеят в подходящо за тази цел социално обкръжение. Проблемът съвсем не е за подценяване. Наистина има цигани, които добре са запознати с тайнствения термин “хипноза”. Той е известен още от 1843 година, благодарение на шотландския хирург Джеймс Брейд, който е използвал внушение в сънно състояние за лечебни цели. Брейд разглеждал този метод като своеобразен “нервен сън”, затова го е нарекъл хипноза – по името на гръцкия бог Хипнос. Хипнозата всъщност е особен вариант на съня. Съвсем резонно възниква въпросът, с какво се отличаваот обикновения.Не всичко е така просто. Действително по време на сеансите с хипноза възниква съноподобно, хипноидно състояние с външни прояви на сънливост, което не е сложно да се приеме като сън-почивка. Но това съвсем не е този сън, в който потъваме през нощта, а понякога и през деня.Хипноидното състояние, дори когато преминава в обикновен сън, е в постоянна връзка с хипнотизатора. В мозъка все едно “тлее” особен участък, който го свързва с човека – така наречената “зона на рапорта”. При това съзнанието е ограничено и “настроено” за думите на хипнотизатора, съдържанието на които се възприемат като реалност, без всякакво съпротивление.Вярно ли е, че хипнозата може да бъде различна и е на НЯКОЛКО етапа? ВЯРНО ли е, че хипнотизаторът ти прилага този, който той е решил. Да, така е. При хипнозата особено важни са три стадия. В първия (т.нар. хипотоксия, т.е. малоподвижност) човек става почти неподвижен, макар че някои от движенията му са още възможни. Клепачите му натежават, очите му се слепват. Но той почти напълно запазва способността си да се ориентира в обкръжаващата го обстановка. Може да следи поведението на хипнотизатора и това, което става наоколо.Вторият стадий е особена лечебна хипноза. По време на този стадий пациентът вече не може сам да отвори очите си, дишането му се забавя, няма произволни движения. Ако му се вдигне ръката, в повечето случаи тя си остава в същото положение. Тя може да стои така дълго. Именно при този стадий внушението се оказва най-въздействащо за сметка на “отварянето” на своеобразната врата в безсъзнанието – на фона на нашите дълбоки преживявания, стари страхове, минали конфликти и т.н.Третият стадий се нарича сомнамбулистичен. Парадоксът е в това, че човек като че ли е буден, подвижен е, но напомня лунатика, извършващ действия по време на сън или в полусън, запазващ при това координация при движенията си. Само че за разлика от истинските лунатици при него се запазва контактът с хипнотизатора.ТОВА. Е ВАЖНО! Методите при хипнозата, включително и “циганската хипноза”, са подробно описани в учебна литература. Но само четейки, човек не може да стане хипнотизатор. Трябват поне мъничко талант и много знания. Да лекуваш, без да имаш добра подготовка, е равнозначно на това, да допуснеш касапина до хирургичната маса: той може да реже великолепно, но къде, колко и как, това той не знае.КАК СЕ ЛЕКУВА АЛ КОХОЛИЗЪММоже ли да се лекува алкохолизмът чрез хипноза? И ако може, по какъв начин се прави? Разбира се, че може. За тази цел медиците използват хипнокодиране – тоест внушават отвращение не само към вкуса и мириса на алкохола, а към самото удоволствие. При решаване на проблема с алкохола е най-добре да се въздейства на пациента комплексно. Смята се, че психотерапията трябва да се допълва от медикаментозно лечение на алкохолизма. И не само, разбира се. Най-напред хипнотерапията трябва да се прилага при психосоматичните заболявания, тоест при болестите, предизвикани от стресови въздействия и неврозоподобни състояния като депресиите, породени от приемането на алкохол. Най-общо казано, спектърът на използване на лечебната хипноза е широк. Във времето на скъпоструващи и често фалшифицирани фармакологични препарати той е просто незаменим!• Често се забравя, че в лечението с хипноза могат да Възникнат странични ефекти и трябва да бъдем крайно Внимателни при използване на хипноза с лечебни цели! Защо? • Бързото премахване на някои болезнени прояви могат да доведат не само до заместващи симптоми, но и да предизвикат други нежелателни последствия (лошо настроение, появяване на суицидални тенденции – от мисли за нежелание да живееш до опитите да си тръгнеш за “най-добрия свят”).• При някои хора може да възникне почти наркотична зависимост от хипносеанси – те буквално не могат да живеят без хипноза и просто боледуват без нея. • Някои лекари хипнолози забравят за опасността за из-ползване на този метод за лечение на деца, по-малки от 12 години, а също при някои категории болни (особено страдащи от шизофрения).• 3а това при тази ситуация, когато с хипнотерапия започнаха да се занимават не само специално подготвени-те лекари, но и психолози (често без медицинска подготовка), а още по-лошо самоуките, заостря вниманието и плаши. Те могат да навредят не само нервнопсихично, но и на физическото здраве на пациента.

Оценете статията
ВАЖНО: Ако публикацията Хипнозата. Наистина ли лекува? ви е допаднала или има какво да добавите или попитате, молим, коментирайте я най-долу на страницата!

Лекар.БГ препоръчва и:

Няма коментари

Добавете коментар