Новостите в модерното лечение на остеопороза

Съвременните терапевтични стратегии за лечение на остеопороза са насочени в две основни направления:

  1. Създаване на фармакологични молекули от нови класове, които да реализират нови принципи на лечение.
  2. Подобряване формата на съществуващите терапевтични агенти с цел подобряване поносимостта и безопасността, а оттам – и комплайънса на пациентите.

Ибандронатът е нов бифосфонат, който се предлага в две форми – перорална, която се прилага един път месечно; и интравенозна – която се прилага един път на три месеца. Данните за ефективността на ибандронат са основно от проучването BONE за ежедневен и интермитентен прием на медикамента. При перорален ежедневен прием в рамките на 3 години в сравнение с плацебо е постигнато намаление на новите гръбначни фрактури с 62%. Понижение на честотата на невертебралните фрактури със средно 69 % е имало само в подбрани подгрупи с Т-скор на бедрената шийка.

Новостите в модерното лечение на остеопороза 5.00/5 (100.00%) 1 vote
ВАЖНО: Ако публикацията Новостите в модерното лечение на остеопороза ви е допаднала или има какво да добавите или попитате, молим, коментирайте я най-долу на страницата!

Лекар.БГ препоръчва и:

Няма коментари

Добавете коментар