Квантовата медицина

Ако традиционната медицина натрапва на организма лечение, то квантовата му помага да се справи самостоятелно, смятат медиците. – Самото понятие квантова терапия влезе в употреба през 70–80-е години на миналия век, разказва доктор Владимир Гаврилюк. – Новатори в тази област бяха хора с техническо образование, а именно физици, на които им дойде идеята да въздействат на организма на човека с квантова енергия.Известно е, че в организма има собствено електромагнитно поле. Всички наши биохимични реакции имат електрохимичен характер, структурирани са и са организирани така че организмът да може да фунционира като цялостна система.– Всичко живо, от микроба до слона, се отличава от неживото по това, че може да се противопостави на разрушението, да се самоусъвършенства и да се развива, казва Владимир Александрович. – Постройте къща и я оставете да пустее с години и ще видите как почва да се руши. А организмите сами по себе си растат, развиват се и се размножават.Концепцията на квантовата медицина се вежда до това да се помогне на организма самостоятелно да решава физиологически, биохимически, психологически проблеми. Квант енергия – това е малка величина, която за разлика от потока гама лъчение, не може реално да повлияе на човека физически. Затова пък може да му въздейства информационно – да изиграе ролята на някакъв команден сигнал.– Това е като думата – не може да въздейства физически, но оказва информационно въздействие на нашето съзнание, а едва след това става разширение на съдовете или отделяне на жлъчен сок – ако, например, ви говорят за храна.Тъй като организмът е цялостна самоуправляема система, той или възприема квантовете като полезни информационни сигнали, или не реагира на тях. По време на лечението с помощта а специални апарати на организма на пациента се предлага електромагнитен спектър, в който има честоти,които могат потенциално да го заинтересуват. Ако човекът няма предполагаеми проблеми, организмът остава «безразличен» към изпратения сигнал, точно както доволният от себе си човек няма да слуша непрекъснатите съвети на останалите. Тоест с помощта на квантовата медицини е невъзможно да се навреди.– Има няколко подхода от страна на самата квантова медицина, – разказва Владимир Гаврилюк. – Единият от тях е когато ние дозирано даваме на организма една честота, друга, трета, четвърта – стараем се да подберем. Това е така наречената микровълнова резонансна терапия. Нужната честота се определя по усещанията: става топло, изчезват болките. Тоест процедурата действа незабавно. Другият подход е когато на организма се предоставя цялото \“меню\““ – целият спектър електромагнитни честоти

Оценете статията
ВАЖНО: Ако публикацията Квантовата медицина ви е допаднала или има какво да добавите или попитате, молим, коментирайте я най-долу на страницата!

Лекар.БГ препоръчва и:

Няма коментари

Добавете коментар